Skip to main content

Göteborgs stad och Göteborgsregionen vill lära av Ale

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 14:19 CET

Från vänster: Kristina Engstrand, Marie Bergwall, Pia Areblad och Aida Karimli

Göteborgs stad och Göteborgsregionen vill lära av Ale, vilket ger personalförändringar på näringslivsenheten i Ale 2017. Business Region Göteborg och Göteborgs stad har med spänning följt arbetet kring hur Ale utvecklat dialog med näringsliv och politik samt den struktur med näringslivsråd och arbetsgrupper som utvecklats. Näringslivschef Pia Areblad har blivit ombedd att leda och driva framtagandet av en näringslivstrategi för Göteborg stad med utblick mot Göteborgsregionen. Det innebär att hon kommer vara tjänstledig 90 %  från 1 februari 2017- 31 december 2017.

Som ordförande i Näringslivsrådet känner jag glädje stolthet både för Ale kommuns del och för Näringslivsrådet. Vi vill sätta Ale på kartan och det har vi och Pia verkligen lyckats med. Nu vill "storebror" Göteborg göra som vi i Ale. Det är ett fantastiskt bra betyg säger Helena Björklund, vd Aleveterinären, ordförande Näringslivsrådet.

Marie Bergwall, senast vd på ett it-företag med bakgrund inom marknadsföring och rekrytering kommer ta rollen som tillförordnad näringslivschef. Kristina Engstrand, med studier i offentlig förvaltning i bagaget samt erfarenhet av event kommer vara tillförordnad näringslivskoordinator 2017 då Aida Karimli, nuvarande koordinator ska vara föräldraledig.

Jag känner mig trygg i att lämna över arbetet till Marie Bergwall och Kristina Engstrand. Näringslivsarbetet har nu stabil stark struktur nu och allt är tydligt dokumenterat gällande vad som gjorts de senaste 2, 5 åren och vad som ska göras 2017. Målen för näringslivsarbetet 2017 kommer vara satta den 6 december. Näringslivsrådet och dess arbetsgrupper är på banan i alla avseenden säger Pia Areblad, näringslivschef i Ale kommun.

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.