Media-no-image

​Tyck till om kommunens beroende- och missbruksverksamhet

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 15:25 CEST

Som ett led i att utveckla socialförvaltningens beroende- och missbruksverksamhet vill förvaltningen nu att allmänheten tycker till.

– Vi vill få alingsåsarnas syn på hur vårt arbete kan utvecklas. För oss är det viktigt att ständigt förbättra oss och få en verksamhet som svarar upp mot brukarnas behov, säger Susanne Åhman, chef för socialförvaltningen i Alingsås kommun.

Förvaltningens beroende- och missbruksverksamhet arbetar med frågor som rör alkohol, droger och spel.

Genom undersökningen, som genomförs i form av en enkät, vill förvaltningen få reda på vad som fungerar bra, vad som inte fungerar, vad som saknas och vilka förändringar som bör göras. Resultatet av enkäten kommer användas i en större översyn av beroende- och missbruksverksamheten.

– Enkäten vänder sig i första hand till de som har egna erfarenheter av Alingsås kommuns beroende- och missbruksverksamhet och deras anhöriga. Men vi vill även få in synpunkter från de som är intresserade av missbruks- och beroendefrågor av andra orsaker. Ju fler perspektiv på frågan vi får in desto bättre, säger Susanne Åhman.

En liknande enkät kommer också att gå ut till medarbetare inom förvaltningen och till förvaltningens samarbetspartners.

Undersökningen pågår under april månad och finns tillgänglig på www.alingsas.se/beroende-2015

Kontakt

Susanne Åhman, chef för socialförvaltningen, susanne.ahman@alingsas.se, tel: 0322-61 70 41.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Som ett led i att utveckla socialförvaltningens beroende- och missbruksverksamhet vill förvaltningen nu att allmänheten tycker till. – Vi vill få alingsåsarnas syn på hur vårt arbete kan utvecklas. För oss är det viktigt att ständigt förbättra oss och få en verksamhet som svarar upp mot brukarnas behov, säger Susanne Åhman, socialchef i Alingsås kommun.

Läs vidare »
Db40oqa2wwrxim6klon7

Satsning på gratiskvällar för folkhälsan

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 08:51 CET

​Fyra kvällar. Fyra högintressanta föreläsningar på temat folkhälsa. Hälsonavet gör nu en satsning för att öka kunskapen om hur det med enkla metoder går att må bättre. Första tillfället är måndag 30 mars.

Mycbqfh6gwkvamkrbo49

​Alingsås Energi anordnar Elfordonsdag

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 16:00 CET

Nu på lördag, den 28 mars, arrangerar Alingsås Energi en Elfordonsdag på Lilla och Stora Torget i Alingsås. Satsningen är den första någonsin i staden.

Sd4vjsg6kc4ritaxn3hw

Nu kan batterier och lampor samlas in utanför dörren

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 15:48 CET

​Nu kompletteras den fastighetsnära insamlingen, FNI, med en batteri- och lamplåda. En liten nyhet för mänskligheten kanske, men en stor nyhet för alingsåsaren, menar projektledare Anna Hansson. – Jag tror det är väldigt många som väntat på något sånt här, säger hon.

Klo6jd5xvfx3bilwigjo

Presskonferens Lights in Alingsås: Träffa årets internationella ljusdesigners

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 10:40 CET

Välkommen på presskonferens fredagen den 27 mars kl. 13-14 på Estrad Arena, om 2015 års upplaga av det experimentella ljusevenemanget Lights in Alingsås. Hör de internationella ljussättarna själva berätta om sina visioner, mer om det internationella samarbetet, årets tema samt annat som är nytt för i år.

S3iigp08qnreoi8agms9

Storsatsning på yoga i Alingsåsskolor

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 10:17 CET

​250 elever. Nio klasser. Åtta veckor. ​I Alingsås pågår just nu en av de största enskilda yogasatsningarna i en svensk skola någonsin. ​– Det är banbrytande nu, men på sikt hoppas jag det kan bli en del av den vanliga undervisningen, menar yogaläraren Magdalena Lagerström. Media bjuds in att vara med vid lektion.

Oyyiqsoyw2lwdmvckukw

Nu tar Green Landscaping över parkskötseln i Alingsås

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 17:48 CET

Green Landscaping AB tar över parkskötseln inom Alingsås stad, med start den 1 april 2015.

Media-no-image

Alingsås klättrar stort i nyföretagarranking

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 17:09 CET

Fler och fler alingsåsare startar eget. Det visar färska siffror från Nyföretagarbarometern där Alingsås klättrar rejält i rankingen.

– Det här känns väldigt roligt, säger Cecilia Reuterberg, chef för näringsliv- och tillväxt på Alingsås kommun.

Nyföretagarcentrum har nu presenterat sin färska nyföretagarbarometer – där siffror över kommuners nyföretagande presenteras. 

– Och för Alingsås del var det mycket trevlig läsning, menar Alingsås näringsliv- och tillväxtchefen Cecila Reuterberg.

Under fjolåret startades hela 239 nya företag, vilket är en ökning med elva procent från 2013. Något som gör att Alingsås också går starkt fram i rankingen.
Från att vid förra barometern legat på plats 63 av 290 svenska kommuner landar staden på plats 44 för 2014. 
– Vi tolkar det som att vi har många företagsamma invånare och att vi är en stad där man vågar starta eget, vilket är fantastiskt positivt, menar Cecilia Reuterberg och fortsätter:

– Som kommun är det viktigt att visa att vi stöttar all typ av företagsamhet. Både nystartade och etablerade eftersom det gynnar vår stad på fler sätt.

Dels handlar det om att fortsätta det samarbete som kommunen redan har med näringslivet, men flera satsningar för att fördjupa samarbetet ligger också i pipelinen under året.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Fler och fler alingsåsare startar eget. Det visar färska siffror från Nyföretagarbarometern där Alingsås klättrar rejält i rankingen. – Det här känns väldigt roligt, säger Cecilia Reuterberg, chef för näringsliv- och tillväxt på Alingsås kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Nolhagabadet öppet året ut

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 09:57 CET

Än är det inte avgjort vem som ska få byggentreprenaden för Nolhaga Parkbad.
Men Nolhaga- sim och sporthall kommer att vara öppen åtminstone året ut. 

Upphandlingen av Nolhagahallen är fortfarande under rättslig prövning och i nuläget är det ingen som vet när ombyggnationen kan dra igång. Det kan ta upp till tre månader innan nästa besked i frågan kommer.
Men oavsett vilket beskedet blir har fastighetsägaren Fabs beslutat att Nolhaga sim- och sporthall kommer att vara öppen åtminstone året ut. Det betyder att berörda föreningar och Kultur- och fritidsförvaltningen bättre kan planera sin verksamhet och allmänheten sina besök.

– Vi prioriterar våra hyresgäster i det här läget, även om vi skulle få ett tidigare besked som innebär att vi kan bygga tidigare måste verksamhetens och besökarnas behov få gå först, säger Fabs VD Lars Mauritzson.

För Nolhagahallen betyder det mycket att öppethållandet förlängs. I stället för att trappa ner och stänga i slutet av april, kan man satsa lite extra utöver det ordinarie programmet.

– För ett par helger sedan hade vi tjejkväll med mat och mys, vilket var väldigt lyckat. Vi planerar mer sådant framöver, även för våra andra målgrupper förstås, säger Bengt-Göran Kullner, chef för bland annat Nolhaghallen.


Fakta: Upphandlingsprocessen

 • I april 2014 går anbudstiden ut för Nolhagahallens upphandling. Betonmast tilldelas entreprenaden.
 • Tilldelningsbeslutet överklagas till förvaltningsrätten av Serneke och PEAB.
  Förvaltningsrätten beslutar den 20 augusti att Fabs ska rätta två uppgifter i anbudsutvärderingen. Fabs följer förvaltningsrättens dom och gör en ny tilldelning. Denna går nu till Serneke.
 • Betonmast överklagar den nya tilldelningen till förvaltningsrätten på exakt samma punkt som rätten redan har bedömt i sitt tidigare beslut. Förvaltningsrätten avslår Betonmasts överklagan den 16 oktober. I sitt beslut behandlar förvaltningsrätten inte den överklagade sakfrågan utan avslår på grund av formaliafel.
 • Betonmast begär prövningstillstånd hos kammarrätten. Kammarrätten fattar beslut den 21 november. De har vid behandling av prövningstillståndet underkänt Förvaltningsrättens grund för att inte behandla sakfrågan och återremitterar ärendet för ny behandling hos förvaltningsrätten.
 • Processen backar tillbaka till Förvaltningsrätten som återigen har att ta ställning till Betonmasts ursprungliga överklagan.
 • Förvaltningsrätten fattar beslut. Det innebär att Fabs gjorde rätt redan vid den ursprungliga anbudsutvärderingen och att Betonmast ska tilldelas entreprenaden.
 • Serneke överklagar förvaltningsrättens dom och begär prövningstillstånd hos kammarrätten. Kammarrätten ger inte Serneke prövningstillstånd.
 • Fabs tilldelar på nytt Betonmast entreprenaden. Serneke och Peab överklagar till förvaltningsrätten. I mars 2015 drar Peab tillbaka sin överklagan.
 • Fabs inväntar Förvaltningsrättens beslut för att kunna fortsätta sitt arbete

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Än är det inte avgjort vem som ska få byggentreprenaden för Nolhaga Parkbad. Men Nolhaga- sim och sporthall kommer att vara öppen åtminstone året ut.

Läs vidare »
Media-no-image

​Ny webbtjänst förenklar anmälan til kulturskolans kurser

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 08:45 CET

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurser på Alingsås kulturskola. 
Nytt för i år är att det ska göras digitalt.

– Pappersanmälan har vi tagit bort. Från och med torsdag den 19 mars kan alla intresserade enkelt och effektivt anmäla sig till vårt breda kursutbud via kommunens hemsida, säger Anders Lindroth, chef för Alingsås kulturskola.

Anmälan kan göras från det år då barnet fyller kursens minimiålder. Systemet kräver ingen särskild inloggning, man bara klickar på länken och fyller i sitt barns uppgifter. Länken till webbanmälan finns på www.alingsas.se/kulturskolan.

På lördag den 21 mars har skolan också traditionsenligt öppet hus mellan klockan 11 och 14, där den som är nyfiken har möjlighet att pröva-på i de olika ämnena. Kulturskolans lärare finns förstås på plats för att hjälpa till, visa rätt i lokalerna och svara på frågor.

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurser på Alingsås kulturskola. ​Nytt för i år är att det ska göras digitalt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 64 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadsföringschef
 • PR & Kommunikation
 • malin.hellten@alingsas.se
 • 0322-61 61 27
 • 0734-14 22 96

Om Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 39 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar