Skip to main content

​Susanne Wirdemo blir kommundirektör i Alingsås kommun

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2017 14:03 CET

Igår beslutade kommunstyrelsen att anställa Susanne Wirdemo som kommundirektör. Wirdemo har sedan december 2016, då Magnus Haggren lämnade uppdraget som kommundirektör, arbetat som tf kommundirektör.

- Susanne Wirdemo har de kvalifikationer som krävs. Erfarenhet, kunskap och ett tydligt ledarskap. Utvecklingen av kommunen kan nu ske i en högre takt vilket är angeläget, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Susanne Wirdemo har en bakgrund som ekonom och har arbetat som controller på ekonomiavdelningen i Alingsås kommun sedan 2002. Sedan 2013 har Wirdemo varit ekonomichef på kommunledningskontoret. Hon tillträder tjänsten som kommundirektör den 8 mars.

- Jag vill möjliggöra att kommunfullmäktiges beslutade flerårsstrategi med tillhörande tillväxtprogram uppnås. I det ligger en fortsatt väl fungerande kärnverksamhet, korrekt myndighetsutövning men också krav på förbättrat företagsklimat, ökad servicemedvetenhetoch tydligare kommunikation. Därtill kommer krav på ökat bostadsbyggande, utbyggd infrastruktur och mer verksamhetsmark, säger Susanne Wirdemo.

- Utmaningarna ligger i att få med alla på banan och kunna kroka arm med näringslivet så att vi utvecklar Alingsås tillsammans.

Kontakt:Susanne Wirdemo, kommundirektör i Alingsås kommun, tel: 0322-61 71 72

Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande, tel: 0233- 61 61 22

Om Alingsås
Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera