Skip to main content

Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun?

Nyhet   •   Sep 19, 2014 11:26 CEST

Inledning/utdrag från Ales artikel om Sociala investeringar Socialmedicinsk tidskrift

Utvecklingsarbete kring barns och ungas psykiska hälsa, liksom arbete med sociala investeringar, tar tid. Det finns inga genvägar eller snabba lösningar. Ale kommuns erfarenhet är att en tydlig organisation och en genomtänkt modell för ledning och styrning är framgångsfaktorer.

Sociala investeringar vinner på att vara en del av det ordinarie systemet. Men det kräver också att man vågar och vill utmana den befintliga organisationen. Ale har flera gånger gått in på fel spår och fått börja om. Erfarenheten gör att Ale idag bygger en utvecklingsorganisation som har fokus på kommuninvånarna och gynnar kunskapsproduktion.

Långsiktigt är målsättningen att den sociala dimensionen ska värderas på samma sätt som ekonomi och ekologi. Då blir vårt arbete hållbart på riktigt.

De sociala investeringarna i Ale

Utgångspunkten för sociala investeringar är att förebyggande satsningar inte enbart ska ses som en kostnad, utan som en investering som förväntas genera positiva resultat - såväl för den enskilde individen, som för en framtida ekonomisk avkastning till samhället. Ale kommun har ett barn- och ungdomsfokus på skolresultat och psykisk hälsa. Målet är att genom tvärsektoriell samverkan, tidiga insatser och ett socialt investeringsperspektiv ge barn och unga möjlighet att påverka sina liv, liksom att skapa förutsättningar för att kunna sätta upp konkreta mål och leva ett självvalt hälsosamt liv.

Hela artikeln bifogas som pdf.

Bifogade filer

PDF-dokument