​Förändringar gällande Bollnäs sjukhus

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 13:50 CET

Aleris har drivit Bollnäs sjukhus sedan 2012 och verksamheten har under dessa år präglats av goda medicinska resultat, hög tillgänglighet, stor patientnöjdhet och motiverade medarbetare.

Som ett resultat av Aleris strategiska inriktning har Aleris kontaktat Region Gävleborg för att diskutera avtalet gällande driften av Bollnäs sjukhus. I dialogen har Aleri

Samtliga medarbetare kommer att erbjudas anställning inom Region Gävleborg och verksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som tidigare.

- Aleris har gjort ett mycket bra arbete under de år de drivit Bollnäs sjukhus, och vi ska nu fortsätta att driva verksamheten i deras goda anda. Det är vårt uppdrag att driva vård inom regionen och som specialister på sjukvård har vi de förutsättningar som krävs för att fortsätta driva sjukhuset på bästa möjliga sätt fram till dess en ny upphandling är gjord och ett nytt avtal är klart, säger Tommy Berger (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Inom Aleris känner vi stor tacksamhet över att ha haft förmånen att få driva sjukhuset i Bollnäs sedan 2012. Vi är stolta över våra medarbetares insatser för att ge befolkningen i södra Hälsingland en tillgänglig sjukvård med hög medicinsk kvalitet. Under rådande omständigheter är vi och regionen eniga om att det är rätt tid att Region Gävleborg övertar driften, säger Elisabeth Winsjansens önskat att lämna över driften av Bollnäs sjukhus och Aleris Specialistvård Söderhamn till Region Gävleborg. Regionen förstår och respekterar detta önskemål och stöttar Aleris i valet att lämna över verksamheterna den 1 november 2019.

, chef för Bollnäs sjukhus.

- Vi är glada över den konstruktiva dialog som vi haft med Region Gävleborg och den överenskomna lösningen ligger i linje med Aleris strategiska inriktning, säger Henrik Höjsgaard, Divisionschef Aleris.

Aleris kommer att fortsätta att driva Aleris Hälsocentral Bollnäs och Aleris Hälsocentral Voxnadalen i Alfta. Aleris kommer också att fortsätta driva ögonverksamheten vid Bollnäs sjukhus.


Aleris verksamheter som går över till Region Gävleborg den 1 november 2019

Cirka 80 procent av verksamheten vid Bollnäs sjukhus och hela verksamheten vid Aleris specialistvård Söderhamn berörs av övergången. Totalt är det cirka 375 medarbetare inom Aleris som berörs av överenskommelsen. Antalet operationer som utförs i de båda verksamheterna är cirka 3 100 per år. Omsättningen uppgår till 380 miljoner kronor per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, Kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Två Alerissjukhus bland landets bästa

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 15:47 CET

Doktor24 vinner stora IT i vården-priset

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 09:07 CET

Aleris skapar äldreboende i Kalmar

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 13:17 CET

Nu är det klart med ett vård- och omsorgsboende i Rifa-området i Kalmar. Under 2020 ska ett Aleris-boende med plats för 60 äldre stå klart.

Aleris äldreboenden har utformats genom att vi lyssnat på de äldre. Utifrån detta lovar vi de äldre som bor hos oss fyra saker:

 • Omsorgen ska alltid utgå från den äldres behov, önskemål och förutsättningar.
 • Måltiden är på många sätt dagens viktigaste stund. Därför ska måltidsstunden förutom god och näringsrik mat även erbjuda gemenskap och samvaro.
 • Den som vill ska varje dag få komma ut i friska luften eller delta i en aktivitet. Men om man hellre vill ta det lugnt och vara inne så ska man naturligtvis göra det.
 • På Aleris äldreboenden ska det finnas ny modern teknik som förebygger fall och annat som skapar otrygghet och risker för de äldre. De äldre har självklart tillgång till surfplatta och musiktjänster.

På Aleris boende i Kalmar kommer det att finnas en terrass, som gör det enkelt att ta sig ut och dessutom erbjuder trevlig utsikt. Det kommer också att finnas ett solrum som byggs upp som en strand där den som vill kan sticka fötterna i ”solvarm” sand.

- Det känns oerhört bra att Aleris fått förmånen att skapa ett vård- och omsorgsboende på Rifa-området i Kalmar. I det nya fina området vill vi vara platsen där äldre ska få möjligheten att ha det riktigt gott. Vill man vara aktiv så finns den möjligheten, vill man ta det lugnt så går det precis lika bra, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris Omsorg.


Frågor och svar om Aleris äldreboende i Kalmar

När öppnar Aleris äldreboende i Kalmar?

Beräknad öppning under 2020

Var kommer det att ligga?

I Rifa-området i Kalmar

Hur gör man om man är intresserad av att bo på Aleris äldreboende i Kalmar?

För att ansöka om plats kontakta din hemkommun. Om du bor i Kalmar kan du läsa mer här:

https://kalmar.se/omsorg-och-stod/boenden/vard--och-omsorgsboenden.html

För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris fortsätter renodling och avyttrar Affärsområde Primärvård

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 09:00 CET

Som ett led i arbetet med att renodla sin svenska sjukvårdsverksamhet avyttrar Aleris Affärsområde Primärvård till Lideta. Förvärvet förutsätter godkännande från Konkurrensverket samt Stockholms Läns Landsting och Region Uppsala.

Försäljningen omfattar totalt elva vårdcentraler i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholmsområdet (dessa är samlokaliserade med och har ett integrerat vårdutbud med tre av vårdcentralerna). Verksamheterna som nu säljs har 107 000 listade patienter, motsvarande 275 heltidsmedarbetare och beräknas 2018 omsätta 325 miljoner koronor.

- Med försäljningen fortsätter Aleris renodlingen mot områden där vi kan ta ledande positioner. Aleris primärvård finns i attraktiva lägen, har en stabil utveckling när det gäller antalet listade patienter och har implementerat digitala tjänster samtidigt som vi under flera år sett ökad patientnöjdhet. Med Lideta som ägare kan denna goda utveckling fortsätta, säger Jan Hörnström, vice divisionschef Aleris primärvård/rehab och diagnostik.

Aleris bedriver sjukvård i Sverige, Norge och Danmark. I Norge och Danmark erbjuder Aleris ingen primärvård, vilket gör att förutsättningarna för samordning och gemensam tjänsteutveckling mellan länderna saknas. De två primärvårdsenheter som Aleris driver i Bollnäs och Voxnadalen berörs inte av försäljningen utan kommer att finnas kvar inom Aleris. Dessa vårdcentraler driver Aleris på uppdrag av Region Gävleborg.

För mer info:

Henrik Kennedy
Kommunikationschef Aleris Sverige henrik.kennedy@aleris.se

0706-827123


Fakta kring de enheter som Aleris säljer till Lideta
Antal enheter: Elva vårdcentraler (Nyby, Barncentrum & Vårdcentral, Stureplan, Vallatorp, Näsby Park, Järva, Björkhagen, Tyresö, Täby Centrum, Järna och Nykvarn) tre enheter inom primärvårdsrehab (Tyresö, Järna och Nykvarn). De tre enheterna inom primärvårdsrehab är samlokaliserade med tre av vårdcentralerna och har ett vårdutbud som är integrerat med dessa.
Antal medarbetare: Motsvarande 275 heltidstjänster
Antal listade patienter: 107 000 patienter
Omsättning: Beräknad omsättning 2018, 325 MSEK

Fakta Aleris Sjukvård i Sverige

Aleris bedriver specialistvård i bland annat Umeå, Bollnäs, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Ängelholm och Malmö. Aleris erbjuder ett brett vårdutbud och har stor närvaro inom bland annat ortopedi, ögonsjukvård och sports medicine. Såväl landsting/regioner som försäkringsbolag anlitar Aleris. Aleris driver även röntgenverksamhet och laboratorier med hög tillgänglighet.

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris skapar boende för äldre i Näsby Park

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 13:45 CET

Den goda måltiden, sociala aktiviteter och utevistelse kommer att stå i fokus på Aleris äldreboende i Näsby Park i Täby.

I Näsby Park ska det skapas boenden och ett rikt utbud av aktiviteter och tjänster för äldre. Ikano Bostad kommer att ansvara för fastigheterna och samarbeta nära med Aleris för de planerade 80 platserna inom äldreomsorg. I området ska det även finnas trygghetsboende för äldre.

Aleris har frågat de äldre hur de vill ha det när vi utformat våra äldreboenden. Därför lovar vi:

 • Att lyssna till de äldres behov och ge alla den omsorg som passar just dem.
 • Att erbjuda trivsamma måltidsstunder som väcker aptit och bidrar till trivsel.
 • Att erbjuda minst en aktivitet eller en stund i friska luften varje dag.
 • Att använda tekniska lösningar som minskar risken för fall eller på andra sätt bidrar till trygghet. Självklart har alla äldre tillgång till surfplatta och musiktjänster.  

- Ikano Bostad har en stark vision och vilja att skapa bättre boendemiljöer för de många människorna – även för dem som kommit lite längre i livet. Vi ser fram emot att på denna plats tillsammans med Aleris skapa morgondagens boende för äldre, säger Mikael Berg, Affärschef Vårdboende på Ikano Bostad.

- Det är oerhört glädjande för oss att få möjlighet att erbjuda Täbyborna ett äldreboende. På boendet kommer man alltid att bli sedd och lyssnad på. Här ska det vara lugnt och skönt för den som vill ha det så och fyllt av aktiviteter för den som önskar det, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

Frågor och svar om Aleris äldreboende i Näsby Park

När öppnar Aleris äldreboende i Näsby Park?

Öppning är beräknad till 2021/2022.

Var kommer det att ligga?

På Allégården i Näsby Park i Täby.

Hur gör man om man är intresserad av att bo på Aleris äldreboende i Näsby Park?

För att ansöka om plats kontakta Täby kommun på 08-555 590 00 eller skicka en ansökan på www.taby.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Österåker får nytt boende för äldre

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 08:05 CET

Aleris etablerar ett nytt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i Täljöviken i Österåker med planerad öppning under tredje kvartalet 2020.

Täljöviken är ett expansivt område med attraktiv placering. Förutom äldreboendet planeras bland annat för 180 småhus och cirka 140 bostäder i flerbostadshus. Vård- och omsorgsboendet kommer att ha utsikt över sjön och den närliggande skogen. De 54 lägenheterna kommer att ligga i samma fastighet som en förskola.

- Närheten till naturen och möjligheterna till samverkan med förskolan kommer att prägla vardagen på Täljövikens äldreboende. Detta blir en plats att trivas på. Här kan man på nära håll följa naturens växlingar. Om man vill kan man delta i olika aktiviteter eller bara njuta av lugnet, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris Omsorg.

Aleris vård- och omsorgsboenden har fått sin utformning genom att vi lyssnat på de äldre. Utifrån detta lovar vi de äldre som bor hos oss fyra saker:

 • En omsorg som alltid utgår från den äldres behov, önskemål och förutsättningar.
 • Måltidsstunder som förutomgod och näringsrik mat erbjuder gemenskap och trevlig samvaro.
 • Möjlighet att delta i en aktivitet eller komma ut i friska luften varje dag.
 • Ny modern teknik som skapar trygghet och som förebygger fall. Självklart har de äldre tillgång till surfplatta.

Aleris skapar vård- och omsorgsboendet i Österåker i samarbete med Magnolia Bostad.

Frågor och svar om Aleris boende i Österåker

När öppnar boendet?

Beräknad öppning under tredje kvartalet 2020

Var kommer det att ligga?

I sydvästra Österåker nära Svinningevägen

Hur gör man om man är intresserad av att bo på Aleris boende i Österåker?

För att ansöka om plats kontakta din hemkommun. Om du bor i Österåker kan du läsa mer här: http://www.osteraker.se/omsorgstod/aldre/boende.4.71fcf4251429dfd2f5c768.html

För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris etablerar boende för äldre i Spånga

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 08:00 CET

Gymnastikförbundet tecknar avtal med Aleris Sports Medicine gällande specialistvård

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 11:12 CEST

Aleris Specialistvård har inlett ett samarbete med Gymnastikförbundet för alla förbundets medlemmar gällande bedömning och vård vid akut skada och överbelastningar. Gymnastikförbundet är ett av landets största idrottsförbund med omkring 260 000 medlemmar i 1 100 föreningar.

Samarbetet innebär att Aleris kommer att erbjuda medlemmarna snabb tid för besök och undersökning av legitimerad specialist och rekommendation kring eventuell vidare vård eller rehabilitering. Aleris har kliniker som erbjuder specialistvård med idrottsinriktning, Sports Medicine, i Malmö, Ängelholm, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.

- Aleris Sports Medicines samarbete med övriga specialiserade enheter inom Aleris Sverige innebär att vi kan erbjuda kvalificerad sjukvård med hög tillgänglighet för våra patienter. Vi är mycket glada för samarbetet med Gymnastikförbundet och för att kunna bidra med snabba bedömningar och vårdinsatser och därmed i förlängningen välmående idrottare, säger Lotta Willberg, medicinskt ansvarig läkare, Aleris Sportsmedicine.

- Vi har länge sökt efter en partner med nätverk över hela landet där vi kan få snabb hjälp och professionell bedömning. En plan för återgång till träning och tävling på ett kontrollerat sätt efter en överbelastning eller skada är otroligt viktigt för oss. Vår förhoppning är att vi ska kunna undvika fler skador genom att fler får tillgång till vård i ett tidigt skede, säger Åsa Ekdahl, projektledare, Gymnastikförbundet.

Avtalet gäller till och med 31 december 2020, med möjlighet att utvärdera under tiden och förlänga vid utgången.

Mer information:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris

Henrik.kennedy@aleris.se

Tel: +46 (0)706 82 71 23

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris avyttrar sin omsorgsverksamhet och blir ett renodlat sjukvårdsbolag

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 07:00 CEST

Det har i dag träffats ett avtal som innebär att Aleris avyttrar sin omsorgsverksamhet till Ambea och därmed fokuserar helt på sjukvård. Avyttringen gäller totalt 305 verksamheter med närmare 6000 anställda i Sverige, Norge och Danmark.

- Aleris blir nu ett renodlat sjukvårdsföretag. Detta ger förutsättningar för fortsatt specialisering och decentralisering i våra skandinaviska sjukvårdsverksamheter. Specialisering driver kvalitet och produktivitet och renodlingen skapar möjligheter för ytterligare satsningar inom områden där vi ser en ökad efterfrågan på sjukvårdstjänster, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef Aleris.

- Aleris Omsorgs- och sjukvårdsverksamheter verkar sedan 1,5 år tillbaka som två fristående segment. Effekten av denna delning har varit tydligt positiv. Det är därmed logiskt att låta omsorgsverksamheten fortsätta denna utveckling hos Ambea, som är helt fokuserat på omsorgstjänster. Försäljningen innebär att Aleris Omsorg får förutsättningar att ytterligare accelerera sitt arbete med kvalitet och fortsatt tillväxt. Försäljningen innebär också att vi beräknar att minska vår nettoskuld med cirka 2,65 miljarder kronor, säger Alexander Wennergren Helm.

EBITA för Aleris Omsorg, det vill säga den enhet som nu avyttras, uppgick per LTM Q3 2018 till 127 miljoner kronor. EBITDA uppgick 163 miljoner. Under perioden belastades Aleris Omsorg med kostnader relaterade till omstruktureringsåtgärder.

Aleris är sedan 2010 ett helägt dotterbolag till Patricia Industries, en del av Investor AB, med verksamhet i hela Skandinavien. Aleris Omsorg bedriver verksamhet inom äldreomsorg, stöd och boende och psykisk omsorg. Tjänsteutbudet har de senaste åren utvecklats med exempelvis Brukarstyrd personlig assistans (BPA) i Norge, Plaza-boenden som är ett starkt koncept inom äldreomsorg i Sverige och social omsorg i Danmark. Kvalitetsnivå liksom brukarnöjdhet är hög.

Verksamheten inom Aleris Omsorg har vuxit från 2,9 miljarder 2013 till 4,9 miljarder 2017 och antalet medarbetare uppgår till cirka 6 000.

Aleris Sjukvård bedriver verksamhet i cirka 150 enheter inom framförallt specialistsjukvård och radiologi. Segmentet har en omsättning på cirka 5,6 miljarder kronor och cirka 5 000 medarbetare.

Transaktionen förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheter i Norge, Danmark och Sverige och förväntas slutföras under Q2 2019.

För mer information, kontakta:

Henrik Kennedy, informationschef Aleris Sverige +46 70-682 71 23

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • Informationschef
 • hetvnrvciksb.kioengknedgdyhs@aaclestribvs.jksepu
 • 0706-827123

Om Aleris

Aleris

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Adress

 • Aleris
 • Katrinebergsbacken 35 A
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar