Alingsås blir världens första småstad i mobilspel

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 15:36 CEST

Alingsås blir första kommun att marknadsföra sig som destination i mobilspelet Backpacker.

Alingsås kommun överklagar till Kammarrätten

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 08:46 CEST

Den 29 juni 2018 dömde Förvaltningsrätten Alingsås kommun att betala fem miljoner kronor efter att ha gått på konkurrensverkets syn i frågan om det uppmärksammade IOP-avtalet med Bräcke Diakoni gällande vårdkedja för personer med demenssjukdom, där bland annat driften av Ginstgården ingår. Alingsås kommun har i dag kompletterat sitt överklagande till Kammarrätten i Göteborg.

- Detta behöver prövas av en högre instans så att vi får ett prejudikat, säger Catharina Johansson, förvaltningschef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen, och fortsätter:

- Kommunens uppfattning är att avtalet med Bräcke diakoni avser en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse som vare sig omfattas av EU:s primärrätt eller sekundärrätt. Eftersom upphandling av icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse inte omfattas av EU:s inremarknadsregler omfattas den heller inte av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Advokatbyrån Front fick efter Förvaltningsrättens dom i somras uppdraget att gå vidare med en överklagan.

- Förvaltningsrätten har inte tagit till sig kommunens skäl till varför skattefinansierad äldreomsorg inte utgör en "ekonomisk tjänst". Välfärdstjänster är, till skillnad från andra tjänster som kommunen upphandlar, avsedda för någon annan än kommunen och då ska de heller inte omfattas av LOU. Jag vill dock vara tydlig med att det inte är så att vi inte vill använda oss av upphandling eller låta vinstdrivande vårdföretag vara med i framtida upphandlingar, men som det är i dag stängs samtidigt idéburna organisationer ute från att kunna höja livskvaliteten bland de äldre - som vi menar att det här samarbetet har lyckats med, säger Catharina Johansson.

Alingsås kommun menar vidare att Förvaltningsrätten dessutom har utelämnat viktiga argument till varför Konkurrensverkets talan ska avslås. Exempelvis ett mål i Stockholm där Kammarrätten konstaterade att rektorsutbildning utgör icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse.

- Det målet har vissa likheter med vårt mål, säger Catharina Johansson.

Kommunen avvaktar nu besked i frågan om prövningstillstånd, ett beslut som krävs för kammarrätten ska ta upp målet till prövning.

- Som jag nämnde inledningsvis överklagar vi för att vi dels anser att förvaltningsrätten har dömt felaktigt i målet, dels för att frågan om icke-ekonomiska tjänster är så principiellt viktig att det behövs prejudikat från högre instans i frågan, avslutar Catharina Johansson.

Kontaktpersoner:

Catharina Johansson, chef för Vård- och äldreomsorgsförvaltningen

0322-61 66 49

catharina.johansson@alingsas.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Läs vidare »

Skulpturer för rymdbruk till Alingsås konsthall

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 09:00 CEST

Lördagen den 8 september klockan 10-14 är det vernissage för Alingsås konsthalls höstutställning ”M/S Antropos – en interstellär flaskpost” av Jan Stigland. Det är ett tjugotal skulpturer i trä och epoxiplast ”för rymdbruk”, som för första gången visas i sin helhet. Utställningen pågår 8 sept-12 jan.

​​Pressvisning: Jan Stigland på Alingsås konsthall

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 08:00 CEST

Tisdagen den 4 september kl. 10-11 välkomnas pressen på en förhandstitt av Alingsås konsthalls höstutställning ”M/S Antropos – en interstellär flaskpost” av Jan Stigland, i konstnärens närvaro.

Alingsås kommun inför bevattningsförbud

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 15:14 CEST

Till följd av den ihållande torkan inför Alingsås kommun bevattningsförbud.

    — Vi vill arbeta proaktivt genom att vara ute i god tid och spara på vattnet. Det råder ingen omedelbar risk för att dricksvattnet ska ta slut, men om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. Det finns dessutom närliggande kommuner som börjar få ont om vatten och eventuellt kan vi då behöva bistå härifrån, berättar Maria Jacobsson som är tillförordnad teknisk chef i Alingsås kommun.

Upp till 25 procent går till bevattning

Sedan tidigare har bevattningsförbudet gällt för de kommuninvånare som får sitt vatten från kommunens grundvattentäkter i Sollebrunn, Gräfsnäs, Magra och Ödenäs. Men i och med att torkan håller i sig så utökas nu bevattningsförbudet till att gälla samtliga hushåll samt företag och föreningarmed kommunalt vatten i Alingsås kommun. Kommunens huvudvattentäkt är sjön Färgen och då vattenförråden inte fylls på som de brukar i sommar, så anser kommunen att ett förbud blivit nödvändigt.

    — Det kommunala dricksvattnet är samhällets viktigaste resurs och upp till en fjärdedel av det vatten som produceras under den här perioden går åt till bevattning. I och med att vattenmagasinen inte fylls på i och med den långvariga torkan så ser vi att ett bevattningsförbud blivit nödvändigt.

Det här innebär förbudet

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

 • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare
 • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
 • att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Även förbjudet att ta vatten från åar

Det ihållande varma vädret påverkar inte bara oss människor utan även växt- och djurlivet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har därför gått ut med ett förbud mot att ta vatten från länets små och medelstora vattendrag, dvs. bäckar och åar.

Bevattningsförbudet gäller även abonnenter som får kommunalt dricksvatten via någon av kommunens vattenföreningar.

Kontakt:

Maria Jacobsson, tf teknisk chef Alingsås kommun, maria.jacobsson@alingsas.se, tfn: 0322-61 72 43.

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Till följd av den ihållande torkan införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Alingsås kommun.

Läs vidare »

Smarta soptunnor ska spara på miljön

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2018 11:30 CEST

Nu har vi fått två stycken soldrivna och självkommunicerande soptunnor. Soptunnorna trycker själva ihop det som slängs och de kan även meddela när de är på väg att bli fulla. På så sätt spar kommunen på antalet hämtningar och tunnorna kan placeras där man märker att de mest behövs.

400 år av Alingsås - det ska firas!

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 14:48 CEST

23 anledningar att besöka Alingsås kommun. Idag presenterades de önskeprojekt som kommer att anordnas i samband med Alingsås 400-årsjubileum med start 21 september.

Nu kan du ansöka om bygglov digitalt

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 07:45 CEST

Nu kan du ansöka om bygglov digitalt, direkt på Alingsås kommuns hemsida. Framöver kommer du även att kunna följa dina ärenden online. Tanken är att detta ska underlätta kommunikationen och kontakten med kommunen.

Pressinbjudan: Så blir Alingsås 400-årsjubileum

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 14:00 CEST

400 år av Alingsås - det ska firas! Måndagen den 9 juli kl. 14.00 hälsas press och media välkomna till Rådhuset när jubileet presenteras i sin helhet.

Kommunen vill överklaga dom i förvaltningsrätten

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 14:31 CEST

​Förvaltningsrätten dömer Alingsås kommun att betala fem miljoner kronor - efter att ha gått på konkurrensverkets linje i frågan om det uppmärksammade IOP-avtalet med Bräcke Diakoni. ​Kommunen kommer att vilja överklaga. ​– Det här är en principiell fråga och vi kommer försöka ta det så högt upp vi kan, menar Catharina Johansson, förvaltningschef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Pressansvarig Alingsås kommun
 • kljyaroja.jvhehwctlaorhl@ahulidlngpesaoos.cdsekn
 • 0322-61 60 44
 • 073-42 69 829

 • Presskontakt
 • Tf. marknad- och kommunikationschef
 • Marknadsföring, varumärke, PR
 • petitegkr.rlgragonmsbebwrgqe@aeoliubngybsagas.hqsebk
 • 0322-61 60 63

Om Alingsås kommun

Om Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern