Skip to main content

Skissuppdrag för Nödinge centrum

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 10:00 CET

Skissuppdrag Nödinge centrum

Nödinge ska bli småstad. Nu startar vi förvandlingen. Var med och skissa på en innovativ stadsbyggnadsidé med pendeltågsstationen som utgångspunkt. Ale kommun bjuder in till kvalificering för skissuppdrag för Nödinge centrum.

Uppdraget omfattar att ta fram en innovativ stadsbyggnadsidé med särskilt fokus på att överbrygga barriärer och tillföra stadsbyggnadskvalitéer. Stråket från stationen och österut ska vara en bärare av Nödinges nya stadsmässiga identitet och ska ges särskild tyngd i förslaget.

Nödinge centrum ska präglas av en sammanhängande stadsstruktur med starka kopplingar till resten av orten. Med fokus på gående och cyklister ska orten erbjuda ett fullserviceutbud, vara platsen för folkliv, demokrati och arena för kultur. Här ska även ett nytt kommunhus byggas för en samlad kommunal förvaltning.

Urvalet görs genom ett anbudsförfarande som resulterar i att fyra kontor eller team väljs ut för att skissa på området.

Sista dagen för att lämna anbud är den 9 januari 2017.

För mer information gå in på: www.ale.se/nodingesmastad

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.