Media no image
Dxvxtzd64l293kwer5bx

Alingsås och Svenskt Näringsliv går samman för bättre företagsklimat

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 09:01 CET

Alingsås företag befinner sig mitt i en högkonjunktur, nyföretagsamheten är stark och efterfrågan på medarbetare med relevant kompetens är stor. Samtidigt visar Svenskt Näringslivs ranking att företagarnas förtroende dalar och att kommunen behöver vidta åtgärder för att få ett bättre företagsklimat. Nu går Alingsås och Svenskt Näringsliv samman i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att vända trenden. 

Alingsås kommun har i dagarna tagit fram tydliga tillväxtplaner, en ny flerårsstrategi och har ett bra läge i en expansiv region. Förutsättningarna är goda. För att även växla upp arbetet kring näringslivsfrågorna har Alingsås nu tillsammans med Svenskt Näringsliv och några ytterligare kommuner i landet startat ett utvecklingsprojekt för förbättringar av företagsklimatet.

   - Alingsås har tyvärr halkat ner rejält i vår ranking av det lokala företagsklimatet i landets kommuner. Men vi ser en stor potential i kommunen. Det finns en politisk insikt och vilja till förbättringar samt enighet om att ta ett omtag i arbetet, en gång för alla. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med kommunen och det lokala näringslivet, säger Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Arbetet kommer att bli starten på ett långsiktigt arbete och inledningsvis pågå under 2018. Programmet kommer innehålla erfarenhetsutbyten med andra kommuner i Sverige, workshops tillsammans med företagen i kommunen för att sortera fram vilka frågor kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet. Samt utbildning för ledande tjänstemän.

   - Vi har gjort olika insatser de senaste åren för att vända det dalande resultatet och sett allvaret i de signaler som vi får till oss. Samtidigt inser vi att det vi gör inte är tillräckligt. Att få ingå i det här utvecklingsprojektet betyder att vi nu kan få stöd i vår process, ett värdefullt utbyte och tillgång till kompetens som kan hjälpa oss vidare mot vårt mål som är att ha Västsveriges bästa företagsklimat. Vi ger oss inte förrän vi är där, säger Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande.

Alingsås har blivit uttagna till projektet tillsammans med fyra andra kommuner; Ale, Hofors, Nybro och Östhammar. Samtidigt kopplas före detta politiker som varit framgångsrika i att driva kommunala näringslivsfrågor ihop med kommunerna, för att skapa kontaktytor och agera bollplank i frågorna.

   - Det har skett ett aktivt arbete för att förbättra förutsättningarna för näringslivet senaste året inom Alingsås Business Center och kommunens myndighetsutövning. Alingsås kommun behöver nu öka sina ansträngningar ytterligare, både politiker och tjänstemän. Vi behöver ta fram rätt strategier, åtgärder och agera för den förändring vi vill åstadkomma. Det är värdefullt att vi vågar vara självkritiska och i nära samarbete med Svenskt Näringsliv ta tag i Alingsås utmaningar. Deltagandet innebär att vi kan lära av mentorer och andra kommuners erfarenheter. Vi är mycket tacksamma för möjligheten, konstaterar Malin Helltén, t.f. Näringslivschef på Alingsås Business Center.

Målet med utvecklingsprojektet är att förbättra det lokala företagsklimatet genom bättre service, nöjdare företagare och därmed en högre placering i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Siktet är inställt mot att ta sig tillbaka till toppskiktet av landets kommuner.

OM UTVECKLINGSPROJEKTET

I utvecklingsprojektet 2017-18 vill Svenskt Näringsliv erbjuda ett program till ett urval av kommuner och därigenom för påtagliga förbättringar av företagsklimatet. I detta pilotprojekt deltar: Ale, Alingsås, Nybro, Östhammar, Hofors.

Den första delen är ett mentorskapsprogram för kommunen. Där en senior och före detta politiker som varit framgångsrik i att driva kommunala näringslivsfrågor, knyts till kommunen.

Den andra delen är att deltagande kommuner träffas till kommunmöten med olika teman. Vi är övertygade om att möten mellan kommuner där erfarenheter byts ut är ett mycket effektivt sätt att inspirera till förbättringar av företagsklimatet.

Den tredje delen är en förlängd workshop i kommunen för att sortera fram vilka frågor kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet.

Den fjärde och sista delen utgörs av utbildning för ledande tjänstemän i kommunen.

KONTAKT

Anna Gillek
Svenskt Näringsliv
tfn: 0733-987879

Daniel Filipsson 
Kommunstyrelsens ordförande (M)
tfn: 0322-616122, 0706-750804


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

​Alingsås företag befinner sig mitt i en högkonjunktur, nyföretagsamheten är stark och efterfrågan på medarbetare med relevant kompetens är stor. Samtidigt visar Svenskt Näringslivs ranking att företagarnas förtroende dalar. Kommunen behöver vidta åtgärder för att få ett bättre företagsklimat. Nu går Alingsås och Svenskt Näringsliv samman i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att vända trenden.

Läs vidare »
Jmpu6gxerxmtuqi0jb6y
Nowueecfpzerpfacmqyr

Alingsås kommun rustar för ett lyckat Gothia Cup

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:53 CET

Med ett halvår kvar till Gothia Cup i Alingsås tillätter nu Alingsås kommun en projektgrupp för att lösa frågor kring Gothia Cup för att det ska fungera lika bra vid sidan av planen som på. Frågor som bland annat är i fokus är lokaler, säkerhet och logistik.

Endednzumpstx1bjclhn
Nowueecfpzerpfacmqyr

​Möjlighet att söka pengar för Önskeprojekt

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 12:09 CET

Den 11 och 15 januari på Nolhaga slott och den 25 januari på servicekontoret i Sollebrunn kan privatpersoner, företag och föreningar med flera komma och höra sig för om 400 års-jubileet och i synnerhet Önskeprojektet, där man ska kunna söka pengar för att arrangera något i en egen regi.

Media no image
Yj6lhxwucchnw6qykd9u Dxvxtzd64l293kwer5bx

Alliansens flerårsstrategi antagen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 19:58 CET

Under onsdagens kommunfullmäktige antogs Alliansens Flerårsstrategi 2018-2020. I den ser man att handlingsplanen Effekt får genomslag, att det är fortsatt fokus på kärnverksamheten samt Tillväxtprogrammet med dess investeringar.

Inför årets beslut kring Flerårsstrategi var Alliansen och Socialdemokraternas olika förslag ovanligt samsynta vad gäller den ekonomiska politiken och fördelningen till nämnderna. Flerårsstrategi 2018-2020 har ett fokus på ordning och reda i den kommunala förvaltningen, där handlingsplanen EFFEKT, som parterna tidigare enats om, får genomslag. Det innebär bland annat en hyressänkning samt organisatoriska förändringar.

- Vi menar att det här är en strategi som både sätter oss i rätt ekonomisk riktning och gör oss mer effektiva som organisation, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson.

Flerårsstrategi 2018-2020 lyfter vidare fram välfärdens kärna, arbete och näringsliv samt samhällsservice som centrala delar. Uppmuntran av frivilliginsatser samt ett fokus på en mer effektiv plan- och bygglovsprocess är också tongivande inslag i antagen flerårsstrategi.

- Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena skola, förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är även fortsättningsvis basen för vårt ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson.

Den ekonomiska politiken är tydlig, ett resultat på minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag krävs för att möjliggöra kommande investeringar. Investeringarna är direkt kopplade till Tillväxtprogram 2018-2027, där större projekt som Norra länken, Krangatans förlängning, Södra stadsskogsgatan samt Södra länken är prioriterade. Tillväxtprogrammet fastslår att minst 2 000 nya bostäder ska skapas inom den kommande tioårsperioden.

- Tillväxtprogrammet är viktigt för att säkerställa en effektiv samhällsbyggnad och en fortsatt tillväxt i Alingsås, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson.

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Under onsdagens kommunfullmäktige antogs Alliansens Flerårsstrategi 2018-2020. I den ser man att handlingsplanen Effekt får genomslag, att det är fortsatt fokus på kärnverksamheten samt Tillväxtprogrammet med dess investeringar.

Läs vidare »
Fkv9hkxgygrvun07ixfk

Nytänk i skoljämförelse ska ge bättre lokala verktyg

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 13:30 CET

​SKL ändrar modell i sin nypublicerade ”Öppna jämförelser Grundskola” - vilket gör det svårare att jämföra med tidigare år. Barn- och ungdomsförvaltningens chef Cecilia Knutsson kommer nu fokusera på att fördjupa analysen utifrån den nya modellen. ​Samtidigt konstaterar hon att Alingsås fortsatt ligger bra i jämförelse med övriga GR-kommuner och de utvalda jämförelsekommunerna.

Uojqmnuxdudrug6syhqz

Dags för alla alingsåsares julfest

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 12:30 CET

​Efter succén förra året - nu laddar Integrationsavdelningen för årets stora julfest. ​Och det är öppet för alla. ​- Konceptet är enkelt. Klockan 15 den 14 december öppnar vi dörrarna till Arena elva och då får alla som vill ta med sig något och så gör vi en riktigt härlig julknytis tillsammans, säger flyktingpedagog Doreal Williams från Alingsås kommun.

Drh5yvjvbhruqkcgwovu

Fler avgångar blir tidig julklapp för alingsåspendlarna

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 10:55 CET

Fler avgångar mot Göteborg och Stockholm- via såväl tåg som buss.
 När MTR Express börjar med sina stopp i Alingsås förbereds nu för flera aktiviteter som ska markera den nya milstolpen för Alingsåspendlarna.
 Från klockan 09.00 söndag 10 december bjuds både press och allmänhet in till fest på stationen.

Qgc1o2miqjwwc0tae7df

​PRESSINBJUDAN: Vad gör våra personliga ombud för psykisk ohälsa?

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 10:35 CET

Nu firar verksamheten Personligt ombud för personer med psykisk ohälsa, 15 år i Alingsås. Och hälsar alla intresserade välkomna till Öppet hus fredag den 1 december mellan klockan 12-16. Platsen är Nygatan 18 b, och press är varmt välkomna.

Media no image

​Näringslivschefen lämnar sin post i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 10:50 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav på onsdagens möte kommundirektören i uppdrag att inleda förhandling om att avsluta näringslivschefen förordnande. Skälet är att förtroendet är förbrukat, främst på grund av bristande ekonomisk hantering.

I den genomlysning av Alingsås Business Center (ABC) som initierades av kommundirektören och som EY (Ernst&Young) genomfört framkom det ett flertal allvarliga brister, bland annat att man inte har följt LOU, lagen om offentlig upphandling, undermåliga underlag, oklarheter kring projektet Destination Alingsås och att det saknas uppföljning av kommunstyrelsen tilldelade projektmedel.

Bakgrunden till genomlysningen är att man i systemet har fått signaler på att allt i inte står rätt till.
– För att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig verksamhet har kommunstyrelsen internkontroller, vilket betyder att vi löpande granskar vår verksamhet och våra projekt. Det gör vi för att säkerställa att våra invånares skattemedel används på bästa sätt, säger kommunstyrelsen ordförande Daniel Filipsson.

Som bakgrund till genomlysningen ligger även att kommunen den 1 januari 2016 inrättade ABC som kommunens näringslivsenhet för att skapa ett attraktivare företagsklimat i Alingsås. 2009 låg Alingsås kommun på plats 21 på näringslivsrankingen. 2017 ligger man på plats 200. Utifrån detta ville kommundirektören få en närmare förståelse för hur ABC arbetar med verksamhetsstyrning, därav beställdes rapporten av EY.

En stor del av rapporten består av samverkansprojekt där ABC och näringslivet har ingått. I april 2017 tecknade de två parterna en avsiktsförklaring kring evenemang i Alingsås kommun. Det är främst här det finns stora oklarheter kopplat till ekonomi och redovisning. Bland annat konstaterar rapporten att man inte kan se fördelningen mellan kostnader mellan ABC och externa aktörer. Det saknas även underlag för en större avräkning mot externa parter. Därutöver fattas 1,4 miljoner i intäkter, intäkter som EY inte har fått någon prognos på att de ska erhållas. Därtill har ett flertal inköp gjorts av ABC via externa aktörer, vilket inte följer kommunens riktlinjer för inköp och upphandling.

- Kommunstyrelsen kommer att tillsätta en fördjupad genomlysning och under tiden internutredningen pågår kommer även två personer på ABC att stängas av, säger Susanne Wirdemo, kommundirektör på Alingsås kommun.

Kontaktpersoner:

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande
0322 61 61 22
Daniel.filipsson@alingsas.se

Susanne Wirdemo, kommundirektör 
0322-61 66 31
susanne.wirdemo@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommmunstyrelsens arbetsutskott gav på onsdagens möte kommundirektören i uppdrag att inleda förhandling om att avsluta näringslivschefen förordnande. Skälet är att förtroendet är förbrukat, främst på grund av bristande ekonomisk hantering.

Läs vidare »
Hnrbiggvhcpqeirfnocg

Sänkta avgifter gör Alingsås till raket i jämförelseranking

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 11:23 CET

​77 rankingplatser upp. På bara tre år. Efter årets Nils Holgersson-undersökning som jämför kommunala avgifter för sophämtning, vatten, avlopp och el kan Alingsås nu benämna sig som en kommun med låg avgift. ​Mycket beror det på att Alingsås Energi lyckats sänka kostnaderna rejält.

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, pressansvarig
 • Alingsås kommun
 • ryroihbetprt.tjeskrnberg@alingsagps.se
 • 0322-61 70 74
 • 0734- 26 99 98
Föräldraledig

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef & t.f. Näringslivschef
 • Kommunikationsenheten & Alingsås Business Center
 • malin.hellten@alingsas.se
 • 0322-61 61 27
 • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Om Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern