Skip to main content

Tillbaka från Europaäventyr – hör de unga entreprenörernas berättelser

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 12:56 CEST

Våra kreativa entreprenörer har nu kommit hem från sina vistelser på olika företag över hela Europa. Kom och lyssna till deras berättelser över en frukost den 25 oktober klockan 9.00.

Var: Hövdingasalen, Ale kommunhus, Ale torg 7 Nödinge
När: Tisdagen den 25 oktober kl. 9.00

Kreativa näringar har visats sig vara motorer för tillväxt. Genom att ifrågasätta, testa nya grepp och hitta nya lösningar är de en källa till stark utveckling av näringslivet. För att ge unga kreativa entreprenörer möjligheter att utvecklas är näringslivsenheten vid Ale kommun partner i det europeiska projektet Excite.

Tio unga entreprenörer med anknytning till Ale har utvecklat sitt entreprenörskap genom att vistas på europeiska värdföretag i våra partnerländer 2016, (se nedan). Kom och lyssna till deras berättelse på vår presskonferens den 25 oktober.

– Min vistelse på Matsuko i Kosice, Slovakien har tagit mitt företag till Europeisk nivå. Jag har fått affärsrelationer och samverkanspartner som direkt öppnat nya marknader för mig. Samarbetet med Matsuko fortsätter efter min vistelse.”
Ossian Veronese, ung entreprenör från Ale som driver företaget Storisell.

För mer info och anmälan:
Kontakta Pia Areblad, näringslivschef Ale kommun, 0706-746990, pia.areblad@ale.se


Bakgrund

Genom samverkan med några av de mest tongivande parterna i Europa gällande kreativt entreprenörsutbyte har näringslivsenheten i Ale fått ett Erasmus for Young Entrepreneurs projekt beviljat (EYE). Projektet är finansierat av DgEnterprise- EASME vid Europeiska kommissionen. Projektet ger möjlighet för tio nya entreprenörer inom kreativa näringar; reklam, media, marknadsföring, kommunikation, konst, dans, teater musik, data att få vistas tre månader på ett företag i något av partnerländerna. Syftet är att de nya entreprenörerna ska få lära av en värdentreprenör med intressant erfarenhet. Värdentreprenören stöttar den unga entreprenören i sin affärsutveckling.

Förväntat resultat är att entreprenörerna som reser iväg ska få ny input i sitt entreprenörskap. De kommer även utveckla ett europeiskt nätverk.

Parterna är allt från European Creative Business network (EBN) med bas i Rotterdam till European Center for Creative Economy (ECCE) i Ruhrområdet. Övriga parter är, Kosice, Slovakien, Bilbao, Spanien, Linz, Österrike samt Gelsenkirchen, Tyskland.

Läs mer på http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


Kort presentation av vad de kreativa entreprenörerna gjort

Batoul Raad – Nord Design, Linz, Österrike
Utbyte: 1 juli 2016- 30 aug 2016
Batoul har verkat på en skandinavisk inredningsbutik, med syfte att utveckla sin egen affärsidé kring en webbutik för inredning och festplanering. Batoul har delat sina kunskaper om den nordiska marknaden och trender, samt hennes erfarenheter av nya och kommande kommunikationskanaler avseende ungdomskulturen.

Ossian Veronese – Matsuko, Kosice, Slovakien
Utbyte: 30 maj -31 juli 2016
Ossian driver ett webbföretag som tillhandahåller företagspaket inom webb och video. Ossian har samverkat med grundaren av Matsuko som fokuserar på avancerade tekniker inom 3D-visualisering och augmented-reality med det franska bolaget Dreamscope. Ossians entreprenörsutveckling omfattade arbete i Kosice och Frankrike.

Johanna Dahlbäck – Arkitektbyrå, Lissabon, Portugal
Utbyte: 12 sep - 30 december 2016, med uppehåll mellan 6 och 25 oktober
Johanna är nyutexaminerad scenograf och testar olika former för scenografi i samverkan med portugisisk arkitektbyrå.

Kristina Raad – Vivamo, Bochum, Tyskland
Utbyte : 4 juni -15 aug 2016
Kristina har verkat på multimediabyrån Bochum. Hon har utveckla sina tjänster som konsult inom internkommunikation genom att utveckla ett koncept för Bochum.

Malte Leifsson – Hevhetia, Kosice, Slovakien
Utbyte: 5 juni -12 aug 2016
Malte har verkat i Kosice hos Jan Sudzina, en erfaren och framgångsrik entreprenör inom musikbranschen. Malte har varit med i ett produktionsteam och fått hjälpa till med produktion av mer än 5 musikevenemang (jazzfestivaler) under sommaren i Košiceregionen och Budapest och Prag och fått lära sig hur man utvecklar en festival från ax till limpa.

Emelie Kastberg & Linnea Jensen – Woont film studio, Kosice, Slovakia
Utbyte: 8 juli - 31 augusti 2016
Emelie och Linnea driver ett filmföretag och har utvecklat sitt arbete genom att verka på Woont film studio som sköter all filmning i samband med att Kosice är European city of Sports 2016.

Pauline Algeröd – Onyon, Bilbao, Spanien
Utbyte: 1 juni -31 juli 2016
Pauline har verkat på en arkitektbyrå i Bilbao med syfte att utbyta kunskaper och prova skillnader om arkitektföretag och arkitektoniska processer och metoder som härrör från två olika länder och kulturer.

Siri Leifsdotter – Ruhr Område, Gelsenkirchen, Tyskland
Utbyte: 13 juni till 30 augusti 2016
Siri har verkat i Ruhrområdet där hon studerat Zeche Zollverein, världsberömd fallstudie för industriell omvandling och stadsutveckling. Zeche Zollverein är en stenkolsgruva i Essen som togs ur drift 1986, och blev med på Unescos världsarvslista i 2001. Fokus för Siris entreprenörsarbete är att se hur man kan omvandla industriområden till nya näringar. Hennes mentor är Rolf Tiggemann, världsledande vad gäller dylika omvandlingar, där Ruhrområdet har varit föregångare. Siri kan efter denna vistelse vara en resurs för svenska marknaden för att stötta sådana här omvandlingsprocesser.

Lina Askne – Cuenta Hasta Diez, Bilbao, Spanien
Utbyte: Oktober-december 2016
Lina som håller på med Nailart, samarbetar med Irantzu, som driver skönhetssalong, vilket ska ge Lina nya inblickar i kosmetik och skönhetsindustrin.