Svenska Kaffemästerskapen i Alingsås närmar sig

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 17:34 CET

Den 21-24 februari står Alingsås värd för årets Kaffe-SM.

Pressinbjudan: Första sommarjobbsmässan på Alströmergymnasiet

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 12:20 CET

Onsdagen den 30 januari arrangeras för första gången en sommarjobbsmässa i Alströmergymnasiet i Alingsås.

På plats finns flera utställare, både från den offentliga- och privata sektorn. Tanken är att elever och arbetsgivare under mässan ska kunna skapa kontakter och finna varandra.

Media hälsas välkomna att besöka mässan för att möta elever och utställare. Mässan hålls klockan 11:30-16:30 i Alströmergymnasiets kafé. Dessförinnan kommer fackförbundet LO att hålla en föreläsning för elever på skolan om bland annat rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.


Kontakt:
Carl Agnebrink, ungdomskoordinator IM-programmet, carl.agnebrink@alingsas.se, tfn: 073-414 23 19.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Onsdagen den 30 januari arrangeras för första gången en sommarjobbsmässa i Alströmergymnasiet i Alingsås.

Läs vidare »

Ny IT-chef i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 13:00 CET

Alingsås deltar i global konferens

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 08:00 CET

Alingsås kommuns utbildningsförvaltning är i veckan representerad i Stavanger där den globala konferensen International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) pågår. Forskare och praktiker från hela världen deltar, och från Alingsås är Torbjörn Ott på plats och presenterar två olika projekt på torsdag och fredag.

Cecilia Knutsson blir stabschef vid Alingsås kommunledningskontor

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 14:00 CET

​Cecilia Knutsson får en nyinrättad tjänst som stabschef vid kommunledningskontoret. Hon tillträder 14 januari, samma dag som Maria Standar gör sin första dag på jobbet som kommundirektör. Rollen som stabschef innebär ett stort ansvar för arbetet på kommunledningskontoret.

Atom ska avlasta bygglovshandläggare

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 13:57 CET

Sedan en tid tillbaka har bygglovsavdelningen det nya ärendehanteringssystemet ByggR på plats. Som ytterligare ett steg i effektiviseringen har Alingsås kommun även satsat på bygglovsroboten Atom.

– Vi sätter själva upp regler för vad Atom ska göra, säger plan- och bygglovschef Ulrika Samuelsson.

Bygglovsroboten Atom är sammankopplad med det nya ärendehanteringssystemet och tanken är att Atom ska göra bygglovsprocessen effektivare och lättare för både handläggarna och de sökande. Atom kan sköta viss kommunikation med de sökande, och kan också tillämpa verksamhetsregler och på så sätt skapa nästa händelse i processen.

– Det är inte så att Atom kan granska och bevilja bygglov. Men den kan avlasta både handläggare och administratörer med utskick och annan kommunikation via mail, sms och e-tjänst, säger Ulrika Samuelsson. 

Det är handläggarna själva som sätter upp regler för vad Atom ska göra, och dessa regler kan ändras och utökas efterhand. 

– Till en början har vi satt upp regler som gör att Atom ska skicka ut mottagningsbevis på att ansökan är mottagen samt information om när en handläggare är tilldelad. Men vi kommer att skapa fler regler längre fram, säger Ulrika Samuelsson.

Mer information

Ulrika Samuelsson, plan- och bygglovschef, 0322 - 61 63 12.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Sedan en tid tillbaka har bygglovsavdelningen det nya ärendehanteringssystemet ByggR på plats. Som ytterligare ett steg i effektiviseringen har Alingsås kommun även satsat på bygglovsroboten Atom.

Läs vidare »

Kommunen driver Estrad-processen vidare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 10:52 CET

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 10 december att processen som pågår mellan kommunen och Estrad ska drivas vidare.

Processen handlar om att Alingsås kommun vill avsluta det samarbete som kommunen och Estrad i Alingsås AB har haft sedan en avsiktsförklaring tecknats mellan de båda parterna. Estrad har motsatt sig detta och har heller inte lämnat ut sin ekonomiska redovisning för samarbetet. Kommunledningskontorets bedömning är att det bör finnas upp till 2,5 miljoner kronor av kommunens pengar på det konto som hanteras av Estrad.

Processen har hittills kostat kommunen drygt en halv miljon kronor i juridiska kostnader. Den beräknas fortsätta kosta mycket pengar om den drivs vidare utan att parterna kan komma överens. Samtidigt anser kommunstyrelsen att det är principiellt viktigt att kommunala skattemedel inte får riskera att gynna en enskild privat företagare.

Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande: 
- Processen mellan kommunen och Estrad har kostat mycket tid och pengar utan att parterna har kommit fram till en överenskommelse. Frågan är av principiell karaktär och kommunen kommer att fortsätta driva processen för att säkerställa alingsåsarnas skattemedel. Vi står fullt bakom den process som kommunledningskontoret driver. 

För att säkerställa att liknande problem inte uppkommer i framtiden kommer Alingsås kommun att intensifiera arbetet med internkontroll och intern information för att säkerställa att kommunens medarbetare hanterar skattemedel på ett tillförlitligt vis.

Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande: 
- En fullt enig kommunstyrelse har nu satt ner foten i denna fråga. Vi har en skyldighet att se till att skattemedel hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Vi kommer även se till att det inte kan uppstå i framtiden.


Mer detaljerad information finns i tjänsteskrivelsen som bifogas. 

​Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 10 december att processen som pågår mellan kommunen och Estrad ska drivas vidare.

Läs vidare »

Nystart för simskola

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 07:59 CET

Måndagen den 11 mars börjar simskoleundervisningen i Alingsås igen – nu i nya Nolhaga Parkbad. Från och med måndagen den 18 februari kl. 9:00 kan man anmäla sig genom bokningen på alingsas.se/simskola. – Äntligen kan vi erbjuda simundervisning för barn igen, säger Jan Wärn, avdelningschef Anläggning och fritid.

Alingsås 400-årsjubileum firas in på nyårsafton med musikunderhållning och eldshow

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 12:42 CET

Vid tolvslaget går Alingsås in i fjärde seklet som stad, detta kommer att firas på nyårsafton med bland annat Simon Ljungman, Moto Boy, Amanda Andréas och Eldfågel.

​De kommunala grundskolorna i Alingsås klättrar i undersökning

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 10:00 CET

Alingsås kommun grundskolor klättrar 24 placeringar i den årliga undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting gör. Det som sticker ut lite extra är att över 93 procent av alla nior är behöriga att söka till de ekonomi- humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmen på gymnasiet.

Under torsdagen presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) öppna jämförelser för grundskolan. Alingsås sammanvägda resultat för samtliga grundskolor hamnar på plats 86 av Sveriges 290 kommuner. Exkluderar man de privata och endast räknar med de kommunala skolorna i kommunen hamnar Alingsås på plats 85. I en jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen placerar sig Alingsås på en sjätte plats, följt av bland andra Lerum, Partille och Ale. Toppar listan i regionen gör Öckerö, följt av Kungsbacka och Tjörn. I jämförelse med ”mest lika kommuner”; Enköping, Lidköping, Falkenberg och Karlshamn, hamnar Alingsås i topp. I jämförelse med föregående år tappar Alingsås fem placeringar i resultatet för samtliga skolor medan man klättrar 24 placeringar om man endast ser till de kommunal grundskolorna.

- Det är glädjande att de kommunala grundskolorna förbättrar sin placering gentemot föregående år, vilket visar att vår personal gör ett fantastiskt arbete för våra elever trots skolans stora utmaningar. Det är viktigt att vi inte jämför äpplen och päron, utan jämför med kommuner i liknande storlek och struktur och då ligger vi fortsatt väldigt bra till, säger Cecilia Knutsson, förvaltningschef, Barn- och ungdomsförvaltningen på Alingsås kommun.

Antalet elever som har uppnått kraven i alla ämnen är bättre än föregående år med 3,1 procent, då 78,3 procent nu klarar sig. Motsvarande siffra hamnar på 75,6 procent för riket.

Även meritvärdet för de som slutat nian har ökat med 5,2 enheter till 226,9 enheter. Ett annat positivt resultat är att andelen som är behöriga till ett yrkesprogram har ökat från 82,7 procent till 85,5 procent.

- Sammanlagt ser vi att ett större antal elever har uppnått kunskapskraven, vilket och betyder att fler är behöriga till gymnasieskolans alla program. Det som sticker ut är att 93,1 procent är behöriga till ekonomi- humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmen, vilket är 13,2 procent fler än föregående år, fortsätter Cecilia Knutsson.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Alingsås kommuns grundskolor klättrar 24 placeringar i den årliga undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting gör. Det som sticker ut lite extra är att över 93 procent av alla nior är behöriga att söka till de ekonomi- humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmen på gymnasiet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och Marknadsföringschef
 • nifqklwzasgv.earhnahfolsrstx@ajplibvnggdsalfs.kgsepr
 • 0322-61 61 27

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Pressansvarig Alingsås kommun
 • klgearqca.wghehwctexorfr@ajpliilngsjsakxs.smseos
 • 0322-61 60 44
 • 073-42 69 829

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Marknadsföring, varumärke, PR
 • pensteasr.wrgruponrlbenargon@agklihnngrisamds.ntsenu
 • 0322-61 60 63

Om Alingsås kommun

Om Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern