Media-no-image

Ny entreprenör på äldregårdar i Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 12:00 CEST

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har upphandlat en ny leverantör av vård och omsorg på äldregårdarna Ängabogården och Kaptenen. Det vinnande anbudet har lämnats av Frösunda Omsorg AB.

Gårdarna har i fyra år drivits av Attendo Care AB, och kommunen har valt att inte förlänga det avtalet. Istället har man genomfört en så kallad kvalitetsupphandling. Det innebär att de som lämnat anbud har fått konkurrera med kvalitet och personaltäthet till ett fast pris, som är lika för alla. Det för att kunna erbjuda så hög kvalitet på vården som möjligt.

   – Det är med andra ord kvaliteten på den som lämnar anbudet och inte priset som ska avgöra vem som får uppdraget. Vi är i framkant med denna upphandling, och drivkraften till det är naturligtvis de äldre. De och deras anhöriga ska känna trygghet, gott bemötande och att den vård och omsorg de får har en god kvalitet, säger förvaltningschef Catharina Johansson.

Eden-inriktning med sinnesstimulering

En annan nyhet, förutom att det handlar om en kvalitetsupphandling, är att kommunen begärt en beskrivning av omsorgens inriktning eller profil, vilket gör att Alingsåsarna kan välja ett äldreboende med en tydlig inriktning på till exempel aktiviteter. Tanken är att profilen ska göra att det blir en större variation i kommunens utbud.

Frösunda Omsorg AB:s inriktning är Edens lustgård med inspiration från EDEN-modellen, en filosofi och arbetsmodell som bidrar till en upplevelse av högsta möjliga livskvalitet. I metoden används sinnesstimulering, trädgård, dofter och djur för att öka livskvaliteten.

Har sett till mervärdet

Kommunen har vid upphandlingen efterfrågat en rad olika kvalitetsparametrar, vilka sedan bedömts av oberoende grupper, enligt forskningsmetoden Delphi. Metoden har använts sedan 1950-talet, och metodens styrka ligger i förmågan att undvika personligt tyckande och påverkan av oegentlig åsiktsbildning.

   – Vi har bett att få en beskrivning av hur leverantören har tänkt bedriva verksamheten och vilket mervärde detta ger för de som bor på äldregårdarna och personalen, jämfört med de ställda grundkraven. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen är i framkant genom att använda sig av en kvalitetsupphandling, konstaterar Catharina Johansson.

Den nya entreprenören, Frösunda Omsorg AB, har vunnit upphandlingen av båda gårdarna. Processen är inte klar, då 10 dagars överprövningsperiod återstår, men tanken är att den nya leverantören ska vara på plats den första oktober.


Kontaktuppgifter:

Catharina Johansson, förvaltningschef, catharina.johansson@alingsas.se, tfn: 0322-61 66 49.
Åsa Zacharoff, planeringschef, asa.zacharoff@alingsas.se, tfn: 0322-61 60 33.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har upphandlat en ny leverantör av vård och omsorg på äldregårdarna Ängabogården och Kaptenen. Det vinnande anbudet har lämnats av Frösunda Omsorg AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Skolan har hittat en lösning – eleverna får använda datorer vid nationella provet

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 13:36 CEST

Skolledningen på Alströmergymnasiet har nu hittat en lösning som innebär att eleverna på skolan kan använda sina datorer, när de imorgon skriver det nationella provet i svenska.

Elever på skolan har uppmärksammat skolledningen på att de vill använda sina skoldatorer när de på torsdag skriver det nationella provet, i stället för att skriva för hand. Vid skolan har man tittat på olika lösningar på hur detta skulle kunna gå till. Knuten har varit att skolan enligt Skolverkets riktlinjer i samband med de nationella proven måste kunna garantera att elevernas datorer inte kommunicerar med Internet eller med andra datorer.

Skolledningen har gjort vad man kunnat för att hörsamma elevernas önskemål om att få skriva provet med hjälp av sina skoldatorer, och nu alltså hittat en lösning.

   – Elevdemokrati och att lyssna in elevernas önskemål är viktigt för oss. Vi kommer att använda all personal som finns tillgänglig på skolan, för att eleverna ska kunna använda datorerna. Vi är tacksamma att det gick att ordna det här med så kort varsel, säger gymnasiechef Maria Lissmatz.

Det är viktigt även för eleverna att det inte finns någon tvekan om att de inte kan använda internet under provet, för att provresultatet ska följa Skolverkets riktlinjer.  Därför ska man på skolan medan provet pågår stänga av hela nätverket samt se till så att alla mobiltelefoner är avstängda och insamlade.

   – Det innebär att all verksamhet som styrs från Alströmergymnasiets server stängs av mellan klockan 8 och 12 imorgon. Det gäller då även Kulturskolan, Plug-In, Arbetsmarknadsenheten och Arena 11, berättar Maria Lissmatz.

   – Vi har även tredubblat antalet vakter, med hjälp av all tillgänglig personal på skolan och staben. Vakter ska hela tiden finnas så att skärmarna är under kontroll. Noggrann kontroll görs även när proven lämnas in för att säkerställa att sekretessen följs.


Kontakt:

Maria Lissmatz, gymnasiechef, maria.lissmatz@alingsas.se, tfn: 0322-61 65 12.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Skolledningen på Alströmergymnasiet har nu hittat en lösning som innebär att eleverna på skolan kan använda sina datorer, när de imorgon skriver det nationella provet i svenska.

Läs vidare »
Media-no-image

Alingsås på 37:e plats i ny skolrankning

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 16:10 CEST

Många elever är mycket nöjda med sin skola och Alingsås kommun hamnar på 37:e plats i den sammanställning över skolan och undervisningen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort. 

Över 100 000 elever i årskurs fem och åtta runtom i Sverige har fått svara på frågor om skolan och undervisningen. Det är i denna jämförelse av landets 290 kommuner som skolorna i Alingsås kommun hamnar på en 37:e plats sett till det sammanvägda kunskapsresultatet. Och om man jämför Alingsås resultat med de sex angränsande kommunernas så plockar vi hem silvermedaljen.

Högt betygssnitt, få underkända elever och bra resultat på ämnesproven utgör några av de faktorer som krävs för att hamna högt på den årliga skolrankingen. När det gäller det genomsnittliga meritvärdet ser det mycket bra ut för Alingsås kommun: våra elever hamnar i topp 20.

   – För oss är det naturligtvis oerhört viktigt att våra elever känner sig nöjda med sin skola och undervisningen. Även om vi får en bra placering i rankningen så arbetar vi hela tiden för att bli ännu bättre, säger Cecilia Knutsson som är chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås.

Vi har tidigare i år berättat att Alingsås kommuns skolor hamnat bra till i SKL:s  jämförelseprojekt Kkik, Kommunens Kvalitet i Korthet. Bara i tio andra kommuner så är åttondeklassarnas syn på skolan och undervisningen mer positiv och när det gäller sexornas resultat på de nationella proven hamnar Alingsås elever på en 25:e plats.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Många elever är mycket nöjda med sin skola och Alingsås kommun hamnar på 37:e plats i den sammanställning över skolan och undervisningen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Årets påskinstallationer presenteras

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 16:00 CEST

Äggfrossa i blomsterbo, Vår - odlingsglädje och Vår vid parksoffan. Det är namnen på de installationer som Alingsås kommuns parkavdelning och blomsterskolan Flora Dekor i år erbjuder Alingsåsarna.

Nu är våren här och ett säkert tecken på det är att Alingsås pyntas med påskdekorationer. Årets installationer finns vid Lillån, Speaker’s corner och kiosken vid Lilla torget samt vid Stora torget i Alingsås.

Gymnasie- och vuxenelever på Flora Dekor utför blomsterarbetet under lärarna Britt Wängbergs och Gunilla Martinssons ledning. Skolan, som utbildar florister och blomsterdekoratörer, har en ekologisk inriktning och drivs på en gård som ligger en mil från Alingsås, där man har en egen blomsterodling.

Vi hälsar media välkomna när installationerna på onsdag klockan 11:00 presenteras vid Lilla torget.

Datum: Onsdag den 9 april.
Tid: Klockan 11:00.
Plats: Vid Speaker's corner vid Lilla torget.


Kontaktperson: 

Anette Limstrand, rektor Flora Dekor Blomsterskola, anette.limstrand@floradekor.se, tfn: 0708-72 78 50.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Äggfrossa i blomsterbo, Vår - odlingsglädje och Vår vid parksoffan. Det är namnen på de installationer som Alingsås kommuns parkavdelning och Blomsterskolan Flora Dekor i år erbjuder Alingsåsarna.

Läs vidare »
Byvfbb6i1rvchmfdntrm

Sopbilar mäter mobiltäckningen

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 08:00 CEST

Sopbilarna i Alingsås kommun ska mäta hur bra täckning de olika mobiloperatörerna har. Via en karta ska sedan kommuninvånarna enkelt kunna ta del av resultatet.

Media-no-image

Pressinbjudan: Hundratals feriejobb lottas ut

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 11:00 CEST

Nu ska de kommunala feriejobben i Alingsås kommun lottas ut. Kommunen kan i år erbjuda drygt 170 fler feriejobbsplatser, än i fjol.

Kommunalrådet Daniel Filipsson kommer på tisdag att traditionsenligt lotta fram de ungdomar som i sommar får ett feriejobb inom kommunal verksamhet, föreningar och ideella organisationer.

När ansökningstiden gick ut den sista mars så hade 656 ungdomar sökt feriejobb. I år har kommunen tillsammans med föreningar och ideella organisationer lyckats få fram runt 400 jobb, vilket kan jämföras med 230 stycken förra sommaren.

   –  Feriejobben är en fin möjlighet för ungdomarna att få kontakt med arbetslivet, prova ett yrkesområde och göra en värdefull insats. Dessutom får Alingsås kommunala verksamheter mycket värdefull extra hjälp under sommaren, säger Christina Karlsson som är chef på arbetsmarknadsenheten.

Exempel på områden där ungdomarna erbjuds kommunala feriejobb:

 • barnomsorg
 • djur- och naturvård
 • vård- och omsorg
 • underhållsarbeten


Media hälsas på tisdag välkomna att delta vid utlottningen av de kommunala feriejobben i Alingsås. 

När: Tisdagen den 8 april klockan 15.00. 

Var: Actusgården/Arbetsmarknadsenheten, Lars Hansvägen 11.


Kontakt:

Christina Karlsson, chef på arbetsmarknadsenheten, christina.karlsson@alingsas.se, tfn: 0322-61 71 75, 076-720 25 55.
Lars Oscarsson, handledare, lars.oscarsson@alingsas.se, tfn: 0734-26 96 87.
Sanna Johansson, koordinator inom arbetsmarknadsenheten, sanna.johansson@alingsas.se, tfn: 0734-15 49 06.
Linda Gustrin, koordinator inom arbetsmarknadsenheten, linda.gustrin@alingsas.se, tfn: 0734-26 98 33.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nu ska de kommunala feriejobben i Alingsås kommun lottas ut. Kommunen kan i år erbjuda drygt 170 fler feriejobbsplatser fler ungdomar ett kommunalt feriejobb, än i fjol.

Läs vidare »
Tjso4wcfhn1fx8itakyk

Energibolaget utvecklar ljusstaden Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 09:21 CEST

Margaretha Stenmark är nyanställd som Ljusdesigner/belysningstekniker på Alingsås Energi, bland annat med ansvar för koordinationsarbetet under Lights in Alingsås samt implementeringsarbetet med den nya Ljusguiden.

Dx7sxcnfqeicxen4ybpy

Lights in Alingsås 2014 blir starten på en ny era

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 09:21 CEST

Förra veckan presenterades de sju internationella ljusdesigners som fått uppdraget att ljussätta staden under Lights in Alingsås 2014. Under en presskonferens presenterade de sig och berättade om sin respektive vision att iscensätta och tolka varsin plats i Alingsås utifrån temat "Edvard Grieg".

Media-no-image

Fastighetsägare uppmanas förebygga fågelproblem

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 10:30 CET

Det har återigen blivit dags för fåglarnas häckningsperiod, vilket kan göra att Alingsåsare störs av fågelskrik i stan. För att minska problemet så uppmanar Alingsås kommun stadens fastighetsägare att störa fåglarna och försvåra deras bobyggande.

Fastighetsägarna spelar en avgörande roll för att komma till rätta med problemet med störande fåglar, eftersom förebyggande åtgärder är avgörande.

   – Att till exempel skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är det svårt att nå ett gott resultat och risken för skadeskjutning är stor. Dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras, säger Anders Löfgren som är miljöskyddsinspektör på Miljöskyddskontoret.

Viktigt att fastighetsägare förebygger

Miljöskyddskontoret bekämpar inte fåglar, utan har tillsyn över olika verksamhets­utövare, bland annat fastighetsägare, och kontrollerar att de inte bryter mot bestämmelserna i miljöbalken. Normalt sett bedöms inte vilda fåglar som stör människor i bostadsområden och parker som en olägenhet enligt miljöbalken.

   – Men fåglar kan ändå orsaka obehag, och det är därför viktigt att fastighetsägare verkligen utför förebyggande åtgärder, påpekar Anders Löfgren.

Spärra av och stör

Miljöskyddskontorets råd till fastighetsägarna för att försvåra tillvaron för fåglarna är att spärra av lättillgängliga boplatser, störa bobygget och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i bostadsområdet.

Rent konkret innebär det här att fastighetsägarna ska rensa tak och hängrännor från gamla bon och byggmaterial som fåglarna tagit dit för att bygga nytt. Det behöver göras flera gånger innan fåglarna ger upp bobyggandet och det måste göras innan fåglarna byggt klart. Färdiga bon och ägg är fredade och får inte röras.

Ett annat råd är att försöka göra tak och hängrännor otillgängliga, genom att till exempel spänna upp trådar.

Det är även viktigt komposter och soptunnor sköts och att man inte lägger ut mat till småfåglar, på ett sätt som lockar dit måsar och andra skadedjur.


Kontakt:

Anders Löfgren, miljöskyddsinspektör, anders.lofgren@alingsas.se, tfn: 0322-61 63 34.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Det har återigen blivit dags för fåglarnas häckningsperiod, vilket kan göra att Alingsåsare störs av fågelskrik i stan. För att minska problemet så uppmanar Alingsås kommun stadens fastighetsägare att störa fåglarna och försvåra deras bobyggande.

Läs vidare »
Media-no-image

Alingsås kommun sprider information om familjestöd på rikskonferens

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 14:30 CET

I veckan sprider Alingsås kommun information om sitt arbete med verksamheten Home-Start till andra kommuner, vid en rikskonferens. Förhoppningen är att småbarnsföräldrar runt om i landet på så sätt ska få bättre stöd och hjälp i sin vardag.

Alingsås kommun är först i landet med att erbjuda Home-Start, men kommunen hoppas nu alltså att andra ska ta efter. Home-Start innebär att volontärer utbildas i att ge stöd till barnfamiljer i dess vardag. Det är familjerna själva som avgör vilken typ av hjälp de vill ha; det kan handla om allt från att ha en annan vuxen att prata med, till att i vardagen få hjälp av ett par extra händer. Hjälpen kostar inget.

Det är vid Frivilligsamordnarnas rikskonferens som Alingsås kommun informerar om Home-Start. Konferensen hålls under måndag och tisdag i Jönköping.
Frivilligsamordnarna är en ideell förening för dem som organiserar och leder volontärer och förbundets huvuduppgift är att stödja medlemmarna med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Volontärerna som deltar i Home-Start i Alingsås kommun får innan de börjar sitt arbete gå en 30 timmars kurs och de får även kontinuerlig individuell handledning, samtidigt som arbetet med familjerna följs upp.

Ta reda på mer om Home-Start på alingsås.se/home-start/om.


Kontaktpersoner:

Maritha Andersson, koordinator Home-Start, tfn: 0703-92 73 02.

Åsa Andersson, koordinator Home-Start, tfn: 0706-08 33 04.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I veckan sprider Alingsås kommun information om sitt arbete med verksamheten Home-Start till andra kommuner, vid en rikskonferens. Förhoppningen är att småbarnsföräldrar runt om i landet på så sätt ska få bättre stöd och hjälp i sin vardag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadsföringschef
 • PR & Kommunikation
 • masfyyivvnxglislytuwn.helltezsyon@aliniagsasfu.se
 • 0322-61 61 27
 • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 38 600 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar