Skip to main content

Så agerar Alingsås kommun efter Trafikverkets förslag

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 16:48 CEST

Trafikverket stryker utbygget av E20 genom Alingsås, i sitt nya förslag till nationell plan för transportsystem.
- Det blir en hård smäll för oss, inte minst ur trafiksäkerhetspunkt. Nu är det viktigt att reda ut vad som kunde gjorts annorlunda och hur vi tillsammans med andra lokala aktörer kan fortsätta områdets planering på bästa sätt, kommenterar kommunalråd Daniel Filipsson (M).

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029 satsas det, liksom i förra planen, stort på E20. Som tidigare ligger bland annat E20 Vårgårda-Alingsås kvar med planerad byggstart till årsskiftet. Sträckan Tollered-Ingared är ett pågående projekt.

Däremot försvinner genomfart Alingsås, alltså utvecklingen av sträckningen E20 genom Alingsås. Ett tufft besked för kommunen.
- Både för oss och för de aktörer i form av fastighetsägare med mer som lagt ner ett hårt arbete för detta, är det en besvikelse och därför känns det extra tråkigt, säger Daniel Filipsson och fortsätter:

- En av de saker jag först tänker på är trafiksäkerhetsfrågan som nu blir mer akut. Eftersom planen sträcker sig ända till 2029 måste vi skyndsamt titta på hur vi går vidare för att de oskyddade trafikanterna som varje dag behöver passera väggen ska få säkrare passage, menar Daniel Filipsson.

Att det blir en omställning från tidigare arbete är klart. Samtidigt vill han vara tydlig med att kommunen inte kommer att låta sig bli nedslagna trots ett negativt beslut. Istället kommer ett möte med trafikverket snabbt att planeras in. Därefter kommer diskussioner med fastighetsägare och andra lokala aktörer tas upp igen.
- Trafikverket väljer att lägga sträckningen på is och då får vi börja agera utifrån det nya scenariot. Ska man redan nu börja lyfta blicken något finns det några saker som på sikt kan förvandlas till möjligheter. Bland annat planeringsprocesser som fått avvakta, och vi nu kan få fart på. Fördelen är att vi åtminstone har tydligare förutsättningarna gentemot Trafikverket och kan agera mer skyndsamt på ett lokalt plan, menar han.

Frågor som utvecklingen av Lyckan och övergångar vid E20 kommer nu att tas ytterligare varv.
- Självklart är det så. Först och främst kring trafiksäkerheten, men också framtiden för Lyckanområdet. Där är jag inte lika orolig. Alingsås starka tillväxt och attraktivitet finns kvar och vi stannar inte upp i vårt fortsatta utvecklingsarbete på grund av detta. Vi har inte flyttat på oss, och även utan ombyggd väg har vi ett fantastiskt läge vid E20 med närhet till Göteborg - som gör Lyckanområdet till ett av de mest intressanta i Västsverige, säger Daniel.

Västra stambanans reinvesteringar och trimningsåtgärder ligger kvar i planen medan planeringen för fyrspårsutbyggnad flyttas fram. Något som också kommer att bli en het fråga i mötet med trafikverket.
- Vi har ett starkt lokalt intresse av en bättre och tryggare infrastruktur. Vi har inte för avsikt att ge upp utan kommer fortsätta driva utvecklingen av att satsa på vårt område.

Förslaget har lämnats till regeringen idag, torsdag 31 augusti.
Nästa del i processen är att kommunen ska yttra sig kring förslaget och kommer där ha möjlighet att ge sina synpunkter.

Kontaktpersoner:

Daniel Filipsson (M)
Kommunalråd, Alingsås
0322-61 61 22

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy