Skip to main content

Alingsås kommun återinstiftar arkitekturpris

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 11:41 CET

Efter en frånvaro på över tio år är det kommunala arkitektur- och byggnadsvårdspriset återinstiftat. Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun, och det är hög tid för alingsåsarna att skicka in sina nomineringar.

– Det är fantastiskt roligt att priset är återinstiftat. Det är värdefullt att inrätta ett pris som uppmuntrar till att sträva efter god arkitektonisk kvalité på allt som byggs i kommunen, säger Thomas Pettersson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det återinstiftade priset började med en motion från Simon Waern (S). 2017 togs beslutet i Kommunfullmäktige, och då fick också samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att dra upp riktlinjer för den årliga prisutdelningen. 

Tre kategorier

Så har nu skett och priset ska avse någon av kategorierna bevara, anpassa och utveckla. De tre kategorierna beskrivs också närmare i riktlinjerna som dragits upp.

BEVARA
En äldre byggnad som har renoverats varsamt med den ursprungliga karaktären bibehållen, genom större åtgärder eller en längre tids underhåll, utförda de senaste fem åren.

ANPASSA
En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

UTVECKLA
En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval. 

Stor stolthet

Den jury som ska bedöma de inkomna förslagen består av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, stadsarkitekt Aila Hirvonen Bremefors samt byggnadsantikvarie Annika Kaas. Juryn kan välja att dela ut priset till en eller flera byggnader på en fastighet i kommunen, eller till en person eller en grupp som genomfört en insats som rimmar med ovanstående kategorier.

– Det är med stor stolthet vi framöver kommer att uppmärksamma fina insatser som bidrar till att agera som en arkitektonisk och stadsbyggnadsförebild för framtida samhällsutvecklingsprojekt. Att alla alingsåsare kan nominera förslag till priset förstärker att kvalitéer som i hög grad bidrar till en uppskattad miljö i Alingsås kommun lyfts fram, säger stadsarkitekt Aila Hirvonen Bremefors.

Sista dagen att skicka in nomineringar till arkitekturpris@alingsas.se är den 26 november.

Mer information
Aila Hirvonen Bremefors, stadsarkitekt, 0322 - 61 63 02


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.