Skip to main content

Taggar

Utbildning - skola - förskola

Kultur - fritid - idrott - föreningsliv

Sociala frågor och funktionshinder

Näringsliv

Bygga - bo - miljö

Trafik och infrastruktur

Politik och organisation

Politiker vill veta vad alingsåsarna tycker om demokratin

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2014 09:30 CET

Lördag den 15 mars mellan kl 11-13 genomför alingsåspolitiker en manifestation för demokrati och medborgardialog. Syftet är att fråga alingsåsarna vilka frågor de brinner för och om de vill få bättre möjligheter att påverka.

FixaMinGata – nytt sätt för alingsåsare att rapportera brister i stadsmiljön

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2013 10:51 CEST

Hål i gatan, en trasig gatubelysning eller nedskräpning i parken. Den 10 april sjösätts den nya webbaserade lösningen FixaMinGata som gör att alingsåsarna enkelt ska kunna rapportera in fel och brister i stadsmiljön.

Hur ser alingsåsarna på sin kommun?

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2012 08:57 CET

536 alingsåsare har sagt sitt i statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. I undersökningen, som genomfördes tidigare i höstas, har invånarna svarat på frågor om hur de bedömer kommunen som en plats att bo och leva på och vad de tycker om kommunens verksamheter och inflytandet i kommunen.

Alingsås kommun utvecklar dialogen med invånarna

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2012 14:18 CEST

Alingsås kommun vill utveckla dialogen med invånarna och har tagit fram dokumentet Riktlinjer för planerad invånardialog i Alingsås. Riktlinjerna ska vara ett stöd när nämnderna genomför invånardialog.