Aleris Fornuddsparken Plaza – ett nytt boende med omsorg och aktivitet

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

Nu får Karlstad sitt första Aleris Plaza-boende

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 08:00 CEST

Aleris storsatsar på äldre och unga i Högsbo i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 10:00 CEST

Trygghetsskapande teknik i fokus när Aleris storsatsar i Malmö

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:59 CEST

Med smarta armband kan de äldres självständighet bli större samtidigt som möjligheterna att upptäcka försämringar i deras hälsa eller ökad fallrisk förbättras. När Aleris öppnar två nya äldreboenden i Malmö kommer den nya tekniken att finnas på plats.

Aleris Plaza-boende har fått sitt namn från de öppna platser för samvaro, inne och ute, som finns på alla boenden. När vi utformat våra Plaza-boenden har vi frågat äldre hur de vill ha det och kombinerat deras behov med våra medarbetares professionella kunnande och vad äldreforskningen visar. Detta har lett fram att vi i på alla våra boenden lovar:

 • Att varje boende får omsorg utifrån just sina behov och förutsättningar.
 • Att måltiderna ska vara en stund av glädje, samvaro och gemenskap.
 • Att utbudet av aktiviteter och utevistelse är så stort att alla boende varje dag ska känna att det finns något som passar dem.
 • Att vi använder modern teknik som ger de äldre självständighet och trygghet. Självklart ska de också ha tillgång till surfplatta och musiktjänster.

På Aleris Limhamn Plaza och Aleris Västra hamnen kommer vi att erbjuda de äldre smarta armband med en mängd funktioner. Armbanden fungerar som nycklar, vilket gör att man inte behöver ha låsta dörrar på de båda boendena. Armbanden ger istället signaler till medarbetarna exempelvis om en äldre som inte bör gå ut ensam är på väg ut. En annan viktig funktion är att armbanden signalerar om en äldre som gått upp på natten faller. Via armbanden kan man också få en bild av hur en person brukar röra sig. Avvikelser eller förändringar kan ge fingervisningar om försämrad hälsa eller exempelvis begynnande demenssjukdom.

- Den trygghetsskapande tekniken är fantastisk för att öka de äldres självständighet och samtidigt ha en hög trygghet. Den underlättar också för våra medarbetare och gör att de kan lägga mer tid på omvårdnad och aktiviteter, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

- Malmö är dynamisk stad som har en hög andel unga, men också en hög andel äldre. Vi har haft en mycket bra dialog med kommunen och känner att den, precis som vi, brinner för att alla äldre ska bo bra och tryggt. På våra Plaza-boenden kan man fylla sin dag med aktiviteter om man vill det, eller ta det lugnt om man hellre vill ha det så. Det är så ett äldreboende blir när man lyssnar på de äldre, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

Aleris Västra Hamnen Plaza och Aleris Limhamn Plaza kommer att ha plats för 60 respektive 74 äldre och byggs i samarbete med Vectura Fastigheter.

- Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra dessa attraktiva och välbelägna boenden i samarbete med Aleris i Limhamn och Västra hamnen i Malmö, säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter.


Frågor och svar om Aleris Västra Hamnen Plaza och Aleris Limhamn Plaza

När öppnar Aleris Västra Hamnen Plaza och Aleris Limhamn Plaza?

Planerad öppning tredje kvartalet 2020.

Hur gör man om man är intresserad av att bo på Aleris Västra Hamnen Plaza eller Aleris Limhamn Plaza?

För att ansöka om plats kontakta din hemkommun. Om du bor i Malmö kan du läsa mer här:

https://malmo.se/Omsorg-vard--stod/Boende-for-aldre/Ansokan.html

För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Emma Gard – en av landets första Silviafysioterapeuter

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 09:22 CEST

Som en av blott sju kan Emma Gard, verksam vid äldreboendet Aleris Salabacke Plaza i Uppsala, titulera sig Silviafysioterapeut.

- Det har varit en fantastisk förmån att få fördjupa sig i demens, utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv, och samtidigt kunna tillämpa kunskaper från sin arbetsplats. Det ger ökad trygghet och jag känner mig stärkt i min yrkesroll, säger Emma Gard till Svenskt Demenscentrum.

Den tvååriga magisterutbildningen i demensvård motsvarar 60 högskolepoäng. Utbildningen, bakom vilken Karolinska institutet och Silviahemmet står, är webbaserad och ges på halvfart. Aleris ser mycket positivt på fortbildning och kompetensutveckling och Emma Gard har varit ”studieledig” en dag per vecka för att kunna gå utbildningen. Hon anser att hennes nyvunna kunskaper kommer att bidra till att berika vardagen för de äldre på Aleris Salabacke Plaza.

- Vi har hälsorum med gymutrustning och så finns två härliga takterrasser. Där planerar jag att flytta ut en del aktiviteter under sommarhalvåret. Fysisk aktivitet är viktigt hela livet och något alla ska ha rätt till. Vården måste anpassa sig så att även personer med demenssjukdom kan utöva fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar, säger Emma Gard till Svenskt Demenscentrum.

Tillsammans med sex andra fysioterapeuter diplomerades Emma Gard till Silviafysioterapeut av Drottning Silvia vid en ceremoni på Kungliga slottet den 18 april.

Läs mer om Aleris Salabacke Plaza i Uppsala www.aleris.se/har-finns-vi/uppsala/aleris-salabacke-plaza/.

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris öppnar toppmodern specialistvård i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:00 CEST

Behovet av ortopedi och ryggkirurgi är stort i den södra sjukvårdsregionen. Aleris utökar nu verksamheten i Ängelholm för att korta väntetider och erbjuda fler patienter en högklassig sjukvård.

Nya Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus innehåller två nya toppmoderna operationssalar godkända för implantatkirurgi samt ytterligare en sal för mindre kirurgi som kan göras i lokalbedövning. Operationssalarna kompletteras med en helt ny vårdavdelning för tio inneliggande patienter samt en öppenvårdsmottagning där man kan ha upp till sex läkarmottagningar per dag samt sjukgymnastmottagning och sjuksköterskemottagning.

- Verksamheten i Ängelholm är ett föredöme inom Aleris. Här jobbar ett sammansvetsat team som är självgående, alltid har fokus på patienterna och på förbättringar som ökar kvalitet och effektivitet. Det är så vi måste jobba för att korta vårdköerna och få mer för varje satsad krona i sjukvården, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef för Aleris.

- Vi på ortopedkliniken i Ängelholm har alltid jobbat med fokus på hög kontinuitet och kvalitet, vilket gjort att patienterna känt sig väl omhändertagna. Under åren i privat regi har vi dessutom ökat effektiviteten markant. Vi trivs med varandra och har en mycket låg personalomsättning. Ett stort patientflöde innebär också goda möjligheter till klinisk forskning vilket resulterat i delaktighet i flera publicerade artiklar i medicinska tidskrifter de senaste åren. Aleris satsning i Ängelholm är ett kvitto på att vi ligger i framkant och öppnar möjligheter att utöka med annan specialistvård på kliniken, säger Anders Kjellin, verksamhetschef för Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus.

Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus planerar att operera cirka 2 000 patienter per år och har hittills genomfört ungefär hälften av all planerad ryggkirurgi i Region Skåne. Enheten har ett 7-årigt vårdgarantiavtal med Region Skåne som innebär att patienter som fått vänta längre än vårdgarantins 90 dagar kan få hjälp i Ängelholm. Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus kommer också att ta emot patienter med privata sjukförsäkringar inom ortopedi och ryggkirurgi samt ha möjlighet att operera patienter från andra länder via avtal med Skåne Care. Även andra landsting/regioner än Skåne kan hänvisa patienter till Ängelholm.

Satsningen på Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus innebär en investering på cirka 60 miljoner kronor. Arbetet med att starta verksamheten har drivits i nära samverkan med Hälsostaden.

För vårdutbud och kontaktuppgifter: https://www.aleris.se/har-finns-vi/angelholm/aleris-ortopedi-angelholm/

För information om Hälsostaden: http://www.halsostaden.se/

För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

​Aleris etablerar center för Sports Medicine på Sabbatsberg

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 09:16 CEST

Ett snabbt omhändertagande och expertteam som arbetar nära patienterna. Så ska Aleris Sports Medicine vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm utveckla vården för patienter med idrottsskador.

För den som drabbas av idrottsskador kan det ibland vara svårt att få hjälp i primärvården eller i akutsjukvården. Följden kan då bli ökat lidande, längre rehabilitering och onödigt långa sjukskrivningar eller frånvaro från idrotten. För att förbättra vården kommer Aleris Sports Medicine därför att:

 • Erbjuda vård av knä eller fotled inom 36 timmar. Vid det första besöket får patienten träffa läkare och erbjuds även röntgenundersökning om det behövs. På så sätt kan diagnos ställas redan då och patienten slipper att komma en extra gång för att röntgas.
 • Arbeta i sammanhållna vårdkedjor där erfarna fysioterapeuter och läkare som är specialiserade på idrotts- och motionsrelaterade skador arbetar i team för att tryggt hjälpa patienten tillbaka från skadan.

- Vi vet av erfarenhet att primärvården och akutsjukvården ibland har svårt att ge motionärer och idrottare rätt hjälp och att patienterna är i behov av ett samlat omhändertagande av specialister som har god tillgång till röntgen. Patienter kommer att kunna komma till oss direkt eller via primärvården, säger Lotta Willberg, verksamhetschef för Aleris Sports Medicine, Med Dr. idrottsmedicin och specialist i ortopedi/artroskopisk kirurgi.

Ett flertal av läkarna och fysioterapeuterna vid Sports Medicine har arbetat med elitidrottare bland annat inom utförsåkning, ishockey, tennis och fotboll. Lotta Willberg har varit OS-läkare och opererat ett antal av Sveriges främsta idrottare.

- Vårt mål på Sports Medicine är att ge alla patienter ett sammanhållet omhändertagande där vi så snabbt som möjligt ställer en korrekt diagnos, behandlar och arbetar med rehab och uppföljning. Som patient har man ungefär samma behov av en vård som bygger på att ett team av specialister som samarbetar oavsett om man är en 12-årig tjej som skadat sig på fotbollsplanen hemmavid eller om man är olympier, säger Lotta Willberg.

På Sports Medicine kommer man att behandla bland annat korsbandsskada, ledbandsskada, meniskskada och broskskada (ej artrosknän), vrickad och skadad fotled, knäsmärta, överbelastningsskador i hälsena (tendinos) och knäskålssena (hopparknä), akuta muskelskador, axelskador, instabila axlar, höftled (ej artros), armbågsskador och hamstringsskador.

Aleris Sports Medicine är auktoriserat inom vårdval ortopedi via Stockholms läns landsting, vilket innebär att normal patientavgift och frikort gäller. Även patienter med privat sjukvårdsförsäkring och som betalar själva kan komma till Sports Medicine.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris Maria Plaza – nytt äldreboende i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 10:30 CEST

Helsingborg får nu sitt första Aleris Plaza-boende. En plats där man som äldre ska trivas både till vardag och till fest.

Aleris Plaza-boenden har fått sitt namn från de öppna platser för samvaro, inne och ute, som finns på alla boenden. Här kan man träffas och umgås året runt och följa vädrets växlingar. Men att bo hos oss på Aleris Maria Plaza innebär också att man kommer att:

 • Få en omsorg som bygger på ens egna behov och önskemål.
 • Erbjudas mat och måltidsstunder som skapar glädje, aptit och gemenskap.
 • Ha möjlighet att delta i minst en aktivitet per dag eller kanske bara komma ut i luften och känna vindarna från Sundet.
 • Ha tillgång till surfplatta, musiktjänster och alltid veta att personalen har tillgång till modern teknik som exempelvis minskar risken för fall. Allt för att du som boende alltid ska känna dig trygg.

- Plazaboendena har vi byggt upp genom att lyssna på vad äldre vill ha, vad forskningen visar och utifrån kunskapen hos vår personal. Då ser man att den individanpassade omsorgen, den goda måltidsstunden, aktivitet och moderna hjälpmedel är den kombination som ger värme och trygghet, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

Aleris Maria Plaza kommer att ha plats för 60 äldre.

Frågor och svar om Aleris Maria Plaza i Helsingborg

Var kommer Aleris Maria Plaza att ligga?

Aleris Maria Plaza kommer att ligga på Maria Stationsgata.

Hur gör man om man är intresserad av att bo på Aleris Maria Plaza?

För att ansöka om plats kontakta din hemkommun. Om du bor i Helsingborg kan du läsa mer här:

https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/aldre/

För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris. 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris skapar Plazaboende för äldre i Näsby Park

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 09:15 CEST

Med fokus på den goda måltiden, sociala aktiviter och utevistelse kommer Aleris att erbjuda äldreomsorg i Näsby Park i Täby.

I Näsby Park ska det skapas boenden och ett rikt utbud av aktiviteter och tjänster för äldre. Ikano Bostad kommer att ansvara för fastigheterna och samarbeta nära med Aleris för de planerade 120 platserna inom äldreomsorg. I området ska det även finnas trygghetsboende för äldre.

Aleris Tornugglan kommer att vara ett Plaza-boende. Aleris Plazaboenden har fått sitt namn från de öppna mötesplatser, inomhus och utomhus, som alltid finns på våra boenden. Plazaboendena bygger på fyra grundpelare:

 • Vi lyssnar till den äldres behov och ger alla den omsorg som passar just dem.
 • Vi vet vilket värde måltidsstunden har, både för att må bra i kroppen och för att ha det trevligt tillsammans.
 • Vi erbjuder alltid minst en aktivitet per dag och den som vill får komma ut i friska luften varje dag.
 • Vi använder modern välfärdsteknik som innebär att våra medarbetare kan få larm om någon exempelvis faller. Självklart har alla äldre tillgång till surfplatta och musiktjänster.

- Ikano Bostad har en stark vision och vilja att skapa bättre boendemiljöer för de många människorna – även för dem som kommit lite längre i livet. Vi ser fram emot att på denna plats tillsammans med Aleris skapa morgondagens boende för äldre, säger Mikael Berg, Affärschef Vårdboende på Ikano Bostad.

- Det är oerhört glädjande för oss att få möjlighet att erbjuda Täbyborna ett Aleris Plaza-boende. På Aleris Tornugglan Plaza kommer man alltid att bli sedd och lyssnad på. Här ska det vara lugnt och skönt för den som vill ha det så och fyllt av aktiviteter för den som önskar det, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

Frågor och svar om Aleris Tornugglan Plaza

När öppnar Aleris Tornugglan Plaza?

Projektet är ännu relativt nytt så öppning är beräknad till 2021/2022.

Var kommer det att ligga?

Planen är att det ska bli 120 platser på Aleris Tornugglan Plaza som ska ligga på Allégården i Näsby Park i Täby.

Hur gör man om man är intresserad av att bo på Aleris Tornugglan Plaza?

För att ansöka om plats kontakta Täby kommun på 08-555 590 00 eller skicka en ansökan på www.taby.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris kommenterar förslag om vinstbegränsning i omsorgen

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 12:44 CET

Regeringen och Vänsterpartiet har i dag presenterat förslag för att kraftigt begränsa möjligheterna att göra överskott inom privat driven omsorgsverksamhet. Aleris bedömning är att förslagen i praktiken gör det omöjligt att driva omsorgsföretag med sund och långsiktigt hållbar ekonomi. Detta slår exempelvis mot äldres möjligheter att välja hur de ska bo eller vilken typ av hemtjänst de ska ha.

- Tyvärr saknar förslagen verklighetskontakt. Regeringen och Vänsterpartiet vill i praktiken förbjuda företagande inom omsorgen. Detta föreslår man samma vecka som Socialstyrelsens stora undersökning Öppna Jämförelser bland över 2 000 äldreboende visat att privat driven äldreomsorg håller högre kvalitet än den kommunala. Den högre kvaliteten uppnås med exakt samma ersättningar som går till de kommunala utförarna. Inte ens på kort sikt innebär regeringens förslag några besparingar och på längre sikt kommer kostnaderna att öka och livskvaliteten för de äldre försämras när dagens konkurrens försvinner, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef Aleris.

- Kanske säger detta något om hur vi i Sverige ibland ser på äldre – att deras val inte är så viktiga. Men att kunna välja hur man vill bo och att ha inflytande över vem från hemtjänsten som kommer hem till en och hjälper till med allt från vardagssysslor till intima behov, det är för mig grundläggande rättigheter som alla ska ha.

- Finansdepartementets beräkningar visar att det behövs 300 nya äldreboenden till 2025 och Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att 225 000 medarbetare behöver anställas i vård och omsorg fram till 2023. Regeringens svar blir då att lägga energin på att minska alternativen både för de äldre och för medarbetarna. Vi borde i stället göra allt för att fortsätta utveckla kvalitet och effektivitet genom att ha såväl offentliga och privata utförare som sporrar varandra.

- Regeringen har nyligen aviserat att man vill skärpa kraven för att få tillstånd att driva omsorgsverksamhet. Detta är ett bra förslag som Aleris stödjer eftersom de bidrar till att sätta stopp för oseriösa aktörer som inte har i välfärden att göra.

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • Informationschef
 • mtjthenrocyqcyaqclikxveedbpnxm.kenoenedyafyf@aleris.se
 • 0706-827123

Om Aleris

Aleris

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Adress

 • Aleris
 • Katrinebergsbacken 35 A
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar