Skip to main content

Taggar

 • projektledare/byggnadsantikvarie
 • projektledare/byggnadsantikvarie i Alingsås kommun
 • qpdxflvkbaanwvhprjnbbxbfnihaka.kwqzhlwaas@wtoyalinjraxgqvtyitnqfjigsnias.skce
 • 0322-61 60 00

 • Utvecklare
 • utvecklare Kulturarv - Näring, Västarvet Västra Götaland
 • bjmqorn.ohleinn@aovgxkyyreglgion.spnuifee
 • 0708-723769

 • Arkitekt
 • på kommunen i Eksjö
 • luovcia.xnybystubozwvrteropv@enzksjo.se
 • 0381-365 13

 • Ordförande Samordningsförbundet Insjöriket
 • johnpifehdmsyrny.ohmhlan@arbetsforipmesldlafingebiqckfn.se
 • 010-486 79 89

 • Förbundschef
 • Samordningsförbundet Insjöriket
 • 0702 – 666 97

 • Projektledare
 • ake.aronelssxfnbxbvbon@aqjlihxeungvgufsas.se
 • 0322 - 61 62 42

 • Projektledare
 • 400-års jubileet
 • birgitta.westergren-lenken@alingsas.se
 • 0322 61 63 64

 • Ordförande Miljöskyddsnämnden
 • evfqkiata-lottxzpra.ozpamprr@alingsazjs.wqse

 • Presskontakt
 • Tf. marknad- och kommunikationschef
 • Marknadsföring, varumärke, PR
 • peter.gronberg@alingsas.se
 • 0322-61 60 63

 • kommunfullmäktiges ordförande (L)
 • 073-3384634

 • kommundirektör
 • susanne.wirdemo@alingsas.se
 • 0322-61 66 31

 • Chef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen
 • bzcavkvktharina.vdluhhjohallnssofmrzn@alvptoinyzgsasvnop.se
 • 0706-75 34 12

 • Chef för utbildningsförvaltningen
 • paannebxlicj.skichwawtrtoerlkoz@alznjhsczginxtgscxtiozas.se
 • 0322-61 65 05

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, pressansvarig
 • Alingsås kommun
 • roaxnehoczbelfrt.tbuzljesyftrnbedlnsrgdokkgotq@apwhcvumcrsqxzvlingsajxffgas.yose
 • 0322-61 70 74
 • 0734- 26 99 98

 • Miljöskyddschef
 • Miljöskyddskontoret
 • aclpcaroceline.hgyagtdnaopzestrom@izaljzchercfinlqjwgsocngynaswxbz.se
 • 0322-617252

 • Kommunalråd
 • daniel.filipsson@alingsas.se
 • 0322 61 61 22

 • Chef
 • Socialförvaltningen
 • uvntsusanngue.ahmarqn@alingsas.se
 • 0322-617041

 • Oppositionsråd (S)
 • Kommunstyrelsens ordförande
 • mnjorqakimrh.jarhqpsodrelrafnfbrkbing@juztalstinlqbegsasvjwwgx.sbmkobbe
 • 0322-61 61 21

 • IT-chef i Alingsås kommun
 • IT-frågor
 • goran.westerlund@alingsas.se
 • 0322-61 66 93

 • Chef för barn- och ungdomsförvaltningen
 • rubabxcecivcucgfhylia.zeknutupssonuh@alilingsbsas.se
 • 0322-61 64 22