Media-no-image

Pressinformation: Bevattningsförbud i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   2014-07-28 09:57 CEST

På grund av det varma vädret är det tillsvidare bevattningsförbud i delar av Alingsås kommun.

Förbudet att vattna med kommunalt vatten gäller tills vidare. Orsaken är den långa torkan som fått vattennivåerna att sjunka i kommunens vattentäkter, framför allt är det grundvattentäkterna som är känsliga.

    – För att säkerställa leveranserna av dricksvatten införs bevattningsförbud i Sollebrunn, Gräfsnäs, Magra och Ödenäs tillsvidare, säger Tommy Blom som är VA-chef.

Eldningsförbud en annan effekt

Det varma och torra vädret har även gjort att risken för bränder i skog och mark har ökat kraftigt och Räddningstjänsten har därför infört eldningsförbud  i kommunen. Det här innebär att man tills vidare inte får tända någon öppen eld utomhus, det gäller både på villatomten och på andra markområden. Att elda i särskilda grillar i anslutning till hemmet går dock fortfarande bra, så länge som utrustningen är framtagen för det här ändamålet. Det är även tillåtet att elda i särskilt uppsatta grillplatser på marken, till exempel sådana som är murade.

Ta inte vatten från sjöar och vattendrag

Förutom bevattningsförbud och eldningsförbud så ber Länsstyrelsen i Västra Götaland alla att sluta ta vatten från kommunens sjöar och vattendrag, eftersom risken annars är stor att växter och djur tar skada. Vattenlevande insekter som dagsländor och bäcksländor har svårt att klara sig vid onaturligt låga vattennivåer. Även fiskarna, som gärna äter sländor, far illa. Dessutom är blötdjur så som flodpärlmusslan beroende av ett fritt rinnande vatten.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

På grund av det varma vädret är det tillsvidare bevattningsförbud i delar av Alingsås kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

SJ backar - anpassar X2000-avgångar efter önskemål

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 13:17 CEST

Efter påtryckningar från Alingsås kommun och mängder av protestmejl från berörda resenärer, backar nu SJ något från sina ursprungliga planer när det gäller förändringarna i tidtabellen för X2000 till och från Alingsås.

När SJ tidigare i år presenterade sin plan för en ny tidtabell, som ska börja gälla i december, så reagerade många starkt. Enligt den nya tidtabellen så skulle antalet X2000-avgångar mellan Stockholm och Alingsås minimeras. Efter intensiva kontakter mellan Alingsås kommun, Framtid Alingsås och SJ så har den nya tidtabellen setts över och SJ har delvis mött kommunens önskemål i det nya förslag som ska gå till Trafikverket, där det slutgiltiga beslutet tas i september.

    – Vi är nu ett steg närmare vårt mål. Skulle förslaget gå igenom innebär det att vi får ett stop extra gentemot det ursprungliga förslaget samt en anpassad tidtabell. Vår taktik har inte varit att be om att få ha kvar samtliga stopp, eftersom det verkade lönlöst. Istället kom vi med konkreta förslag på förändringar när det gällde tidtabellen så att de tåg som stannar i Alingsås stämmer med de behov som finns, berättar Petra Palmgren i näringslivsföreningen Framtid Alingsås.

Möjligt att ta tåget till Stockholm över dagen

Även om SJ inte har tillmötesgått alla önskemål, så har de i stort sett köpt Alingsås kommuns och Framtid Alingsås justeringar i tidtabellen. Går den igenom så kommer det fortfarande att vara möjligt att framöver ta tåget till och från Stockholm över dagen, vilket varit en viktig fråga för många resenärer och för det lokala näringslivet.

Alingsås kommun och Framtid Alingsås har även varit i kontakt med MTR Express. Även om företaget meddelar att de i nästa års tidtabell inte kommer att stanna i Alingsås, så säger företagets VD Johan Söör att det längre fram kan bli aktuellt att se över den struktur som företagets tidtabeller har och att de därför gärna har en fortsatt dialog med Alingsås kommun.

    – Vi har fått positiv respons från både SJ och MTR Express och satt Alingsås på kartan hos de stora operatörerna på Västra stambanan genom vårt arbete i frågan. Det visar vikten av att jobba tillsammans för att ta fram konstruktiva förslag. Nu hoppas vi att Trafikverket tar till sig Alingsås synpunkter, säger Cecilia Reuterberg som är chef för Hållbar tillväxt och näringsliv i Alingsås kommun.

"Betydligt bättre"

Alingsås kommunalråd Daniel Filipsson ser beskedet från SJ som en framgång.

    – Även om det fortfarande finns behov av fler tågstopp i Alingsås så tycker jag vi skall vara nöjda så här långt. Det nya förslaget är betydligt bättre för Alingsås än det SJ tidigare presenterade. Nu skall vi, tillsammans med näringslivet, jobba vidare för att ytterligare befästa Alingsås som en viktig stad längs Västra Stambanan. Det skall gå att snabbt kunna ta sig med tåg till och från Stockholm även i framtiden.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Efter påtryckningar från Alingsås kommun och mängder av protestmejl från berörda resenärer, backar nu SJ något från sina ursprungliga planer när det gäller förändringarna i tidtabellen för X2000 till och från Alingsås.

Läs vidare »
Lqbmdew7cyur9cfafshk

Amerikanska ambassadören på besök i Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 12:15 CEST

Den amerikanska ambassadören Mark Brzezinski besökte nyligen Alingsås och diskuterade bland annat frihandelsfrågor med intresserade företagsledare från Alingsås.

Cafhttdgojajhyymghga

Alingsås museum nyöppnar med helt nytt koncept

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 07:37 CEST

I september nyöppnar Alingsås museum och det gör man med ett helt nytt koncept. Nu satsar man extra på att locka barnfamiljer och ungdomar samt att ha ett interaktivt museum där det förflutna bidrar till att spegla nuet.

H7lpv5zoqpfjmoedlpvz

Unik utställning i Alingsås om hackers

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 12:04 CEST

Hackers, illegal fildelning och porr i skogen. Under hösten visas på Alingsås konsthall Svenska och internationella verk som alla handlar om vår värld före och efter internet.

Media-no-image

Förskolor inventeras i jakt på kemikalier

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 11:00 CEST

Sommarjobbare i Alingsås kommun inventerar kommunens förskolor på jakt efter produkter som kan göra att barnen utsätts för giftiga kemikalier.

Granskningen är ett led i kommunens arbete för att minska risken för att barn utsätts för hormonstörande eller giftiga kemikalier. Det är två sommarjobbande ungdomar från Alströmergymnasiets naturvetarprogram som tillsammans med Alingsås kommuns miljöstrateg Fredrik Bergman informerar och ytligt inventerar samtliga förskolor i kommunen.

Arbetet görs utifrån en rapport som kommunen tog fram i våras, med råd för en giftfriare förskolemiljö. Bland råden finns bland annat tips på vilka leksaker som kan innehålla kemikalier som kan vara skadliga samt hur man på bästa sätt mikrar mat så att inte gifter läcker ut.

Redan i våras så granskades två av kommunens förskolor, Magra och Älvdansens förskola. Studien visade då att det i stort såg bra ut på de båda förskolorna, men att det ändå fanns saker att förbättra i barnens miljö. Bland annat så hittade kommunen vid granskningen mjuka plastleksaker som kan innehålla skadliga kemikalier. Den studie som nu görs på övriga förskolor visar på liknande resultat.  

    – Det här är en del i ett långsiktigt och förebyggande arbete för att minska risken för att barn exponeras för de hormonstörande kemikalier som finns i många vardagsprodukter. Satsningen handlar väldigt mycket om att medvetandegöra människor om hur man kan undvika dessa produkter, berättar kommunens miljöstrateg Fredrik Bergman.

Alingsås kommun satsar med utgångspunkt i ”Vision 2019” på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. 

    – Det är inte många kommuner som gjort en sådan här studie av kemikalier i förskolan så vi ligger långt fram med denna satsning, säger Fredrik Bergman.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Sommarjobbare i Alingsås kommun inventerar kommunens förskolor på jakt efter produkter som kan göra att barnen utsätts för giftiga kemikalier.

Läs vidare »
Media-no-image

Alingsås kommun i e-tjänsttopp

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 12:00 CEST

Alingsås kommun hamnar på en delad fjärde plats när Sveriges kommuner rankas utefter utbudet av e-tjänster.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som har undersökt utbudet av e-förvaltning och e-tjänster runt om i landet. Alingsås kommun får i rankningen 11 av maximala 14 poäng vilket placerar Alingsås på en delad fjärde plats. Kommunerna har bland annat betygsatts utefter hur många e-tjänster de erbjuder, om medborgarna kan följa statusen på det ärende de anmält online samt om kommunerna erbjuder appar.

    –  Det sker en snabb utveckling inom e-tjänstområdet bland landets kommuner och vi har ambitionen att ligga långt fram i den utvecklingen för att erbjuda en enklare vardag för kommuninvånarna, säger Alingsås kommuns IT-chef Göran Westerlund.

Var femte kommun saknar idag helt möjligheten att uträtta olika ärenden på elektronisk väg. Bland de kommuner som erbjuder e-tjänster så ligger medianvärdet på 16 stycken, vilket kan jämföras med de dryga 40 e-tjänster som Alingsås kommun erbjuder, däribland förskoleanmälan, boklån och anmälan till tomtkö.

    –  SKL:s rankning är en positiv signal som visar att vi är på rätt väg för att nå kommunstyrelsens mål: att Alingsås ska vara en av de ledande kommunerna när det gäller e-tjänster, konstaterar Göran Westerlund.

Här hittar du en lista över samtliga e-tjänster som Alingsås kommun erbjuder.

Läs SKL:s rankning.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås kommun hamnar på en delad fjärde plats när Sveriges kommuner rankas utefter utbudet av e-tjänster.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinformation: Nya chefer i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 16:18 CEST

Två nya chefer har anställts i Alingsås kommun. Det handlar dels om en ny ekonomichef och dels om en ny utbildningschef.

Anneli Schwartz kommer att ta över jobbet som chef för utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun. Hon kommer närmast från ett jobb som biträdande prefekt vid textilhögskolan i Borås. Vid högskolan i Borås har hon bland annat arbetat med lärarutbildning, kursutveckling samt suttit i styrelser och nämnder. Anneli Schwartz har tidigare även arbetat som skolutvecklingsledare och föreläst om ledarskap samt varit med och byggt upp ett skoldaghem i Göteborg för elever som inte klarar den ”vanliga” skolan.

Utbildningschefen börjar i höst

Som doktorand har Anneli fördjupat sig inom segregation, pedagogik och inkludering.

    – Vi är glada att kunna knyta Anneli till Alingsås kommun, med hennes gedigna erfarenhet från utbildningssektorn. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling av vår kommun, säger kommundirektör Magnus Haggren.

Anneli Schwartz kommer att börja sitt jobb som utbildningschef i september.

Ny ekonomichef

Susanne Wirdemo, som varit tillförordnad ekonomichef sedan i höstas, blir nu permanent i den rollen.

    –  Det känns extra kul att hitta en intern lösning och Susanne är en mångårig medarbetare som har gedigna kunskaper inom ekonomiområdet. Vi är därför glada att mer permanent kunna knyta henne till oss, säger Magnus Haggren.


Kontakt:

Magnus Haggren, kommundirektör, magnus.haggren@alingsas.se, tfn: 0322-61 71 72.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Två nya chefer har anställts i Alingsås kommun. Det handlar dels om en ny ekonomichef och dels om en ny utbildningschef.

Läs vidare »
Media-no-image

Projekt har fått skoltrötta att fortsätta utbildning

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 09:43 CEST

Idag hålls en avslutningskonferens för projektet Plug-In, som hjälpt unga att fullfölja sina studier eller komma in i arbetslivet.

Plug-In har riktat sig till unga i åldern 16-24 år. En del av dem har hoppat av skolan, andra har haft funderingar på det och projektet har syftat till att hjälpa dessa personer på en arena där alla professioner funnits representerade.

Inom samverkansprojektet har bland andra kurator, specialpedagog, praktiksamordnare och ungdomshandläggare från kommunen och Arbetsförmedlingen samarbetat för att hjälpa ungdomarna och på så sätt har man kunnat undvika att unga bollas runt mellan olika enheter.

Plug-In startades för snart två år sedan och 114 ungdomar i kommunen har varit en del av projektet. Av dem har nästan alla fullföljt projektet och närmare hälften har gått vidare till studier, praktik, arbete eller stannat kvar i sina studier eller jobb.

    – Projektet har varit väldigt lyckat i och med att så många ungdomar fått hjälp. En av framgångsfaktorerna i Plug-In har varit det gränsöverskridande samarbetet mellan kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Tillsammans kan vi skräddarsy lösningar för de olika individerna, säger projektledaren Teres Lundin.

Sveriges kommuner och landsting är huvudägare av projektet som pågått i ett 50-tal kommuner runt om i landet. Anledningen till att Plug-In nu avslutas är att den tvååriga projekttiden går ut, men utbildningsförvaltningen kommer att behålla en och en halv tjänst och kommunen tittar på hur ett fortsatt arbete inom området kommer att se ut framöver.

Plug-In har varit finansierat av Europeiska socialfonden, ESF, och under dagens avslutningskonferens deltar bland annat de som arbetat med projektet, politiker och representanter från gymnasieskolan och Göteborgsregionen.

Media är välkommen till dagens avslutningskonferens på First Hotel Grand Alingsås, vilken pågår mellan klockan 12:00-17:00.


Kontakt:
Teres Lundin, projektledare för Plug-In, teres.lundin@alingsas.se, tfn: 0322-61 72 07.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Idag hålls en avslutningskonferens för projektet Plug-In, som hjälpt unga att fullfölja sina studier eller komma in i arbetslivet.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommunal säger upp avtal med Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 08:10 CEST

Fackförbundet kommunal säger upp det kollektivavtal som är tecknat med Alingsås kommun om önskad sysselsättningsgrad.

Avtalet har inneburit att medarbetare kunnat välja hur mycket de vill arbeta. Nu väljer Kommunal att säga upp avtalet. Alingsås kommun kommer att ha en dialog med Kommunal om de praktiska konsekvenserna en uppsägning av avtalet medför och återkommer med mer information om detta inom de närmsta dagarna.

    – Det är tråkigt att vi inte får möjlighet att fortsätta det försöksavtal som tecknades om höjd sysselsättningsgrad. Vi hade önskat lite längre tid på oss för att genomföra det förändringsarbete som vi har startat, där vi möjliggör för fler att öka sin sysselsättningsgrad genom ett nytt arbetssätt. Vi vill nu fortsätta dialogen med medarbetarna och Kommunal för att hitta de bästa lösningarna och sätten att arbeta. Det är viktigt att komma ihåg att vi gör det här för att öka kvaliteten för våra vårdtagare och för att ge personalen möjlighet att välja hur mycket man vill arbeta, säger vård- och äldreomsorgsförvaltningens chef Catharina Johansson. 


Kontakt:

Magnus Haggren, kommundirektör, magnus.haggren@alingsas.se, tfn: 0322-61 71 72.

Catharina Johansson, förvaltningschef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen, catharina.johansson@alingsas.se, tfn: 0322-61 66 49.

Susanne Åhman, förvaltningschef för socialförvaltningen, susanne.ahman@alingsas.se, tfn: 0322-61 70 41.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Fackförbundet kommunal säger upp det kollektivavtal som är tecknat med Alingsås kommun om önskad sysselsättningsgrad.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 35 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadsföringschef
  • PR & Kommunikation
  • malin.hellten@alingsas.se
  • 0322-61 61 27
  • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 38 600 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

  • Alingsås kommun
  • Rådhuset, Stora torget
  • 441 81 Alingsås

Länkar