Skip to main content

Alingsås kommun vill se fler åtgärder för Västra stambanan

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 13:30 CEST

De åtgärder som Trafikverket planerar för Västra stambanan genom länet räcker inte. Det skriver Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, till myndigheten. Alingsås kommun är en av de som ställer sig bakom yttrandet.

Alingsås kommun har tillsammans med andra berörda tyckt till om Trafikverkets planer för Västra stambanan och även om man anser att flera av de planerade åtgärdena är bra så påpekar man att de inte är tillräckliga.

Enligt yttrandet så hämmar den bristande kapaciteten på den hårt trafikerade sträckan tillväxten i regionen och även utvecklingen mot ett mer hållbart resande.

    – Västra stambanan är naturligtvis oerhört betydelsefull för oss här i kommunen, ur många olika aspekter. Bland annat sett till arbetspendling och företagens möjligheter samt regionens expansion. Men även ur till exempel miljösynpunkt så behöver vi utveckla järnvägen för att nå våra mål för ett mer hållbart resande, säger Joakim Järrebring (S) som är kommunstyrelsens vice ordförande i Alingsås.

GR skriver till Trafikverket att den hårt belastade sträckan mellan Göteborg och Alingsås är viktig för storstadspendlingen. På sikt så behövs därför större ombyggander av spårsystemet mellan de båda orterna. Dessutom behöver ett vändspår anläggas i Floda och ett förbigångsspår för gods mellan Alingsås och Laxå, för att lätta på trycket på sträckan

    – Vi har även påpekat för Trafikverket att det på lång sikt är angeläget att ta ett helhetsgrepp och göra en fördjupad utredning kring sträckan Göteborg - Alingsås. Det här är en oerhört viktig fråga för kommunens och regionens framtid, säger Daniel Filipsson (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Alingsås.

Åtgärdsvalsstudien finns att läsa på Trafikverkets hemsida.


OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy