Gmq7i76mlpp9quifnsgc

Alingsås - en av landets bästa återvinnare

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 14:30 CEST

Alingsås är en av landets allra bästa återvinningskommuner. Det står klart efter att Alingsås utsetts till en av tre finalister, som tävlar om titeln Årets återvinningskommun 2014. 

Media-no-image

Vill tvätta bort skuldstämpeln från psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 13:00 CEST

Allt fler drabbas av psykisk ohälsa. Trots det är det många gånger ett skuldbelagt ämne. Därför anordnas den nionde oktober Psykiatrins dag i Alingsås.

Under dagen berättar bland annat representanter från den nationella kampanjen (H)järnkoll om sina liv och hur de lever med psykiskt sjukdom, ADHD och autism. På plats finns en mängd experter på området samt Friskvårdsklubben - en ideell förening för personer med psykisk ohälsa.

    – Det brukar vara ett stort intresse för dagen, vars syfte till stor del är att avdramatisera psykisk ohälsa. Det finns möjlighet att träffa kunniga personer inom området för att ställa frågor och få mer kunskap, berättar Marie Sormunen, enhetschef Alingsås kommun.

Psykiatrins dag har anordnats under närmare ett decennium i Alingsås. Det är kommunen som tillsammans med Psykiatrisk öppenvårdsmottagning står bakom dagen, dit både personer som arbetar med psykisk ohälsa och allmänheten är välkomna.

Allt fler drabbas av psykisk ohälsa och tre av fyra har erfarenhet av det, antingen har man själv eller en närstående drabbats. Därför är Psykiatrins dag oerhört aktuell och viktig, menar Alingsås kommuns anhörigsamordnare Hans Carlsiö.

    – Det här är en målgrupp som ofta glöms bort, speciellt de anhöriga. Delvis eftersom ämnet många gånger är förknippat med skuld och skam. Det är något man inte pratar om, men samtidigt ett folkhälsoproblem som drabbar allt fler. Därför är det viktigt att vi försöker befria ämnet från skuld och att människor får mer kunskap för att det ska bli mer accepterat.

Hela programmet för dagen finns på alingsas.se.


Kontakt:
Marie Sormunen, enhetschef Alingsås kommun, marie.sormunen@alingsas.se, tfn: 0322-61 69 31, 0734-15 50 87.
Hans Carlsiö, anhörigsamordnare Alingsås kommun, hans.carlsio@alingsas.se, tfn: 0322-61 69 14, 0703-03 21 79.
Tine Andersson, Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Alingsås, Södra Älvsborgs sjukhus, tine.andersson@vgregion.se, tfn: 0322-22 64 96, 0322-22 65 70


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Allt fler drabbas av psykisk ohälsa. Trots det är det många gånger ett skuldbelagt ämne. Därför anordnas den nionde oktober Psykiatrins dag i Alingsås.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Skolor och företag samarbetar för ungdomars framtid

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 15:50 CEST

För att göra det lättare för ungdomar att välja vad de vill jobba med i framtiden och för att stärka relationen mellan skolan och näringslivet så har projektet OPEN APP startats i Alingsås kommun.

Genom OPEN APP får skolungdomar i nian möjlighet att komma ut till olika arbetsplatser i kommunen. Det handlar om allt från att träffa personal på Alingsås lasarett och polisen till att se hur det funkar på ett svettsföretag eller i en butik.

Under besöken får ungdomarna, som i små grupper får göra ett nedslag i en bransch, möjlighet att ställa frågor om vad arbetet innebär och också känna in arbetsmiljön och tempot.

    – Det är jättebra att eleverna får komma ut och se verkliga arbetsplatser, hur det är att arbeta på dessa och vad det kräver för utbildning. Det ger en många gånger annorlunda bild än vad man kanske först hade och den är bra att ha med sig när ska ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, säger Magdalena Tavakol Karlsson som förvaltningssekreterare i Alingsås kommun, och som fått besök av ett gäng vetgiriga tjejer i årskurs nio.

Efter besöket så redovisar eleverna för sin klass vad de varit med om och fått reda på.

Vi hälsar media välkomna till ett möte där OPEN APP presenteras och diskuteras.
När: Onsdagen den första oktober klockan 07.30 – 08.30.
Var: Sparbankssalen, Utbildningens hus, Östra Ringgatan 16.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

För att göra det lättare för ungdomar att välja vad de vill jobba med i framtiden och för att stärka relationen mellan skolan och näringslivet så har projektet OPEN APP startats i Alingsås kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Alingsås kommun vill se fler åtgärder för Västra stambanan

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 13:30 CEST

De åtgärder som Trafikverket planerar för Västra stambanan genom länet räcker inte. Det skriver Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, till myndigheten. Alingsås kommun är en av de som ställer sig bakom yttrandet.

Alingsås kommun har tillsammans med andra berörda tyckt till om Trafikverkets planer för Västra stambanan och även om man anser att flera av de planerade åtgärdena är bra så påpekar man att de inte är tillräckliga.

Enligt yttrandet så hämmar den bristande kapaciteten på den hårt trafikerade sträckan tillväxten i regionen och även utvecklingen mot ett mer hållbart resande.

    – Västra stambanan är naturligtvis oerhört betydelsefull för oss här i kommunen, ur många olika aspekter. Bland annat sett till arbetspendling och företagens möjligheter samt regionens expansion. Men även ur till exempel miljösynpunkt så behöver vi utveckla järnvägen för att nå våra mål för ett mer hållbart resande, säger Joakim Järrebring (S) som är kommunstyrelsens vice ordförande i Alingsås.

GR skriver till Trafikverket att den hårt belastade sträckan mellan Göteborg och Alingsås är viktig för storstadspendlingen. På sikt så behövs därför större ombyggander av spårsystemet mellan de båda orterna. Dessutom behöver ett vändspår anläggas i Floda och ett förbigångsspår för gods mellan Alingsås och Laxå, för att lätta på trycket på sträckan

    – Vi har även påpekat för Trafikverket att det på lång sikt är angeläget att ta ett helhetsgrepp och göra en fördjupad utredning kring sträckan Göteborg - Alingsås. Det här är en oerhört viktig fråga för kommunens och regionens framtid, säger Daniel Filipsson (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Alingsås.

Åtgärdsvalsstudien finns att läsa på Trafikverkets hemsida.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

De åtgärder som Trafikverket planerar för Västra stambanan genom länet räcker inte. Det skriver Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, till myndigheten. Alingsås kommun är en av de som ställer sig bakom yttrandet.

Läs vidare »
Kmqhlriacnmb6s6jojy1

Byggprogrammet bygger om utbildningen

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 08:00 CEST

Inför skolstarten gjordes byggprogrammet i Alingsås om på ett för Alströmergymnasiet unikt sätt, för att utbildningen skulle bli ännu bättre. Enligt elever på programmet är de förändringar som genomförts positiva.

N0timoprdq3z8uemzdl6

Bildbevis - Alingsås är Sveriges instagramvänligaste kommun

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 15:39 CEST

Här är bildbeviset för att Alingsås är Sveriges instagramvänligaste kommun! Kommunen marknadsför sig i en ny kampanj som instagramvänligast i Sverige. Kartor och skyltar ska visa vägen till instavänliga Alingsåsmiljöer. Obs! Bifogat finns pressbilder till morgonens tidigare pressmeddelande.

Zn5bgqnoiapw4r19lrro

Alingsås väcker lust i seminarium under årets Bokmässa

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 10:50 CEST

"Lust att lära i en lärandearganisation" var rubriken på det miniseminarium som Rachel Törnell, utvecklingschef i Alingsås kommun höll tillsammans med konsulten Kicki Oljemark utifrån sin nyutgivna bok: "En lärande organisation - Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutvecklingen. Om lusten att lära". Drygt 50 personer hade samlats till ett av Bokmässans första föredrag.

Media-no-image

Alingsås kommun erbjuder alla fritt wifi

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 09:50 CEST

Från och med fredag kväll så kan alla som vill surfa fritt från Åmanska parken i Alingsås. Alingsås kommun ser erbjudandet om fritt wifi som ett sätt att förbättra medborgardialogen och marknadsföra kommunen.

Det är Alingsås kommun som erbjuder alla fritt surf i parken. Idén kommer ursprungligen från politikerna i Demokratiforum, en grupp som syftar till att utveckla demokratin och dialogen med kommuninvånarna, och de ser det fria nätverket som en del i det arbetet.

    – Det här är ett enkelt sätt att sprida information om vad kommunen har att erbjuda och ytterligare en del i arbetet med att göra Alingsås ännu mer attraktivt, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

Ett av flera syften med den gratis wifiuppkopplingen är att marknadsföra kommunen gentemot de många besökare som kommer till Alingsås, bland annat i samband med evenemanget Lights in Alingsås, som startar under fredagen.

    –  Det här är bra för oss alingsåsare, men även för våra turister. Turisterna erbjuds möjlighet att skaffa sig information i samband med sin vistelse i kommunen och tillgången till internet bidrar till högre tillgänglighet till allmän information och till de politiska besluten, säger kommunstyrelsens vice ordförande Joakim Järrebring (S).

Det finns idéer om att informationen man får när man kopplar upp sig på nätet ska kunna riktas utifrån vem som anslutit sig, genom att denne får välja om man är kommuninvånare eller turist.

Alingsås kommuns IT-chef Göran Westerlund berättar att kommunen erbjuder ett öppet wifi-nät som inte kräver inloggning men att man måste godkänna användarvillkoren. Tillgång till wifi-nätet finns också på biblioteket, museet och turistbyrån.

Kommunen utreder även på vilka platser i norra respektive södra kommundelarna som det skulle kunna passa bra att erbjuda fritt WiFi.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Från och med fredag kväll så kan alla som vill surfa fritt från Åmanska parken i Alingsås. Alingsås kommun ser erbjudandet om fritt wifi som ett sätt att förbättra medborgardialogen och marknadsföra kommunen.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Dagens föreningsmässa ska locka fler ett aktivt liv

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 08:00 CEST

Idag anordnas Kom Loss i Alingsås, en mässa som både ska locka alla med funktionsnedsättningar till en mer aktiv vardag och uppmärksammar kommunens föreningar på det behov som finns.

Förhoppningen från Alingsås kommun är att både de med och utan funktionsnedsättningar ska komma till Arena 11 och Alströmerhallen idag. Många barn och ungdomar väntas besöka mässan, till vilken det är gratis inträde, och alla som vill kan bland annat prova på ridning, fotboll, handboll, elektronskytte och gymnastik.

Från klockan 12.00 till klockan 19.00 pågår Kom Loss och det bjuds förutom på prova-på-aktiviteter på uppträdanden och föreläsningar som är tänkta att inspirera. På plats bland annat Kulturskolan, representanter från simskolan, flera olika funktionshinderföreningar, VIP – Stockslyckekyrkan och barn- och ungdomshabiliteringen.

Välkommen till Alströmerhallen och Arena Elva på Rektorsgatan 11 i Alingsås idag, torsdag.


Program:

12.15 Invigning med kommunalråd Daniel Filipsson
12.30 Musikunderhållning med Schoolyard Boogie
13.00 Prova på- aktiviteterna startar
14.00 Uppträdande med en kvartett ur Alingsås manskör
15.00 Föreläsning av Peter Ojala - OS i Sotji och paralympics
16.00-18.00 Ridning
17.00 Föreläsning av Anders Westgerd - Funktionsuppsatt, en personlig resa när inte livet blir som man tänkt sig
Från 17.30 Handboll
18:30 Prisutdelning tipspromenad
19:00 Mässan stängs

Kontakt:
Kristina Avaheden, funktionshinderstrateg Alingsås kommun, kristina.avheden@alingsas.se, tfn: 0322-61 70 55.
Peter Ojala, föreläsare, tfn: 070-76 47 503.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Idag anordnas Kom Loss i Alingsås, en mässa som både ska locka alla med funktionsnedsättningar till en mer aktiv vardag och uppmärksammar kommunens föreningar på det behov som finns.

Läs vidare »
Media-no-image

Skyltar visar vägen till Alingsås instagramvänligaste miljöer

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 17:30 CEST

Alingsås är Sveriges instagramvänligaste kommun. Ja, det är i alla fall budskapet i en ny kampanj där kartor och skyltar ska visa vägen till instagramvänliga Alingsåsmiljöer.

Specialframtagna skyltar ska nu sättas upp för att markera instagram- och fotovänliga miljöer i Alingsås kommun. Ett 10-tal platser har fått de poppiga skyltarna, till vilka besökaren kan hitta genom en särskild instagramkarta över kommunen. Tanken är att turismen ska främjas och varumärket Alingsås stärkas.

    – Alingsås är pittoresk vykortsstad stad och många av kommunens miljöer är slående vackra. Det märkte vi inte minst när vi skapade vårt eget instagramkonto - här finns verkligen mängder med instagramvänliga miljöer. Det var utgångspunkten för den här kampanjen, där vi vill uppmärksamma Alingsås och allt som vi har att erbjuda, säger Malin Helltén som är kommunikationschef i Alingsås kommun.

Selfies ger fika

Genom kampanjen hoppas kommunen kunna locka besökare från bland annat Göteborgsområdet att ta sig till Alingsås för en mysig shoppingupplevelse och fika i något av stans unika kafémiljöer.

Och just begreppet kaféstaden och de många fik som finns i Alingsås är något som kommunen tagit tillvara på. Framför en stor annonstavla på Göteborgs central kan instagramanvändare under vecka 40 ta en selfie, med reklambilden i bakgrunden. Sedan lägger man ut fotot med haschtaggen kafestadenalingsås på instagram. Belöningen är en gratis fika i Alingsås, som man får när man visar upp kortet på något av de kafér som deltar i kampanjen.

Glimten i ögat

Förhoppningen är att besökare även ska lockas till de många vackra miljöer som finns i och omkring staden och för det ändamålet har kartor tagits fram där särskilt instagramvänliga miljöer märkts ut. När besökaren väl tagit sig till platsen markerar en skylt var fotot blir som allra bäst.

    – Vi gör naturligtvis det här med glimten i ögat. Samtidigt är det viktigt att vi finns där invånarna är, och många finns i de sociala medierna. Vi jobbar till exempel mycket med facebook i kommunen, det är ett fantastiskt verktyg för att ha en dialog med invånarna och snabbt nå ut. Instagram erbjuder ytterligare möjligheter och växer snabbt, berättar kommunchef Magnus Haggren.

"Jobbar med att skapa vackra synintryck"

Satsningen där man marknadsför Alingsås som Sveriges instagramvänligaste kommun sker i samband med årets invigning av Lights in Alingsås - eventet som årligen lockar runt 70 000 besökare till orten och som blivit uppmärksammat världen över.

    – Det här visar att vi är en kommun i tiden. Vi söker ständigt nya sätt att utveckla Alingsås, stärka vår attraktivitet och främja vårt näringsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson.

Bland de miljöer som märkts ut som särskilt instagramvänliga finns bland annat Nolhaga slottspark, Gräfsnäs slottsruin, flera fik och Lillån i centrala Alingsås.

    – En av anledningarna till att vi tror oss kunna vara Sveriges instagramvänligaste kommun är inte bara att vi har vackra miljöer utan även för att vi ljussätter vår stad under årets mörkare månader. Under hösten med Lights in Alingsås och under vintern med evenemanget Julmys. Vi satsar verkligen på ljussättning och på att skapa vackra synintryck.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås är Sveriges instagramvänligaste kommun. Ja, det är i alla fall budskapet i en ny kampanj där kartor och skyltar ska visa vägen till instagramvänliga Alingsåsmiljöer.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 36 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadsföringschef
  • PR & Kommunikation
  • malin.hellten@alingsas.se
  • 0322-61 61 27
  • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 38 600 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

  • Alingsås kommun
  • Rådhuset, Stora torget
  • 441 81 Alingsås

Länkar