Kärlek och vin bryter mot god affärssed

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 11:23 CET

Alkoholgranskningsmannen, AGM, har funnit att ett antal alkoholannonser bryter mot god affärssed i samband med Alla hjärtans dag.

Alla hjärtans dag är en dag att särskilt uppmärksamma varandra. En del tycker att det är ett kommersiellt jippo, andra ser det som en möjlighet att visa extra omtanke, kanske över god middag med något gott i glasen. Dock är detta inget som alkoholannonsörerna kan använda som säljargument.

AGM har granskat inkomna ärenden under februari och fann tre annonser som bryter mot god sed i samband med Alla hjärtans dag. Reklamtext för alkoholhaltiga drycker ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten. AGM skriver i ett av sina utlåtanden:

Det rör sig istället om en osaklig och romantiserande framställning som kopplar samman kärlek och allahjärtansdag med alkoholdryck. Annonsen strider därför mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

AGM har också regerat på köpuppmaningar och menar att det endast finns ett begränsat utrymme att rekommendera en viss alkoholdryck till ett särskilt tillfälle.

Bildreglerna i alkohollagen begränsar också innehållet i bilden till att i princip bara innehålla enstaka förpackning, varan och varumärket. Då en av annonserna innehåller bilder på pizza och tomater måste detta anses bryta mot bildregeln.

Mer om AGM:s yttrande i dessa eller andra ärenden kan du läsa på AGM:s hemsida.

AGM - Alkoholbranschens självreglering

AGM har granskat inkomna ärenden under februari och fann tre annonser som bryter mot god sed i samband med Alla hjärtans dag. Reklamtext för alkoholhaltiga drycker ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten.

Läs vidare »

Grundläggande utbildning i Ansvarsfull Marknadsföring

Nyheter   •   Mar 03, 2017 14:13 CET

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna gratis. Mot en kostnad finns det även möjlighet att ordna specifika utbildningar där AGM kommer ut till de enskilda företagen. Då kan man lägga fokus på särskilda behov, till exempel vad som gäller i samband med marknadsaktiviteter på krogen.

AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-anslutna till ovan nämnda branschföreningar till en kostnad. Det finns också möjlighet att diskutera ett eget utbildningstillfälle. Är du intresserad kan du kontakta AGM eller någon av branschföreningarna.

Aktuella utbildningar:

Grundläggande utbildning i Ansvarsfull Marknadsföring

Datum: 21 mars 2017
             28 mars 2017
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm

Utbildningen syftar till att ge deltagarna ett helhetsgrepp över regelverket för alkoholreklam. Fokus riktas bland annat mot vad som gäller för alkoholreklam på internet och genom sociala medier samt för text och bild. Deltagarna ska efter utbildningen känna till vilka regler som finns, varför de finns samt vad reglerna innebär. Utbildningen varvar teori med konkreta exempel på reklam som bedömts av AGM, Marknadsdomstolen samt av Konsumentverket.

Utbildningen är gratis för medlemmar till SVL och Sveriges Bryggerier. Kostnaden för övriga är 3000 kr (exkl. moms)
Anmälda deltagare som uteblir debiteras 500 kronor.

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Läs vidare »

Olagligt lotteri om öl

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 14:09 CET

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att Poppels Bryggeri AB bryter mot lotterilagen, och därmed också alkohollagen som förutsätter att andra grundläggande lagar och regelverk är uppfyllda. Marknadsföringen har skett på företagets sida på Facebook i ett inlägg postat den 22 februari 2017 och innehåller ett lotteri där vinsten utgörs av öl.

Poppels Bryggeri saknar lotteritillstånd. Lagen tillåter heller inte att alkoholhaltiga drycker i sig utgör del av vinsten. Detta gäller även i det fall att lotteriet ersatts av en tävling.

Mer om AGM:s yttrande i detta eller andra ärenden kan du läsa på AGM:s hemsida.

AGM - Alkoholbranschens självreglering

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att Poppels Bryggeri AB bryter mot lotterilagen, och därmed också alkohollagen som förutsätter att andra grundläggande lagar och regelverk är uppfyllda.

Läs vidare »

Fel att prata om ”äkta” Rioja

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 14:05 CET

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att det är fel att marknadsföra en produkt under begreppet ”äkta” Rioja. Det ger intrycket av det finns ”oäkta” Rioja. Eftersom Rioja är en skyddad ursprungsbeteckning så kan det per definition inte finnas någon oäkta. AGM fäller därmed företaget The Wine Team för att ha använt detta uttryck i sin SMS-reklam via Vinguiden.

Mer om AGM:s yttrande i detta eller andra ärenden kan du läsa på AGM:s hemsida.

AGM - Alkoholbranschens självreglering

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att det är fel att marknadsföra en produkt under begreppet ”äkta” Rioja. Det ger intrycket av det finns ”oäkta” Rioja.

Läs vidare »

Ja Pernilla, det är alkoholreklam

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 14:03 CET

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att Pernilla Wahlgren bryter mot god affärssed i ett blogginlägg när hon informerar läsarna om sitt italienska vin. Både Wahlgren och ansvarig leverantör, har svarat att inlägget inte var menat som kommersiellt inlägg, men har korrigerat.

Eftersom bloggaren i detta fall har ett kommersiellt intresse så måste inlägget bedömas som marknadsföring och bedömas efter gällande regler. AGM anser att Wahlgren dels missat att tydliggöra att det är ett reklaminlägg, dels brutit mot bildreglerna för alkoholreklam.

Mer om AGM:s yttrande i detta eller andra ärenden kan du läsa på AGM:s hemsida.

AGM - Alkoholbranschens självreglering

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att Pernilla Wahlgren bryter mot god affärssed i ett blogginlägg när hon informerar läsarna om sitt italienska vin.

Läs vidare »

Brott mot lotterilagen

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 14:01 CET

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att Jönköpings Bryggeri bryter mot lotterilagen, och därmed också marknadsföringslagen som förutsätter att andra grundläggande lagar och regelverk är uppfyllda. Marknadsföringen har skett på företagets sida på Facebook i ett inlägg postat den 6 januari 2017 och innehåller ett lotteri där vinnaren får ”ett flak pilsner”.

Jönköpings Bryggeri saknar lotteritillstånd. Lagen tillåter heller inte att alkoholhaltiga drycker i sig utgör del av vinsten. Detta gäller även i det fall att lotteriet ersatts av en tävling.

Mer om AGM:s yttrande i detta eller andra ärenden kan du läsa på AGM:s hemsida.

AGM - Alkoholbranschens självreglering

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att Jönköpings Bryggeri bryter mot lotterilagen, och därmed också alkohollagen som förutsätter att andra grundläggande lagar och regelverk är uppfyllda.

Läs vidare »

Reklamen för Morbergs glögg strider mot god affärssed

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 13:57 CET

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att företaget Supreme Wines & Spirits AB som levererar Morbergs glögg bryter mot god affärssed.

Den aktuella annonsen ursprung i en artikel i magasinet King med bland annat texten: Glöggen har julens röda färg och smaken av julafton när den är som mest harmonisk. Morbergs starkvinsglögg är kort och gott jul på flaska och den här julen ska helst aldrig ta slut.

Artikeln i King är en redaktionell text och omfattas därmed inte av några marknadsföringsregler. Detta förändras emellertid när Supreme Wine & Spirits publicerar delar av artikeln i en annons i Expressen i säljdrivande syfte. Att det är fråga om en annons framgår tydligt bland annat genom att den återger informationstexten ”Alkohol kan skada din hälsa”. Som läsaren mycket väl vet förekommer motsvarande informationstexter endast i annonser. Framställningen utgör marknadsföring och innehållet ska bedömas enligt regelverket för alkoholreklam

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att annonsen strider mot god affärssed genom följande punkter:

  • Annonsen saknar sändarangivelse
  • Texten är varken måttfull eller balanserad
  • Strid mot bildregeln genom bilder på Morbergs själv, vinterlandskap och möbler.

Mer om AGM:s yttrande i detta eller andra ärenden kan du läsa på AGM:s hemsida.

AGM - Alkoholbranschens självreglering

Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att företaget Supreme Wines & Spirits AB som levererar Morbergs glögg bryter mot god affärssed.

Läs vidare »

Användning av ordet ”äkta” i reklamsammanhang

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 10:38 CET

Med anledning av ett antal anmälningar till AGM samt en diskussion under 2015 vill AGM, efter samråd med Sveriges Annonsörer, som tillsammans med SVL, Sveriges Bryggerier och Sveriges Marknadsförbund står bakom näringslivets rekommendation för alkoholmarknadsföring, lämna följande förtydligande beträffande användning av ordet ”äkta” i alkoholreklamsammanhang.

AGM avråder från att ordet ”äkta” används i reklamsammanhang. Det föreligger inte något allmänt totalförbud mot att ordet används men utrymmet är begränsat. Det finns en betydande risk att reklamen bedöms som vilseledande och därmed i strid med marknadsföringslagen.

Skäl för rekommendationen

I enlighet med vederhäftighetskravet i marknadsföringslagen ansvarar avsändaren för att påståenden som används i reklam och marknadsföring är vederhäftiga. Avgörande vid bedömningen av ett reklambudskap är det intryck som genomsnittsmottagaren får vid en hastig kontakt med annonsen i fråga. Avsändaren måste kunna bevisa att detta intryck är vederhäftigt, i annat fall anses marknadsföringen vilseledande. För det fall reklamen kan uppfattas på flera sätt måste avsändaren kunna styrka vederhäftigheten i samtliga dessa fall. Vilket intryck andra än mottagaren kan få eller vad avsändaren eller annonsören har menat saknar i princip betydelse vid vederhäftighetsbedömningen.

För skyddade beteckningar är det enligt AGM inte tillåtet att använda ordet ”äkta” eftersom det inte finns/får finnas en motsats.

För övriga beteckningar finns ett utrymme att använda ordet äkta. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att genomsnittskonsumenten får intryck av/uppfattar reklamen så att det även finns ”oäkta” produkter på marknaden (om så inte är fallet). I så fall vilseleds konsumenten och det är som sagt inte tillåtet, vare sig för alkoholdrycker eller för övriga produkter.

AGM - Alkoholbranschens självreglering

AGM avråder från att ordet ”äkta” används i reklamsammanhang. Det föreligger inte något allmänt totalförbud mot att ordet används men utrymmet är begränsat. Det finns en betydande risk att reklamen bedöms som vilseledande och därmed i strid med marknadsföringslagen.

Läs vidare »

Alkoglassen fälld

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 10:43 CEST

Reklam för en glass som innehåller fem volymprocent alkohol har fällts av Reklamombudsmannen (RO). AGM får frågor hur det kommer sig att denne inte ingripit mot den påtalade marknadsföringen.

AGMs uppgift är att bevaka hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. Den aktuella produkten omfattas inte av reglerna för reklam eller försäljning av alkoholdrycker och marknadsföringen faller därför utanför AGMs ansvarsområde. Den omfattas inte heller av Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Att RO i sitt beslut ger uttryck för att alkoholreklamreglerna ändå kan tillämpas är ur AGM synvinkel något olyckligt då det framstår som motsägelsefullt. Att två av näringslivets självregleringar ger uttryck för olika bedömningar är inte heller bra. Det ska dock noteras att RO fällning avser en av de etiska regler som RO prövar och inte någon bestämmelse som explicit avser alkoholreklam.

AGM har arbetat med frågan under en längre tid. Bland annat träffade AGM och Systembolaget gemensamt Folkhälsomyndigheten redan hösten 2015 för att påtala problemet. Mötet blev tyvärr resultatlöst vilket AGM tillsammans med IQ uppmärksammat i en debattartikel.

Nyligen har Regeringen, med anledning av den aktuella produkten, beslutat om en översyn av alkohollagen. AGM tycker att det är bra eftersom nuvarande skillnad i alkohollagen är olycklig ur såväl konkurrens- som folkhälsoskäl.

AGM - Alkoholbranschens självreglering

​Reklam för en glass som innehåller fem volymprocent alkohol har fällts av Reklamombudsmannen (RO). AGM får frågor hur det kommer sig att denne inte ingripit mot den påtalade marknadsföringen.

Läs vidare »

AGM syn på alkoholhaltig glass

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 10:46 CEST

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har fått en mängd frågor avseende marknadsföring för en glass som innehåller 5 volymprocent alkohol. Det är enligt AGM anmärkningsvärt att Folkhälsomyndigheten gör skillnad mellan ett livsmedel som innehåller 5 volymprocent alkohol, avsett att förtäras i sin helhet, och alkoholdrycker som är hälften så starka.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

AGM granskar alkoholreklam 2006 antog Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sprit & Vinleverantörsföreningen... Visa mer

Om Alkoholgranskningsmannen, AGM

Alkoholgranskningsmannen, AGM, bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. AGM är alkoholbranschens självreglering och AGM är alltså inte en statlig myndighet. Om ett företag bryter mot de lagar och etiska regler som finns för reklam för alkohol- och lättdrycker, har AGM rätt att ingripa och begära att marknadsföringen upphör. Motsvarande system finns för andra branscher och i andra länder och AGMs utlåtanden utgör god affärssed på området.

Adress

  • Alkoholgranskningsmannen, AGM
  • Kungsgatan 35
  • 11156 Stockholm

Länkar