Skip to main content

Ökad valfrihet och mångfald ger den bästa vården

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:33 CET

”Svensk sjukvård och omsorg behöver ökad konkurrens, valfrihet och mångfald. Idag är köerna långa inom många områden och alla patienter får inte hjälp inom vårdgarantins tre månader. I de allra flesta kommuner i landet råder det ej heller någon valfrihet för de gamla inom äldreomsorgen”, säger Lena Hofsberger, VD för Aleris. ”Fler upphandlingar kan vara ett sätt för Kommuner och Landsting att förändra denna situation. Områden vi ser kan utvecklas ytterligare är till exempel barn- och ungdomspsykiatri, geriatrik och äldreomsorg.”

Här finns inga köer
Enligt en färsk rapport från Folkhälsoinstitutet ökar andelen unga inom psykiatrisk vård i Stockholms Län. Vårdköerna är på många ställen långa, men inte till BUP Kista - en av Sveriges få privat drivna barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar.

”Familjer i kris och barn- och ungdomar som mår psykiskt dåligt ska inte behöva vänta på vård. Det är vår målsättning och något vi även lyckas leva upp till”, säger Cecilia Halvars Öhrnell, affärsområdeschef Aleris Ungplan. ”På BUP Kista har vi öppet på kvällstid och tar med bibehållen kvalitet emot fler patienter per dag än Landstingets mottagningar vilket leder till att köer inte existerar hos oss.”, avslutar Cecilia.

Sveriges bästa arbetsplats nekar aldrig en patient
I Sverige ökar andelen gamla vilket bidrar till ett ökat tryck på sjukvården. På Nackageriatriken, Sveriges näst största privata klinik, finns dock inga köer. Här trivs både patienterna och personalen – förra året blev man t o m utsedd till ”Sveriges bästa arbetsplats”.

”Vi ser att behovet av vårdplatser för äldre ökar, både vad det gäller akutsjukvård och planerade insatser, och önskar att Landstinget skulle upphandla ännu mer geriatrik för att förhindra den belastning detta innebär på andra sjukvårdsenheter”, säger Richard Åhlberg, divisionschef Aleris Healthcare. ”På många geriatriska kliniker klarar man inte av att ta emot alla som söker hjälp. Många gamla blir istället tvungna att söka till universitetssjukhusen och innerstadens akutsjukvård vilket självklart ökar belastningen där. Hos oss finns det plats. Vi har alltid extra platser för att kunna ta emot patienterna i vårt upptagningsområde oavsett tid på dygnet”, avslutar Richard.

Valfrihet i praktiken på Sarvträsk
I Sverige råder det idag nästan ingen valfrihet för äldre när det gäller att välja utförare inom äldreomsorgen. Nacka kommun är dock ett av undantagen. Där finns kundvalssystemet som ger de gamla möjlighet att välja vilket äldreboende de vill bo på eller vilken utförare som ska hjälpa dem i hemmet om de har hemtjänst. Aleris är en av många certifierade utförare i Nacka och driver sedan flera år tillbaka Sarvträsk – ett populärt äldreboende där både gamla, anhöriga och medarbetare trivs.

”Vi önskar att fler kommuner börjar arbeta med kundvalssystemet och ger de gamla en reell chans att styra över sitt liv”, säger Eva Wetterstrand, divisionschef för Aleris Senior Care och affärsområdeschef Aleris Äldreomsorg. ”Valfriheten innebär konkurrens som leder till förbättringar för alla. De boende på Sarvträsk kan ju begära att få flytta om de inte trivs vilket gör att vi hela tiden strävar efter att bli bättre. I våra egna, liksom i kommunens kvalitetsmätningar, får Sarvträsk höga betyg. De boende och anhöriga är mycket nöjda med vården och omsorgen och hela 85% av medarbetarna rekommenderar arbetsplatsen till andra – en mycket hög siffra inom äldreomsorgen.”, avslutar Eva.

För mer information kontakta:
Lena Hofsberger, Koncernchef och VD Aleris, tel.+46 7 04 84 53 41
Richard Åhlberg, Divisionschef Healthcare, tel.+46 70 736 24 22
Eva Wetterstrand, Divisionschef Senior Care, tel. +46 70 861 77 20
Cecilia Halvars Öhrnell, Affärsområdeschef Aleris Ungplan, tel. +46 70 484 26 11
Helena Danielsson, Informationschef Aleris, tel. +46 8 690 66 24

Om Aleris
Aleris är, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, ett av nordens största vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster inom fyra områden; Healthcare, Medical Diagnostics, Senior Care och Psychiatry. Aleris omsätter på årsbasis ca 2,7 miljarder SEK och har ca 4700 medarbetare. Aleris ägs av EQT.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.