Skip to main content

​Ale tar ytterligare ett steg uppåt på servicemätningen insikt

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 09:23 CET

Magnus Blombergsson, stadsarkitekt i Ale kommun

Ale klättrar vidare i rankningen för tillståndsärenden inom samhällsbyggnadsområdet. Prognosen för 2016 är nu NKI 76 jämfört med NKI 63 för 2015. I dag genomför vi en av våra serviceworkshoppar för handläggarna inom sektor samhällsbyggnad.

Det är de företag företag som haft tillståndsärenden hos Ale kommun som svarar på en utvärdering som görs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Utfallet av den mätning som publicerades hösten 2015 gav Ale ett Nöjd Kund Index, NKI, på 63. Prognosen för 2016 är nu NKI 76. 

Sedan 2014 hålls två workshops per år med de flesta handläggare inom samhällsbyggnad för att utveckla servicenivån. Tisdag den 29 november står coachande förhållningssätt på dagordningen; ett arbetssätt som visat sig få stor genomslag i servicenivå i flertal kommuner. Ett 30-tal handläggare deltar i workshopen.

- Om vi kan bli bättre att kommunicera vad företagen behöver tänka på för att få sina tillstånd, bygglov etc så kommer arbetet bli smidigare för alla parter, säger Mikael Berglund (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

- Ett medvetet utvecklingsarbete pågår sedan flera år inom sektor samhällsbyggnad. Vi är glada över att det får genomslag i mätningarna. Vi har dock en avsevärt ökad arbetsbelastning på grund av den byggboom som äger rum i hela Göteborgsregionen och därför kan handläggningen för bygglov dra ut på tiden under 2017, säger Magnus Blombergsson, stadsarkitekt i Ale kommun.

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.