Skip to main content

Alingsås kommun avslutar processen mot Estrad

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 17:36 CEST

Kommunstyrelsen har beslutat att avsluta processen mot Estrad, som gäller den ekonomiska likvidationen av samarbetet som fanns mellan Alingsås Business Center och Estrad i Alingsås AB. Det är en tvist som har pågått i över ett års tid där kommunen nu väljer att inte fortsätta driva processen eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart. Samtidigt står parterna långt ifrån varandra i den principiella frågan.

- Vi har gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta driva processen. Samtidigt har vi skilda uppfattningar i den principiella frågan. En fortsatt process hade inte behandlat den principiella frågan, därför väljer vi nu att avsluta, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Processen gäller hur det samarbete som har funnits ska avslutas ekonomiskt. Det har förts dialog i frågan i över ett års tid utan att parterna har kunnat enas. Estrad har heller inte lämnat ut sin ekonomiska redovisning för samarbetet. Det hela startade med den granskningsrapport av Alingsås Business Center som revisionsbolaget EY genomförde. Granskningsrapporten visade på ett antal brister vad gällde den ekonomiska redovisningen och samarbetet mellan Alingsås Business Center och Estrad.

- Det är av yttersta vikt att vi drar lärdom av den process som har varit och att kommunen framöver inte ingår samarbeten där kommunala och privata pengar sammanblandas. Om något samarbete ska ske framöver mellan kommunen och privata företag behöver det ske rättssäkert och med transparens och tydlighet, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.