Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 76 träffar

Fortsatt bättre betyg för Ales nior

Fortsatt bättre betyg för Ales nior

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 11:40 CEST

I dag slutar Ales nior grundskolan med medelbetyget 222 meritvärdespoäng. Det är hela 13 meritvärdespoäng över förra årskullen. Dessutom har skillnaden mellan flickor och pojkar minskat. - Årets resultat ska tas som ett bevis för att det arbete i gör i skolan fungerar, men vi får absolut inte slappna av, säger Dennis Ljunggren (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Många vill bo i Ale, nu passerar vi 30 000

Många vill bo i Ale, nu passerar vi 30 000

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 14:33 CEST

- 30 000 är en milstolpe, men inte det viktiga. Tack vare den starka befolkningstillväxten vet vi att Ale är en attraktiv kommun för både människor och företag, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Så ska Älvängens centrum utvecklas

Så ska Älvängens centrum utvecklas

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 14:42 CEST

Älvängen ska utvecklas till en småstad. Det är mycket som kommer att hända på både kort och lång sikt. Under ett frukostmöte fick Älvängens företagare ta del av kommunens planer. Foto: Anders Gustavsson, Ale kommun.

Vårens betyg och skolinspektioner bådar gott för skolans framtid i Ale

Vårens betyg och skolinspektioner bådar gott för skolans framtid i Ale

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 13:21 CEST

Skolinspektionen har genomfört sin regelbundna tillsyn av förskola och skola i Ale. Stora och viktiga delar är helt utan kritik. Vårens betyg är bättre för både sexor och nior. - Vi har en mer väl fungerande verksamhet än tidigare. Det syns i årets betygsresultat som ytterligare har förbättrats, säger Joakim Östling, verksamhetschef grundskola.

Nyheter Visa alla 110 träffar

Barbro Sundström blir ny samhällsbyggnadschef i Ale

Barbro Sundström blir ny samhällsbyggnadschef i Ale

Nyheter   •   Dec 06, 2016 10:36 CET

Nu är det klart att Barbro Sundström blir chef för sektor samhällsbyggnad i Ale kommun. Barbro kommer tillträda sin nya tjänst den 1 mars. Barbro Sundström har de senaste fem åren arbetat som förvaltningschef samhällsbyggnad i Alingsås kommun.

Ale i toppen i Väst!

Ale i toppen i Väst!

Nyheter   •   Dec 06, 2016 10:27 CET

Ale bäst av kommunerna i Göteborgsregionen och på delad 11:e plats totalt av 240 kommuner i SKL:s årliga undersökningen som görs beträffande innehåll och kvaliteten på den information som finns på kommunernas webbsidor. Totalt en förbättring med två placeringar jfr. 2015

Öppet hus i Älvängen

Öppet hus i Älvängen

Nyheter   •   Nov 16, 2016 09:58 CET

Öppet Hus i Älvängen den 19 november mellan klockan 10:00 - 14:00 handlar om att tidigt inleda en dialog med medborgare i syfte att utbyta kunskap och lyssna in varandras åsikter. Alla i Ale kommun ska kunna påverka. Inte bara genom att gå och rösta vart fjärde år, utan även kunna engagera sig i samhällsfrågor på olika sätt och faktiskt göra skillnad.

Gamla leksaker ger plats åt nya -  projekt giftfri förskola fortsätter i Ale

Gamla leksaker ger plats åt nya - projekt giftfri förskola fortsätter i Ale

Nyheter   •   Jun 30, 2016 10:47 CEST

Två pilotförskolor är utsedda, förutom Båtmans/Björklövsvägens förskola i Älvängen även Äppelgården i Nödinge.

Blogginlägg Visa alla 7 träffar

Rapport klar från medborgardialogdagen i Nödinge

Rapport klar från medborgardialogdagen i Nödinge

Blogginlägg   •   Aug 20, 2015 09:22 CEST

Medborgardagen i Nödinge var mycket uppskattat och deltagandet var stort. Både politiker o tjänstemän var på plats och diskuterade framtida Nödinge med engagerade besökare. Det finns nu en färdig rapport från dagen med en sammanställning av allas åsikter.

Dialog om framtida Nödinge

Dialog om framtida Nödinge

Blogginlägg   •   Apr 30, 2015 14:02 CEST

Drygt 750 personer tyckte till om Nödinges framtid på dialogdagen 28 april. Aleborna vill ha ett växande samhälle som behåller sin lugna, naturnära känsla. Mer gröna områden och aktivitets-/gemenskapsytorstod högt upp på önskelistan.

Nödinge: Golfbanan, nya bostäder och brottsbekämpning på ortsuvecklingmötet

Nödinge: Golfbanan, nya bostäder och brottsbekämpning på ortsuvecklingmötet

Blogginlägg   •   Apr 23, 2015 11:25 CEST

I framtidens Nödinge ska det finnas fler bostäder i centrum, torg för spontana träffar och trafiken i områden med bebyggelse ska begränsas. De stora dragen om hur orten ska utvecklas var Nödingeborna överens om på ortsutvecklingsmötet. Däremot krossades drömmen om 18 hål på Nödinge golfbana en gång för alla.

Älvängen utvecklas till attraktiv småstad skriver GP

Älvängen utvecklas till attraktiv småstad skriver GP

Blogginlägg   •   Apr 17, 2015 13:22 CEST

Nu tar Ale kommun nya tag för att utveckla Älvängen till attraktiv småstad. Politikerna vill att befolkningen fördubblas på 30 år och ska nu ta fram konkreta förslag på hur orten ska se ut i framtiden.