D43lhznahhifmhexbhiz

Alecta nominerat till Guldkanten 2015

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 10:17 CEST

Alecta nomineras till SPVs pris Guldkanten 2015.

V7alrvgqvakjsdwkyhcb

Staffan Grefbäck slutar som vd för Alecta

Pressmeddelanden   •   2015-09-04 10:29 CEST

Staffan Grefbäck meddelar idag att han har beslutat lämna sin tjänst som vd för Alecta. Staffan har varit Alectas vd sedan den 1 februari 2009 och dessförinnan, 2001 - 2009, chef för Alectas kapitalförvaltning.

Aoc8uqvcovlvdcvbcxcm

God avkastning under första halvåret

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 09:26 CEST

Tjrbraprldq5slp5yoas
Zoasowet4pl0z8yjt1b4 Cca0ikrxpsiolhhhuw4v

Deltidsfällan – hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 13:00 CEST

Att arbeta deltid kan leda till kraftigt minskad pension. Deltidsfällan drabbar främst kvinnor. Ändå är pensionssystemen närmast jämställdhetspolitiskt perfekta – bristerna finns på arbetsmarknaden, konstaterar Alecta i en ny rapport.

Zdj4qmmml2qmd7pcbgtd
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Mycket stark avkastning under första kvartalet

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:07 CEST

Alectas avkastning under det första kvartalet 2015 var mycket stark. Samtidigt sjönk kostnaderna.

Ntthayf9myjohp4atkpt
Zoasowet4pl0z8yjt1b4 Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Alectas årsredovisning 2014

Nyheter   •   2015-03-30 11:26 CEST

Alectas årsredovisning och innehavsförteckning för 2014 är publicerade.

Media-no-image

Alecta kommenterar kritiken mot Pär Bomans ersättningsvillkor

Nyheter   •   2015-03-10 14:42 CET

I media har framförts kritik mot att Pär Boman kvarstår som anställd med bibehållen ersättning i två år samtidigt som han föreslås att väljas till ordförande i Handelsbanken. Mot bakgrund av debatten och Alectas medverkan i Handelsbankens valberedning, vill vi göra följande kommentar.

Handelsbanken är en utomordentligt välskött bank som över tiden levererat en synnerligen god avkastning till sina ägare. Pär Boman är en mycket kompetent bankman och vi är glada över att valberedningen kunnat föreslå Pär Boman som ordförande till den kommande årsstämman. Vår uppfattning är att detta gagnar alla Handelsbankens aktieägare. Vi ser den uppkomna situationen, där Pär Boman kvarstår som anställd i banken i två år, som en förhandlingslösning mellan styrelsen och Pär Boman. Denna lösning har sin upprinnelse i de speciella omständigheter som uppstod tidigare i år. Pär Boman kommer under en period av två år dessutom att ha andra uppgifter utöver sin roll som ordförande som är kopplade till Handelsbanken och dess verksamhet. Mot den bakgrunden finner vi Pär Bomans ersättning från banken som rimlig. I valberedningens förslag till årsstämman framgår arvoderingen till ordföranden. Pär Boman kommer dock inte att lyfta detta arvode så länge han är anställd i banken. Det är möjligt att det hade gått att arrangera styrelsens uppgörelse med Pär Boman på ett annat sätt, men givet att uppgörelsen i sak inte är orimlig och de speciella omständigheter som förelåg vid tidpunkten för uppgörelsen, har Alecta förståelse för den framförhandlade överenskommelsen.

Bo Selling, aktiechef

Pär Boman är en mycket kompetent bankman och vi är glada över att valberedningen kunnat föreslå Pär Boman som ordförande till den kommande årsstämman. Vår uppfattning är att detta gagnar alla Handelsbankens aktieägare. Vi ser den uppkomna situationen, där Pär Boman kvarstår som anställd i banken i två år, som en förhandlingslösning mellan styrelsen och Pär Boman.

Läs vidare »
Xqslrqahqguizdjbdd0l
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Äldre män räknar oftare på pensionen

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 09:30 CET

Alectas kunder kan nu planera sitt pensionsuttag genom att logga in på alecta.se. En färsk undersökning visar att de flitigaste användarna är män nära pensionsåldern.

Jhnml7dpufucmicg4jhm

Telefoniproblem även hos Alecta

Nyheter   •   2015-02-23 10:54 CET

De telefoniproblem som råder i hela landet påverkar även Alecta. Det går fortfarande bra att mejla oss.

Media-no-image
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Tjänstepensionen växer mest i Alecta

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 09:44 CET

Idag presenterar branschorganisationen Svensk Försäkring statistik som visar att tjänstepensionspengar har vuxit allra bäst hos Alecta de senaste fem åren.

– Under 2014 gav Alecta Optimal Pension en avkastning på 14,9 procent. Det gör 2014 till ett bra år för pensionsspararna, men viktigast för en pensionsförvaltare är att prestera bra över tid. Därför är vi glada över att kunna redovisa en genomsnittlig årsavkastning på 10,6 procent under den senaste femårsperioden. Det överträffar jämförelseindex med 4,4 procentenheter i genomsnitt per år och är klart bäst av de 35 alternativ som ingår i den officiella branschstatistiken, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

– Vid årsskiftet hade 860 000 svenskar hela eller delar av sitt tjänstepensionssparande i Alecta Optimal Pension. Det gör Alecta Optimal Pension, med 50 miljarder kronor i förvaltat kapital, till en av Sveriges största sparprodukter, säger Staffan Ström, Alectas informationschef.

Alecta Optimal Pension är sedan 2007 upphandlat som förvalsalternativ för de privatanställda tjänstemän som inte själva vill välja pensionsförvaltare.

– Eftersom Alecta fått uppdraget att vara förval är det extra roligt att kunna visa så goda siffror. Våra kunder, både de som aktivt valt oss och de som avstått från att välja, kan vara trygga med att de får riktigt låga avgifter och en kapitalförvaltning helt skräddarsydd för pensionsförvaltning, säger Staffan Ström.

Inom privattjänstemännens kollektivavtalsområde ITP är avgiften 0,10 procent på kapitalet med ett avgiftstak på 75 kronor per månad. Kapitalförvaltningskostnaden är låga 0,03 procent.

– Genom ett avgiftstak låter vi våra stordriftsfördelar tydligt gå tillbaka till kunderna. Det ska inte vara krångligt eller dyrt att pensionsspara, säger Staffan Ström.

Fakta Alecta Optimal Pension
Alecta Optimal Pension har funnits inom privattjänstemännens pensionsplan ITP sedan 2007 och är upphandlat förvalsalternativ inom ITP 1 och ITPK. Alecta Optimal Pension är även valbar inom kollektivavtalsområdena SAF-LO för privatanställda arbetare, PA03 för statligt anställda, PA-KFS 09 för anställda i kommunala bolag och FTP för anställda inom försäkringsbranschen.

Svensk Försäkrings statistik

Alecta Optimal Pension jämförelseindex

För mer information, kontakta gärna
Staffan Ström, informationschef, Alecta, tel: 070-222 97 45, staffan.strom@alecta.se

Ordlista

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Pensionens storlek varierar däremot över tid. Den beror bland annat på inbetalningarna, avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 700 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta Optimal Pension har givit den klart bästa totalavkastningen under den senaste femårsperioden av alla de 35 alternativ som ingår i branschföreningen Svensk Försäkrings statistik.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • informationschef
  • staffan.strom@alecta.se
  • 08-441 97 45
  • 070-222 97 45

Om Alecta

Trygg förvaltare av tjänstepension sedan 1917 för 2 miljoner människor och 33 000 företag.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 700 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Adress

  • Alecta
  • Regeringsgatan 107
  • 103 73 Stockholm