Icsw27ulwpubo9vwztrz

Topplacering för Alingsås i ny Instagramranking

Nyheter   •   2015-07-02 14:52 CEST

Alingsås rankas enligt färsk branschstatistik som näst bästa Instagramkommun i hela landet. ​- Det är ett bevis på att vi satsat rätt, menar kommunikationschefen Malin Helltén.

Ovurranzoqrpdaolm1js

Ingen sommartorka i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 15:21 CEST

Mitt uppe i den årliga nyhetstorkan? Tur att Alingsås kommun då är så långt ifrån en torr kommun man kan komma. Nu vill vi önska trevlig sommar till alla som på ett eller annat sätt bevakar kommunen, och skicka med några schyssta tips att rycka tag i mellan solstrålarna.

Eapkso6f9rtsjm2b6i0m

Så blir Alingsås stora barnkalas

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 10:19 CEST

​Kända artister, aktiviteter i överflöd, tävlingar, lådbilsrally och inte minst massor av skratt. Nu är en stor del av programmet inför Alingsås stora barnkalas satt.

Pnfzdw9wir326qanpxkk

Lights in Alingsås prisas i Europa

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 09:30 CEST

​Lights in Alingsås har fått prestigefylld kvalitetsmärkning – och kan nu få pris som en av de mest framstående festivalerna i hela Europa. - Det vore såklart hur stort som helst, säger projektutvecklaren Anna Davidsson.

P0omwe4y0lzaubqhhjke

Alingsås klättrar i miljörankning

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 11:30 CEST

Efter tillfälliga tappet i miljöranking förra året är Alingsås tillbaka på 50 i topp listan - Vi bör ligga nånstans mellan 30 till 50 som det ser ut nu, men jag är övertygad om att vi har potential att klättra ytterligare steg, säger miljöstrateg Fredrik Bergman.

Media-no-image

​Nya trafikplatser på E20 får vänta

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 09:39 CEST

Utbyggnaden av E20 genom Alingsås skjuts upp för att kunna hitta en lösning som är bra för både Alingsås och de långväga resorna och transporterna på E20. Nu prövas projektet istället i planrevideringen för 2018-2029.

Alingsås kommun och Trafikverket har i ungefär ett år samtalat om kommunens utvecklingsplaner och hur de förhåller sig till genomfarten. Målet har varit att hitta en lösning som passar bägge parter och stämmer med såväl den nationella planen för transportsystemet, som för de lokala behoven.

I dagsläget, menar både kommunen och Trafikverket, finns det för lite medel avsatta i den nuvarande planen för att påbörja bygget av den planerade lösningen med fyra trafikplatser genom staden. Parterna har därför kommit överens om att skjuta upp byggstarten för att istället pröva saken i den kommande planrevideringen för 2018-2029 – där man ska jämföra den samhällsekonomiska nyttan med den beräknade kostnaden för en ny genomfart.

Trafikverket konstaterar i samband med detta att en rimlig kostnad för att få en bra lösning för E20 skulle landa på cirka 1,2 till 1,3 miljarder kronor.
Alltså en markant höjning av medel jämfört med de runt 850 miljoner kronor som är avsatta i den nationella transportplan som gäller nu.
– Det viktiga är att vi nu har samsyn med Trafikverket om funktionalitet och utbyggnation. För kommunens del kommer vi fortsätta att utveckla planprogram och hitta trafiklösningar som gynnar både framkomlighet och en hållbar stadsutveckling, menar Joakim Järrebring, socialdemokratiskt kommunalråd i Alingsås.
Moderate oppositionsrådet Daniel Filipsson är inne på samma linje.
– Med den begränsade budget som Trafikverket haft har vi inte kunnat nå en bra lösning. Då är det bättre att avvakta tills dess vi har en finansiering som möjliggör det vi gemensamt vill uppnå, menar han.

E20 kommer att förbättras också utanför Alingsås, men de etapperna berörs inte av beslutet att skjuta på frågan om genomfart.
– Vi har en stor och viktig uppgift framför oss i och med att vi har fått i uppdrag att göra E20 mötesfri hela vägen mellan Göteborg och Örebro. Övriga etapper berörs inte av diskussionen om en ny genomfart i Alingsås, säger Håkan Wennerström, regional direktör vid Trafikverket.

Skälen för att bygga om E20 genom Alingsås är att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter, öka trafiksäkerheten och minska bullret. En ombyggnad ska också passa ihop med kommunens framtida exploatering. Planerna omfattar sträckan Hedvigsberg-Kristineholm.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Utbyggnaden av E20 genom Alingsås skjuts upp för att kunna hitta en lösning som är bra för både Alingsås och de långväga resorna och transporterna på E20. Nu prövas projektet istället i planrevideringen för 2018-2029.

Läs vidare »
V43x0bngl7fb4r92y8dv

Grants for international lights-students

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 11:39 CEST

Grants for international students attending the Lights in Alingsås festival are here to stay. Twenty-five grants of 3000 SEK each are being awarded to design students who wish to take part in the Lights in Alingsås workshop this autumn.

Zeebh6calr2jdbuaz66y

Butikschefsprogrammet slår sökrekord

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 09:38 CEST

Söktrycket till Butikschefsprogrammet på Campus Alingsås slår sökrekord. På bara två år har antalet sökande ökat med 64 procent.

Media-no-image

Valfriheten ökar nu inom daglig verksamhet

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 11:32 CEST

Snart är valfrihet i daglig verksamhet och ledsagarservice för alingsåsarna en verklighet.

Kommunen har gett grönt ljus för privata utförare och kommer nu ta hjälp av brukarna för att sätta rätt kravspecifikationer inför kommande upphandling.

Socialnämnden i Alingsås kommun har beslutat att införa valfrihet av utförare inom daglig verksamhet och ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

En person med funktionsnedsättning som har fått daglig verksamhet och/eller ledsagarservice enligt LSS ska i framtiden kunna välja mellan kommunal och privat utförare – något som är i linje med det politiska målet att ge mer valfrihet och ökat självbestämmande.

Med det ger kommunen grönt ljus för privata utförare att ansöka om att få erbjuda sina tjänster, och den upphandling av utförare sker enligt lag om valfrihetssystem, kallad LOV.

Före upphandlingen kommer kraven på utförare att specificeras, något som socialförvaltningen arbetar med under hösten. Brukarorganisationer som är verksamma i Alingsås kommer i samband med det också självklart få möjlighet att lämna synpunkter på vilka krav som är viktiga att ställa på utförare av daglig verksamhet och ledsagarservice.

Idag har ungefär 180 personer daglig verksamhet och/eller ledsagarservice enligt LSS i Alingsås kommun.

Alla utförare som lever upp till kraven kommer att godkännas och få teckna kontrakt med kommunen. Hur många privata utförare som är intresserade av att utföra insatserna vet kommunen inte idag. Planen är att ta emot ansökningar från utförare den 1 januari 2016.

Information om införandet presenteras fortlöpande på www.alingsas.se/valfrihet-lss

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

​Snart är valfrihet i daglig verksamhet och ledsagarservice för alingsåsarna en verklighet.

Läs vidare »
Ou3gvfjyxkmloknr2exs

Alingsås kommun söker mångfald - på West Pride

Nyheter   •   2015-06-10 17:13 CEST

Alingsås kommun vill öka mångfalden – och söker nya medarbetare på HBTQ-festivalen West Pride. ​- Vi tror det är viktigt med dynamik i vår verksamhet, säger Linda Skoglund, enhetschef inom personlig assistans.

Kontaktpersoner 85 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadsföringschef
  • PR & Kommunikation
  • malin.hellten@alingsas.se
  • 0322-61 61 27
  • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 39 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

  • Alingsås kommun
  • Rådhuset, Stora torget
  • 441 81 Alingsås

Länkar