Alingsås behöver fler familjer som kan välkomna ett barn hem till sig

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 07:00 CET

Fler familjehem behövs i Alingsås. Kommunens familjehemssekreterare finns på plats på köpcentret Vimpeln, både den 17 november och den 24 november, för att besvara frågor.

​Nolhaga slott fylls med nytt innehåll

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 17:20 CET

Under 2019 tar Alingsås kommun över driften av Nolhaga slott. Slottet ska under jubileumsåret fyllas med café, kulturverksamhet och företag ska få möjlighet att hyra in sig i slottets konferenslokaler.

​Företag nomineras till bemötande- och tillgänglighetspris

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 08:00 CET

För att lyfta tillgänglighet i Alingsås kommun har allmänheten möjlighet att nominera det företag som har bäst tillgänglighet och bemötande. Nomineringen pågår fram till den 7 december.

Alingsås kommun återinstiftar arkitekturpris

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 11:41 CET

Efter en frånvaro på över tio år är det kommunala arkitektur- och byggnadsvårdspriset återinstiftat. Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun, och det är hög tid för alingsåsarna att skicka in sina nomineringar.

– Det är fantastiskt roligt att priset är återinstiftat. Det är värdefullt att inrätta ett pris som uppmuntrar till att sträva efter god arkitektonisk kvalité på allt som byggs i kommunen, säger Thomas Pettersson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det återinstiftade priset började med en motion från Simon Waern (S). 2017 togs beslutet i Kommunfullmäktige, och då fick också samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att dra upp riktlinjer för den årliga prisutdelningen. 

Tre kategorier

Så har nu skett och priset ska avse någon av kategorierna bevara, anpassa och utveckla. De tre kategorierna beskrivs också närmare i riktlinjerna som dragits upp.

BEVARA
En äldre byggnad som har renoverats varsamt med den ursprungliga karaktären bibehållen, genom större åtgärder eller en längre tids underhåll, utförda de senaste fem åren.

ANPASSA
En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

UTVECKLA
En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval. 

Stor stolthet

Den jury som ska bedöma de inkomna förslagen består av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, stadsarkitekt Aila Hirvonen Bremefors samt byggnadsantikvarie Annika Kaas. Juryn kan välja att dela ut priset till en eller flera byggnader på en fastighet i kommunen, eller till en person eller en grupp som genomfört en insats som rimmar med ovanstående kategorier.

– Det är med stor stolthet vi framöver kommer att uppmärksamma fina insatser som bidrar till att agera som en arkitektonisk och stadsbyggnadsförebild för framtida samhällsutvecklingsprojekt. Att alla alingsåsare kan nominera förslag till priset förstärker att kvalitéer som i hög grad bidrar till en uppskattad miljö i Alingsås kommun lyfts fram, säger stadsarkitekt Aila Hirvonen Bremefors.

Sista dagen att skicka in nomineringar till arkitekturpris@alingsas.se är den 26 november.

Mer information
Aila Hirvonen Bremefors, stadsarkitekt, 0322 - 61 63 02


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

​Efter en frånvaro på över tio år är det kommunala arkitektur- och byggnadsvårdspriset återinstiftat. Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun, och det är hög tid för alingsåsarna att skicka in sina nomineringar.

Läs vidare »

Kulturskolan bjuder in till kör-cooking

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 14:12 CET

​För andra gången i år arrangerar Kulturskolan nu en en så kallad kör-cooking. Dagen riktar sig till ungdomar med funktionsvariationer, så alla som går på gymnasiesärskolan eller på högstadiet i grundsärskolan är välkomna att anmäla sig.

Ställningstagande med anledning av falska uppgifter

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 16:47 CET

Med anledning av den senaste tidens skriverier som grundar sig i kommunstyrelsens beslut från november månad 2017 gällande Alingsås Business Center vill kommunstyrelsens presidium ta avstånd från de felaktigheter som nu sprids på nätet.

En enad kommunstyrelse fattade för ungefär ett år sedan ett antal beslut om hur de felaktigheter som framkommit genom EYs rapport och kommunledningskontorets interna rapport skulle hanteras. Detta har föranlett tre olika juridiska processer, varav en polisanmälan om bland annat trolöshet mot huvudman, som i detta nu pågår. Utöver detta har det gjorts en polisanmälan från en av de tidigare tjänstemännen på Alingsås Business Center. Denna anmälan har dock inte kommunen tagit del av i sin helhet utan enbart uppgifter via media och kommunens juridiska ombud. Det är samma åklagare som hanterar kommunens polisanmälan och den motanmälan som finns. Enligt uppgift från berörd åklagare har det inletts förundersökning gällande kommunens polisanmälan och en av de punkter som motanmälan gäller. Åklagaren har framfört att de har ett gott utredningsläge gällande kommunens polisanmälan med tanke på en omfattande utredning och säkrad bevisning. Alingsås kommun har kompletterat den ursprungliga polisanmälan med ytterligare underlag som påvisar bland annat att både politiker och tjänstemän hos Alingsås kommun har blivit utsatta för påtryckningar och uttalanden som kan uppfattas som hot.

Kommunstyrelsens presidium vill med största tydlighet påminna om att tjänstemannakåren verkställer politikens beslut och de pågående processerna är en följd av kommunstyrelsens tidigare beslut i frågan. Kommunstyrelsens presidium står bakom tjänstemannakårens ageranden i dessa frågor. Vi vill särskilt framhålla att det råder nolltolerans mot otillbörlig påverkan eller hot.

Gällande förundersökningen om motanmälan så gäller det falsk tillvitelse och det finns enligt åklagaren ingen misstänkt person utan det är Alingsås kommun som utreds. Åklagaren har framfört att de behöver utreda vidare innan beslut fattas med tanke på att det är en motanmälan. De uppgifter som sprids ryktesvägen och på nätet om att en förundersökning mot en enskild tjänsteman hos Alingsås kommun är inledd är alltså felaktiga.

Alingsås kommun har sedan december månad 2017 arbetat för att nå överenskommelser med berörda parter i de arbetsrättsliga processerna och processen kring ansökan om likvidator.
Det här arbetet pågår fortsatt.

Kontakt:

Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande
daniel.filipsson@alingsas.se, 0322 - 61 61 22

Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande
simon.waern@alingsas.se, 0322 - 61 61 21


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Läs vidare »

Ny kommundirektör i Alingsås

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 13:30 CET

​Ny kommundirektör i Alingsås kommun blir Maria Standar, som rekryteras från Partille kommun, där hon har varit ekonomichef och biträdande kommundirektör. Hon börjar sitt nya uppdrag 14 januari.

Pendelparkering snart öppen som vanligt

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 09:17 CET

Nu är Trafikverket snart klart med utbyggnation av Alingsås järnvägsstation. Därför ​försvinner de drygt hundra provisoriska pendelparkeringsplatserna i Estrad den sista november.

Premiär för nytt digitalt arkiv

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 07:00 CET

Lördagen den 10 november publiceras museets samlingar på digitaltmuseum.se. Samma dag uppmärksammas Arkivens dag, i år med tema "fest", genom öppna visningar för allmänheten på museets arkiv i Kristineholm. - Museets samlingar är allmänhetens kulturarv, så självklart är det jätteroligt att det nu görs tillgängligt för alla på webben, säger Frida Lönnberg, föremålsintendent på Alingsås museum.

Konferens i Alingsås om hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2018 13:41 CET

På onsdag, den 7 november, arrangerar socialförvaltningen tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götaland en heldagskonferens på Estrad inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialförvaltningen har mött ett ökat behov av kunskap gällande hedersrelaterat våld och under dagen lyfts bland annat bemötande av utsatta och hur verksamheter kan samverka kring stöd och insatser. Förvaltningen arbetar systematiskt med våld i nära relationer och konferensen är en del av den handlingsplan som har tagits fram som ett led i arbetet för att utveckla kompetensen.

Inbjudna deltagare som kommer att närvara på onsdag, från Alingsås och andra kommuner i länet, är från polisen, skolan, socialtjänsten, frivillighetssektorn, primärvården samt andra berörda yrkesgrupper. Intresset har varit stort och konferensen är sedan länge fullbokad. Från Alingsås kommun deltar både tjänstepersoner och förtroendevalda.

Press och media är välkomna att delta.

Datum: 7 november
Tid: kl. 09.00 – 16.00
Plats: Estrad Alingsås, Bryggaregatan 2, Alingsås

Program för dagen:

09.00 Inledning. Karin Alvermalm, förvaltningschef på socialförvaltningen i Alingsås

09.20 Hedersrelaterat våld och förtryck. Christina Malmqvist, socionom och Negin Amirekhtiar, jurist, Nationella kompetensteamet

13.00 Könsstympning av flickor och kvinnor. Christina Malmqvist

13.30 Barn- och tvångsäktenskap. Negin Amirekhtiar

14.45 Så gjorde Borås Stad för att komma igång med samverkansarbete. Sara Ullgård, kvalitetskoordinator- hedersrelaterat våld och våld i nära relationer och Ida Wickström, enhetschef Relationsvåldsenheten, Borås Stad

Kontaktperson:
Disa Hansson, Utvecklingsledare/Samordnare våld i nära relationer
disa.hansson@alingsas.se
0322 - 61 72 38


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Den 7 november arrangerar socialförvaltningen en konferens på Estrad i Alingsås om hedersrelaterat våld.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och Marknadsföringschef
 • ninxklwfascj.ejxhnrsfopcrstb@adklidpngrvsacss.bqseio
 • 0322-61 61 27

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Pressansvarig Alingsås kommun
 • klnkarbia.miherhctixorfv@ahvliprngwqsauxs.veseli
 • 0322-61 60 44
 • 073-42 69 829

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Marknadsföring, varumärke, PR
 • pemwteklr.bhgrtzonbzbejhrgyp@ahwlixpngupsajhs.ixseii
 • 0322-61 60 63

Om Alingsås kommun

Om Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern