Senaste nyheterna

Sociala medier

TÄNK PÅ DÖDEN.

"Om vi inte vågar prata om det svåra, hur ska vi då kunna göra det bättre?" - Anders Lundstrom, regionråd (KD).

Vi lever i en speciell tid just nu. Mycket av vårt fokus ligger på covid-19 pandemin och dess konsekvenser på olika sätt. Varje dag rapporterar bland annat media om nya dödstal i världen, Sverige och Skåne, och döden har plötsligt blivit en del av vår vardag på ett tydligt sätt. Själv fick jag bud om en vän till familjen som tragiskt gått bort som en av de första i Skåne kopplat till covid-19. Siffrorna blev plötsligt skrämmande och jag kunde känna en stor maktlöshet inför en pandemi som drabbar oss alla på olika sätt. Bakom varje siffra finns en människa med familj, släkt, vänner och bekanta.

Det är genuint svåra frågor och mitt syfte är inte att komma med färdiga förslag eller låta påskina att jag har svaren. Men jag hoppas att du som läser den här texten ser den som en reflektion om extremt svåra frågeställningar. Om vi inte vågar prata om det svåra, hur ska vi då kunna göra det bättre?

TÄNK PÅ DÖDEN. "Om vi inte vågar prata om det svåra, hur ska vi då kunna göra det bättre?" - Anders Lundstrom, regionråd (KD). Vi lever i en speciell tid just nu. Mycket av vårt fokus ligger på covid-19 pandemin och dess konsekvenser på olika sätt. Varje dag rapporterar bland annat media om nya dödstal i världen, Sverige och Skåne, och döden har plötsligt blivit en del av vår vardag på ett tydligt sätt. Själv fick jag bud om en vän till familjen som tragiskt gått bort som en av de första i Skåne kopplat till covid-19. Siffrorna blev plötsligt skrämmande och jag kunde känna en stor maktlöshet inför en pandemi som drabbar oss alla på olika sätt. Bakom varje siffra finns en människa med familj, släkt, vänner och bekanta. Det är genuint svåra frågor och mitt syfte är inte att komma med färdiga förslag eller låta påskina att jag har svaren. Men jag hoppas att du som läser den här texten ser den som en reflektion om extremt svåra frågeställningar. Om vi inte vågar prata om det svåra, hur ska vi då kunna göra det bättre?

GILBERT TRIBO: BRA KOMMUNIKATION OCH TRANSPARENS ÄR AVGÖRANDE I EN KRIS

Det har snart gått två månader sedan Skåne fick sitt bekräftade fall av covid-19. Ingen kunde med säkerhet gissa omfattningen av pandemin och hur världen som vi känner den – skulle drastiskt förändras. Från öppenhet och globalt samarbete till stängda gränser och protektionist agerande. Från att vilja ha så lite detaljstyrning och reglering från stat och myndigheter till att folk efterlyser det på daglig nivå. Som liberal blir jag givetvis oroad över detta och milt uttryckt – vi befinner oss i mycket märkliga tider.

Läs gärna hela Gilbert Tribos krönika i Allians för Skånes webbtidning: https://alliansforskane.se/2020/04/17/gilbert-tribo-bra-kommunikation-och-transparens-ar-avgorande-i-en-kris/

GILBERT TRIBO: BRA KOMMUNIKATION OCH TRANSPARENS ÄR AVGÖRANDE I EN KRIS Det har snart gått två månader sedan Skåne fick sitt bekräftade fall av covid-19. Ingen kunde med säkerhet gissa omfattningen av pandemin och hur världen som vi känner den – skulle drastiskt förändras. Från öppenhet och globalt samarbete till stängda gränser och protektionist agerande. Från att vilja ha så lite detaljstyrning och reglering från stat och myndigheter till att folk efterlyser det på daglig nivå. Som liberal blir jag givetvis oroad över detta och milt uttryckt – vi befinner oss i mycket märkliga tider. Läs gärna hela Gilbert Tribos krönika i Allians för Skånes webbtidning: https://alliansforskane.se/2020/04/17/gilbert-tribo-bra-kommunikation-och-transparens-ar-avgorande-i-en-kris/

Budgetbeslutet i Region Skåne skjuts till hösten. 

Allians för Skåne vill flytta det inplanerade beslutet om Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2021 med plan för 2022 och 2023 från den 15-16 juni till den 2-3 november 2020.

– Den pågående coronapandemins effekter på ekonomin i Region Skåne är svåröverblickbara, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Vi förväntar oss att staten skjuter till mer pengar för att den vårdskuld som nu byggs upp inte ska växa sig för stor. Men före sommaren vet vi sannolikt inte vilken storlek denna summa har.

– Den ekonomiska uppföljningen efter årets första månader visar mot ett årsresultat som är nästan 1,4 miljarder kronor sämre än budget, säger regionrådet Gilbert Tribo (L). Konjunkturinstitutet har i sin senaste prognos skrivit ned skatteunderlagsutvecklingen för 2020 till 0,3 procent – och indikationer finns på att den kan bli negativ. Osäkerheten kring utvecklingen är stor.

– Det har aviserats ytterligare en tilläggsbudget till mitten av maj, säger regionrådet Annette Linander (C). Genom att skjuta Region Skånes budgetbeslut till november får vi bättre underlag för anta en mer träffsäker och offensiv budget för kommande år.

– Om regionerna ska klara av sitt uppdrag krävs mer än symboliska engångsbelopp från staten, säger regionrådet Per Einarsson(KD). Vi skulle helst se ramhöjande satsningar som säkrar vården även för kommande år, vilket vi vill att Region Skåne ska påtala för regeringen.

Budgetbeslutet i Region Skåne skjuts till hösten. Allians för Skåne vill flytta det inplanerade beslutet om Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2021 med plan för 2022 och 2023 från den 15-16 juni till den 2-3 november 2020. – Den pågående coronapandemins effekter på ekonomin i Region Skåne är svåröverblickbara, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Vi förväntar oss att staten skjuter till mer pengar för att den vårdskuld som nu byggs upp inte ska växa sig för stor. Men före sommaren vet vi sannolikt inte vilken storlek denna summa har. – Den ekonomiska uppföljningen efter årets första månader visar mot ett årsresultat som är nästan 1,4 miljarder kronor sämre än budget, säger regionrådet Gilbert Tribo (L). Konjunkturinstitutet har i sin senaste prognos skrivit ned skatteunderlagsutvecklingen för 2020 till 0,3 procent – och indikationer finns på att den kan bli negativ. Osäkerheten kring utvecklingen är stor. – Det har aviserats ytterligare en tilläggsbudget till mitten av maj, säger regionrådet Annette Linander (C). Genom att skjuta Region Skånes budgetbeslut till november får vi bättre underlag för anta en mer träffsäker och offensiv budget för kommande år. – Om regionerna ska klara av sitt uppdrag krävs mer än symboliska engångsbelopp från staten, säger regionrådet Per Einarsson(KD). Vi skulle helst se ramhöjande satsningar som säkrar vården även för kommande år, vilket vi vill att Region Skåne ska påtala för regeringen.

Presskontakt

Jonas Duveborn

Jonas Duveborn

Presskontakt Stabschef 070-394 12 79

Allians för Skåne

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Allians för Skåne
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad