Skip to main content

Premiär för sverigeunika, digitala översiktsplanen

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 14:45 CET

Helen Ashman, Eva Cruslock, Birgitta Wiktorson Ekman och Maria Sexton är några av de som varit involverade i arbetet.

På tisdag är det premiär för den sverigeunika, nya, digitala, översiktsplanen.
Under åtta veckor kommer den sedan ”ställas ut” på alingsas.se för input från både myndigheter och allmänhet.- Det allra bästa med detta är att det blir så otroligt mycket mer tillgängligt, konstaterar Maria Sexton, projektansvarig.

På bordet ligger tre tjocka kompendium fulla av kartbilder, fakta, förklaringar, med mera med mera.
- Att ta sig igenom de här och förstå allt är inte alltid det enklaste, konstaterar Maria Sexton.
De tre högarna av ihophäftat papper är samrådsförslaget för Alingsås kommun.
Gladare miner då när den nya, helt digitala ÖP:n kommer på tal.

Som en del av det stora digitaliseringsarbete som genomförs på Samhällsbyggnadskontoret har digitaliseringen av kommunens översiktsplan varit efterlängtad. Tillsammans med byrån Agency 9 har ett flertal tjänstemän jobbat hårt under en längre period. Och nu är det klart. På tisdag läggs den upp på alingsas.se och blir sedan tillgänglig för alla att prova på, och tycka till om.
- Man har åtta veckor på sig för att få med sina synpunkter till det underlag som sedan sammanställs och förbereds för att gå upp i samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.

Och att testa rekommenderas. Den nya översiktsplanen presenteras på ett helt nytt sätt, ja faktiskt sverigeunikt sätt.
- Jag har inte hört om någon kommun som digitaliserat hela sin översiktsplan på det här sättet, säger Birgitta Wiktorson Ekman, planchef på Alingsås kommun.

Så hur funkar den då? GIS-ingenjör Eva Cruslock förklarar:
- Bland de största fördelarna för medborgarna är att det går att söka på områden efter såväl geografi som andra parametrar, till exempel kulturhistoriska områden för att nämna något. Kopplat till områdena går det sedan att länka sig vidare inom såväl översiktsplan som in i andra viktiga dokument, förklarar Eva Cruslock.

Med andra ord informationstätas översiktsplanen för att det snabbare ska gå att få en överblick. I anslutning till vyerna går det också att lämna in synpunkter och komma med idéer – direkt via nätet.
- Vi tror och hoppas att det här ska göra så att vi får in flera synpunkter och kunna nå en större målgrupp. Vi tänker oss att det till exempel skapas utrymme för den typen av grupper som tidigare inte hunnit med samrådsmöten men nu istället har chansen att i lugn och ro läsa in sig på översiktsplanen och komma med sina tankar, menar Sexton.

Eva Cruslock kan inte hålla sig från att visa upp vad som antagligen kommer bli en av de mer iögonfallande funktionerna. När besökaren zoomat in på centrala Alingsås är det möjligt att gå in i 3D-läge och spana in gatorna med befintliga byggnader.
- Vi tror det kan bli en uppskattad funktion, och tanken är att utöka även till andra områden i förlängningen, berättar Cruslock.

I den digitala översiktsplanen kommer också förändringar av information, uppdatering av kartor eller annat kunna göras i realtid. Basinformationen är, som alltid, dock fast tills nästa politiska beslut.
- Vi kommer på så sätt underlätta arbetet avsevärt i framtiden. Så det finns många fördelar med att vi nu kan lansera detta – inte så konstigt att man känner sig väldigt glad just nu, menar Maria Sexton.

Kontakt
Birgitta Wiktorson Ekman, planchef, tel: 0322-61 68 87
Maria Sexton, översiktsplanerare, tel: 0322-61 61 17

Under utställningstiden kommer vi bjuda in till öppet hus om förslaget till översiktsplan. Tider och platser för öppet hus kommer att annonseras i ortstidningarna och på www.alingsas.se/öp

Ytterligare läsning och fakta:

Vad är en översiktsplan?Översiktsplanen (ÖP) visar på ett övergripande sätt var i kommunen vi ska bygga, hur kommunikationerna ska utvecklas och hur vi ska skydda och utveckla värdefulla mark- och vattenområden. Planen används som vägledning bland annat för beslut om detaljplaner och bygglov. Nu gällande översiktsplan är antagen år 1998.

Översiktsplanen tas fram i en demokratisk process, där alla kommuninvånare, organisationer och företag i kommunen ska ges tillfälle att ta del av och komma med synpunkter.

Vad har hänt?Förslaget till översiktsplan var ute på samråd 21 oktober 2013 – 6 januari 2014. Syftet med samrådet var att samla in synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har ställts samman och kommenterats i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen är en bilaga till utställningshandlingen.

Var i processen är vi nu?Planförslaget har bearbetats och ställs ut under tiden 7 februari 2017 – 5 april 2017. Syftet är att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur lämnade synpunkter har tagits tillvara och att ge ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Många sätt att se översiktsplanen

alingsas.se/öp

 • -Digital översiktsplan, där text kopplas till karta och relevanta kartlager, kan även ses i surfplatta och i mobilen. Tips! Vi rekommenderar att använda Googlecrome, Safari eller Firefox som webbläsare för att få optimal funktion.
 • -Samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning, förslag till översiktsplan (text), samt kartlagren, regler, rekommendationer och mark- och vattenanvändning finns tillgängliga i utskrivningsbart pdf-format.

Utställning med blädderexemplar av översiktsplanen:

 • -Samhällsbyggnadskontoret, receptionen, Sveagatan 12
 • -Rådhusets reception, Stora torget
 • -Turistbyrån, Estrad Alingsås
 • -Alingsås bibliotek, Alingsås kulturhus, Södra Ringgatan 3
 • -Biblioteksfilialerna Sollebrunn och Ingared

Flera möjligheter att lämna synpunkterSynpunkter ska lämnas skriftligen till kommunen, senast 5 april 2017, det finns inget krav på undertecknande, du kan alltså vara anonym om du vill. Synpunkterna kan lämnas på följande sätt:

 • -Via den digitala översiktsplanen, alingsas.se/öp
 • -Brev, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås
 • -E-post, samhallsbyggnad@alingsas.se
 • -Fax, 0322-63 88 68

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera