Skip to main content

Alingsås får godkänt i årets insiktsmätning

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 12:05 CEST

Alingsås får godkänt i årets Insiktsmätning från Sveriges kommuner- och landsting, SKL, och går två pinnhåll i rätt riktning. Bygglov är fortfarande den delen som ligger lägst.
- Vi har gjort flera förändringar som börjar ge effekt, men vi fortsätter med vår interna process för att bli ännu bättre, säger bygglovschef Ulrika Samuelsson.

Förra året hamnade Alingsås under strecket för godkänt i den årliga Insiktsmätningen kring företagsklimat, som SKL, genomför varje år.
Företagare i Alingsås får svara på ett antal olika frågor gällande Bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsa, livsmedelskontroll och brandskydd. Vad funkar? Hur är bemötandet? Hur lång tid tar det att få sitt ärende hanterat? med mera.

Efter att ha vidtagit flera åtgärder efter det akuta läget förra året hamnar Alingsås kommun i år på godkänt enligt Nöjd kund-index, NKI, vilket är den metod som SKL använder sig av.
- Det är skönt att vi kommer över strecket och landar på 62 NKI i år. Det har varit det första och viktiga målet för att börja en vandring till en nivå som känns mer stabil, kommenterar tf. förvaltningschef, Maria Jacobsson.

Många punkter ligger fortsatt högt, som markupplåtelse (72) och livsmedelskontroll (71), vilka både visar väl godkända siffror. Miljö och hälsa klarar godkänt på 61, medan brandskydd i år hade för få svaranden för att SKL skulle kunna ta fram ett resultat.
- Här är vi glada att kunna hålla en bra fortsatt nivå, och att vi har företagens förtroende, säger Maria.

Som tidigare år är det företagens upplevelse vid kontakt med bygglovsavdelningen som ligger lägre. Även om NKI-siffran ändå ökar, från 41 till 45.
- Det vi redan har agerat på är till exempel att vi infört en bygglovstelefon som är öppen två timmar per dag där du snabbt ska kunna få en första kontakt. Vi har också en mer öppen och löpande dialog med företagarna i Alingsås där vi har nästa träff i augusti. I våra möten med dem inser vi att det ofta handlar om kommunikation och förståelse för varandras roller. Som exempel har vi en innerstad som är ett riksintresse för kulturmiljövård, vilket vi är väldigt glada över, i en annan utsträckning än andra kommuner, och det kan upplevas ställa till det i en del fall. Men börjar man arbeta med frågorna i tid brukar det alltid gå att lösa, menar Ulrika Samuelsson.

Hon berättar också att det pågått och fortsatt pågår ett förändringsarbete kring de interna processerna.
- I år har vi haft en större svarsfrekvens i procent än tidigare, och då har vi ändå haft fler ärenden. Och det gäller inte bara företag utan generellt. Jag tar det som ett tecken på att vi sakta är på väg åt rätt riktning och då gäller det för oss att jobba på i den, menar Ulrika.

Peter Grönberg, tf näringslivschef i Alingsås kommun är inne på samma linje.
- Vi hade nyligen en stor utbildningsinsats med förenkla helt enkelt för att öka insikten kring bemötande i kommunen. Vi är även med i ett utvecklingsprogram med andra kommuner som Svenskt Näringsliv anordnar som också tangerar de här frågorna. Sen tror jag att det finns en tröghet i systemet, vilket innebär att det kommer ta lite tid innan vi kan se att de åtgärder som har gjorts och görs nu ger resultat i den här typen av undersökningar, säger Peter Grönberg, tf. näringslivschef.

Om undersökningen:

Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.

I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 3 757 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 56 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 160 kommuner. Hela undersökningen ”Öppna jämförelser 2017 – Företagsklimatet” finns att ladda ner på skl.se


Kontaktpersoner:

Maria Jacobsson, tf förvaltningschef, tekniska kontoret och samhällsbyggnad.
maria.jacobsson@alingsas.se
0322-61 72 43


Ulrika Samuelsson, bygglovschef 
ulrika.samuelsson@alingsas.se
0322-61 63 12


Peter Grönberg, tf näringslivschef
peter.gronberg@alingsas.se
0322-61 60 63

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy