Skip to main content

Alingsås Energi vinner pris som mest hållbara företag

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2018 16:23 CEST

En glad vd, Jan Olofzon omgiven av medarbetare på ett av Sveriges mest hållbara företag,

Alingsås Energi vinner Guldpilen - ett pris som instiftats av företagshälsan Avonova till Sveriges mest hållbara organisation. Det prestigefyllda priset kommer tas emot under Almedalsveckan.

Företaget blev valt bland 50 nominerade och fem finalister i sin kategori. Utmärkelsen går till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen och stärka friskfaktorerna. Guldpilen delas årligen ut i tre olika kategorier: Stora företag, Små företag och Offentlig sektor. Alingsås Energi har vunnit i kategorin små företag.

Så lyder juryns motivering: Med ett heltäckande hälso- och arbetsmiljöprogram där policies, principer, metoder och ett bra resultat hänger ihop är Alingsås Energi ett föredöme som hållbar organisation. Det dagliga arbetet präglas av ledningens engagemang, tydliga roller och ett system för uppföljning genom kontinuerliga arbetsmiljöbokslut.

– Alingsås Energi har under många år uppvisat goda ekonomiska resultat och miljövärden samtidigt med mycket höga värden på Nöjd-kund-index och Nöjd-medarbetar-index. En stor del av verksamhetsutvecklingen har utgått ifrån arbetsmiljöperspektivet, då det är min övertygelse att dessa nyckeltal hänger ihop, säger vd Jan Olofzon och fortsätter:

– Trivs man på jobbet gör man också ett gott arbete för våra kunder. Priset är ett fantastiskt roligt erkännande av vårt sätt att arbeta. Medarbetarnas drivkraft och goda insatser gör mig stolt över att leda denna verksamhet.

Han menar att Alingsås Energi är väl medvetna om att vägen mot en hållbar arbetsmiljö inte bara kan rymmas inom det mätbara och i lagstadgade åtgärder. Goda effekter uppstår när man bejakar friskfaktorerna och skapar en inkluderande kultur – det är medarbetarna som skapar den kulturen. ” Det systematiska arbetet med arbetsmiljö har pågått länge och är välgrundat, därmed är det en del av företagskulturen och skapar en bra sammanhållning. Ledningen och medarbetarna har en hög ambitionsnivå på att ständigt förbättra arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.” Birgitta Näslund, HR -och Ekonomichef – Det finns goda rutiner för social sammanhållning, till exempel gemensamma luncher, stormöten, studieresor, utbildningar, workshops och aktiviteter.

Många aktiviteter planeras av en årlig utsedd eventgrupp där en bra mix av nyanställda, ledning, avdelningar, kön och åldrar representeras. En hållbar arbetsmiljö skapas inte över en natt. Att ha haft fokus på arbetsmiljöfrågorna under lång tid är just det som har varit en av företagets framgångsfaktorer. Prisutdelning till vinnarna i samtliga kategorier sker den 5 juli under Almedalsveckan.

Kontaktpersoner:
Jan Olofzon, VD, Alingsås Energi
0322-61 76 10
jan.o@alingsasenergi.se

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy