Uzmz2lbjxlsnstnycqmg

Alingsås inspirerar Sveriges framtida byggpolitik

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 11:16 CEST

Energikommissionens Rickard Nordin kom till Alingsås och Passivhuscentrum för att få en djupare förståelse för energieffektivisering i energiomställningen – och en inblick i framtidens gröna byggjobb.

Y2o2hf2hvi07wj1fjitv

Energikommissionen studerar energieffektivisering i Alingsås

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 20:56 CEST

Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiske talesperson och ledamot i Energikommission, besökte under måndagen Passivhuscentrum och CO2mpishuset i Alingsås. Syftet med besöket är att utveckla en djupare förståelse hos Energikommissionen kring vikten av energieffektivisering i energiomställningen samt att få inblick i framtidens gröna jobb i byggindustrin.

Ph3jkrgjb6gephbahzu4

Firar facebooksuccé med rättvis tävling

Nyheter   •   2015-04-20 13:58 CEST

Alingsås kommun har medvetet intensifierat sin närvaro på sociala medier – allt för att invånarna ska få fler kanaler att följa vad som händer i staden. Särskilt på Facebook märks satsningen av – 2000 gillamarkeringar har passerats och kommunen går fram rejält i branschstatistik.

Vwkpd92gukmyymczmuvp

Matkändisen näst ut i "4 kvällar"

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 14:25 CEST

​Hälsonavets satsning ”4 kvällar” har fått en smakstart. På måndag tar matkonsulten Eleonor Schütt från Hushållningssällskapet vid för att ge vardagstips om hur det går att förändra sin hälsa genom tallriken.

Qncfjtbboytne237sm1b

Kommunens hemsida blir smartare

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 10:35 CEST

​Nu blir det lättare att söka och hitta på Alingsås kommuns webbplats

Media-no-image

Viktigt beroendearbete intensifieras

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 10:49 CEST

Nu intensifieras arbetet mot drog- och beroendeproblem i Alingsås.
En enkät är ute, handläggarresurser har tillsatts och ett team av förebyggare byggs upp.
Årets svarta rubriker har också granskats – med resultatet att bilden nyanseras en del.

Sedan flera år tillbaka har socialförvaltningen arbetat hårt för att komma till rätta med de problem kring beroendefrågan som finns i Alingsås. Bland annat genom kartläggningar av behov - och stödinsatser. Området är prioriterat och nu intensifieras arbetet ytterligare.
- Allra viktigast är att nå unga i utsatta miljöer, för att förhindra att fler hamnar i ett beroende, menar socialchef Susanne Åhman.

Bland de åtgärder som nu vidtas finns en enkät där alingsåsare får hjälpa till att utveckla och förbättra beroendeverksamheten. Det tillsätts också nya handläggarresurser för att bättre kunna möta kommuninvånarnas behov.
Inte minst håller ett team med syfte att förebygga droganvändande på att byggas upp.
- Bland de problem vi ringat in är att antalet personer som vårdas enligt LVM* ökat. Tvångsvård är det yttersta skyddet för att förhindra att människor far mycket illa. Har man hamnat där har det redan gått för långt och därför måste vi vidta alla åtgärder vi kan för att förhindra att människor behöver tvångsvård, menar Susanne Åhman.
Hon berättar vidare att förvaltningen länge fört samtal med ungdomsmottagningen för att de ska kunna flytta fram sina positioner som en plats där unga kan få stöd mot beroende i tid.
- Att förbättra samarbetet mellan kommun och region är också viktigtför att hitta rutiner som gör att ingen ska falla mellan stolarna. Vi behöver samordna insatserna ännu bättre än vi gör idag.

Samtidigt har förvaltningen tittat närmare på de 13 missbruksrelaterade dödsfall i Alingsås som uppmärksammades medialt tidigare i år. Och resultatet ger en något nyanserad bild.
- Det är fortfarande höga dödstal som vi tar på allra högsta allvar, men eftersom många fått bilden av att det här dels rörde sig om 13 ungdomar, och dels att fler av dem dött av nätdrogen spice, kan det vara bra att redovisa vad vi fått fram. Många frågar, och många blir ganska förvånade av svaret, förklarar Åhman och berättar vidare:
- Av de 13 personer som det handlat om har fem varit under 25 år. Av dem var två inte folkbokförda i Alingsås. Totalt rör det sig alltså om tre unga alingsåsare som gått bort för tidigt på grund av sitt missbruk. Det är i våra ögon en hög siffra men det rör sig däremot inte om 13 unga, konstaterar Susanne Åhman.

Siffrorna visar också att endast tre av händelserna är relaterade till enbart narkotika. Fyra dödsfall handlar om blandmissbruk, tre beror på rent alkoholmissbruk och i ett dödsfall fanns inget eget konstaterat missbruk eller beroende .

I alla missbruksrelaterade dödsfall har personen varit en man. Endast vid en av gångerna har nätdrogen spice varit ensam orsak.

- Vårt mål är att den här siffran ska vara noll och vi kommer göra allt i vår makt för att nå dit genom långsiktigt och ihärdigt arbete. Det kommer bli tufft men man kan inte ha någon annan målsättning, avslutar Susanne Åhman.

*LVM är en förkortning för Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nu intensifieras arbetet mot drog- och beroendeproblem i Alingsås. En enkät är ute, handläggarresurser har tillsatts och ett team av förebyggare byggs upp. Årets svarta rubriker har också granskats – med resultatet att bilden nyanseras en del.

Läs vidare »
Media-no-image

Viktigt beroendearbete intensifieras

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 14:18 CEST

Nu intensifieras arbetet mot drog- och beroendeproblem i Alingsås.
En enkät är ute, handläggarresurser har tillsatts och ett team av förebyggare byggs upp.
Årets svarta rubriker har också granskats – med resultatet att bilden nyanseras en del.

Sedan flera år tillbaka har socialförvaltningen arbetat hårt för att komma till rätta med de problem kring beroendefrågan som finns i Alingsås. Bland annat genom kartläggningar av behov - och stödinsatser. Området är prioriterat och nu intensifieras arbetet ytterligare.
­- Allra viktigast är att nå unga i utsatta miljöer, för att förhindra att fler hamnar i ett beroende, menar socialchef Susanne Åhman.

Bland de åtgärder som nu vidtas finns en enkät där alingsåsare får hjälpa till att utveckla och förbättra beroendeverksamheten. Det tillsätts också nya handläggarresurser för att bättre kunna möta kommuninvånarnas behov.
Inte minst håller ett team med syfte att förebygga droganvändande på att byggas upp.
- Bland de problem vi ringat in är att antalet personer som vårdas enligt LVM* ökat. Tvångsvård är det yttersta skyddet för att förhindra att människor far mycket illa. Har man hamnat där har det redan gått för långt och därför måste vi vidta alla åtgärder vi kan för att förhindra att människor behöver tvångsvård, menar Susanne Åhman.
Hon berättar vidare att förvaltningen länge fört samtal med ungdomsmottagningen för att de ska kunna flytta fram sina positioner som en plats där unga kan få stöd mot beroende i tid.
- Att förbättra samarbetet mellan kommun och region är också viktigtför att hitta rutiner som gör att ingen ska falla mellan stolarna. Vi behöver samordna insatserna ännu bättre än vi gör idag.

Samtidigt har förvaltningen tittat närmare på de 13 missbruksrelaterade dödsfall i Alingsås som uppmärksammades medialt tidigare i år. Och resultatet ger en något nyanserad bild.
- Det är fortfarande höga dödstal som vi tar på allra högsta allvar, men eftersom många fått bilden av att det här dels rörde sig om 13 ungdomar, och dels att fler av dem dött av nätdrogen spice, kan det vara bra att redovisa vad vi fått fram. Många frågar, och många blir ganska förvånade av svaret, förklarar Åhman och berättar vidare:
- Av de 13 personer som det handlat om har fem varit under 25 år. Av dem var två inte folkbokförda i Alingsås. Totalt rör det sig alltså om tre unga alingsåsare som gått bort för tidigt på grund av sitt missbruk. Det är i våra ögon en hög siffra men det rör sig däremot inte om 13 unga, konstaterar Susanne Åhman.

Siffrorna visar också att endast tre av händelserna är relaterade till enbart narkotika. Fyra dödsfall handlar om blandmissbruk, tre beror på rent alkoholmissbruk och i ett dödsfall fanns inget eget konstaterat missbruk eller beroende .

I alla missbruksrelaterade dödsfall har personen varit en man. Endast vid en av gångerna har nätdrogen spice varit ensam orsak.

- Vårt mål är att den här siffran ska vara noll och vi kommer göra allt i vår makt för att nå dit genom långsiktigt och ihärdigt arbete. Det kommer bli tufft men man kan inte ha någon annan målsättning, avslutar Susanne Åhman.

*LVM är en förkortning för Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nu intensifieras arbetet mot drog- och beroendeproblem i Alingsås. En enkät är ute, handläggarresurser har tillsatts och ett team av förebyggare byggs upp. Årets svarta rubriker har också granskats – med resultatet att bilden nyanseras en del.

Läs vidare »
Media-no-image

​Kommunen agerar för miljön efter kemikalielarm

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 15:16 CEST

Avloppsreningsverket i Sollebrunn har vid flera tillfällen tvingats hantera inkommande avloppsvatten som varit förorenat. Nu vidtar verket åtgärder – och uppmanar traktens verksamhetsutövare att skyndsamt se över sina rutiner. 

Avloppsreningsverket i Sollebrunn slår larm efter att det vid flera tillfällen uppdagats kemikalier i inkommande avloppsvatten.
Verket är byggt för att ta emot och rena avloppsvatten som är biologiskt nedbrytbart, men inte för andra kemiska produkter och oljor. Som exempelvis motorolja, lacknafta ,avfettning, de flesta typer av lösningsmedel eller kadmiumförorenat avloppsvatten.

Det kan nämligen slå ut reningsverkets reningsprocess och medföra betydligt försämrad rening av avloppsvattnet under en lång tid.

– Tyvärr har vi sett att det kommit in förorenat vatten och det är av högsta vikt att alla nu är med och ser till så att det inte upprepas, menar driftchef Mats Andersson.

Eftersom det är svårt att avgöra varifrån kemikalierna kommer har ett allmänt brev nu gått ut till traktens verksamhetsutövare med en uppmaning att se över sina rutiner.
– Vi vill inte att någon ska känna sig utpekad för vi kan inte i vår vildaste fantasi tro att det är någon som medvetet släpper igenom kemikalier med avloppsvattnet. Antagligen handlar det om att någon verksamhetsutövare har brustit i sina rutiner, men att problemen nu kommer åtgärdas så fort man insett vad det är som hänt, förklarar Mats Andersson.

Föroreningarna kan i värsta fall ha dålig inverkan på naturen och miljön kring sjön Anten då kemikalierna rinner rakt igenom reningsverkets reningsprocess via Mellbyån ut i Anten. Sjön är också en vattentäkt. Dessutom blir det ett stort arbetsmiljöproblem för de anställda på reningsverket.

Får avloppsreningsverket inte bukt med problemen efter de första åtgärderna kan det bli tal om att aktivt spåra varifrån föroreningarna kommer.

I nuläget finns ingen anledning till oro för boende i området att dricka sitt vatten.

KontaktpersonMats Andersson, driftchef, 0322-61 62 98

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Avloppsreningsverket i Sollebrunn har vid flera tillfällen tvingats hantera inkommande avloppsvatten som varit förorenat. Nu vidtar verket åtgärder – och uppmanar traktens verksamhetsutövare att skyndsamt se över sina rutiner.

Läs vidare »
Svi15pjxxafatflma6kw

Årets internationella ljusdesigners: Lights in Alingsås 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-02 13:37 CEST

Under helgen samlades de åtta internationella ljusdesignerna som ska ljussätta årets Lights in Alingsås, för att workshoppa kring tema och ljusslingan. Även Emma Cogswell, som är den nya samarbetspartnern IALD´s representant från Storbritannien, fanns på plats.

Dm7x8c3s2clwbl7qf8ap

​International lighting designers of the year: Lights in Alingsås 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-02 11:34 CEST

Over the weekend the eight international designers responsible for the lighting in this year’s Lights in Alingsås festival gathered in the town for a workshop. Also present was Emma Cogswell from the UK, representing IALD.

Kontaktpersoner 72 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadsföringschef
  • PR & Kommunikation
  • basjmalinln.hekellwgnhten@ixalfabgkmpginvcouxhcrhgxkgsas.se
  • 0322-61 61 27
  • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 39 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

  • Alingsås kommun
  • Rådhuset, Stora torget
  • 441 81 Alingsås

Länkar