Udvt3ozsfwdswmzecyk2

Utvecklingschef Kjell Hult slutar till sommaren

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 16:55 CET

Kommunens utvecklingschef Kjell Hult lämnar sin tjänst till sommaren. Kjell Hult har arbetat i många år med den strategiska samhällsplaneringen i kommunen och har nu med ålderns rätt bestämt sig för att sluta.

Media no image
Hkt7xscoy5tzzyrigf33

Caroline blir ny chef för samhällsbyggnadskontoret

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 16:17 CET

Caroline Hagström blir tillförordnad chef för samhällsbyggnadskontoret i Alingsås. Det innebär att Caroline som idag är chef för miljöskyddskontoret och tillförordnad chef för tekniska förvaltningen i Alingsås kommer att ha ett samlat ansvar för samtliga kommunens verksamheter på Sveagatan. Caroline Hagström tillträder omedelbart.

Tidigare chef, Barbro Sundström, meddelade den 1 december att hon kommer att sluta på samhällsbyggnadskontoret för att gå vidare till ett uppdrag i Ale kommun.

Barbro kommer från och med måndag den 9 januari att arbeta som särskild utredare på kommunledningskontoret fram till dess att hon slutar i Alingsås kommun i slutet av februari.

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

​Caroline Hagström blir tillförordnad chef för samhällsbyggnadskontoret i Alingsås efter Barbro Sundström. Det innebär att Caroline Hagström som idag är chef för miljöskyddskontoret och tillförordnad chef för tekniska förvaltningen i Alingsås kommer att ha ett samlat ansvar för samtliga kommunens verksamheter på Sveagatan. Caroline tillträder omedelbart.

Läs vidare »
Ch1yr6ej9bbwyj2fxt5z

Snabbare och säkrare larm efter digitalisering

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 13:49 CET

Snabbare och säkrare larm med bättre övervakning. Det var målsättningen med att byta ut alla analoga trygghetslarm till digitala. Och Alingsås är en av de kommuner som har klarat regeringens mål: att genomföra skiftet före nyår.

Rme74co50jhkf7eurtqq

Kulturhistoriska byggnader identifierade i nya kulturmiljöprogrammet

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 10:57 CET

​Kulturmiljöprogrammet för Alingsås är klart. Bland annat innebär programmet att kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer nu är identifierade och finns samlade i ett dokument.

Hmdcfsns8qxmvc93ulcb

Här är tvillingarna som tar Alingsås över 40 000-strecket

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 16:04 CET

Här är Alingsås 40 000:e invånare: Albin Qvint. Men han får dela utmärkelsen med tvillingbrorsan Oscar. - Att nå 40 000 är en riktig milstolpe för oss. Lagom till vårt 400 års-jubileum börjar vi nu ta klivet från småstad till en mindre storstad, säger kommunfullmäktiges ordförande Lennart Allbro.

Fhsf4hfqvwgtgbpfqaun
Vmhf87sr71h0d0wlx4lw

Alingsåsarna fortsatt nöjda med sin kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 15:13 CET

Nu har alingsåsarna tyckt till om sin kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. Resultaten för 2016 är på samma nivå som tidigare år. Alingsåsarna är fortsatt mer nöjda med sin bostadsort, kommunens verksamheter och sitt inflytande än genomsnittet.

Media no image

Trafikutredning försenar detaljplan för Stora Vardsjön

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 10:43 CET

En trafikutredning kring ny trafikplats stoppar tillfälligt detaljplanerna för bostäder vid Stora Vardsjön.

- Det är beklagligt att denna information kommer i detta skede av planprocessen, med tanke på konsekvenser för inblandade exploatörer. Men vi är skyldiga att se till kommunens långsiktiga utveckling här, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Olsson (S).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade igår om att vilandeförklara arbetet med detaljplan för bostäder vid Stora Vardsjön. En trafikutredning om ett framtida läge för en trafikplats visar att området kan komma att beröras. Utredningen visar olika alternativa lägen för Södra Stadskogsgatan och Södra Länkens anslutning till trafikplatsen och E20.

- Då det idag inte går att säga hur eller om den framtida sträckningen av Södra Stadsskogsgatan och Södra Länken kommer att påverka den föreslagna detaljplanen, var vi tvungna att enas i detta beslut, säger Bo Olsson.

Den största knäckfrågan i planarbetet gäller tillfart och trafikering av det planerade bostadsområdet. Det har tagit lång tid för de enskilda fastighetsägarna att komma överens i vägfrågan. Innan enighet uppnåtts bland sakägare, har samhällsbyggnadsnämnden inte kunnat anta planförslaget.

Planarbetet för Södra Vardsjövägen har pågått sedan 2011. Tanken är att det ska skapa möjligheten till nya byggrätter för 10-12 permanenthus.

- En planprocess innebär alltid en prövning, enligt plan- och bygglagen. Att man har startat ett planarbete är ingen garanti för att det kommer att leda till en lagkraftvunnen plan.

Samhällsbyggnadsnämnden antog igår detaljplaner för sammanlagt 231 nya bostäder. Det gäller framförallt Knektegårdsgatan och kv. Farkosten vid Utbildningens hus. Det betyder att totalt 469 nya bostäder i 16 nya detaljplaner har blivit antagna under 2016.

Kontakt:

Planchef samhällsbyggnadskontoret
Birgitta Wiktorsson-Ekman
birgitta.wiktorsonekman@alingsas.se
0322-61 68 87

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande (S)
Bo Olsson
bo.ol@telia.com
0727-16 26 16

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

En trafikutredning kring ny trafikplats stoppar tillfälligt detaljplanerna för bostäder vid Stora Vardsjön.

Läs vidare »
Media no image

Alströmergymnasiet först i regionen med certifierad elteknikutbildning

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 08:56 CET

Alströmergymnasiet i Alingsås blir först i Göteborgsregionen med att erbjuda elteknikelever ett ETG-certifikat. Detta innebär att eleverna direkt efter studenten kan anställas som elektriker.

- Det här medför en rad fördelar för både elever och blivande arbetsgivare, konstaterar Jenny Tydén, programansvarig på Alströmergymnasiet.

ETG står för Elteknikbranschens gymnasium och är ett gymnasieprogram med elteknikinriktning. Lärlingstiden är inkluderad i utbildningen vilket innebär att eleverna får sitt yrkesbevis i samband med sin gymnasieexamen.

- Genom ETG hoppas vi kunna göra elteknikutbildningen än mer attraktiv, så att vi kan bidra till att försörja branschen med kvalitativ arbetskraft i form av välutbildade elektriker, fortsätter Stefan Achilles, också han programansvarig på Alströmergymnasiet.

En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och varje elev har en egen handledare. Eleverna gör åtta teoretiska yrkesprov som är framtagna av branschen. Klarar eleverna av dessa samt examensproven har de sitt yrkesbevis efter tre år. Detta att jämföra med andra skolor där ett lärlingsår väntar efter gymnasiet.

- Vi anpassar utbildningen efter branschens behov och ger eleverna spetskompetens samtidigt som de kvalitetssäkras. Det blir en stor konkurrensfördel för eleverna, avslutar Stefan Achilles.

Totalt kommer det att finnas 24 platser på programmet, som startar hösten 2017.

Kontakt
Stefan Achilles, programansvarig på Alströmergymnasiet, tel: 0734-14 23 24

Jenny Tydén, programansvarig på Alströmergymnasiet, tel: 0706-75 34 24

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

​Alströmergymnasiet i Alingsås blir först i Göteborgsregionen med att erbjuda elteknikelever ett ETG-certifikat. Detta innebär att eleverna direkt efter studenten kan anställas som elektriker. - Det här medför en rad fördelar för både elever och blivande arbetsgivare, konstaterar Jenny Tydén, programansvarig på Alströmergymnasiet.

Läs vidare »
Bdvxtgy5ksaurj5lox1v
Vmhf87sr71h0d0wlx4lw

Susanne Wirdemo ny tf kommundirektör i Alingsås

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 16:27 CET

Nuvarande ekonomichef Susanne Wirdemo blir tillförordnad kommundirektör i Alingsås kommun.

Em9a6xbl3q6lou0dna0n
Vmhf87sr71h0d0wlx4lw

Magnus Haggren slutar som kommundirektör i Alingsås

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 15:40 CET

Kommundirektör Magnus Haggren slutar som kommundirektör i Alingsås kommun för att tillträda som ny förbundsdirektör i Boråsregionens kommunalförbund. Det var under fredag förmiddag som förbundsdirektionen i samband med sitt styrelsemöte tog beslut om att tillsätta Magnus Haggren som ny förbundsdirektör. Magnus tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2017.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • maria.thyrell@alingsas.se
 • 0322-61 71 85
 • 0734-15 50 39

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • pnina.yavarimolin@alingsas.se
 • 0322-61 71 21
 • 0723-73 18 44

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Alingsås kommun
 • robert.tjernberg@alingsas.se
 • 0322-61 70 74, 0734- 26 99 98
Robert Tjernberg

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadsföringschef
 • malin.hellten@alingsas.se
 • 0322-61 61 27
 • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern