Skip to main content

SKL ger sitt stöd till Alingsås kommuns begäran om prövningstillstånd

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 13:16 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i ett brev till Högsta förvaltningsdomstolen att de anser att domstolen bör bevilja prövningstillstånd för Alingsås kommuns överklagande.

Kammarrätten har tidigare valt att fastslå förvaltningsrättens dom som handlar om partnerskapet mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni. Kammarrätten fastställde även upphandlingsskadeavgiften på fem miljoner kronor.

Alingsås kommun har begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen eftersom man anser att rättsläget är otydligt, främst kring definitionen av vad en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse är enligt EU:s regelverk. En sådan tjänst omfattas nämligen inte av lagen om offentlig upphandling. Kommunen begär också att domstolen ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan eftersom det oklara rättsläget orsakats av otydliga EU-regler.

Genom en skrivelse till Högsta förvaltningsdomstolen ställer sig nu SKL bakom Alingsås kommuns begäran om prövningstillstånd. ”Denna fråga är av fundamental betydelse och förbundet anser därför att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen prövar målet”, skriver SKL.

- Detta är en viktig fråga inte bara för Alingsås utan för hur hela Sveriges framtida välfärd kan bedrivas, något som vi nu får bekräftat av SKL:s skrivelse, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Alingsås kommun.

Bakgrunden till processen är ett avtal mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni, ett så kallat IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) där Bräcke diakoni fått ta ett helhetsansvar för hela vårdkedjan för demenssjuka, bland annat på äldreboendet Ginstgården. Resultatet har varit en mycket uppskattad verksamhet hos brukare och anhöriga. Även bland Alingsås politiker har det, oavsett partifärg, funnits en stor samsyn om att detta är en mycket bra lösning för äldrevården i kommunen.

Alingsås kommun yrkar i första hand att Högsta förvaltningsdomstolen avslår konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift och i andra hand att avgiften sänks. 


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.