Skip to main content

6,5 miljoner i byggbonus till Ale

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 10:05 CET

Den 21 april fattade regeringen beslut om införandet av ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är på totalt 1,85 miljarder för 2016. 114 kommuner sökte och 111 kommuner har fått bidrag. Bidraget ska användas till "ökat bostadsbyggande”.

- Tack vare regeringens satsning kan vi satsa ännu mer på samhällsutveckling och förutsättningar för fler bostäder under 2017. Det känns bra att vi nu bokstavligt talat får "betalt" för att vi satsat på tillväxt och fler bostäder för aleborna, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi är väldigt glada för bidraget som är ett resultat av vårt stora bostadsbyggande. Det stimulerar till att även fortsatt hålla en hög takt i planering och byggande. Efterfrågan på bostäder är i Ale är stor. Hur pengarna ska användas blir en fråga för förvaltningsledning och politiken, säger Lars Lindström, Mark- och exploateringschef i Ale kommun.


Mer information finns på: http://www.boverket.se/contentassets/f1131503338948e2a857ec3e5858d750/statsbidrag-beviljade-bidrag-21.11.2016-1.pdflänk

Kontaktperson: Lars Lindström

lars.lindstrom@ale.se

Nås via kontaktcenter i Ale: 0303-33 00 00

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.