Skip to main content

Aleris äldreomsorg bättre än genomsnittet

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2013 09:45 CET

Aleris äldreboenden och hemtjänst får bättre betyg än genomsnittet i Sverige. Bland annat när det gäller arbetet mot undernäring och trycksår samt graden av delaktighet når Aleris äldreomsorg högre resultat. Det framgår av Socialstyrelsens landsomfattande Äldreguide.

Äldreguiden är tänkt att fungera som en vägledning kring kvalitet för den som vill välja äldreboende eller hemtjänst. Äldreguiden bygger bland annat på enkäter som Socialstyrelsen låter äldre personer, utförare och kommuner besvara. Dessutom hämtas fakta från kvalitetsregister och officiell statistik.

Har bearbetat statistik från Äldreguiden

I arbetet med att ta fram Aleris Omsorgs kvalitetsbokslut för 2012 har företaget bearbetat statistik från Äldreguiden. Resultatet visar att Aleris hemtjänst och äldreboende är bättre än genomsnittet för riket inom åtta av tolv uppmätta områden. Bland dessa återfinns riskbedömning avseende fall, trycksår och undernäring. Här fick Aleris 64 (fall), 63 (trycksår) respektive 67 poäng (undernäring) i Äldreguiden, jämfört med 63, 57 och 61, som var snittvärden för hela landet.

–  Att vi ligger över genomsnittet inom åtta av de tolv områden som Socialstyrelsen mäter visar att vårt långsiktiga kvalitetsarbete resulterar i en äldreomsorg där de gamla har en rikare vardag och mår bättre, samtidigt som deras anhöriga kan känna sig trygga. Kvalitetsarbetet har bland annat utmynnat i en vårdfilosofi som innebär att våra medarbetare alltid ska se det friska hos de äldre och ständigt stimulera deras vilja till delaktighet i sin vård, säger Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg.

Undersköterskor utbildas vid Karolinska institutet

Hon lyfter speciellt fram de utbildningssatsningar som görs inom Aleris som en förklaring till den förbättrade kvaliteten. En av dessa är det unika samarbete som Aleris och Karolinska Institutet inledde 2012 kring vidareutbildning av undersköterskor. Utbildningen berättigar till 15 högskolepoäng och ger studenterna fördjupade kunskaper om bland annat hälsoprevention, geriatrisk omvårdnad, äldre och läkemedel samt hur man ger äldre en mer meningsfull vardag. Under 2012 gick 55 undersköterskor utbildningen, och lika många planeras att göra det i år.

–  Mig veterligen är Aleris ensamt om det samarbete som vi har med KI. Välutbildade medarbetare som har möjlighet att använda hela sitt kunnande i omvårdnaden av de äldre är den enskilt viktigaste faktorn för en äldreomsorg av högsta klass, säger Anne-Marie Svensson.


Aleris Omsorgs kvalitetsbokslut för 2012 visar också bland annat att:

-  97 procent av de socialsekreterare som placerar unga inom Aleris ungplan rekommenderar Aleris.

-  Aleris arbete för ökad rapportering till kvalitetsregistret Senior Alert har medfört att registreringarna har fördubblats, från 812 år 2011 till 1568 i fjol.

-  Aleris HVB-hem fick kvalitetsindex 8,0 på en 10-gradig skala.   

Aleris Omsorg är en del av Aleriskoncernen, som ägs av Investor och har 7 500 medarbetare och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor per år. Aleris Omsorg erbjuder tjänster inom äldreomsorg och psykisk hälsa och har 2 200 medarbetare. Aleris Omsorg består av 16 äldreboende, 16 hemtjänst-/hemsjukvårdsverksamheter, 7 HVB-verksamheter för vuxna, 6 socialpsykiatriska verksamheter, 9 verksamheter med öppenvård för unga, 6 verksamheter för ensamkommande flyktingbarn samt 88 familjehem.

För ytterligare information kontakta:

Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg, 08-123 190 35

Henrik Kennedy, pressansvarig Aleris, 0706-827123


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera