Media no image

Alecta säljer fastigheter i Storbritannien

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 11:21 CEST

Som kommunicerats tidigare har Alecta sedan i våras haft en försäljningsprocess igång för att sälja de direktägda fastigheterna i Storbritannien. Denna process nådde under gårdagen fram till en slutförd affär med Goldman Sach. Affären består av 26 fastigheter.

Fastighetsrådgivaren Jones Lang Lasalle och advokatbyrån Olswang har bistått Alecta i arbetet med försäljningen.

Vid frågor, kontakta
Johan Anderson, presschef Alecta tel: 08-441 68 11, johan.anderson@alecta.se
Per Frennberg, chef Kapitalförvaltning Alecta, tel: 08-441 66 01

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta har genomfört försäljningen av fastigheter i Storbritannien.

Läs vidare »
Media no image

Alecta skapar en effektivare organisation

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 13:48 CEST

I linje med visionen att vara världens effektivaste tjänstepensionsbolag genomför Alecta en effektivisering av organisationen med tillhörande ledningsförändringar. 

I korthet innebär förändringarna att:

 • Kundfokus förstärks genom att allt ansvar för att möta Alectas 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder samlas i den nya avdelningen Kund. Avdelningschef blir Katarina Thorslund som samtidigt kvarstår som Ekonomichef och vice vd.
 • Ansvaret för att förvalta och utveckla Alectas pensionsprodukter samlas inom den nya avdelningen Produkt. Avdelningschef blir Alectas chefaktuarie Fredrik Palm.
 • Informations- och Marknadskommunikationsavdelningarna slås samman och bildar den nya avdelningen Kommunikation. Avdelningschef blir den nyligen rekryterade Martin Hedensiö.
 • IT-avdelningens ställföreträdande chef Ulf Larsson utses till ordinarie avdelningschef.

Övriga delar av organisationen påverkas inte. Alectas företagsledning består efter förändringarna av:

Magnus Billing, vd
Per Frennberg, chef Kapitalförvaltning och vice vd
Katarina Thorslund, chef Kund samt ekonomichef och vice vd
Fredrik Palm, chef Produkt samt chefaktuarie
Maria Wahl Burvall, chef HR
Ulf Larsson, chef IT
Martin Hedensiö, chef Kommunikation
Magnus Landare, chef Juridik

Samtliga förändringar gäller per idag den 12 september 2016.

Vid frågor, kontakta
Magnus Billing, vd, telefon 08-441 65 59
Johan Anderson, presschef, telefon 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar knappt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

I linje med visionen att vara världens effektivaste tjänstepensionsbolag genomför Alecta en effektivisering av organisationen med tillhörande ledningsförändringar.

Läs vidare »
Media no image
Zoasowet4pl0z8yjt1b4

Höjda premier vid inlösen

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2016 09:32 CEST

Alectas styrelse har beslutat att höja arbetsgivarnas engångspremier vid inlösen av förmånsbestämd ålderspension. Åtgärden är en följd av kraftigt fallande marknadsräntor under 2016. Löpande premier berörs inte av beslutet.

– Alecta har en stark finansiell ställning, men det extrema ränteläget påverkar avkastningsutsikterna. Vi höjde priset för inlösen i slutet av förra året, men räntorna har sedan dess fallit ytterligare. Det är viktigt att prissättningen baseras på aktuella marknadsförhållanden så att kunder som kommer in i försäkringskollektivet genom inlösen bidrar med ett tillräckligt konsolideringskapital, säger Alectas vd Magnus Billing.

Beslutet innebär att premieräntan för engångspremier sänks från 1,5 procent till 1,1 procent. Kostnaden för en genomsnittlig PRI-inlösen blir i och med åtgärden cirka 9 procent högre. Bidraget till konsolideringskapitalet höjs därmed i motsvarande grad, för att ytterligare säkerställa förmågan att fullfölja våra försäkringsåtaganden och ge återbäring, till gagn för såväl gamla som nya kunder.

Beslutet omfattar både frivillig och tvingande inlösen samt beståndsövertaganden och genomförs per den 1 oktober 2016. Löpande premier och premier för förmånsbestämda avgångspensioner berörs inte av beslutet.

Fakta PRI-inlösen

PRI-inlösen hos Alecta innebär att en arbetsgivare som tidigare valt att skuldföra sitt pensionsåtagande kan lösa in hela eller del av sin pensionsskuld mot försäkring i Alecta. För att göra detta betalar arbetsgivaren en engångspremie. Engångspremien inklusive Alectas framtida avkastning ska täcka alla framtida pensionsutbetalningar.

Frågor och svar om beslutet.

Vid frågor, kontakta
Fredrik Palm, chefaktuarie tel: 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se
Johan Anderson, presschef tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Till följd av kraftigt fallande marknadsräntor sänker Alecta premieräntan för inlösen av förmånsbestämd ålderspension från 1,5 procent till 1,1 procent.

Läs vidare »
Media no image

Martin Hedensiö ny kommunikationsdirektör på Alecta

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 10:33 CEST

Martin Hedensiö har utsetts till ny kommunikationsdirektör på Alecta. Martin Hedensiö är idag kommunikationsdirektör på Svenska Spel. Han tillträder tjänsten den 6 september 2016. Staffan Ström blir Alectas nya pensionsekonom efter Eva Adolphson som går i pension vid årsskiftet.

– Jag är väldigt glad att Martin Hedensiö accepterat positionen som Alectas kommunikationsdirektör. Med Martins gedigna erfarenhet, expertis och ledaregenskaper kommer Alecta att kunna utveckla och stärka sitt arbete inom opinionsbildning och hållbarhet, säger Magnus Billing.

Martin Hedensiö ersätter Staffan Ström som tar sig an rollen som Alectas pensionsekonom i samband med att Eva Adolphson går i pension vid årsskiftet.

– Jag är även väldigt glad att Staffan Ström valt att ta sig an uppdraget som Alectas pensionsekonom efter Eva Adolphson. Staffan har den kunskap, erfarenhet och pedagogiska förmåga som krävs för att fortsätta det framgångsrika arbete Eva bedrivit. Han har dessutom ett omfattande nätverk som kommer att vara värdefullt i den nya rollen som pensionsekonom.

– Jag vill också tacka Eva för det fantastiska arbete hon gjort på Alecta under de 11 år hon arbetat här. Eva har en beundransvärd förmåga att på ett enkelt, begripligt och pedagogiskt sätt förklara pensioner så att vi alla förstår. Hon har varit en viktig opinions- och allmänbildare och har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till Alectas framgång, säger Magnus Billing.

Martin Hedensiö, 52 år, är civilekonom i grunden och inledde sin karriär med koncernredovisning på bland annat ABB Fläkt och Skandia. Därefter sadlade han om, började jobba med kommunikation och har nu snart 20 års kommunikationserfarenhet från roller som vice vd och partner på Springtime, partner och ansvarig för affärsområde Corporate and Financial Communications på Halvarsson & Halvarsson samt Vice President Corporate Communications för EMEA-regionen på Nasdaq. För närvarande är han kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

– Alecta har ett viktigt uppdrag att förvalta pensioner åt drygt 2 miljoner svenskar, och är samtidigt en av de största investerarna på Stockholmsbörsen. Det är ett stort ansvar och jag ser fram emot att vara med och ge Alecta en tydlig röst i samhällsdebatten, säger Martin Hedensiö.

Martin Hedensiö kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till vd.

Korta fakta om Martin Hedensiö
Aktuell: Tillträdande kommunikationsdirektör på Alecta.
Familj: Gift, två barn.
Utbildning: Civilekonom, inriktning redovisning/revision, Stockholms Universitet.
Studier i marknadsföring och journalistik i Sverige och USA.
Yrkesbakgrund: Koncernredovisning och system för finansiell rapportering inom ABB Fläkt och Skandia. Investor Relations Director, Electrolux. Executive Partner, ansvarig för Financial & Corporate Communications på Hallvarsson & Halvarsson. Vice vd, Springtime. Vice President Corporate Communications EMEA (Europe, Middle East & Africa) Nasdaq. Kommunikationsdirektör, Svenska Spel. 

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Billing, vd Alecta, telefon: 08-441 65 59
Johan Anderson, presschef Alecta, telefon: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Martin Hedensiö har utsetts till ny kommunikationsdirektör på Alecta. Staffan Ström blir Alectas nya pensionsekonom efter Eva Adolphson som går i pension vid årsskiftet.

Läs vidare »
Zy11v5qfynemvgofch7x

Stabil finansiell ställning och låga kostnader

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 09:42 CEST

Alectas rapport för första halvåret 2016 visar på fortsatt god finansiell ställning, fortsatt låga kostnader och en ökad premieinkomst.

Jumnrn2kqnkvugxnusqn
Zoasowet4pl0z8yjt1b4

Alecta ökar möjligheten till digital post

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 11:00 CEST

Alecta digitaliserar utskicken och möjliggör för alla kunder att få utskick via den digitala brevlådan Kivra. Alectas anslutning till Kivra innebär miljövinster och lägre kostnader. Den digitala lösningen genomförs i samarbete med IT-tjänsteföretaget CGI.

Nqdbfw0lpm5o0qu0gduc
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Starka nyckeltal i utmanande marknad

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 08:46 CEST

Alectas finansiella rapport det första kvartalet 2016 visar att Alecta Optimal Pension klarade sig bra trots ett turbulent kvartal. Alectas solvensgrad och konsolidering föll något men är fortsatt starka.

Media no image

Alecta ansluter till globalt nätverk för hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 09:00 CEST

Alecta har undertecknat Principles for Responsible Investment (PRI) och ställer sig därmed bakom PRIs principer för ansvarsfulla investeringar.

Undertecknandet sker efter en tids dialog med PRI, ett globalt initiativ vars syfte är att öka investerares ansvarsfulla agerande inom etik och miljö. Alecta förbinder sig genom undertecknandet att integrera PRIs principer och att årligen rapportera arbetet inom ansvarsfulla investeringar.

– Att investera hållbart och vara aktiv som ägare har präglat Alectas kapitalförvaltning i många år. Vi har sedan flera år tillbaka anammat merparten av principerna inom PRI, men undertecknandet ger oss tillgång till ytterligare kompetens, kontakter och samarbeten med andra investerare vilket vi tror är till nytta för våra kunder, säger Peter Lööw, hållbarhetsansvarig på Alectas kapitalförvaltning.

Annorlunda investeringsstrategi
Alectas investeringsfilosofi bygger på att investera i ett relativt litet antal noga utvalda innehav. Det är en strategi som skiljer sig markant från den indexnära förvaltning som de flesta andra pensionsbolag tillämpar. Genom en egen och aktiv förvaltning undviks en mängd problematiska investeringar som förvaltare med mer indexnära strategier blir exponerade mot. Vid årsskiftet bestod exempelvis Alectas aktieportfölj av endast 100 innehav, som alla redovisas på alecta.se.

– Vår strategi sticker ut genom att vi kan lägga ned mer tid på varje investering och skapa oss en god uppfattning om bolagets verksamhet. Vi har personliga och kontinuerliga möten med alla bolag som ingår i vår portfölj vilket är viktigt för oss när det gäller uppföljning och ägarstyrning, säger Peter Lööw.

Alecta är sedan tidigare medlem i samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande, The Montreal Carbon Pledge och Institutionella Ägares Förening.

Läs mer om PRI

Läs mer om Alectas hållbarhetsarbete

För mer information, kontakta gärna
Staffan Ström, informationschef, tel: 070-222 97 45 eller staffan.strom@alecta.se
Peter Lööw, hållbarhetsansvarig Alecta kapitalförvaltning, tel: 070-619 90 79 eller peter.loow@alecta.com

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Alecta undertecknar Principles for Responsible Investments (PRI) vilket ger tillgång till ytterligare kompetens, kontakter och samarbeten inom hållbar kapitalförvaltning.

Läs vidare »
Gfyltn57dckbwvlnf6xw

Alectas årsredovisning 2015 publicerad

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 15:29 CET

Alectas årsredovisning för 2015 är publicerad. Den innehåller både hållbarhetsredovisning och innehavsförteckning.

Media no image
Bhzf7lfxcfh62grubbfm

Alecta står starkt efter 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 09:09 CET

Alectas finansiella rapport helåret 2015

2015 blev ett år då Alecta fortsatte att leverera konkurrenskraftig kapitalavkastning. Den finansiella ställningen stärktes och kostnadsnyckeltalen förbättrades ytterligare till rekordlåga nivåer.

Alecta Optimal Pension, som nu är en av Sveriges största sparprodukter, överträffade återigen sitt jämförelseindex* med god marginal. Avkastningen dämpades dock jämfört med de tre föregående årens mycket starka nivåer.

– God avkastning under flera år och låga räntenivåer talar för att förväntningarna framåt bör skruvas ned. Det nya året har inletts oroligt på de finansiella marknaderna mot bakgrund av ökad osäkerhet om den globala ekonomiska tillväxten. I det rådande avkastningsklimatet kommer låga kostnader och stabila finanser att vara framgångsfaktorer för att få en bra pension och där är vi starka, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

– Alecta har aldrig tidigare haft starkare kostnadsnyckeltal. En internationell jämförelse visar att vi har en kostnadseffektivitet i världsklass. Samtidigt ser vi att Alectas marknadsandel bland aktiva ITP-väljare växer, trots att Alecta inte bedriver några försäljningsaktiviteter. Jag tror att kundernas medvetenhet om avgifternas betydelse äntligen börjat öka, säger Staffan Grefbäck.

Premiebestämd försäkring
Närmare en miljon pensionssparare fick en avkastning på 7,9 procent i Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension under 2015. Den senaste femårsperioden har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 9,6 procent i genomsnitt per år. Det är 4,1 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande period. Av det svarar högre avkastning för omkring 2,6 procentenheter per år och lägre avgifter för cirka 1,5 procentenheter årligen.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 5,8 procent under 2015. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,4 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 153 procent den 31 december 2015. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid betydelse för att trygga pensionernas värde och även för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad ökade med 12 procentenheter till 171 procent under 2015.

Nyckeltal, procent jan - dec 2015 jan - dec 2014 5 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension) 7,9 14,9 9,6
Avkastning förmånsbestämd försäkring 5,8 12,8 7,4
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 december 153 143
Solvensgrad koncernen, 31 december 171 159
Förvaltningskostnad koncernen 0,10 0,11
 Varav pensionsprodukter exkl valcentraler 0,06 0,07
Kapitalförvaltningskostnad koncernen 0,03 0,03

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar tillgångsfördelning.

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se

Vid frågor, kontakta
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Ordlista

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att pensionens storlek är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) varierar däremot över tid. Premiens storlek beror bland annat på avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade.

Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad
Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.

Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Pensionens storlek varierar däremot över tid. Den beror bland annat på inbetalningarna, avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Solvensgrad
Solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Något förenklat ska solvensgraden, enligt lag, överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • informationschef
 • staffan.strom@alecta.se
 • 08-441 97 45
 • 070-222 97 45

Om Alecta

Trygg förvaltare av tjänstepension sedan 1917 för 2,3 miljoner människor och 33 000 företag.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar knappt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Adress

 • Alecta
 • Regeringsgatan 107
 • 103 73 Stockholm