Skip to main content

Nu kan du ansöka om bygglov digitalt

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2018 07:45 CEST

Nu kan du ansöka om bygglov digitalt, direkt på Alingsås kommuns hemsida. Framöver kommer du även att kunna följa dina ärenden online. Tanken är att detta ska underlätta kommunikationen och kontakten med kommunen.

    — Vi har sett att det finns ett stort behov av att göra ansökan digitalt. Det här innebär att det blir enklare och snabbare för både de som söker bygglov och även för våra handläggare. Framöver kommer man även att kunna se och följa sina ärenden digitalt. I samband med att vi handlat upp ett modernt ärendehanteringssystem för bygg så kan vi även koppla på e-tjänster, säger Ulrika Samuelsson som är Plan-och bygglovschef i Alingsås kommun.

"Enkla ärenden ska få ett snabbt beslut"

Möjligheten att söka bygglov på alingsås.se är en del av en digital nysatsning inom kommunen och en del av en ny e-tjänstplattform som kommer att lanseras under hösten. På den nya plattformen får man som användare tillgång till ”Mina sidor”, vilket gör att man får överblick över sina ärenden digitalt, kan se var i processen de ligger och vem som är handläggare. Man kan även skicka in underlag och bilagor via tjänsten.

    — Det här är en politiskt prioriterad satsning för att vi snabbare ska kunna ge bygglov. Handläggningstiden är idag för lång och digitaliseringen är en del i att öka vår service. Enkla ärenden ska få ett snabbt beslut med vändande post, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson.

    — Tanken är att den ska underlätta och effektivisera för de som behöver hjälp i olika ärenden. Vissa tjänster är också kopplade till Skatteverket, Bolagsverket och Lantmäteriet, vilket underlättar väsentligt för de som använder våra tjänster. Det blir en kvalitetsförbättring i ansökningarna och minskad korrespondens mellan kommunen och den som ansöker, säger Christian Alfredsson som är tillförordnad IT-chef i Alingsås kommun.

Mer än dubbelt så många e-tjänster

En annan del i den digitala satsningen är att kommunens idag runt 150 e-tjänster ska utökas; i det nya verktyget finns 370 stycken. Och den digitala bygglovsansökan är alltså först ut i nysatsningen.

    — Alingsås kommun är en inflyttningskommun och det är högt tryck på bygglovsansökningar. Därför har vi satsat speciellt på tjänsten Nybyggnad – ansökan om bygglov, som redan nu går att hitta på alingsas.se/sokbygglov. Genom satsningarna i höst är vår förhoppning att köerna framöver ska bli kortare. Vi har under det senaste året jobbat med en upphandling av ett nytt ärendehanteringsystem, detta har vi nu rott i hamn och under hösten kommer vi installera det och detta ger oss fler möjligheter till effektivare handläggning, konstaterar Alingsås kommuns Samhällsbyggnadschef Maria Jacobsson.

Kontakt:

Daniel Filipsson, Kommunstyrelsens ordförande, daniel.filipsson@alingsas.se, 0322-61 61 22.

Ulrika Samuelsson, Bygglovs- och planchef, ulrika.samuelsson@alingsas.se, tfn: 0322-61 63 12.

Christian Alfredsson, tf IT-chef, christian.alfredsson@alingsas.se, 0322-61 61 88.

Maria Jacobsson, Samhällsbyggnadschef, maria.jacobsson@alingsas.se, 0322-61 72 43.

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy