Media-no-image

Pressinbjudan: ​Språkotek öppnar i Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 08:00 CET

Alingsås kommuns elever får snart ett eget Språkotek. Tanken är att detta ska hjälpa de barn som behöver extra hjälp med sin språk- och läsutveckling.

I Språkoteket har kommunen samlat material som ska bidra till språkträningen för barn mellan ett och tio år, samt för grundsärskolans elever. Till de grupper som särskilt kan få hjälp hör bland annat elever som har ett annat modersmål än svenska och barn som har en sådan funktionsnedsättning som gör att de behöver extra stöd.

Vi hälsar media välkomna till invigningen av Språkoteket!
När: Den 1 december klockan 15:00.
Var: På barn-och ungdomsförvaltningen i Alingsås, Kungsgatan 9.


Kontakt: 
Barbro Yring, samordnare för Språkoteket, barbro.yring@alingsas.se, tfn: 0322-61 69 04.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås kommuns elever får snart ett eget Språkotek. Tanken är att detta ska hjälpa de barn som behöver extra hjälp med sin språk- och läsutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: ​Ekologiskt och närodlat i skolrestaurangerna

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:19 CET

I veckan så satsas det extra mycket på miljömärkta och närproducerade varor i kommunens skolor och förskolor.

Under vecka 48 är miljön i extra fokus i Alingsås kommuns skolrestauranger och vid förskolornas middagsbord. Allt från svenskt nötkött och potatis från Vara till grönsakslasange och kikärtsbiffar står på menyn. Varje dag under veckan serveras en första rätt där huvudråvaran är svensk eller miljömärkt och en vegetarisk rätt där största delen av råvarorna är miljömärkta eller svenskproducerade.

– Vi serverar alltid en viss andel ekologiskt, vilket är inskrivet i våra avtal. Denna vecka blir det ännu mer fokus på ekologiska och svenskproducerade produkter. Dessutom är 90 procent av rätterna som erbjuds lagade från grunden. Vi märker att det är många föräldrar och även elever som är väldigt intresserade av råvarornas ursprung, konstaterar Alingsås kostchef Ulrika Mårdborg.

Det handlar om runt 7 0000 elever som under veckan får ta del av den specialanpassade menyn från kommunens matleverantör.

Vi hälsar media välkommen till våra skolor för att pröva veckans miljömärktaa och närproducerade rätter! Ring vår kostchef Ulrika Mårdborg och boka en tid för att träffa henne, matleverantören  och våra elever.


Kontakt:
Ulrika Mårdborg, kostchef, ulrika.mardborg@alingsas.se, tfn: 0322-61 64 78, 073-41 42 452.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I veckan så satsas det extra mycket på miljömärkta och närproducerade varor i kommunens skolor och förskolor.

Läs vidare »
Media-no-image

​Pressinbjudan: Ungdomsfullmäktige sammanträder i Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:07 CET

Klottervägg, laserdomehall och LAN. Det är några av punkterna på dagordningen när Ungdomsfullmäktige i Alingsås sammanträder på fredag.

Två gånger om året sammanträder Alingsås unga i Ungdomsfullmäktige, i mars och i november. Imorgon har det åter blivit dags för ledamöter i ungdomsfullmäktige att ses. Ungdomarna har röstats fram av elever på kommunens skolor och fungerar som en länk mellan kommunens folkvalda politiker och dess yngre befolkning.

Vi hälsar både allmänhet och media välkomna att delta vid mötet imorgon.

När: Fredagen den 28 november klockan 10:00-15:00.
Var: First Hotel Grand i Alingsås.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Klottervägg, laserdomehall och LAN. Det är några av punkterna på dagordningen när Ungdomsfullmäktige i Alingsås sammanträder på fredag.

Läs vidare »
Media-no-image

​Alingsåsarna flitigast besökare av FixaMinGata

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 09:05 CET

Allt fler kommuninvånare använder sig av e-tjänsten FixaMinGata, vilken varit i drift under ett och ett halvt år. Bland de anslutna kommunerna så är det just Alingsåsarna som är bäst på att utnyttja e-tjänsten.

Via den nationella e-tjänsten FixaMinGata kan alla som upptäcker fel och brister eller vill förslå förbättringar i stadsmiljön enkelt och snabbt rapportera in dessa till kommunen. Det gör man genom att på en karta markera var man upplever att förbättringen behövs, och sedan beskriva vad för slags problem det gäller.

    – Vi får in felrapporteringar om allt från belysning till graffitti. Den feedback vi fått från de som använder tjänsten är att det är ett väldigt enkelt och effektivt sätt att rapportera in fel på. Det här innebär att vi snabbt har kunnat fixa sådant som kan upplevas som störningar och dessutom gör det kommuninvånarna mer engagerade och delaktiga, säger kommunens gatuchef Åke Aronsson.

En fördel med systemet är att den som använder e-tjänsten inte behöver inte ta reda på vem som ansvarar för att åtgärda ett visst fel och sedan kontakta denna. Istället så tar systemet hand om att skicka rapporten som ett e-postmeddelande till rätt avdelning i kommunen.

Sedan tjänsten började användas för 18 månader sedan så har 364 rapporter om olika störningar i stadsmiljön rapporterats in i Alingsås kommun.

    – Av de kommuner som idag använder FixaMinGata så är det i vår kommun som flest använder tjänsten, vilket naturligtvis är glädjande. Det här är ju något som alla tjänar på, säger Alingsås kommuns IT-chef Göran Westerlund.

FixaMinGata är en unik offentlig satsning på svensk, molnbaserad e-tjänst för alla Sveriges kommuner och det hela drivs av KIVOS, Sambruk och FFKP. 

Kontakt:
Åke Aronsson, gatuchef, ake.aronsson@alingsas.se, tfn: 0322-61 62 42.
Göran Westerlund, IT-chef, goran.westerlund@alingsas.se, 0322-61 66 93.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Allt fler kommuninvånare använder sig av e-tjänsten FixaMinGata, vilken varit i drift under ett och ett halvt år. Bland de anslutna kommunerna så är det just Alingsåsarna som är bäst på att utnyttja e-tjänsten.

Läs vidare »
Media-no-image

​Alingsås klättrar mest i ny skolrankning

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 15:05 CET

Alingsås är den kommun som klättrat mest i regionen i den skoljämförelse som Västsvenska Handelskammaren idag presenterar.

I en studie av landets 290 kommuner placerar sig Alingsås på en tionde plats jämfört med de andra kommunerna i Västsverige och är den kommun som ökar mest i regionen. Hela 110 placeringar har Alingsås klättrat sedan den förra mätningen.

    – Det känns naturligtvis väldigt bra att vi gått framåt så starkt. Vi kommer att fortsätta arbetet med att höja skolan, för vi nöjer oss inte. Vår ambition är att ännu fler elever ska nå målen, säger Alingsås kommunalråd Joakim Järrebring (S).

Det är utifrån sju olika parametrar, vilka Västsvenska Handelskammaren anser är särskilt viktiga för ett konkurrenskraftigt näringsliv, som rankningen har tagits fram.

Bland de faktorer som granskats ingår andelen elever som nått målen i alla ämnen i årskurs nio, andelen behöriga till gymnasiet och hur många elever som når grundläggande behörighet till högskola och universitet.

    – Vår starka ökning är delvis ett resultat av ett konsekvent och målinriktat arbete och det känns bra att det nu visar sig på detta sätt. Jag vill ge en eloge till våra många duktiga lärare som bidragit till att vi klättrat så mycket som vi gjort i rapporten, säger Alingsås kommunalråd Daniel Filipsson (M).

Undersökningen jämför resultaten för läsåret 2007/2008 med resultaten för läsåret 2012/2013 och Alingsås placerar sig på plats 38 totalt sett.

Läs hela rapporten på Västsvenska Handelskammarens hemsida.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås är den kommun som klättrat mest i regionen i den skoljämförelse som Västsvenska Handelskammaren idag presenterar.

Läs vidare »
Bmbb8xz0yzyh6xok1emf

Julmys med tomteparad, dans runt gran och skyltsöndag

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 13:00 CET

Söndagen den 30 november, den första advent, finns återigen möjligheten att uppleva Julmys med tomtar och nissar, musikunderhållning och tomteparad. Missa inte dans runt granen, prisutdelning för Lights in Alingsås och musik med start klockan 17.30 på Stora torget i Alingsås. Alla barn och vuxna är mycket välkomna delta.

Media-no-image

​Alingsås får Sveriges första hälsocertifierade stadsdel

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 08:46 CET

Noltorp ska bli den första hälsocertifierade stadsdelen i landet. Det är ett av målen med projektet Hälsonavet, som jobbar för att de som bor i stadsdelen ska få en bra hälsa.

Det händer mycket i stadsdelen Noltorp i Alingsås just nu. Dels så pågår ett arbete kring att utveckla stadsdelen - vilket kallas Stadsförnyelse Noltorp - och dels så satsar nu Alingsås kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg på projektet Hälsonavet, som man hoppas ska bidra till att Noltorpsborna gör hälsosamma val.

    – Just nu håller en folkhälsorörelse på att skapas i Noltorp! Vi har kontakt med ett stort antal så kallade hälsoambassadörer i området, som ska fungera som vattenspridare - eller kanske snarare hälsospridare, berättar Malin Wallin som är folkhälsostrateg i Alingsås kommun.

I nuläget har kommunen knutit ett 20-tal olika hälsoambassadörer till sig - det handlar om allt från den lokala ju-jutsuklubben och förskolan i området till hyresgästföreningen och Alingsås lasarett.

    – Alla vi har kontaktat angående rollen som hälsoambassadörer har varit positiva och tackat ja, vilket naturligtvis känns jättekul! Det finns redan ett stort engagemang kring vårt nya projekt bland de här personerna och det är en bra start, säger Teres Lundin som är projektledare för Hälsonavet.

De olika hälsoambassadörerna ska tillsammans träffas för att diskutera olika aktiviteter och dylikt som kan bidra till att skapa en god hälsa och bra levnadsvanor i Noltorp. Sedan är tanken att ambassadörsgruppen ska inspirera andra, och att arbetet ska ge ringar på vattnet. De verksamheter som lyckas särskilt bra med hälsoarbetet kan bli hälsocertifierade.

    – Exakt vilka kriterier som ska uppnås är inte klart än, utan detta är något vi nu arbetar med. Men alla verksamheter som deltar i Hälsonavet ska ha chans att få certifieringen. Vi har talat om olika nivåer; kanske kan man tänka sig att man får en brons-, silver- eller guldmedalj, beroende på hur bra man lyckats och hur långt man kommit, berättar Teres Lundin.

Hon konstaterar att Hälsoambassadörerna, trots att man fortfarande bara är i startgroparna av projektet, redan kommit med många idéer.

    – Vi på ICA skulle till exempel kunna satsa ännu mer på personalens hälsoutveckling eller ha en dietist i affären. Kanske så kan hälsosamma varor få en särskild märkning, funderar Dejan Vulevic som äger ICA i Noltorp.

En tanke med certifieringen av stadsdelen är att den folkrörelse som folkhälsostrateg Malin Wallin nu tror sig se början på ska leva vidare även efter det att själva projektet Hälsonavet har avslutats.

    – Det vi gör nu är att försöka skapa en ryggrad i arbetet med hälsa i stadsdelen. Certifieringen ska säkerställa att arbetet lever vidare.

Kontakt:
Malin Wallin, folkhälsostrateg Alingsås kommun, malin.wallin@alingsas.se, tfn: 0322-61 72 07.
Teres Lundin, projektledare Hälsonavet, teres.lundin@alingsas.se, tfn: 0322-61 61 07.
Dejan Vulevic, ägare av ICA i Noltorp, dejan.vulevic@supermarket.ica.se, tfn: 0322 - 66 55 51.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Noltorp ska bli den första hälsocertifierade stadsdelen i landet. Det är ett av målen med projektet Hälsonavet, som jobbar för att de som bor i stadsdelen ska få en bra hälsa.

Läs vidare »
Media-no-image

​Långsiktighet och skola i fokus i ny flerårsstrategi

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 11:15 CET

Fokus ligger på det långsiktigt hållbara. Det säger kommunalrådet Joakim Järrebring (S) om den flerårsstrategi som det nya styret i Alingsås kommun presenterar under fredagen.

Nu har det tillträdande nya styret i Alingsås kommun - Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - tagit fram sitt förslag till flerårsstrategi. I denna så visar de tre partierna vilken riktning de vill att kommunen ska ta under den kommande mandatperioden, samt en budget för 2015 och en plan för ekonomi fram till och med 2018.

    – Vi tar ut en ny färdriktning för Alingsås som bygger på en utveckling som är hållbar i det långa loppet. Istället för satsningar med marginalpengar vill vi se en långsiktig omställning i verksamheterna - det handlar om att ta ansvar för både verksamheter och ekonomi på lång sikt, säger kommunstyrelsens tillträdande ordförande Joakim Järrebring.

Han konstaterar att kommunens ekonomi är bra och målet är att gå med två procents överskott. Undantaget är nästa år, då man sedan tidigare sett att kommunen har höga kostnader. Det tillträdande nya styret vill inte göra neddragningar när ekonomin över tid ser bra ut, förklarar Järrebring.

    – Vi gör inte besparingar när kommunens finanser är bra i övrigt. Det skulle bara leda till onödig oro och ryckighet i verksamheten. Vi har ett stort sparat kapital och en ekonomi som är i balans. Som sagt handlar vår flerårsstrategi om det långsiktigt hållbara!

I budgeten har de tre partierna valt att lägga fokus på framför allt barn- och ungdom och denna nämnd ska få mer pengar att röra sig med. Deras ram höjs med 12 miljoner kronor. Dessutom förväntas ytterligare pengar till skolan i form av statsbidrag.

    – Nu satsar vi på högre lärartäthet, mindre klasser i skolan och mindre barngrupper i förskolan och fritids. Med bland annat dessa åtgärder vill vi ge större möjligheter till alla barn att få lika villkor och livschanser, säger Joakim Järrebring.

Dessutom öronmärks två miljoner kronor som ska gå till insatser för barn med särskilda behov. Det handlar om barn som behöver extra hjälp i skolan och Joakim Järrebring betonar vikten av tidiga, förebyggande insatser. En annan satsning i flerårsstrategin är den på gratis kollektivtrafik för alla över 65 år.

– Det handlar dels om att öka kollektivtrafikåkandet och dels om att skapa en ökad frihet och tillgänglighet, med mer möjligheter för våra äldre. Dessutom är det hela en genusfråga, då vi vet att det finns många äldre pensionärer som har det sämre ställt ekonomiskt och då framför allt bland kvinnor, säger Emma Liljewall (MP).

Flerårsstrategin innehåller även ett löfte om en säkrad framtid för Alingsås ridhus.

    – Vi vet erfarenhetsmässigt att detta är en sport som lockar många unga tjejer, och det är viktigt att även de ges möjlighet till en inspirerande och utvecklande fritidssysselsättning, säger Jan Gustafsson (V).

På måndag så tas flerårsstrategin upp i kommunstyrelsen och den 10 december är den planerad att hamna hos kommunfullmäktige.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Fokus ligger på det långsiktigt hållbara. Det säger kommunalrådet Joakim Järrebring (S) om den flerårsstrategi som det nya styret i Alingsås kommun presenterar under fredagen.

Läs vidare »
Media-no-image

​Pressinbjudan: Ny flerårsstrategi för Alingsås presenteras

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 14:00 CET

Det långsiktigt hållbara och en ökad satsning på skolan. Det är några av tyngdpunkterna i den flerårsstrategi som det nya styret i Alingsås kommun presenterar under fredagen.

Det tillträdande styret i Alingsås kommun - Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - presenterar imorgon sitt förslag till flerårsstrategi, vilken bland annat innehåller kommunens riktning under den kommande mandatperioden och nästa års budget.

    – Vi tar ut en ny färdriktning för Alingsås som bygger på en utveckling som är hållbar i det långa loppet. Istället för satsningar med marginalpengar vill vi se en långsiktig omställning i verksamheterna - det handlar om att ta ansvar för både verksamheter och ekonomi på lång sikt, säger kommunstyrelsens tillträdande ordförande Joakim Järrebring (S).

Vi hälsar media välkomna till en presskonferens om flerårsstrategin. På plats finns Joakim Järrebring (S), Emma Liljewall (MP) och Jan Gustafsson (V).
När: Imorgon, fredag, klockan 11.30.
Var: I Rådrummet i Rådhuset vid Stora torget i Alingsås.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Det långsiktigt hållbara och en ökad satsning på skolan. Det är några av tyngdpunkterna i den flerårsstrategi som det nya styret i Alingsås kommun presenterar under fredagen.

Läs vidare »
Media-no-image

​Miljoner satsas på att rusta upp Alingsåsparken

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 13:53 CET

Kommunen rustar upp flera av de gamla byggnaderna i Alingsåsparken. Den teaterbyggnad som finns i parken är dock i så dåligt skick att den är bortom räddning och därför måste man ta bort byggnaden.

Dansrotundan i Alingsåsparken - det vill säga den gamla dansbanan - har fått nytt golv, tak, el och fasaden har bytts och målats. Något som gått på runt en miljon kronor. Även på parkens kafébyggnad har taket renoverats och just nu pågår ytterligare en renovering, i och med att byggnaden Gluggen rustas upp. Planer finns på ytterligare åtgärder under de närmaste fyra åren, vilka beräknas gå på runt två miljoner kronor.

När det gäller teaterbyggnad som finns i parken så har taket börjat rasa in, det finns omfattande fuktskador, väggarna lutar kraftigt och träbyggnaden är i det stora hela i så dåligt skick att man bedömt att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att renovera byggnaden. Just nu är dessutom området runt bygganden avspärrat. Därför har kommunens politiker sett att teaterbyggnaden måste tas bort, något som kommer att ske under december-januari.

Men redan denna månad så påbörjas arbetet i och med att asbestskivor på ytterväggarna samt annat miljöfarligt avfall tas bort. Under speciellt den senare delen av arbetet kan det tidvis upplevas som störande för de som bor i närheten.

    – Beslutet att ta bort teaterbygganden har inte varit enkelt men dessvärre nödvändigt då en renovering inte skulle vara ekonomisk försvarbar med det dåliga skick som byggnaden är i. Det som dock är positivt i sammanhanget är alla de upprustningar som vi faktiskt kunnat göra för att bevara folkparkskänslan i Alingsåsparken. Dessa innebär att parken nu blir tillgängligare och mer välkomnande för Alingsåsarna att skapa nya minnen i, säger kommundirektör Magnus Haggren.

Tanken är att upprustningen ska skapa möjligheter till ytterligare aktiviteter i Alingsåsparken och att föreningar och andra aktörer ska kunna bedriva verksamhet där.


Kontakt:
Conny Josefsson, utredare på samhällsbyggnadsförvaltningen, conny.josefsson@alingsas.se, tfn: 0322-61 62 24. 

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommunen rustar upp flera av de gamla byggnaderna i Alingsåsparken. Den teaterbyggnad som finns i parken är dock i så dåligt skick att den är bortom räddning och därför måste man ta bort byggnaden.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 37 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadsföringschef
  • PR & Kommunikation
  • malin.hellten@alingsas.se
  • 0322-61 61 27
  • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 38 600 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

  • Alingsås kommun
  • Rådhuset, Stora torget
  • 441 81 Alingsås

Länkar