Media-no-image

Pressinformation: Information om regnovädret i Norra Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 08:07 CEST

Under natten har ett åskväder med kraftigt regn skapat problem i de norra delarna i Alingsås kommun samt Vårgårda kommun.

Länsväg 1890 är avstängd söder om Lena Skola. På vägarna i området Mölne, Loo, Sävekärr och Vittene uppmanar Räddningstjänsten till försiktighet. Inventering av vägsituationen pågår och alla som är drabbade i kommunen uppmanas ringa telefonnummer 0322-61 61 61.

I Sollebrunns tätort har runt 20 privata fastighetsägare drabbats av vattenskador.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Under natten har ett åskväder med kraftigt regn skapat problem i de norra delarna i Alingsås kommun samt Vårgårda kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Unikt projekt ska få upp läslusten bland unga

Pressmeddelanden   •   2014-08-14 12:45 CEST

I ett helt nytt och Sverigeunikt projekt satsar Alingsås kommun extra på de ungas läsning och läsförståelse. Tanken är att man genom allt från deckarvandringar och webbapplikationer till skrivarskolor ska väcka ökad lust hos de unga för berättandet.

Susanne MacFie och Roland MacFie är initiativtagare till projektetkonceptet vilket har sin upprinnelse i författarskapet, de unika barndeckarvandringarna i Alingsås och ett stort engagemang för de här frågorna. Pilotprojektet har möjliggjorts av Sparbanksstiftelsen Alingsås, som är huvudfinansiär.

I höst drar det nya pilotprojektet - Lust att läsa - igång bland unga i Alingsås kommun. Målgruppen är elever från förskolan upp till och med nian, runt 1 170 barn och elever deltar. Pilotprojektet löper under läsåret 2014/2015 och ska sedan utvärderas.

    – Detta är ett unikt och viktigt projekt. Läsförståelsen ligger till grund för många olika områden inom skolans värld och på det här sättet hoppas vi att de unga ska få en ökad lust för att skriva och läsa, berättar Cecilia Knutsson som är chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun.

Enormt engagemang

Skolorna har kunnat anmäla intresse till pilotprojektet och det har varit ett enormt engagemang från pedagoger och rektorer.

    – Det har varit ett mycket större intresse än vad vi någonsin kunde tro, säger Cecilia Knutsson.

Därför har avgränsningar fått göras med vilka som får vara med i projektet. Pilotprojektet kommer att vända sig till förskolan i Västra Bodarna, skolår tre och skolår fem i hela kommunen, samt hela F-6 i Bjärke, det vill säga Sollebrunns skola, Stora Mellby och Magra, samt en elevgrupp på Nolhagaskolan.

Författarsamarbete, appar och deckarvandringar

Det unika i projektet är bland annat hur man arbetar med just skrivandet och läsandet. Särskilt pedagogiskt material har tagits fram och deckarvandringar, webbapplikationer, skrivarskolor och böcker som utspelar sig i Alingsås är några av verktygen man kommer att använda sig av.

Ett annat är samarbetet med den kända barn- och ungdomsboksförfattaren Susanne MacFie och illustratören Roland MacFie från Alingsås. Det är inte bara parets böcker som kommer att användas under projektet utan även deras personliga närvaro och kunskaper ska bidra till att inspirera eleverna och pedagogerna. Susanne, som har gjort många hundra klassrumsbesök de senaste åren runtom i Sverige kommer bland annat att ha skrivarskolor med eleverna.

    – Jag brinner för det här, det är jätteviktigt att inspirera barn till att tycka att det är roligt att skriva och läsa. Läser de mycket böcker ökar ordförrådet, läsförståelsen och läskonditionen, det kommer de att ha nytta av hela livet. Vi vill också få dem att förstå varför det här är viktigt. Kärnan i projekt är att förena nytta med nöje genom olika aktiviteter, det ska vara lustfyllt att läsa och roligt med böcker, säger Susanne MacFie.

"En kommun med framåtanda"

Det finns flera anledningar till att den kända författaren - som bland annat skrivit deckarna om Moa och Måns och Hemliga Klubben - valt att samarbeta med kommunen i pilotprojektet; dels att det i Alingsås finns en framåtanda och en vilja att förbättra, dels att flera av hennes bokserier utspelar sig just i hemstaden Alingsås.

    – Med Lust att läsa ligger kommunen i framkant. Det känns bra att bo i en kommun där man inser vikten av läsandet. Det pedagogiska material vi nu tar fram speciellt för projektet bygger på Alingsåsmiljöer och följer läroplanen och det sätt som skolan i Alingsås redan jobbar på med bland annat lässtrategier. Tanken är att detta ska komma in som en naturlig del i undervisningen men också vara kopplat till det lokala, berättar Susanne MacFie.

"Läsandet - en samhällsfråga"

Under projektets gång hoppas Alingsås kommun även att man ska kunna koppla andra intressenter till projektet. Föräldrarna till de barn som deltar ska engageras genom möten med de inblandade.

    – Det här är en samhällsfråga och det krävs att flera aktörer jobbar ihop på nya sätt. Det finns så många som har ett stort engagemang kring dessa frågor och de krafterna vill vi gärna använda oss av i den mån det är möjligt. Det är naturligtvis även viktigt att vårdnadshavarna förstår hur betydelsefulla de är för de ungas läsande, förklarar Cecilia Knutsson.

    – Vi tror mycket på det här pilotprojektet och hoppas att vi ska kunna bygga upp något som på sikt kan användas mer permanent i hela kommunen, säger Cecilia Knutsson.


Kontakt:
Cecilia Knutsson, förvaltningschef, cecilia.knutsson@alingsas.se, tfn: 0322- 61 64 22, 070-205 25 83.
Susanne MacFie, författare, susanne.macfie@memoforlag.se, tfn: 0322-67 22 10 och 070-669 08 86.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I ett helt nytt och Sverigeunikt projekt satsar Alingsås kommun extra på de ungas läsning och läsförståelse. Tanken är att man genom allt från deckarvandringar och webbapplikationer till skrivarskolor ska väcka ökad lust hos de unga för berättandet.

Läs vidare »
Media-no-image

Största folkökningen någonsin i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 15:55 CEST

Det blir allt fler som bor i Alingsås kommun. Nu är vi runt 39 000 personer och tillskottet det senaste halvåret är rekordstort – aldrig tidigare har Alingsås ökat så mycket.

Det senaste halvårets ökning motsvara ungefär den mängd som invånarstorleken i kommunen brukar öka på ett helt år. Vi har blivit 348 personer fler i Alingsås kommun från årsskiftet fram till den sista juni och var då 38 967 personer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

  – Det är naturligtvis glädjande att allt fler upptäcker vår vackra kommun och alla de fördelar som finns med att bo här. Att leva i Alingsås kommun innebär livskvalitet.  Om någon månad har vi säkert passerat 39 000 personer - det visar hur starka vi är, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

Den största anledningen till befolkningstillväxten är att allt fler väljer att flytta hit, framför allt från andra delar av länet. Totalt valde 1 024 personer under perioden att slå ner bopålarna i kommunen, samtidigt som betydligt färre gav sig av.

Den höga folkökningen placerar Alingsås kommun på en femte plats i länet när det gäller befolkningstillväxten. Bara Göteborg, Härryda, Mölndal och Vänersborg har högre folkökning. Sett till Alingsås kommun folkmängd hamnar vi på silverplatsen bland de fem kommunerna, med en totalökning på 0,9 procent. Bara Vänersborg slår Alingsås kommun.

  – Det här visar att vi är en attraktiv kommun med närhet till storstad och landsbygd. Vi har bra service och det finns en framtidsoptimism här som attraherar många, konstaterar kommunstyrelsens vice ordförande Joakim Järrebring (S).


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Det är blir allt fler som bor i Alingsås kommun. Nu är vi runt 39 000 personer och tillskottet det senaste halvåret är rekordstort – aldrig tidigare har Alingsås ökat så mycket.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Sverigeunikt projekt i Alingsås ska tända ungas berättargnista

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 10:00 CEST

I ett helt unikt projekt satsar nu Alingsås kommun extra på de ungas läsförståelse. Genom samarbete med bland annat den kända barnboksförfattaren Susanne MacFie från Alingsås och speciellt framtagna läroböcker, särskilda appar, skrivarkurser och deckarvandringar ska de ungas läs- och skrivarlust tas till nya höjder.

I höst drar det nya pilotprojektet - Lust att läsa - igång bland unga i Alingsås kommun. Målgruppen är elever från förskolan upp till och med nian och runt 1 170 barn och elever deltar.

    – Detta är ett unikt och viktigt projekt och intresset har varit enormt. Det finns så många som har ett stort engagemang kring dessa frågor och de krafterna vill vi gärna använda oss av. Läsförståelsen ligger till grund för många olika områden inom skolans värld och på det här sättet hoppas vi att de unga ska få en ökad lust för att skriva och läsa, säger Cecilia Knutsson som är chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun.

Media hälsas välkommen till pedagogernas uppstartsmöte i Sparbankssalen i Utbildningens hus i Alingsås klockan 13:00-15:30 imorgon torsdag för mer information. Deltar gör bland annat författaren Susanne MacFie (som bland annat skrivit deckarna om Moa och Måns och Hemliga Klubben), barn- och ungdomsförvaltningens chef Cecilia Knutsson samt pedagoger som kommer att delta i projektet.


Kontakt:
Cecilia Knutsson, förvaltningschef, cecilia.knutsson@alingsas.se, tfn: 0322- 61 64 22, 070-205 25 83.
Susanne MacFie, författare, susanne.macfie@memoforlag.se, tfn: 0322-67 22 10 och 070-669 08 86.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I ett helt unikt projekt satsar nu Alingsås kommun extra på de ungas läsförståelse. Genom samarbete med bland annat den kända barnboksförfattaren Susanne MacFie från Alingsås och speciellt framtagna läroböcker, särskilda appar, skrivarkurser och deckarvandringar ska de ungas läs- och skrivarlust tas till nya höjder.

Läs vidare »
Wczt3lpcnktrtuv9ev8l

Familjefest i Hjälmared när vattenverket fyller jämnt

Pressmeddelanden   •   2014-08-04 08:05 CEST

Lördagen den 23 augusti firar vattenverket i Hjälmared utanför Alingsås 60 år med mängder av aktiviteter för hela familjen. Det bjuds på allt från mysterievandring för barn till konsert.

Media-no-image

Pressinformation: Bevattningsförbud i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   2014-07-28 09:57 CEST

På grund av det varma vädret är det tillsvidare bevattningsförbud i delar av Alingsås kommun.

Förbudet att vattna med kommunalt vatten gäller tills vidare. Orsaken är den långa torkan som fått vattennivåerna att sjunka i kommunens vattentäkter, framför allt är det grundvattentäkterna som är känsliga.

    – För att säkerställa leveranserna av dricksvatten införs bevattningsförbud i Sollebrunn, Gräfsnäs, Magra och Ödenäs tillsvidare, säger Tommy Blom som är VA-chef.

Eldningsförbud en annan effekt

Det varma och torra vädret har även gjort att risken för bränder i skog och mark har ökat kraftigt och Räddningstjänsten har därför infört eldningsförbud  i kommunen. Det här innebär att man tills vidare inte får tända någon öppen eld utomhus, det gäller både på villatomten och på andra markområden. Att elda i särskilda grillar i anslutning till hemmet går dock fortfarande bra, så länge som utrustningen är framtagen för det här ändamålet. Det är även tillåtet att elda i särskilt uppsatta grillplatser på marken, till exempel sådana som är murade.

Ta inte vatten från sjöar och vattendrag

Förutom bevattningsförbud och eldningsförbud så ber Länsstyrelsen i Västra Götaland alla att sluta ta vatten från kommunens sjöar och vattendrag, eftersom risken annars är stor att växter och djur tar skada. Vattenlevande insekter som dagsländor och bäcksländor har svårt att klara sig vid onaturligt låga vattennivåer. Även fiskarna, som gärna äter sländor, far illa. Dessutom är blötdjur så som flodpärlmusslan beroende av ett fritt rinnande vatten.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

På grund av det varma vädret är det tillsvidare bevattningsförbud i delar av Alingsås kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

SJ backar - anpassar X2000-avgångar efter önskemål

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 13:17 CEST

Efter påtryckningar från Alingsås kommun och mängder av protestmejl från berörda resenärer, backar nu SJ något från sina ursprungliga planer när det gäller förändringarna i tidtabellen för X2000 till och från Alingsås.

När SJ tidigare i år presenterade sin plan för en ny tidtabell, som ska börja gälla i december, så reagerade många starkt. Enligt den nya tidtabellen så skulle antalet X2000-avgångar mellan Stockholm och Alingsås minimeras. Efter intensiva kontakter mellan Alingsås kommun, Framtid Alingsås och SJ så har den nya tidtabellen setts över och SJ har delvis mött kommunens önskemål i det nya förslag som ska gå till Trafikverket, där det slutgiltiga beslutet tas i september.

    – Vi är nu ett steg närmare vårt mål. Skulle förslaget gå igenom innebär det att vi får ett stop extra gentemot det ursprungliga förslaget samt en anpassad tidtabell. Vår taktik har inte varit att be om att få ha kvar samtliga stopp, eftersom det verkade lönlöst. Istället kom vi med konkreta förslag på förändringar när det gällde tidtabellen så att de tåg som stannar i Alingsås stämmer med de behov som finns, berättar Petra Palmgren i näringslivsföreningen Framtid Alingsås.

Möjligt att ta tåget till Stockholm över dagen

Även om SJ inte har tillmötesgått alla önskemål, så har de i stort sett köpt Alingsås kommuns och Framtid Alingsås justeringar i tidtabellen. Går den igenom så kommer det fortfarande att vara möjligt att framöver ta tåget till och från Stockholm över dagen, vilket varit en viktig fråga för många resenärer och för det lokala näringslivet.

Alingsås kommun och Framtid Alingsås har även varit i kontakt med MTR Express. Även om företaget meddelar att de i nästa års tidtabell inte kommer att stanna i Alingsås, så säger företagets VD Johan Söör att det längre fram kan bli aktuellt att se över den struktur som företagets tidtabeller har och att de därför gärna har en fortsatt dialog med Alingsås kommun.

    – Vi har fått positiv respons från både SJ och MTR Express och satt Alingsås på kartan hos de stora operatörerna på Västra stambanan genom vårt arbete i frågan. Det visar vikten av att jobba tillsammans för att ta fram konstruktiva förslag. Nu hoppas vi att Trafikverket tar till sig Alingsås synpunkter, säger Cecilia Reuterberg som är chef för Hållbar tillväxt och näringsliv i Alingsås kommun.

"Betydligt bättre"

Alingsås kommunalråd Daniel Filipsson ser beskedet från SJ som en framgång.

    – Även om det fortfarande finns behov av fler tågstopp i Alingsås så tycker jag vi skall vara nöjda så här långt. Det nya förslaget är betydligt bättre för Alingsås än det SJ tidigare presenterade. Nu skall vi, tillsammans med näringslivet, jobba vidare för att ytterligare befästa Alingsås som en viktig stad längs Västra Stambanan. Det skall gå att snabbt kunna ta sig med tåg till och från Stockholm även i framtiden.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Efter påtryckningar från Alingsås kommun och mängder av protestmejl från berörda resenärer, backar nu SJ något från sina ursprungliga planer när det gäller förändringarna i tidtabellen för X2000 till och från Alingsås.

Läs vidare »
Lqbmdew7cyur9cfafshk

Amerikanska ambassadören på besök i Alingsås

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 12:15 CEST

Den amerikanska ambassadören Mark Brzezinski besökte nyligen Alingsås och diskuterade bland annat frihandelsfrågor med intresserade företagsledare från Alingsås.

Cafhttdgojajhyymghga

Alingsås museum nyöppnar med helt nytt koncept

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 07:37 CEST

I september nyöppnar Alingsås museum och det gör man med ett helt nytt koncept. Nu satsar man extra på att locka barnfamiljer och ungdomar samt att ha ett interaktivt museum där det förflutna bidrar till att spegla nuet.

H7lpv5zoqpfjmoedlpvz

Unik utställning i Alingsås om hackers

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 12:04 CEST

Hackers, illegal fildelning och porr i skogen. Under hösten visas på Alingsås konsthall Svenska och internationella verk som alla handlar om vår värld före och efter internet.

Kontaktpersoner 36 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadsföringschef
  • PR & Kommunikation
  • malin.hellvokjten@fgalingswhas.se
  • 0322-61 61 27
  • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 38 600 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

  • Alingsås kommun
  • Rådhuset, Stora torget
  • 441 81 Alingsås

Länkar