Skip to main content

Taggar

Regeringsbeslut: Överklagande av Trafikverkets beslut om föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 19
Valprogram 2018-2022

Valprogram 2018-2022

Dokument   •   2018-08-09 14:02 CEST

Allians för Skåne - Valmanifest valet 2018

Valprogram 2018-2022

Valprogram 2018-2022

Dokument   •   2018-08-09 14:03 CEST

Allians för Skåne valmanifest valet 2018

Initiativ från Alliansen i Skånes regionala utvecklingsnämnd mot tågkaoset

Initiativ om åtgärder mot tågkaoset lagt av Allians för Skåne i regionala utvecklingsnämnden i Skåne. Ställer bland annat krav på en nationell kriskommission.

Initiativ från Allians för Skåne: Fortsatt stöd till Open Skåne

Allians för Skåne yrkar att Region Skåne fortsätter sitt engagemang i Open Skåne och anslår 250 000 kronor för 2018 ur anslaget till regionstyrelsens förfogande.

Allians för Skånes budget för Region Skåne 2018
Förslag digitala vårdbesök

Förslag digitala vårdbesök

Dokument   •   2017-04-21 10:00 CEST

Förslag digital plattform

Förslag digital plattform

Dokument   •   2017-04-21 10:00 CEST

Extraärende RSAU 2017-04-11

Extraärende RSAU 2017-04-11

Dokument   •   2017-04-11 13:12 CEST

Ekonomiskt läge och åtgärder: Uppföljningen efter mars 2017 visar på en fortsatt hög kostnadsutveckling och prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget på upp mot 1,2 miljarder kronor. Regiondirektören uppdras att återkomma med planerade och vidtagna åtgärder till regionstyrelsen 2017-06-01.

Alliansens remissvar (2016:78)

Alliansens remissvar (2016:78)

Dokument   •   2017-02-02 12:42 CET

Initiativ

Dokument   •   2017-02-02 12:42 CET

Rapport: Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner
Rapport: Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner inför 2017
Allians för Skånes budget för Region Skåne 2017

Allians för Skånes budgetförslag för Region Skåne 2017.

Initiativ till regionstyrelsen 160404

Initiativ till regionstyrelsen 160404

Dokument   •   2016-04-04 14:59 CEST

Initiativ om att ta kontroll över ekonomin i Region Skåne

Remissvar

Dokument   •   2016-03-01 13:45 CET

Allians för Skånes motion om tillgänglig region för personer med hörselnedsättning

Den hjälp för personer med hörselnedsättning som idag erbjuds i Region Skånes möteslokaler är bristfällig. Allians för Skåne lämnar idag in en motion till regionfullmäktige om att utreda hur Region Skånes lokaler kan tillgänglighetsanpassas för personer med hörselnedsättning. Vi yrkar också att resurser användas till att åtgärda de tillgänglighetsbrister som påvisas i utredningen.

Budget Allians för Skåne 2016

Budget Allians för Skåne 2016

Dokument   •   2015-10-07 11:30 CEST

Allians för Skåne - budgetförslag 2016.

Budget Region Skåne 2015

Budget Region Skåne 2015

Dokument   •   2014-11-27 07:15 CET

Allians för Skånes budgetförslag för Region Skåne 2015.

Interpellation medfinansiering 141114

Interpellation medfinansiering 141114

Dokument   •   2014-11-21 07:25 CET

Interpellation till Henrik Fritzon (S) inför RF 141125.