Skip to main content

​Ännu bättre arbetsplatsförlagt lärande för elever på barn- och fritidsprogrammet

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 14:44 CET

Ökad kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärande (APL) för elever på Alströmergymnasiets barn- och fritidsprogram – det är målet med de 50 000 kr som Skolverket nu beviljat Alingsås kommun.

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram eller på gymnasiesärsko­lans nationella program ska genomföra minst 15 veckor av sina tre gymnasieår på en arbetsplats. Det är detta som kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). På Alströmergymnasiets barn- och fritidsprogram genomförs 19 veckors APL, fördelat under tre års studier.

– För elevernas framtid i yrkeslivet är det viktigt att deras APL håller en hög kvalitet, att lärandet dokumenteras och att lärare och handledare har en god kommunikation om vilka moment som ska genomföras och hur dessa ska bedömas, berättar Anneli Schwartz, chef för utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun.

Villkoren för att få ta del av statsbidraget är bland annat att insatserna som genomförs syftar till ökad måluppfyllelse och att en nära samverkan med arbetslivet sker.

I Alingsås kommer statsbidraget att framför allt användas till att frigöra tid för barnskötarna, så att de får möjlighet att genomföra handledarutbildning och handleda sina blivande kollegor, det vill säga eleverna på barn- och fritidsprogrammet. Fram tills nu har det varit svårt för arbetsgivarna att frigöra tid, då detta medfört en kostnad för förskolan som behövt ta in vikarier för att täcka upp för ordinarie personal:

– Det känns väldigt bra att vi nu kan genomföra konkreta insatser som gör att våra elevers viktiga tid på arbetsplatserna håller hög kvalitet och blir givande för både elever och arbetsgivare, avslutar Schwartz.

Kontakt

Anneli Schwartz, chef för utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun, telefon: 0322-61 65 05.

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 39 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy