Skip to main content

Socialförvaltningen sparar 16,9 miljoner

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 17:44 CEST

Socialförvaltningen i Alingsås har fortsatt inte en ekonomi i balans och behöver därför ta till åtgärder som innebär sänkta personalkostnader. På socialnämndens möte idag, tisdagen 24 september, beslutades om ett sparpaket på totalt 16,9 miljoner nästa år.

Bakgrunden är att Alingsås kommun länge haft höga ambitioner när det gäller det förebyggande sociala arbetet både för barn och vuxna, vilket också inneburit att kommunens kostnader för den sociala verksamheten varit högre än genomsnittet hos andra jämförbara kommuner. Alingsås socialförvaltning har också en procentuellt hög andel administrativa kostnader. Besparingar har tidigare gjorts men inte visat sig ha tillräcklig effekt för att komma till rätta med underskottet då andra kostnader ökat parallellt.

Därför har nu socialnämnden fattat beslut om att förvaltningen ska sänka sina personalkostnader med 11,4 miljoner per år. Ytterligare besparingar om 5,5 miljoner ska göras genom att ta bort kostnader för bland annat inhyrd personal och konsulter.

- Vi måste ta ansvar för vår ekonomi och för välfärdens kärna. Vi ser att flera andra kommuner i regionen och i landet går samma väg och gör prioriteringar för en långsiktig hållbarhet, säger Eva-Lotta Pamp, socialnämndens ordförande.

Förvaltningsledningen bedömer att det är 19 tjänster som berörs av besparingarna, främst inom områdena tidiga insatser, administration och ledning.

- Vi utvecklar hela tiden våra insatser men behöver prioritera den lagstadgade verksamheten och våra mest utsatta grupper. Samhällets övriga resurser behöver mobiliseras i högre utsträckning för att hitta andra lösningar, till exempel samverkan med sjukvård, andra förvaltningar och organisationer, allt för att driva det förebyggande arbetet mer effektivt, säger förvaltningschef Karin Alvermalm.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.