Skip to main content

20 miljoner kronor till cancervården!

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 14:45 CEST

Sedan maktskiftet 2018 har flera satsningar på en förebyggande cancervård genomförts. Bland annat har det beslutats om att införa kolorektalcancer-screening för både män och kvinnor mellan 60-74 år, organiserade PSA-tester för skånska män mellan 50-70 år och en omfattande primärvårdsatsning, där det viktiga preventiva arbetet sker.

Därför satsar Allians för Skåne 20 miljoner kronor på cancervården med syfte att utveckla de standardiserade vårdförloppen (SVF).

– Cancerfallen i Sverige har ökat och jag ser på detta med en stor oro. Vi satsar 20 miljoner kronor nu för att utveckla de standardiserade vårdförloppen som ett led i att förbättra cancervården. Det är en högt prioriterad fråga, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Den viktigaste förbättringen som ska uppnås är att alla medborgare ska kunna garanteras en likvärdig och jämlik utredning vid misstanke om cancer, oavsett var man söker vård i Skåne. Tilldelade pengar går till respektive förvaltning för att användas inom de prioriterade området som det strategiska cancerrådet i Region Skåne har beslutat om för 2019: cancerrehabilitering, kompetensförsörjning, onkologisk smärta och standardiserade vårdförlopp.

– Cancervården har stora utmaningar på grund av ett ökat vårdbehov, därför är det glädjande att vi kan avsätta 20 miljoner för att behandla och utreda fler patienter. Alla medborgare ska kunna garanteras en likvärdig och jämlik utredning vid misstanke om cancer, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

För frågor kontakta:

Gilbert Tribo (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och regionråd

Mobil: 0768- 87 03 07

Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Mobil: 0724-67 49 84

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.