Skip to main content

Storbolagen särbehandlas visar undersökning

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 16:05 CET

350 ekonomichefer och personer med god insyn i företagens ekonomi har deltagit i Alektum Groups undersökning om betalningsbeteenden i näringslivet.

En undersökning från Alektum Group visar att 30 dagars kredittid fortfarande är vanligast i näringslivet. Men storbolagen särbehandlas och får ofta längre kredittid. Dessutom är det vanligare att stora företag dröjer med betalningen.

Under hösten 2016 har Alektum Group genomfört en undersökning bland 350 ekonomichefer och andra personer med god insyn i företagens ekonomi. Trots goda tider visar undersökningen att var fjärde person (26%) oroar sig över sin likvida situation, antingen ofta eller vid ett par tillfällen varje år. Inte helt oväntat är oron störst i samband med semesterperioderna, vid sommaren eller som nu under jul- och nyårshelgen. Nästan varannan respondent uppger att dessa perioder innebär sjunkande försäljning och att vart fjärde bolag (23%) brukar drabbas av dålig likviditet under en sådan period.

- Även om ekonomin går på högvarv är många företag känsliga för perioder med vikande försäljning. Att det är vanligt med oro över den egna likviditeten tyder på att många företag saknar ekonomiska buffertar, säger Anders Svensson, inkassochef Alektum Group.

Undersökningen visar också att 30 dagars kredittid fortfarande är standard inom näringslivet. Sex av tio (62%) tillämpar 30 dagars kredittid samtidigt som majoriteten (60%) normalt inte ger sina kunder olika kredittider. Men stora bolag blir särbehandlade när det gäller hur lång kredittid som ges. Det är olika från bransch till bransch men i flera branscher/sektorer uppger minst hälften av de svarande att större företag generellt får längre kredittid än mindre bolag.

- Samtidigt är de större bolagen sämre på att betala i tid, om man generaliserar. Tre av tio uppger att det är vanligare att stora bolag betalar efter förfallodagen jämfört med mindre bolag, säger Anders Svensson.

Undersökningen visar att företagen snabbt agerar om kunderna inte skulle betala i tid. Sju av tio (67%) svarar att de har som rutin att direkt efter förfallodag skicka ut en påminnelse till de som inte betalat i tid. Få drar sig sedan för att gå vidare med inkassokrav om kunden ändå inte betalar trots påminnelse.

Det finns skillnader beroende på vilken bransch som företaget verkar inom. E-handlare, detaljhandeln och företag inom resor och transport är mer drabbade av kunder som betalar sent. Dessutom tycker företag i dessa branscher i högre utsträckning att betalningsmoralen blivit sämre under de senaste åren. Undersökningen

350 företagare har deltagit i en webbaserad undersökning där respondenterna svarat på frågor om kredittider, sin likvida situation och hur de hanterar företag som betalar dåligt. Undersökning avser förhållanden på den svenska marknaden. Undersökningen gjordes under hösten 2016. Respondenterna består av personer som har ledande befattningar och som har insyn i den ekonomiska ställningen. Bolagen som valts ut omsätter alla över 50 MSEK. Sju av tio respondenter representerar dock företag som omsätter mellan 50 MSEK och 500 MSEK. Företagen verkar inom olika branscher och Alektum Group har sorterat in svaren i följande branscher/sektorer: bank och finans; detalj-/distanshandel; fastigheter; energi: teknik, media och telekom; resor, transport och logistik samt övriga.

För kommentarer/intervju, kontakta Anders Svensson, inkassochef Alektum Group på telefon 070-861 05 37eller e-post anders.svensson@alektumgroup.com

Alektum Group är ett familjeägt företag som erbjuder inkasso- och tillhörande service. Genom en unik kombination av innovativa tjänster och produkter stödjer vi våra kunder med tillförlitlig information och juridisk expertis genom hela den finansiella processen så att de kan hitta rätt kunder, förbättra sin likviditet, effektivisera sin fakturaadministration och minska sina kreditrisker. Vi tror på långsiktigt partnerskap genom nära samarbete, skräddarsydda lösningar och taktfull dialog med kundens kund. Att samarbeta med oss ska alltid vara enkelt och effektivt – rätt lösningar vid rätt tidpunkt för rätt resultat.

Alektum Group har varit verksamma sedan 1992 då vi startade som renodlat inkassoföretag. Vi bedriver i dag verksamhet på 15 europeiska marknader, har cirka 400 anställda och omsätter över 550 miljoner kronor. www.alektumgroup.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy