Skip to main content

Ale bygger boende med Göteborgs Räddningsmission

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 16:27 CEST

Göteborgs Räddningsmission och Ale kommun öppnar ett gemensamt boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. – Vi kan tillsammans ge de här ungdomarna extra goda förutsättningar att komma in i samhället och få en bra första tid i Sverige, säger Irene Blomqvist, chef för individ- och familjeomsorgen i Ale kommun.

Göteborgs Räddningsmission driver redan flera boenden för ensamkommande i bland annat Göteborg. Organisationen jobbar för att motverka utsatthet och utanförskap.

– När flyktingkrisen eskalerade under förra året såg vi stora behov av att hitta trygga miljöer och boendeformer i Sverige. Det blev ganska självklart för oss att bli en del av arbetet med att ta emot dessa barn och ungdomar, säger Yvonne Dahlin, områdeschef boende för ensamkommande på Göteborgs Räddningsmission.

Precis som på Ales boenden är volontärer en stor och viktig del i Göteborgs Räddningsmissions arbete.

– Vi har liknande sätt att bedriva verksamheten på. Nu tar vi samarbetet med ideell verksamhet ytterligare en nivå och båda parter ha draghjälp i utvecklingsarbetet av verksamheten och i integrationsarbetet, säger Irene Blomqvist.

Volontärer viktiga för verksamheten

Göteborgs Räddningsmission har sedan många år en välfungerande volontärverksamhet med cirka 240 aktiva volontärer. Volontärer kan bidra in i verksamheten på olika sätt, genom att exempelvis vara kompisvolontärer, erbjuda språkträning eller att finnas till hands vid olika typer av fritidsaktiviteter.

– Vi har exempelvis ett mål att varje barn och ungdom som vill ska bli erbjuden en fadderfamilj. Fram till nu har vi matchat ihop ett 50-tal barn och ungdomar med faddrar och fadderfamiljer. Detta arbete upplever vi enormt meningsfullt eftersom det på ett så tydligt sätt skapar förutsättningar för integration och tillit, säger Yvonne Dahlin.

Ales nya boende är i planeringsstadiet och det är inte klart när verksamheten drar igång. Det blir plats för 15 ensamkommande och anställd personal dygnet runt. Bemanningen fungerar likadant som på kommunens helt egendrivna boenden.

– I dag för vi en dialog med Ale kommun om hur vi kan samarbeta och tittar på möjliga lokaler för verksamheten, säger Yvonne Dahlin.

Komplettera kommunens boenden

Monica Samuelsson (S) är ordförande för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i Ale kommun. Hon tror att idéburet offentligt partnerskap är en utmärkt form för att driva boende för ensamkommande i Ale:

– Vi välkomnar Göteborgs Räddningsmission i Ale och tror att deras boende kommer att bli ett mycket bra komplement till våra egna boenden för ensamkommande. Göteborgs Räddningsmission är känd för att arbeta aktivt med att involvera frivilliga, såväl enskilda som föreningar, i integrationen av ungdomarna.

Vad är idéburet partnerskap?

Formen idéburet offentligt partnerskap bygger på att olika partners tillsammans tar ansvar för målgruppen för samarbetet, som i det här fallet är ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Den idéburna verksamheten bär en vision om ett medmänskligt samhälle och alla människors rätt till ett värdigt liv. Den offentliga verksamheten ansvarar för besluten om placering och bidrar med stora delar av finansieringen.

För mer information

Irene Blomqvist, verksamhetschef individ- och familjeomsorg Ale kommun
irene.blomqvist@ale.se, 0303-37 11 11

Yvonne Dahlin, områdeschef Boende för ensamkommande barn och ungdomar
y.dahlin@raddningsmissionen.se, 031-712 12 92

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.