Skip to main content

Nu tillsätts Alingsås första förstelärare

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 08:36 CET

Nu är Alingsås kommuns 14 första förstelärare utsedda. Dessa 14 medarbetare kommer att bli en viktig del i kommunens pågående skolutvecklingsarbete. Bakgrunden är att regeringen avsatt pengar, i form av statsbidrag till en löneökning med 5 000 kronor mer i månaden för en förstelärare, och infört två karriärtjänster för lärare - lektor och förstelärare.

- Syftet har varit att ta tillvara på särskilt skickliga lärares kompetens för att utveckla skolan och elevernas måluppfyllelse. Forskning visar att skickliga lärare är en nyckelfaktor för elevernas möjligheter att lyckas i skolan, berättar Cecilia Knutsson, chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Under hösten har ett arbete pågått inom barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen med att rekrytera förstelärare. Lärare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har haft möjlighet att söka tjänsterna och totalt inkom 52 ansökningar, varav 14 nu erbjudits uppdraget. Tjänsterna är visstidsanställningar till och med läsåret 2014/2015. 

- Vi har många duktiga pedagoger i Alingsås kommun, så det har inte varit lätt att komma fram till vilka, som i denna första omgång, skulle erbjudas uppdragen, säger Ingela Andersson, tf chef på utbildningsförvaltningen.

Uppdraget som förstelärare innebär att man i huvudsak ska ägna sig åt undervisning men även att man tar ett stort ansvar för skolutveckling. Alla förstelärare kan komma att tas i anspråk på samtliga skolor i kommunen. Deras uppdrag kan komma att bestå i att coacha andra lärare eller arbetslag, stödja nyanställda eller lärare på introduktionsår, ansvara för utveckling av digitala undervisningsformer eller liknande.

Tio av de 14 förstelärarna finns på barn- och ungdomsförvaltningen.
- Att välja endast tio lärare ur vår personal, som består av så många kompetenta och engagerade lärare, är en omöjlig uppgift. Vi ser fram emot att få utöka den skaran till hösten, säger Rachel Törnell, utvecklingschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

I början av våren startar processen med att tillsätta ytterligare tjänster, då Alingsås tilldelats ytterligare 38 tjänster från halvårsskiftet 2014. 

Tidigt i vår kommer samtliga 14 förstelärare ha ett gemensamt möte. Media kommer då att bjudas in för att få mer information om satsningen på förstelärare och träffa de 14 fösta förstelärarna i Alingsås.

Kontakt
Cecilia Knutsson, chef på barn- och ungdomsförvaltningen, tel: 0322- 61 64 22 alt. 0702-05 25 83

Ingela Andersson, tf chef på utbildningsförvaltningen, tel: 0322-61 65 05 alt. 0706-75 34 17

Rachel Törnell, utvecklingschef på barn- och ungdomsförvaltningen, tel: 0322-61 70 67 alt. 0706-86 79 39


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera