Skip to main content

FÖRETAGSKLIMAT: Ale återigen årets klättrare i Västra Götalandsregionen.

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 13:22 CEST

I årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner blir Ale, genom att klättra 102 placeringar, återigen årets klättrare i Västra Götalandsregionen. Det framgår av Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet i landets alla 290 kommuner.

  • Ales framsteg ger en tydlig bild av ett ökat engagemang från såväl politiskt håll, tjänstemännens håll som från näringslivets håll. Ale har lyckats komma in i en positiv spiral som ökat såväl självförtroendet som framtidstron, säger Stefan Brandt, ordförande i Näringslivsrådet i Ale kommun.

Ale har förbättrat sin 227:e plats från 2011 till plats 61 i år. Det är 166 platser under mandatperioden och 102 platser bara det senaste året. Ale är den kommun som har klättrat näst bäst i hela landet det senaste året.  Rankingen grundas på en enkät bland landets företagare och statistik från Statistiska Centralbyrån och affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

  • Det stora kliv vi har gjort består i själva verket av många små steg, men i en enad riktning. Det ska bli spännande att tillsammans med företagare i Ale få fortsätta den resan, säger Lisa Esberg, tf Näringslivschef i Ale kommun och som under en period får axla manteln efter Jannike Åhlgren.

I rankingen väger Företagsenkäten tungt och där framgår det tydligt att företagen i Ale är allt mer nöjda med de kommunala politikerna och tjänstemännens attityder.

  • Så fantastiskt roligt att så många upplever en positiv känsla kring att vara företagare i Ale. Det känns också bra att så många lyfter fram vår förmåga att samverka över blockgränserna som en förutsättning för att bidra till ett gott företagsklimat, säger Paula Örn (S), oppositionsråd i Ale kommun.

  • Med en vi - känsla mellan företagare och kommun och en gemensam målbild för näringslivsutvecklingen i Ale kan vi tillsammans klättra hur högt som helst och fortsätta utveckla ett framgångsrikt företagsklimat. Ett bra företagsklimat är avgörande för en kommuns attraktionskraft, säger Mikael Berglund (M), kommunalråd i Ale kommun.

Kontaktpersoner:

Mikael Berglund (M), kommunalråd, 0725 -35 00 22

Paula Örn (S), oppositionsråd, 0704-32 02 71

Lisa Esberg, tf Näringslivschef, 0708-433556

Stefan Brandt, ordförande Näringslivsrådet, 0707-322401

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.