Skip to main content

Alingsås först ut med sammanställd budget för hela kommunkoncernen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2019 09:25 CET

Igår beslutade Alingsås kommunfullmäktige för första gången om en sammanställd budget för kommunen och de kommunala bolagen. Alingsås kommun är den första kommunen i Sverige som har tagit fram en sammanställd budget för hela kommunkoncernen. Det har i flera år pågått ett arbete med att förbättra ägarstyrningen och få en samsyn kring planering och finansiering i Alingsås kommun och de kommunala bolagen.

Med en sammanställd budget menas att de kommunala bolagen slår ihop sina budgetar med kommunens budget, benämnd flerårsstrategi, för att få en helhetssyn när det gäller investeringar, finansiering och kommunkoncernens totala ekonomi. Alingsås kommun har ett antal helägda kommunala bolag, bland annat en fastighetskoncern och en energikoncern.

- Nu har vi för första gången en helhetssyn på den verksamhet som bedrivs i kommunen och i de kommunala bolagen. Det krävs för att säkerställa en hållbar finansiering av samtliga investeringar, vilket är förutsättningen för en stabil utbyggnadstakt av Alingsås, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under år 2017 införde Alingsås kommun en internbank som samordnar finansieringen för hela kommunkoncernen. Internbanken var ett av flera steg i att stärka bolagsstyrningen och samordningen. Större delen av tillgångarna och skulderna i kommunkoncernen finns i de kommunala bolagen och det är även där som investeringsbehovet är som störst. För att hantera det här på bästa sätt krävs en samordning mellan bolagen och kommunen både i planeringen och i finansieringsfrågor.

Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under de kommande fem åren ske om motsvarande 3,4 miljarder kronor, där bolagskoncernen står för 2,4 miljarder, eller 70 procent, och kommunen för resterande. De största investeringarna beräknas ske i fastighetskoncernen.

- Att vi är först i Sverige visar att vi är en kommun i framkant och bilden stärks av att vi har ordning och reda i vår ekonomi med god kontroll inför framtiden, avslutar Daniel Filipsson (M). 


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.