Media no image

​Näringslivschefen lämnar sin post i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 10:50 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav på onsdagens möte kommundirektören i uppdrag att inleda förhandling om att avsluta näringslivschefen förordnande. Skälet är att förtroendet är förbrukat, främst på grund av bristande ekonomisk hantering.

I den genomlysning av Alingsås Business Center (ABC) som initierades av kommundirektören och som EY (Ernst&Young) genomfört framkom det ett flertal allvarliga brister, bland annat att man inte har följt LOU, lagen om offentlig upphandling, undermåliga underlag, oklarheter kring projektet Destination Alingsås och att det saknas uppföljning av kommunstyrelsen tilldelade projektmedel.

Bakgrunden till genomlysningen är att man i systemet har fått signaler på att allt i inte står rätt till.
– För att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig verksamhet har kommunstyrelsen internkontroller, vilket betyder att vi löpande granskar vår verksamhet och våra projekt. Det gör vi för att säkerställa att våra invånares skattemedel används på bästa sätt, säger kommunstyrelsen ordförande Daniel Filipsson.

Som bakgrund till genomlysningen ligger även att kommunen den 1 januari 2016 inrättade ABC som kommunens näringslivsenhet för att skapa ett attraktivare företagsklimat i Alingsås. 2009 låg Alingsås kommun på plats 21 på näringslivsrankingen. 2017 ligger man på plats 200. Utifrån detta ville kommundirektören få en närmare förståelse för hur ABC arbetar med verksamhetsstyrning, därav beställdes rapporten av EY.

En stor del av rapporten består av samverkansprojekt där ABC och näringslivet har ingått. I april 2017 tecknade de två parterna en avsiktsförklaring kring evenemang i Alingsås kommun. Det är främst här det finns stora oklarheter kopplat till ekonomi och redovisning. Bland annat konstaterar rapporten att man inte kan se fördelningen mellan kostnader mellan ABC och externa aktörer. Det saknas även underlag för en större avräkning mot externa parter. Därutöver fattas 1,4 miljoner i intäkter, intäkter som EY inte har fått någon prognos på att de ska erhållas. Därtill har ett flertal inköp gjorts av ABC via externa aktörer, vilket inte följer kommunens riktlinjer för inköp och upphandling.

- Kommunstyrelsen kommer att tillsätta en fördjupad genomlysning och under tiden internutredningen pågår kommer även två personer på ABC att stängas av, säger Susanne Wirdemo, kommundirektör på Alingsås kommun.

Kontaktpersoner:

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande
0322 61 61 22
Daniel.filipsson@alingsas.se

Susanne Wirdemo, kommundirektör 
0322-61 66 31
susanne.wirdemo@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommmunstyrelsens arbetsutskott gav på onsdagens möte kommundirektören i uppdrag att inleda förhandling om att avsluta näringslivschefen förordnande. Skälet är att förtroendet är förbrukat, främst på grund av bristande ekonomisk hantering.

Läs vidare »
Hnrbiggvhcpqeirfnocg

Sänkta avgifter gör Alingsås till raket i jämförelseranking

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 11:23 CET

​77 rankingplatser upp. På bara tre år. Efter årets Nils Holgersson-undersökning som jämför kommunala avgifter för sophämtning, vatten, avlopp och el kan Alingsås nu benämna sig som en kommun med låg avgift. ​Mycket beror det på att Alingsås Energi lyckats sänka kostnaderna rejält.

Nrfpuwlqv0vw6stop9lu

​600 000 till nytt projekt för Alingsås bibliotek

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 11:00 CET

I dagarna tilldelades biblioteket i Alingsås 600 000 kronor av Kungliga Biblioteket i Stockhom för ett projekt kring biblioteksdatasystemet Koha. Syftet är att skapa strukturer för kompetensutveckling och kunskapsspridning kring Koha på nationell nivå. - Digitaliseringen är en viktigt framtidsfråga, säger Staffan Albinsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Alingsås.

Zx1d2sk9nif42qv25esw

Alingsås Kulturhus kan få prestigefyllt arkitekturpris

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 10:06 CET

​Alingsås kulturhus tävlar om epitetet årets bästa inredningsarkitektur, när Sveriges arkitekter nu presenterat sina tre kandidater till Guldstolen 2017. ​Det prestigefyllda priset delas ut på Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm den 28 november. ​- Det här är stort, säger Kulturhuschef Anna Mighetto.

Rp7dzkuqjrdajqccjhun

Presskonferens: Kulturskolan utökar sin verksamhet genom Projekt X

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 11:57 CET

Kulturskolan har tilldelats 750 000 kronor ​i en projektsatsning för programverksamhet riktad till Alingsås ytterområden. I och med det nya så kallade Projekt X kan Kulturskolan nu utöka och bredda sin verksamhet under 2018. Välkommen på presskonferens på Kulturskolan/Esteticum, Rektorsgatan 9, torsdagen den 9 november kl. 11, då vi berättar mer.

Vrlwzwia3hxawfvdeguf

Video nytt grepp i Barn- och ungdoms visionsarbete

Nyheter   •   Nov 02, 2017 08:30 CET

​Nya greppet kring Barn- och ungdoms vison ”Lust att lära” blev en fullträff. Upplägget med videoledd kompetensutvecklingsdag för all personal har gett mersmak ​- Vi har fått väldigt många kommentarer från medarbetare som redan känt en större delaktighet och arbetsglädje. Det är vi väldigt glada för förstås, säger Rachel Törnell.

Xwpwpkdb6ibxuxbv2l7e

Stort behov av fler familjehem i Alingsås

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 11:00 CEST

Alingsås behöver fler familjer som kan välkomna ett barn hem till sig. Som en del i en riktad kampanj kommer familjehemssekreterare finnas på köpcentret Vimpeln, redo för samtal och frågor, torsdag den 2 november, liksom lördag den 11:e. ​- Vi tror det kan finnas en del frågor innan man tar sig an ett sånt här uppdrag, och de vill vi gärna besvara, säger enhetschef Torbjörn Sandell.

Yoxmsuqyqkcftri0kflv

Välkommen till framtiden den 26 okt på Alingsås museum

Nyheter   •   Okt 23, 2017 11:29 CEST

På torsdag den 26 oktober håller Pernilla Hagbert, doktorand vid Chalmers och gästdoktorand vid KTH, en gratis föreläsning på Alingsås museum kl 18-19. Titeln är ”Framtidsspaning: alternativa sätt att leva och bo”. Föreläsningen är gratis.

Hl5osxsutenv5bf85zrd

Portugisisk delegation besöker Alingsås - och BRG

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 09:00 CEST

​Från söndag, 22 oktober, till tisdag gästas Alingsås av en delegation från portugisiska Santa Maria da Feira, ledd av kommunens borgmästare. Besöket är ett led i ett flerårigt EU-samarbete som varit väldigt lyckat. ​- Det har redan lett till flera samarbeten, och vi har goda förhoppningar om att det kommer fortsätta, menar Jenny Almén Linn från Alingsås Business Center.

Uuia9f7bncyhma4yg7sz

Näringsliv och skola i samarbete för jobbskapande utbildning

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 07:30 CEST

Här är nya utbildningen i Alingsås – som skräddarsytts för att ge jobb: ​I januari startar den ettåriga vuxenutbildningen i Plåt- och svetsteknik i Alingsås. ​- Det är en speciell utbildning eftersom vi tagit fram den i samarbete med näringslivet och dessutom har stor möjlighet att individanpassa, säger André Essebro, tf rektor på Campus Alingsås.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, pressansvarig
 • Alingsås kommun
 • rousvobertybftpz.tjetvrnqcrkftberg@aiwlingqmsdlwnguxsaqenvs.nhse
 • 0322-61 70 74
 • 0734- 26 99 98

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadsföringschef
 • malin.hellten@alingsas.se
 • 0322-61 61 27
 • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Om Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern