Media no image

Resultatet av årets insiktsmätningar presenterade

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 11:06 CEST

Alingsås halkar i årets ”Insiktsmätning”. Kommunen har redan sjösatt flera projekt för att vända trenden, och ytterligare åtgärder kommer att sättas in.
- Att vi tappade några placeringar i år har naturliga förklaringar som att verksamheter med tidigare positivt resultat inte är med, men samtidigt får vi en indikation på vad vi kan förbättra och det är välkommet, säger Caroline Hagström.

Resultatet av årets Insiktsmätning är här, en undersökning som sätter kontakten med myndigheter i fråga om allt från bygglovshantering till miljöskydd under luppen. Vad funkar? Hur är bemötandet? Hur lång tid tar det att få sitt ärende hanterat?
För Alingsås del trillar kommunen ner ett par pinnhåll i det totala resultatet, från 62 till 60.
Förvaltningschef Caroline Hagström har tillsammans med berörda avdelningschefer nu gått igenom resultatet och är på det klara med att förändringsarbetet på Samhällsbyggnadskontoret är fortsatt prioriterat.
- Det jag kan konstatera med resultatet är ett par saker. Det första är att siffrorna behöver jämföras med en nypa salt om de ställs mot tidigare resultat. Alkoholkontroll och brandskydd som tidigare har varit med och höjt upp resultatet är inte med i år. Livsmedelskontrolen får väldigt bra omdöme medan vi de facto har sjunkit något på både miljö- och byggsidan. Det är viktiga siffror för oss som vi tar på allvar och kommer agera på.

Redan innan Insiktsmätningen har en hel del förstärkningar gjorts med fokus på både bygg- och miljösidan. Bland annat har bokningar underlättats i form av att de gjorts tillgängliga digitalt. Liksom att både bygglov- och miljöskydd gjort sig tillgängliga för personliga möten på särskilda tider också i Sollebrunns servicekontor. Kommunikationen kring frågorna har prioriterats upp och på mässan Attraktiva Alingsås kommer representanter finnas på plats för att svara på funderingar från både privatpersoner och företagare. Samarbetet med företagslots hos Alingsås Business Center kan också nämnas.

Det som verksamheten nu planerar är bland annat en översyn kring de frågor som brister, och Samhällsbyggnadskontoret kommer att få extern hjälp med att precisera vilka åtgärder som ska tas.
- Vi behöver stärka upp och se till att varje person har rätt tid för rätt sak. Vi ser ju nu att en sak är att handläggarna har mycket på borden och svårt att hinna med ärenden. Vi kommer att titta på hur vi kan förkorta ledtiderna och om vi kan börja handläggningen tidigare i processen. Arbetat är påbörjat och vi hoppas kunna se effekter under början av 2018 säger Caroline.

Hon hoppas också att svarsfrekvensen, som denna gång landade på blygsamma 43 procent i Alingsås, skulle öka.
- Det innebär ju att vi har 57 procent som inte svarar och deras upplevelser skulle eventuellt gett en annan bild. För vår del är det viktiga egentligen inte resultatet i sig utan att få en så korrekt bild som möjligt av vad vi kan förbättra.

Om undersökningen:Insikt bygger på analysmodellen nöjd kund-index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom områdena. I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 2 867 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 40 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 147 kommuner. Hela undersökningen finns att ladda ner på skl.se

Kontakt:

Caroline Hagström, tf samhällsbyggnadschef, chef Miljöskyddskontoret.
caroline.hagstrom@alingsas.se
Telefon: 0322 - 61 72 52

Magnus Thordmark, näringslivschef, Alingsås Kommun/Alingsås Business Center
magnus.thordmark@alingsas.se
Telefon: 0322-617029magnus.thordmark@alingsas.se

Henrik Einarsson, etableringschef, Business Region Göteborg,
Telefon: 0704-41 24 19

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

​Alingsås halkar i årets ”Insiktsmätning”. Kommunen har redan sjösatt flera projekt för att vända trenden, och ytterligare åtgärder kommer att sättas in. - Att vi tappade några placeringar i år har naturliga förklaringar som att verksamheter med tidigare positivt resultat inte är med, men samtidigt får vi en indikation på vad vi kan förbättra och det är välkommet, säger Caroline Hagström.

Läs vidare »
Jazgjyj06awe0uzf949q

Alingsås kommun divesterar ur fossila bränslen

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 10:37 CEST

Alingsås kommun har nu sålt av alla sina tillgångar i företag som arbetar med fossila bränslen. En snabbt växande rad av institutioner, företag, fonder, universitet och städer över hela världen väljer att avyttra sina placeringar i olje-, kol- och gasföretag.

Media no image
Bdvxtgy5ksaurj5lox1v Dxvxtzd64l293kwer5bx

Socialchef Susanne Åhman lämnar sitt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 14:07 CET

Den 9 mars initierade den politiska ledningen i Alingsås en dialog kring socialchef Susanne Åhmans roll då det efterfrågades en annan styrning av socialförvaltningen för att säkerställa budgeten. Nu står det klart att förvaltningschefen lämnar sitt uppdrag.

- En överenskommelse har tecknats med Susanne Åhman om att hennes roll som förvaltningschef för socialförvaltningen upphör, berättar Susanne Wirdemo, kommundirektör i Alingsås kommun.

En dialog avseende en tillfällig intern lösning och MBL-förhandling kommer ett ske under nästa vecka (vecka 12).

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Den 9 mars initierade den politiska ledningen i Alingsås en dialog kring socialchefen Susanne Åhmans roll då det efterfrågades en annan styrning av socialförvaltningen för att säkerställa budgeten. Nu står det klart att förvaltningschefen lämnar sitt uppdrag.

Läs vidare »
Pyzzlcydugwex2gwzpep

Pressinbjudan: Finn Petrén föreläser om staden för alla

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 11:24 CET

Kan vi uppnå tillgänglighet enbart genom lagar och regler? Finns det mer proaktiva syn- och arbetssätt som ger bättre resultat? Är tillgänglighet en omsorgsfråga eller en självklar kvalitet i allt stadsbyggande? 29 mars kommer Finn Petrén till Alingsås och föreläser på temat Staden för alla - Hur omvandlar vi måsten till möjligheter?

Xnbpugq2ueuhpqcckhhs

Sveagatan först ut när kommunen blir Kranmärkt

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 07:52 CET

Onsdag 22 mars infaller FNs internationella världsvattendag. Det innebär att dricksvattenfrågan lyfts världen över, även i Alingsås kommun. Dagen till ära blir startskottet i kommunen för en ny nationell hållbarhetsmärkning, Kranmärkningen. Först ut att Kranmärkas är verksamheterna på Sveagatan: Tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret.

Z0bp58ueatv3lbwsirqr

Lina Ekdahl till Alingsås Kulturskolas vårföreställning

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 10:49 CET

Den 29 mars är det dags för Tempo, Kulturskolans vårföreställning. I Alströmergymnasiets aula kommer 150-250 elever från teater-, musik- och sångklassernas samtliga årskurser, tillsammans med Göteborgspoeten och -dramatikern Lina Ekdahl, fråga sig hur man hittar sig själv i en tid genomsyrad av effektivitet. - Att läsa poesi och att skriva är en motkraft till tempot i vår tid, säger Lina Ekdahl.

Im0koqfmjzsbxis86kkx

Pressinbjudan: Författarkväll med Gellert Tamas

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 11:39 CET

Varmt välkomna till biblioteket på måndag 20/3 då författaren Gellert Tamas kommer för att prata om sin senaste bok, Det svenska hatet: en berättelse om vår tid.

Bdvxtgy5ksaurj5lox1v
Bdvxtgy5ksaurj5lox1v Dxvxtzd64l293kwer5bx

​Susanne Wirdemo blir kommundirektör i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 14:03 CET

Igår beslutade kommunstyrelsen att anställa Susanne Wirdemo som kommundirektör. Wirdemo har sedan december 2016, då Magnus Haggren lämnade uppdraget som kommundirektör, arbetat som tf kommundirektör.

Media no image
Dxvxtzd64l293kwer5bx

Sollebrunns Oljeservice vinner markanvisningstävling i Tokebacka

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 07:36 CET

Nu står det klart att det blir Sollebrunns Oljeservice som tar plats som serviceanläggning i nya etableringsområdet Tokebacka längs med E20. Alingsås kommun har under vintern haft en markanvisningstävling och under torsdagens sammanträde med utvärderingsgruppen utlystes vinnaren, som meddelades på fredagen.

- Vi är väldigt glada för denna marktilldelning. Det har varit ett intressant och aktuellt område i 15 år, så när det nu blev klart var vi självklart intresserade och angelägna om att få etablera oss i Tokebacka, säger Anders Wängroth, ägare och vd för Sollebrunns Oljeservice.

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande som också är en av medlemmarna i utvärderingsgruppen är nöjd:

- Alingsås kommun är mycket nöjda med att kunna välkomna Sollebrunns Oljeservice i Alingsås nya etableringsområde Tokebacka. Det här är ett av Alingsås bästa etableringslägen och vi ser fram emot att nu se området växa fram. Nu har en viktig pusselbit fallit på plats för att skapa goda serviceförutsättningar i området.

Tävlingsuppdraget har gått ut på att lämna förslag på utformning av verksamhetsområdet som ska inrymma fordonsservice samt service för trafikanter. Det innebär en restaurang/vägkrog och serviceanläggning för trafikanter och åkare.

- I framtiden kommer vi att erbjuda både privatpersoner och företag möjlighet att tanka sina fordon hos oss med fokus på miljövänliga drivmedel. Bensin, diesel, HVO och AdBlue kommer alla att kunna tanka hos oss. I anslutning till detta ska det finnas restaurang, butik och biltvätt, avslutar Anders Wängroth.

Ett av kriterierna i tävlingen har varit att ta hänsyn till den bebyggelse som finns i området med dess två mangårdsbyggnader från 1860-talet och 1885 och inkludera dem i utformningen. Byggnaderna är med i kommunens Kulturmiljöprogram och har så kallad q-märkning. Att bevara dem har varit viktigt.

- Dessa byggnader markerar en del av norra infarten till Alingsås och stämmer väl in med vår strategi TräStad 2019, där vi bevarar Alingsås karaktär av träbyggnation och småskalighet tillsammans med modern byggnation och tillväxt, förklarar Daniel Filipsson.

Under mars undertecknas avtalet med Sollebrunns Oljeservice och därefter ska byggstart ske inom 12 månader.

Försäljning av övriga tomter i Tokebacka pågår för fullt. Det förs samtal med ett antal intressenter. Fram tills nu har dialog skett med befintliga Alingsåsföretag som kan ha behov av att flytta sin verksamhet. Under våren kommer Alingsås Business Center att gå ut och marknadsföra området utanför kommunen för att attrahera nyetablering.

Utvärderingsgruppen i markanvisningstävlingen har bestått av kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson, oppositionsråd Joakim Järrebring, byggnadsnämndens ordförande Thomas Pettersson, stadsarkitekt Olle Jansson, trafikingenjör Stefan Sjögren, byggnadsantikvarie Annika Kaas och exploateringsingenjör Patrick Grogenius.

Kontaktpersoner

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande (M), tfn 0322-61 61 22

Anders Wängroth, ägare/vd, Sollebrunns Oljeservice, tfn 0705-27 00 77 (OBS! nås endast 6 mars mellan kl 8-11, därefter på utlandssemester och åter tillgänglig tisdag 14 mars )

Mer info

Mer information hittar du på Alingsås kommuns hemsida, på nedanstående länk.

Här hittar du ritningar, anvisningar med mera gällande markanvisningstävlingen:

https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/tomter-och-mark/markanvisningar/balinge-616-tokebacka-tavling

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nu står det klart att det blir Sollebrunns Oljeservice som tar plats som serviceanläggning i nya etableringsområdet Tokebacka längs med E20. Alingsås kommun har under vintern haft en markanvisningstävling och under torsdagens sammanträde med utvärderingsgruppen utlystes vinnaren, som meddelades på fredagen. Under mars undertecknas avtalet och därefter ska byggstart ske inom 12 månader.

Läs vidare »
Media no image

Nu smäller det i Stadsskogen - igen

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 11:58 CET

Nu inleds sprängningsarbetet som är starten för att färdigställa södra delen av Träffpunkt Stadsskogen. Den 25 augusti beräknas arbetet, som innehåller bland annat en timglashållplats att vara klart.

Nu smäller det. Bokstavligt talat. Under onsdag 1 mars inleds nämligen sprängningsarbetet som är startskottet för färdigställandet av torget Träffpunktens södra del. Det som ska byggas är bland annat en cirkulationsplats för att erbjuda en infart från Stadsskogsgatan till parkeringen vid Träffpunkt stadsskogen, samt en timglashållplats utanför idrottshallen.

Deadline är satt till 25 augusti, och under tiden kommer det tidvis också vara mindre störningar i trafiken.
- Det här har varit efterlängtat i Stadsskogen och det är viktigt att nu säkerställa så att invånarna i en av våra mest expansiva delar av staden får en tydlig knutpunkt med bra möjligheter till kollektivtrafik, säger Max Tholén, exploateringsingenjör på Alingsås kommun.

Kontaktpersoner:
Max Tholén, exploateringsingenjör
max.tholen@alingsas.se
0322-61 68 81

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

​Nu inleds sprängningsarbetet som är starten för att färdigställa södra delen av Träffpunkt Stadsskogen. Den 25 augusti beräknas arbetet, som innehåller bland annat en timglashållplats att vara klart.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • maria.thyrell@alingsas.se
 • 0322-61 71 85
 • 0734-15 50 39

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Alingsås kommun
 • nfrornbpmgbert.tmpilosjerngzbesrrgmrjj@axceklcliatngsas.se
 • 0322-61 70 74, 0734- 26 99 98
Robert Tjernberg

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadsföringschef
 • malin.hellten@alingsas.se
 • 0322-61 61 27
 • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern