Skip to main content

Beslut taget om Ale gymnasiums framtid

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 17:22 CET

På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att inga fler elever tas in på nationella program på Ale gymnasium. Skolans ekonomi har varit ansträngd under flera år. Då bara 34 behöriga elever är förstahandssökande till gymnasiets 166 platser på de nationella programmen är läget akut.

Nämnden har givit sektor utbildning, kultur och fritid i uppdrag att förbereda så att de elever som nu går första året på nationella program på Ale gymnasium kan fullfölja sin utbildning på en annan gymnasieskola.

De elever som i dag går andra året på nationella program kommer att erbjudas att gå trean på Ale gymnasium. Gymnasiet läggs då ned efter vårterminens slut 2014. Det slutgiltiga beslutet om nedläggning fattas på fullmäktiges sammanträde den 25 mars.
 
- Ales ungdomar har valt andra skolor än Ale gymnasium. Tydligare signaler på att man inte önskar att kommunen ska erbjuda gymnasieutbildning kan man inte få, säger Elena Fridfelt (C), utbildningsnämndens ordförande.

Elena Fridfelt konstaterar att det är få elever som väljer Ale gymnasium. Nu måste politiken ta ansvar:
- Att vara politiker innebär att man ibland behöver fatta svåra beslut. Att man behöver välja mellan alternativ som inget av dem känns som helt självklara, säger hon.

Under onsdagen får personal och elever information om vad beslutet i utbildningsnämnden betyder. Samtliga elever som sökt till Ale gymnasium hösten 2013 informeras skriftligt.

För mer information kontakta:

Elena Fridfelt (C), ordförande utbildningsnämnden Ale kommun
elena.fridfelt@ale.se, 0707 89 07 13

 

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.