Skip to main content

Ny undersökning visar på mindre kvicksilver i Mjörns fiskar

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:24 CET

Den uppföljande undersökning av kvicksilver i fisk från Mjörn som gjordes under 2013 visar på lägre halter än året innan.

- Att resultatet från undersökningen 2013 visar på lägre halter av kvicksilver än året innan är positivt. Halterna ligger under gränsvärdet som gäller för att man ska få sälja fisken. Trots den uppmätta förbättringen bör de kostrekommendationer som gäller för insjöfisk följas även fortsättningsvis, säger Catharina Pettersson, miljöskyddschef i Alingsås kommun.

Undersökningen 2013 har enbart gjorts på fisk i Mjörn. Fisk från Anten var inte med i undersökningen. Detta då resultaten i undersökningen 2012 visade på så pass låga halter av kvicksilver att det inte fanns någon anledning av att upprepa undersökningen i Anten.

Bakgrunden till undersökningen av fisken i Mjörn är att en tidigare undersökning, som genomfördes 2012, visade på oväntat höga halter av kvicksilver i abborrar från Mjörn. Detta ledde till begränsningar för att äta abborre fångad i Mjörn. Anten-Mjörnkommittén undersökte därför fisken i Mjörn igen i september 2013 för att se om resultatet var en tillfällighet eller om man ska räkna med att halterna är förhöjda. Kommittén kommer att följa upp med fler undersökningar för att följa utvecklingen.

Mer information om kostrekommendationer och en rapport om undersökningen finns tillgänglig på www.alingsas.se/miljogiftifisk


Kontakt
Catharina Pettersson, miljöskyddschef i Alingsås kommun, tel: 0322-61 72 52


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy