Media-no-image

Pressinbjudan: Alingsås presenterar receptet för en framgångsrik skola i ny bok

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 15:31 CEST

Välkommen till en exemplifierande och dialoginriktad presskonferens fredagen den 25 april kl. 13:00 på Barn- och ungdomsförvaltningen, Kungsgatan 9 i Alingsås, som nu tar ett initiativ i skoldebatten under supervalåret.

Rachel Törnell, utvecklingschef i Alingsås kommun har tillsammans med konsulten Kicki Oljemark skrivit boken "En lärande organisation - Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutvecklingen. Om lusten att lära", om en lärandeorganisation i tiden. Boken beskriver den metodik som används och ger konkreta exempel som fungerar på förskolor och skolorna i Alingsås.

Ledningsgruppen på Barn- och ungdomsförvaltningens står bakom detta inlägg i den pågående skoldebatten som boken utgör, där utbildningsdepartementets lösning med hårdare krav på uppföljning, tester och dokumentation står som motsats.

Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun har de senaste åren satsat långsiktigt på att stärka dialogen mellan pedagoger och barn/elever i förskolan och grundskolan bland annat genom projektet "Lust att lära", som fått finansiering från EU.

När? Fredagen den 25 april kl. 13:00
Var? Barn- och ungdomskontoret, Kungsgatan 9

Program

13:00 Förvaltningschef Cecilia Knutsson hälsar välkommen och initierar frågan.
13:10 Författarna Rachel Törnell och Kicki Oljemark presenterar idé och metodik från boken genom exempel och dialog.
13:30 Tid för intervju och fotografering

Rektor Birgitta Kroon och lärare samt elever från Lendahlsskolan kommer att finnas på plats för möjlighet till intervju, liksom förskolechef Christina Lundh som tillsammans med förskollärare kan berätta mer om hur intentionerna i boken omsätts i vardagen med barn och elever.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Rachel Törnell, utvecklingschef i Alingsås kommun har tillsammans med konsulten Kicki Oljemark skrivit boken "En lärande organisation - Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutvecklingen. Om lusten att lära", om en lärandeorganisation i tiden. Boken beskriver den metodik som används och ger konkreta exempel som fungerar på förskolor och skolorna i Alingsås.

Läs vidare »
Media-no-image

Alingsås miljöstrateg föreläser på Ekocentrum

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 13:57 CEST

Alingsås kommun jobbar på ett så framsynt sätt med miljöfrågor att kommunens miljöstrateg Fredrik Bergman nu har bjudits in för att föreläsa på Ekocentrum i Göteborg.

Det är på onsdag kväll som Fredrik Bergman ska föreläsa på Ekocentrum. Det gör han tillsammans med Omställning Alingsås - ett nätverk som arbetar för att göra Alingsås mindre beroende av fossila bränslen. Under föreläsningen ska parterna dela med sig av sina erfarenheter från samarbetet mellan gräsrötterna och kommunens politiker och tjänstemän.

   – Det handlar om hur vi har fått in omställning och framtidssäkrande perspektiv i kommunala styrdokument och processer. Vi kommer bland annat berätta om kommunens energiplan och Framtidsveckan i Alingsås, berättar Fredrik Bergman.

Media hälsas välkommen till föreläsningen.
Datum: 23 april.
Tid: 18:00-20:00.
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (vid Chalmers).


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås kommun jobbar på ett så framsynt sätt med miljöfrågor att kommunens miljöstrateg Fredrik Bergman nu har bjudits in för att föreläsa på Ekocentrum i Göteborg.

Läs vidare »
C1aclicgjs3airg5ivxr

Pressinbjudan: Kom och träffa en av Sveriges internationellt mest kända fotokonstnärer

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 11:10 CEST

Den 3 maj är det vernissage för Maria Friberg på Alingsås konsthall och den 28 april är konstnären på plats för att möta inbjuden press och prata om utställningen.

Media-no-image

Ny entreprenör på äldregårdar i Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 12:00 CEST

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har upphandlat en ny leverantör av vård och omsorg på äldregårdarna Ängabogården och Kaptenen. Det vinnande anbudet har lämnats av Frösunda Omsorg AB.

Gårdarna har i fyra år drivits av Attendo Care AB, och kommunen har valt att inte förlänga det avtalet. Istället har man genomfört en så kallad kvalitetsupphandling. Det innebär att de som lämnat anbud har fått konkurrera med kvalitet och personaltäthet till ett fast pris, som är lika för alla. Det för att kunna erbjuda så hög kvalitet på vården som möjligt.

   – Det är med andra ord kvaliteten på den som lämnar anbudet och inte priset som ska avgöra vem som får uppdraget. Vi är i framkant med denna upphandling, och drivkraften till det är naturligtvis de äldre. De och deras anhöriga ska känna trygghet, gott bemötande och att den vård och omsorg de får har en god kvalitet, säger förvaltningschef Catharina Johansson.

Eden-inriktning med sinnesstimulering

En annan nyhet, förutom att det handlar om en kvalitetsupphandling, är att kommunen begärt en beskrivning av omsorgens inriktning eller profil, vilket gör att Alingsåsarna kan välja ett äldreboende med en tydlig inriktning på till exempel aktiviteter. Tanken är att profilen ska göra att det blir en större variation i kommunens utbud.

Frösunda Omsorg AB:s inriktning är Edens lustgård med inspiration från EDEN-modellen, en filosofi och arbetsmodell som bidrar till en upplevelse av högsta möjliga livskvalitet. I metoden används sinnesstimulering, trädgård, dofter och djur för att öka livskvaliteten.

Har sett till mervärdet

Kommunen har vid upphandlingen efterfrågat en rad olika kvalitetsparametrar, vilka sedan bedömts av oberoende grupper, enligt forskningsmetoden Delphi. Metoden har använts sedan 1950-talet, och metodens styrka ligger i förmågan att undvika personligt tyckande och påverkan av oegentlig åsiktsbildning.

   – Vi har bett att få en beskrivning av hur leverantören har tänkt bedriva verksamheten och vilket mervärde detta ger för de som bor på äldregårdarna och personalen, jämfört med de ställda grundkraven. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen är i framkant genom att använda sig av en kvalitetsupphandling, konstaterar Catharina Johansson.

Den nya entreprenören, Frösunda Omsorg AB, har vunnit upphandlingen av båda gårdarna. Processen är inte klar, då 10 dagars överprövningsperiod återstår, men tanken är att den nya leverantören ska vara på plats den första oktober.


Kontaktuppgifter:

Catharina Johansson, förvaltningschef, catharina.johansson@alingsas.se, tfn: 0322-61 66 49.
Åsa Zacharoff, planeringschef, asa.zacharoff@alingsas.se, tfn: 0322-61 60 33.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har upphandlat en ny leverantör av vård och omsorg på äldregårdarna Ängabogården och Kaptenen. Det vinnande anbudet har lämnats av Frösunda Omsorg AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Skolan har hittat en lösning – eleverna får använda datorer vid nationella provet

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 13:36 CEST

Skolledningen på Alströmergymnasiet har nu hittat en lösning som innebär att eleverna på skolan kan använda sina datorer, när de imorgon skriver det nationella provet i svenska.

Elever på skolan har uppmärksammat skolledningen på att de vill använda sina skoldatorer när de på torsdag skriver det nationella provet, i stället för att skriva för hand. Vid skolan har man tittat på olika lösningar på hur detta skulle kunna gå till. Knuten har varit att skolan enligt Skolverkets riktlinjer i samband med de nationella proven måste kunna garantera att elevernas datorer inte kommunicerar med Internet eller med andra datorer.

Skolledningen har gjort vad man kunnat för att hörsamma elevernas önskemål om att få skriva provet med hjälp av sina skoldatorer, och nu alltså hittat en lösning.

   – Elevdemokrati och att lyssna in elevernas önskemål är viktigt för oss. Vi kommer att använda all personal som finns tillgänglig på skolan, för att eleverna ska kunna använda datorerna. Vi är tacksamma att det gick att ordna det här med så kort varsel, säger gymnasiechef Maria Lissmatz.

Det är viktigt även för eleverna att det inte finns någon tvekan om att de inte kan använda internet under provet, för att provresultatet ska följa Skolverkets riktlinjer.  Därför ska man på skolan medan provet pågår stänga av hela nätverket samt se till så att alla mobiltelefoner är avstängda och insamlade.

   – Det innebär att all verksamhet som styrs från Alströmergymnasiets server stängs av mellan klockan 8 och 12 imorgon. Det gäller då även Kulturskolan, Plug-In, Arbetsmarknadsenheten och Arena 11, berättar Maria Lissmatz.

   – Vi har även tredubblat antalet vakter, med hjälp av all tillgänglig personal på skolan och staben. Vakter ska hela tiden finnas så att skärmarna är under kontroll. Noggrann kontroll görs även när proven lämnas in för att säkerställa att sekretessen följs.


Kontakt:

Maria Lissmatz, gymnasiechef, maria.lissmatz@alingsas.se, tfn: 0322-61 65 12.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Skolledningen på Alströmergymnasiet har nu hittat en lösning som innebär att eleverna på skolan kan använda sina datorer, när de imorgon skriver det nationella provet i svenska.

Läs vidare »
Media-no-image

Alingsås på 37:e plats i ny skolrankning

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 16:10 CEST

Många elever är mycket nöjda med sin skola och Alingsås kommun hamnar på 37:e plats i den sammanställning över skolan och undervisningen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort. 

Över 100 000 elever i årskurs fem och åtta runtom i Sverige har fått svara på frågor om skolan och undervisningen. Det är i denna jämförelse av landets 290 kommuner som skolorna i Alingsås kommun hamnar på en 37:e plats sett till det sammanvägda kunskapsresultatet. Och om man jämför Alingsås resultat med de sex angränsande kommunernas så plockar vi hem silvermedaljen.

Högt betygssnitt, få underkända elever och bra resultat på ämnesproven utgör några av de faktorer som krävs för att hamna högt på den årliga skolrankingen. När det gäller det genomsnittliga meritvärdet ser det mycket bra ut för Alingsås kommun: våra elever hamnar i topp 20.

   – För oss är det naturligtvis oerhört viktigt att våra elever känner sig nöjda med sin skola och undervisningen. Även om vi får en bra placering i rankningen så arbetar vi hela tiden för att bli ännu bättre, säger Cecilia Knutsson som är chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås.

Vi har tidigare i år berättat att Alingsås kommuns skolor hamnat bra till i SKL:s  jämförelseprojekt Kkik, Kommunens Kvalitet i Korthet. Bara i tio andra kommuner så är åttondeklassarnas syn på skolan och undervisningen mer positiv och när det gäller sexornas resultat på de nationella proven hamnar Alingsås elever på en 25:e plats.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Många elever är mycket nöjda med sin skola och Alingsås kommun hamnar på 37:e plats i den sammanställning över skolan och undervisningen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Årets påskinstallationer presenteras

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 16:00 CEST

Äggfrossa i blomsterbo, Vår - odlingsglädje och Vår vid parksoffan. Det är namnen på de installationer som Alingsås kommuns parkavdelning och blomsterskolan Flora Dekor i år erbjuder Alingsåsarna.

Nu är våren här och ett säkert tecken på det är att Alingsås pyntas med påskdekorationer. Årets installationer finns vid Lillån, Speaker’s corner och kiosken vid Lilla torget samt vid Stora torget i Alingsås.

Gymnasie- och vuxenelever på Flora Dekor utför blomsterarbetet under lärarna Britt Wängbergs och Gunilla Martinssons ledning. Skolan, som utbildar florister och blomsterdekoratörer, har en ekologisk inriktning och drivs på en gård som ligger en mil från Alingsås, där man har en egen blomsterodling.

Vi hälsar media välkomna när installationerna på onsdag klockan 11:00 presenteras vid Lilla torget.

Datum: Onsdag den 9 april.
Tid: Klockan 11:00.
Plats: Vid Speaker's corner vid Lilla torget.


Kontaktperson: 

Anette Limstrand, rektor Flora Dekor Blomsterskola, anette.limstrand@floradekor.se, tfn: 0708-72 78 50.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Äggfrossa i blomsterbo, Vår - odlingsglädje och Vår vid parksoffan. Det är namnen på de installationer som Alingsås kommuns parkavdelning och Blomsterskolan Flora Dekor i år erbjuder Alingsåsarna.

Läs vidare »
Byvfbb6i1rvchmfdntrm

Sopbilar mäter mobiltäckningen

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 08:00 CEST

Sopbilarna i Alingsås kommun ska mäta hur bra täckning de olika mobiloperatörerna har. Via en karta ska sedan kommuninvånarna enkelt kunna ta del av resultatet.

Media-no-image

Pressinbjudan: Hundratals feriejobb lottas ut

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 11:00 CEST

Nu ska de kommunala feriejobben i Alingsås kommun lottas ut. Kommunen kan i år erbjuda drygt 170 fler feriejobbsplatser, än i fjol.

Kommunalrådet Daniel Filipsson kommer på tisdag att traditionsenligt lotta fram de ungdomar som i sommar får ett feriejobb inom kommunal verksamhet, föreningar och ideella organisationer.

När ansökningstiden gick ut den sista mars så hade 656 ungdomar sökt feriejobb. I år har kommunen tillsammans med föreningar och ideella organisationer lyckats få fram runt 400 jobb, vilket kan jämföras med 230 stycken förra sommaren.

   –  Feriejobben är en fin möjlighet för ungdomarna att få kontakt med arbetslivet, prova ett yrkesområde och göra en värdefull insats. Dessutom får Alingsås kommunala verksamheter mycket värdefull extra hjälp under sommaren, säger Christina Karlsson som är chef på arbetsmarknadsenheten.

Exempel på områden där ungdomarna erbjuds kommunala feriejobb:

 • barnomsorg
 • djur- och naturvård
 • vård- och omsorg
 • underhållsarbeten


Media hälsas på tisdag välkomna att delta vid utlottningen av de kommunala feriejobben i Alingsås. 

När: Tisdagen den 8 april klockan 15.00. 

Var: Actusgården/Arbetsmarknadsenheten, Lars Hansvägen 11.


Kontakt:

Christina Karlsson, chef på arbetsmarknadsenheten, christina.karlsson@alingsas.se, tfn: 0322-61 71 75, 076-720 25 55.
Lars Oscarsson, handledare, lars.oscarsson@alingsas.se, tfn: 0734-26 96 87.
Sanna Johansson, koordinator inom arbetsmarknadsenheten, sanna.johansson@alingsas.se, tfn: 0734-15 49 06.
Linda Gustrin, koordinator inom arbetsmarknadsenheten, linda.gustrin@alingsas.se, tfn: 0734-26 98 33.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nu ska de kommunala feriejobben i Alingsås kommun lottas ut. Kommunen kan i år erbjuda drygt 170 fler feriejobbsplatser fler ungdomar ett kommunalt feriejobb, än i fjol.

Läs vidare »
Tjso4wcfhn1fx8itakyk

Energibolaget utvecklar ljusstaden Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 09:21 CEST

Margaretha Stenmark är nyanställd som Ljusdesigner/belysningstekniker på Alingsås Energi, bland annat med ansvar för koordinationsarbetet under Lights in Alingsås samt implementeringsarbetet med den nya Ljusguiden.

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadsföringschef
 • PR & Kommunikation
 • malin.hellten@alingsas.se
 • 0322-61 61 27
 • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 38 600 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar