Österåker får nytt boende för äldre

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 08:05 CET

Aleris etablerar ett nytt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i Täljöviken i Österåker med planerad öppning under tredje kvartalet 2020.

Täljöviken är ett expansivt område med attraktiv placering. Förutom äldreboendet planeras bland annat för 180 småhus och cirka 140 bostäder i flerbostadshus. Vård- och omsorgsboendet kommer att ha utsikt över sjön och den närliggande skogen. De 54 lägenheterna kommer att ligga i samma fastighet som en förskola.

- Närheten till naturen och möjligheterna till samverkan med förskolan kommer att prägla vardagen på Täljövikens äldreboende. Detta blir en plats att trivas på. Här kan man på nära håll följa naturens växlingar. Om man vill kan man delta i olika aktiviteter eller bara njuta av lugnet, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris Omsorg.

Aleris vård- och omsorgsboenden har fått sin utformning genom att vi lyssnat på de äldre. Utifrån detta lovar vi de äldre som bor hos oss fyra saker:

 • En omsorg som alltid utgår från den äldres behov, önskemål och förutsättningar.
 • Måltidsstunder som förutomgod och näringsrik mat erbjuder gemenskap och trevlig samvaro.
 • Möjlighet att delta i en aktivitet eller komma ut i friska luften varje dag.
 • Ny modern teknik som skapar trygghet och som förebygger fall. Självklart har de äldre tillgång till surfplatta.

Aleris skapar vård- och omsorgsboendet i Österåker i samarbete med Magnolia Bostad.

Frågor och svar om Aleris boende i Österåker

När öppnar boendet?

Beräknad öppning under tredje kvartalet 2020

Var kommer det att ligga?

I sydvästra Österåker nära Svinningevägen

Hur gör man om man är intresserad av att bo på Aleris boende i Österåker?

För att ansöka om plats kontakta din hemkommun. Om du bor i Österåker kan du läsa mer här: http://www.osteraker.se/omsorgstod/aldre/boende.4.71fcf4251429dfd2f5c768.html

För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris etablerar boende för äldre i Spånga

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 08:00 CET

Gymnastikförbundet tecknar avtal med Aleris Sports Medicine gällande specialistvård

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 11:12 CEST

Aleris Specialistvård har inlett ett samarbete med Gymnastikförbundet för alla förbundets medlemmar gällande bedömning och vård vid akut skada och överbelastningar. Gymnastikförbundet är ett av landets största idrottsförbund med omkring 260 000 medlemmar i 1 100 föreningar.

Samarbetet innebär att Aleris kommer att erbjuda medlemmarna snabb tid för besök och undersökning av legitimerad specialist och rekommendation kring eventuell vidare vård eller rehabilitering. Aleris har kliniker som erbjuder specialistvård med idrottsinriktning, Sports Medicine, i Malmö, Ängelholm, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.

- Aleris Sports Medicines samarbete med övriga specialiserade enheter inom Aleris Sverige innebär att vi kan erbjuda kvalificerad sjukvård med hög tillgänglighet för våra patienter. Vi är mycket glada för samarbetet med Gymnastikförbundet och för att kunna bidra med snabba bedömningar och vårdinsatser och därmed i förlängningen välmående idrottare, säger Lotta Willberg, medicinskt ansvarig läkare, Aleris Sportsmedicine.

- Vi har länge sökt efter en partner med nätverk över hela landet där vi kan få snabb hjälp och professionell bedömning. En plan för återgång till träning och tävling på ett kontrollerat sätt efter en överbelastning eller skada är otroligt viktigt för oss. Vår förhoppning är att vi ska kunna undvika fler skador genom att fler får tillgång till vård i ett tidigt skede, säger Åsa Ekdahl, projektledare, Gymnastikförbundet.

Avtalet gäller till och med 31 december 2020, med möjlighet att utvärdera under tiden och förlänga vid utgången.

Mer information:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris

Henrik.kennedy@aleris.se

Tel: +46 (0)706 82 71 23

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris avyttrar sin omsorgsverksamhet och blir ett renodlat sjukvårdsbolag

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 07:00 CEST

Det har i dag träffats ett avtal som innebär att Aleris avyttrar sin omsorgsverksamhet till Ambea och därmed fokuserar helt på sjukvård. Avyttringen gäller totalt 305 verksamheter med närmare 6000 anställda i Sverige, Norge och Danmark.

- Aleris blir nu ett renodlat sjukvårdsföretag. Detta ger förutsättningar för fortsatt specialisering och decentralisering i våra skandinaviska sjukvårdsverksamheter. Specialisering driver kvalitet och produktivitet och renodlingen skapar möjligheter för ytterligare satsningar inom områden där vi ser en ökad efterfrågan på sjukvårdstjänster, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef Aleris.

- Aleris Omsorgs- och sjukvårdsverksamheter verkar sedan 1,5 år tillbaka som två fristående segment. Effekten av denna delning har varit tydligt positiv. Det är därmed logiskt att låta omsorgsverksamheten fortsätta denna utveckling hos Ambea, som är helt fokuserat på omsorgstjänster. Försäljningen innebär att Aleris Omsorg får förutsättningar att ytterligare accelerera sitt arbete med kvalitet och fortsatt tillväxt. Försäljningen innebär också att vi beräknar att minska vår nettoskuld med cirka 2,65 miljarder kronor, säger Alexander Wennergren Helm.

EBITA för Aleris Omsorg, det vill säga den enhet som nu avyttras, uppgick per LTM Q3 2018 till 127 miljoner kronor. EBITDA uppgick 163 miljoner. Under perioden belastades Aleris Omsorg med kostnader relaterade till omstruktureringsåtgärder.

Aleris är sedan 2010 ett helägt dotterbolag till Patricia Industries, en del av Investor AB, med verksamhet i hela Skandinavien. Aleris Omsorg bedriver verksamhet inom äldreomsorg, stöd och boende och psykisk omsorg. Tjänsteutbudet har de senaste åren utvecklats med exempelvis Brukarstyrd personlig assistans (BPA) i Norge, Plaza-boenden som är ett starkt koncept inom äldreomsorg i Sverige och social omsorg i Danmark. Kvalitetsnivå liksom brukarnöjdhet är hög.

Verksamheten inom Aleris Omsorg har vuxit från 2,9 miljarder 2013 till 4,9 miljarder 2017 och antalet medarbetare uppgår till cirka 6 000.

Aleris Sjukvård bedriver verksamhet i cirka 150 enheter inom framförallt specialistsjukvård och radiologi. Segmentet har en omsättning på cirka 5,6 miljarder kronor och cirka 5 000 medarbetare.

Transaktionen förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheter i Norge, Danmark och Sverige och förväntas slutföras under Q2 2019.

För mer information, kontakta:

Henrik Kennedy, informationschef Aleris Sverige +46 70-682 71 23

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris Fornuddsparken Plaza – ett nytt boende med omsorg och aktivitet

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

Nu får Karlstad sitt första Aleris Plaza-boende

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 08:00 CEST

Aleris storsatsar på äldre och unga i Högsbo i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 10:00 CEST

Trygghetsskapande teknik i fokus när Aleris storsatsar i Malmö

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:59 CEST

Med smarta armband kan de äldres självständighet bli större samtidigt som möjligheterna att upptäcka försämringar i deras hälsa eller ökad fallrisk förbättras. När Aleris öppnar två nya äldreboenden i Malmö kommer den nya tekniken att finnas på plats.

Aleris Plaza-boende har fått sitt namn från de öppna platser för samvaro, inne och ute, som finns på alla boenden. När vi utformat våra Plaza-boenden har vi frågat äldre hur de vill ha det och kombinerat deras behov med våra medarbetares professionella kunnande och vad äldreforskningen visar. Detta har lett fram att vi i på alla våra boenden lovar:

 • Att varje boende får omsorg utifrån just sina behov och förutsättningar.
 • Att måltiderna ska vara en stund av glädje, samvaro och gemenskap.
 • Att utbudet av aktiviteter och utevistelse är så stort att alla boende varje dag ska känna att det finns något som passar dem.
 • Att vi använder modern teknik som ger de äldre självständighet och trygghet. Självklart ska de också ha tillgång till surfplatta och musiktjänster.

På Aleris Limhamn Plaza och Aleris Västra hamnen kommer vi att erbjuda de äldre smarta armband med en mängd funktioner. Armbanden fungerar som nycklar, vilket gör att man inte behöver ha låsta dörrar på de båda boendena. Armbanden ger istället signaler till medarbetarna exempelvis om en äldre som inte bör gå ut ensam är på väg ut. En annan viktig funktion är att armbanden signalerar om en äldre som gått upp på natten faller. Via armbanden kan man också få en bild av hur en person brukar röra sig. Avvikelser eller förändringar kan ge fingervisningar om försämrad hälsa eller exempelvis begynnande demenssjukdom.

- Den trygghetsskapande tekniken är fantastisk för att öka de äldres självständighet och samtidigt ha en hög trygghet. Den underlättar också för våra medarbetare och gör att de kan lägga mer tid på omvårdnad och aktiviteter, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

- Malmö är dynamisk stad som har en hög andel unga, men också en hög andel äldre. Vi har haft en mycket bra dialog med kommunen och känner att den, precis som vi, brinner för att alla äldre ska bo bra och tryggt. På våra Plaza-boenden kan man fylla sin dag med aktiviteter om man vill det, eller ta det lugnt om man hellre vill ha det så. Det är så ett äldreboende blir när man lyssnar på de äldre, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

Aleris Västra Hamnen Plaza och Aleris Limhamn Plaza kommer att ha plats för 60 respektive 74 äldre och byggs i samarbete med Vectura Fastigheter.

- Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra dessa attraktiva och välbelägna boenden i samarbete med Aleris i Limhamn och Västra hamnen i Malmö, säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter.


Frågor och svar om Aleris Västra Hamnen Plaza och Aleris Limhamn Plaza

När öppnar Aleris Västra Hamnen Plaza och Aleris Limhamn Plaza?

Planerad öppning tredje kvartalet 2020.

Hur gör man om man är intresserad av att bo på Aleris Västra Hamnen Plaza eller Aleris Limhamn Plaza?

För att ansöka om plats kontakta din hemkommun. Om du bor i Malmö kan du läsa mer här:

https://malmo.se/Omsorg-vard--stod/Boende-for-aldre/Ansokan.html

För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Emma Gard – en av landets första Silviafysioterapeuter

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 09:22 CEST

Som en av blott sju kan Emma Gard, verksam vid äldreboendet Aleris Salabacke Plaza i Uppsala, titulera sig Silviafysioterapeut.

- Det har varit en fantastisk förmån att få fördjupa sig i demens, utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv, och samtidigt kunna tillämpa kunskaper från sin arbetsplats. Det ger ökad trygghet och jag känner mig stärkt i min yrkesroll, säger Emma Gard till Svenskt Demenscentrum.

Den tvååriga magisterutbildningen i demensvård motsvarar 60 högskolepoäng. Utbildningen, bakom vilken Karolinska institutet och Silviahemmet står, är webbaserad och ges på halvfart. Aleris ser mycket positivt på fortbildning och kompetensutveckling och Emma Gard har varit ”studieledig” en dag per vecka för att kunna gå utbildningen. Hon anser att hennes nyvunna kunskaper kommer att bidra till att berika vardagen för de äldre på Aleris Salabacke Plaza.

- Vi har hälsorum med gymutrustning och så finns två härliga takterrasser. Där planerar jag att flytta ut en del aktiviteter under sommarhalvåret. Fysisk aktivitet är viktigt hela livet och något alla ska ha rätt till. Vården måste anpassa sig så att även personer med demenssjukdom kan utöva fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar, säger Emma Gard till Svenskt Demenscentrum.

Tillsammans med sex andra fysioterapeuter diplomerades Emma Gard till Silviafysioterapeut av Drottning Silvia vid en ceremoni på Kungliga slottet den 18 april.

Läs mer om Aleris Salabacke Plaza i Uppsala www.aleris.se/har-finns-vi/uppsala/aleris-salabacke-plaza/.

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Aleris öppnar toppmodern specialistvård i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:00 CEST

Behovet av ortopedi och ryggkirurgi är stort i den södra sjukvårdsregionen. Aleris utökar nu verksamheten i Ängelholm för att korta väntetider och erbjuda fler patienter en högklassig sjukvård.

Nya Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus innehåller två nya toppmoderna operationssalar godkända för implantatkirurgi samt ytterligare en sal för mindre kirurgi som kan göras i lokalbedövning. Operationssalarna kompletteras med en helt ny vårdavdelning för tio inneliggande patienter samt en öppenvårdsmottagning där man kan ha upp till sex läkarmottagningar per dag samt sjukgymnastmottagning och sjuksköterskemottagning.

- Verksamheten i Ängelholm är ett föredöme inom Aleris. Här jobbar ett sammansvetsat team som är självgående, alltid har fokus på patienterna och på förbättringar som ökar kvalitet och effektivitet. Det är så vi måste jobba för att korta vårdköerna och få mer för varje satsad krona i sjukvården, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef för Aleris.

- Vi på ortopedkliniken i Ängelholm har alltid jobbat med fokus på hög kontinuitet och kvalitet, vilket gjort att patienterna känt sig väl omhändertagna. Under åren i privat regi har vi dessutom ökat effektiviteten markant. Vi trivs med varandra och har en mycket låg personalomsättning. Ett stort patientflöde innebär också goda möjligheter till klinisk forskning vilket resulterat i delaktighet i flera publicerade artiklar i medicinska tidskrifter de senaste åren. Aleris satsning i Ängelholm är ett kvitto på att vi ligger i framkant och öppnar möjligheter att utöka med annan specialistvård på kliniken, säger Anders Kjellin, verksamhetschef för Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus.

Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus planerar att operera cirka 2 000 patienter per år och har hittills genomfört ungefär hälften av all planerad ryggkirurgi i Region Skåne. Enheten har ett 7-årigt vårdgarantiavtal med Region Skåne som innebär att patienter som fått vänta längre än vårdgarantins 90 dagar kan få hjälp i Ängelholm. Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus kommer också att ta emot patienter med privata sjukförsäkringar inom ortopedi och ryggkirurgi samt ha möjlighet att operera patienter från andra länder via avtal med Skåne Care. Även andra landsting/regioner än Skåne kan hänvisa patienter till Ängelholm.

Satsningen på Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus innebär en investering på cirka 60 miljoner kronor. Arbetet med att starta verksamheten har drivits i nära samverkan med Hälsostaden.

För vårdutbud och kontaktuppgifter: https://www.aleris.se/har-finns-vi/angelholm/aleris-ortopedi-angelholm/

För information om Hälsostaden: http://www.halsostaden.se/

För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • Informationschef
 • henknrjzikkx.kdkenwuneqfdyvv@achlelwrihrs.issemr
 • 0706-827123

Om Aleris

Aleris

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Vårt mål är att varje människa ska få den vård, omsorg och vilja som krävs för att nå ett bättre och friskare liv. Aleris har 11 000 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor.

Adress

 • Aleris
 • Katrinebergsbacken 35 A
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar