Media no image
Bdvxtgy5ksaurj5lox1v Dxvxtzd64l293kwer5bx

Socialchef Susanne Åhman lämnar sitt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 14:07 CET

Den 9 mars initierade den politiska ledningen i Alingsås en dialog kring socialchef Susanne Åhmans roll då det efterfrågades en annan styrning av socialförvaltningen för att säkerställa budgeten. Nu står det klart att förvaltningschefen lämnar sitt uppdrag.

- En överenskommelse har tecknats med Susanne Åhman om att hennes roll som förvaltningschef för socialförvaltningen upphör, berättar Susanne Wirdemo, kommundirektör i Alingsås kommun.

En dialog avseende en tillfällig intern lösning och MBL-förhandling kommer ett ske under nästa vecka (vecka 12).

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Den 9 mars initierade den politiska ledningen i Alingsås en dialog kring socialchefen Susanne Åhmans roll då det efterfrågades en annan styrning av socialförvaltningen för att säkerställa budgeten. Nu står det klart att förvaltningschefen lämnar sitt uppdrag.

Läs vidare »
Pyzzlcydugwex2gwzpep

Pressinbjudan: Finn Petrén föreläser om staden för alla

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 11:24 CET

Kan vi uppnå tillgänglighet enbart genom lagar och regler? Finns det mer proaktiva syn- och arbetssätt som ger bättre resultat? Är tillgänglighet en omsorgsfråga eller en självklar kvalitet i allt stadsbyggande? 29 mars kommer Finn Petrén till Alingsås och föreläser på temat Staden för alla - Hur omvandlar vi måsten till möjligheter?

Xnbpugq2ueuhpqcckhhs

Sveagatan först ut när kommunen blir Kranmärkt

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 07:52 CET

Onsdag 22 mars infaller FNs internationella världsvattendag. Det innebär att dricksvattenfrågan lyfts världen över, även i Alingsås kommun. Dagen till ära blir startskottet i kommunen för en ny nationell hållbarhetsmärkning, Kranmärkningen. Först ut att Kranmärkas är verksamheterna på Sveagatan: Tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret.

Z0bp58ueatv3lbwsirqr

Lina Ekdahl till Alingsås Kulturskolas vårföreställning

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 10:49 CET

Den 29 mars är det dags för Tempo, Kulturskolans vårföreställning. I Alströmergymnasiets aula kommer 150-250 elever från teater-, musik- och sångklassernas samtliga årskurser, tillsammans med Göteborgspoeten och -dramatikern Lina Ekdahl, fråga sig hur man hittar sig själv i en tid genomsyrad av effektivitet. - Att läsa poesi och att skriva är en motkraft till tempot i vår tid, säger Lina Ekdahl.

Im0koqfmjzsbxis86kkx

Pressinbjudan: Författarkväll med Gellert Tamas

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 11:39 CET

Varmt välkomna till biblioteket på måndag 20/3 då författaren Gellert Tamas kommer för att prata om sin senaste bok, Det svenska hatet: en berättelse om vår tid.

Bdvxtgy5ksaurj5lox1v
Bdvxtgy5ksaurj5lox1v Dxvxtzd64l293kwer5bx

​Susanne Wirdemo blir kommundirektör i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 14:03 CET

Igår beslutade kommunstyrelsen att anställa Susanne Wirdemo som kommundirektör. Wirdemo har sedan december 2016, då Magnus Haggren lämnade uppdraget som kommundirektör, arbetat som tf kommundirektör.

Media no image
Dxvxtzd64l293kwer5bx

Sollebrunns Oljeservice vinner markanvisningstävling i Tokebacka

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 07:36 CET

Nu står det klart att det blir Sollebrunns Oljeservice som tar plats som serviceanläggning i nya etableringsområdet Tokebacka längs med E20. Alingsås kommun har under vintern haft en markanvisningstävling och under torsdagens sammanträde med utvärderingsgruppen utlystes vinnaren, som meddelades på fredagen.

- Vi är väldigt glada för denna marktilldelning. Det har varit ett intressant och aktuellt område i 15 år, så när det nu blev klart var vi självklart intresserade och angelägna om att få etablera oss i Tokebacka, säger Anders Wängroth, ägare och vd för Sollebrunns Oljeservice.

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande som också är en av medlemmarna i utvärderingsgruppen är nöjd:

- Alingsås kommun är mycket nöjda med att kunna välkomna Sollebrunns Oljeservice i Alingsås nya etableringsområde Tokebacka. Det här är ett av Alingsås bästa etableringslägen och vi ser fram emot att nu se området växa fram. Nu har en viktig pusselbit fallit på plats för att skapa goda serviceförutsättningar i området.

Tävlingsuppdraget har gått ut på att lämna förslag på utformning av verksamhetsområdet som ska inrymma fordonsservice samt service för trafikanter. Det innebär en restaurang/vägkrog och serviceanläggning för trafikanter och åkare.

- I framtiden kommer vi att erbjuda både privatpersoner och företag möjlighet att tanka sina fordon hos oss med fokus på miljövänliga drivmedel. Bensin, diesel, HVO och AdBlue kommer alla att kunna tanka hos oss. I anslutning till detta ska det finnas restaurang, butik och biltvätt, avslutar Anders Wängroth.

Ett av kriterierna i tävlingen har varit att ta hänsyn till den bebyggelse som finns i området med dess två mangårdsbyggnader från 1860-talet och 1885 och inkludera dem i utformningen. Byggnaderna är med i kommunens Kulturmiljöprogram och har så kallad q-märkning. Att bevara dem har varit viktigt.

- Dessa byggnader markerar en del av norra infarten till Alingsås och stämmer väl in med vår strategi TräStad 2019, där vi bevarar Alingsås karaktär av träbyggnation och småskalighet tillsammans med modern byggnation och tillväxt, förklarar Daniel Filipsson.

Under mars undertecknas avtalet med Sollebrunns Oljeservice och därefter ska byggstart ske inom 12 månader.

Försäljning av övriga tomter i Tokebacka pågår för fullt. Det förs samtal med ett antal intressenter. Fram tills nu har dialog skett med befintliga Alingsåsföretag som kan ha behov av att flytta sin verksamhet. Under våren kommer Alingsås Business Center att gå ut och marknadsföra området utanför kommunen för att attrahera nyetablering.

Utvärderingsgruppen i markanvisningstävlingen har bestått av kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson, oppositionsråd Joakim Järrebring, byggnadsnämndens ordförande Thomas Pettersson, stadsarkitekt Olle Jansson, trafikingenjör Stefan Sjögren, byggnadsantikvarie Annika Kaas och exploateringsingenjör Patrick Grogenius.

Kontaktpersoner

Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande (M), tfn 0322-61 61 22

Anders Wängroth, ägare/vd, Sollebrunns Oljeservice, tfn 0705-27 00 77 (OBS! nås endast 6 mars mellan kl 8-11, därefter på utlandssemester och åter tillgänglig tisdag 14 mars )

Mer info

Mer information hittar du på Alingsås kommuns hemsida, på nedanstående länk.

Här hittar du ritningar, anvisningar med mera gällande markanvisningstävlingen:

https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/tomter-och-mark/markanvisningar/balinge-616-tokebacka-tavling

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nu står det klart att det blir Sollebrunns Oljeservice som tar plats som serviceanläggning i nya etableringsområdet Tokebacka längs med E20. Alingsås kommun har under vintern haft en markanvisningstävling och under torsdagens sammanträde med utvärderingsgruppen utlystes vinnaren, som meddelades på fredagen. Under mars undertecknas avtalet och därefter ska byggstart ske inom 12 månader.

Läs vidare »
Media no image

Nu smäller det i Stadsskogen - igen

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 11:58 CET

Nu inleds sprängningsarbetet som är starten för att färdigställa södra delen av Träffpunkt Stadsskogen. Den 25 augusti beräknas arbetet, som innehåller bland annat en timglashållplats att vara klart.

Nu smäller det. Bokstavligt talat. Under onsdag 1 mars inleds nämligen sprängningsarbetet som är startskottet för färdigställandet av torget Träffpunktens södra del. Det som ska byggas är bland annat en cirkulationsplats för att erbjuda en infart från Stadsskogsgatan till parkeringen vid Träffpunkt stadsskogen, samt en timglashållplats utanför idrottshallen.

Deadline är satt till 25 augusti, och under tiden kommer det tidvis också vara mindre störningar i trafiken.
- Det här har varit efterlängtat i Stadsskogen och det är viktigt att nu säkerställa så att invånarna i en av våra mest expansiva delar av staden får en tydlig knutpunkt med bra möjligheter till kollektivtrafik, säger Max Tholén, exploateringsingenjör på Alingsås kommun.

Kontaktpersoner:
Max Tholén, exploateringsingenjör
max.tholen@alingsas.se
0322-61 68 81

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

​Nu inleds sprängningsarbetet som är starten för att färdigställa södra delen av Träffpunkt Stadsskogen. Den 25 augusti beräknas arbetet, som innehåller bland annat en timglashållplats att vara klart.

Läs vidare »
Media no image

Digitalt bokningssystem på miljöskyddskontoret ska öka tillgängligheten

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 08:23 CET

Miljöskyddskontoret i Alingsås inför ett digitalt bokningssystem för att öka kvalitén och tillgängligheten för kommuninvånare och företag.

- Vi ansluter oss till det bokningssystem som bygglov redan använder sig av, säger  miljöskyddschef Caroline Hagström.

- Det innebär att kommuninvånare i lugn och ro kan boka tid via kommunens hemsida hemifrån sin dator eller rmobiltelefon. En stor fördel är att vi har möjlighet att förbereda varje ärende och det ökar kvalitén både för invånarna och för oss på miljöskyddskontoret.

En nyhet blir också att det går att boka in besök på servicekontoret i Sollebrunn. Miljöskyddskontoret kommer att ha bokningsbara tider där varje vecka.

När bokningssystemet införs 1 mars 2017 stänger vi kontoret för obokade besök.

Kontakt:

Caroline Hagström, miljöskyddschef i Aingsås kommun, tel. 0322-61 72 52

Maria Jacobsson, avdelningschef miljö & vatten, tel.0322-61 72 43

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Miljöskyddskontoret i Alingsås inför ett digitalt bokningssystem för att öka kvalitén och tillgängligheten för kommuninvånare och företag.

Läs vidare »
Media no image

Alingsås firar 8 mars med manifestation och festligheter

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 09:12 CET

Onsdag 8 mars är internationella kvinnodagen. Det uppmärksammar Alingsås kommun med en manifestation följd av en helkväll för kvinnor på Arena XI och Kulturhuset, på temat trygghet.

- Den internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. En annan orsak till att vi engagerar oss under denna dag är att få kvinnorna i kommunen att möta varandra och skapa nya kontakter och nätverk. Många kvinnor i Alingsås saknar nätverk utanför sin egen familj, säger Jasmina Culum, projektledare för Hälsonavet och en av arrangörerna.

Klockan 16:30 startar arrangemanget med tal av Eva Westerholm, ordförande i kvinnojouren Olivia och ledamot i styrelsen för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks). Manifestationståget, som är öppet för alla, går sedan genom Kungsgatan och tillbaka.

Från kl 17:00 blir det ett fullspäckat program på Arena XI. Först ut är en föreläsning av två kvinnliga poliser om kvinnors trygghet. I samband med den lär MMA-klubben ut några enkla självförsvarsknep. Sedan sjunger två körer, Vox Femina och Apropåkören. Vid 19-tiden tar DJ Johanna Beckman över underhållningen. Johanna bor numera i Stockholm men har sina rötter i Alingsås.

Entré till kvällens arrangemang, inklusive fika, är gratis och är öppet för tjejer och kvinnor från 13 år. Samtliga kvinnor får även ett lottnummer. Under kvällen lottar vi ut fina priser som Hälsonavet bjuder på. Medpro vårdcentral och Alingsås lasarett finns också på plats och svarar på frågor under kvällen.

Det pågår även aktiviteter i Kulturhuset hela kvällen.

Men redan nu på onsdag, 1 mars, är den som vill välkommen till Kulturhuset, där vi gör banderoller och gör rosa mössor till manifestationen. Välkomna!

Arrangörer är:

Alingsås kommun

Kvinnojouren och tjejjouren Olivia

Studiefrämjandet

Livskraft

Irakiska och svenska föreningen för kvinnor och barn

Somaliweyn

PRO

Kontakt:

Jasmina Culum, projektledare för Hälsonavet i Alingsås kommun, tel. 0322-61 72 07

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Onsdag 8 mars är internationella kvinnodagen. Det uppmärksammar Alingsås kommun med en manifestation följd av en helkväll för kvinnor på Arena XI och Kulturhuset, på temat trygghet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • xkmadohufjria.thyrell@psalpzvqingsas.synyae
 • 0322-61 71 85
 • 0734-15 50 39

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • pnina.yavakerixwmoodlin@alinbanhgsaswp.scgshzzute
 • 0322-61 71 21
 • 0723-73 18 44

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Alingsås kommun
 • ptromjuabeiirtekwlywnydn.tojgmbjkyjenprnbebhfjrg@argwulingyasas.se
 • 0322-61 70 74, 0734- 26 99 98
Robert Tjernberg

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadsföringschef
 • dwmaibyofbliejohn.hewjllten@alciuwgjindngsaspyjs.setmde
 • 0322-61 61 27
 • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern