Skip to main content

Årskort hos Skånetrafiken

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 14:47 CEST

Framöver kan det gå att köpa ett årskort för Skånetrafiken. Förslaget röstades idag igenom i kollektivtrafiknämnden och nu ska det godkännas i regionstyrelsen på torsdag och därefter på kommande regionfullmäktige. 

- Årskort i kollektivtrafiken är en jättebra idé. Det finns en betydlig efterfrågan, både från privatpersoner och företag som vill kunna erbjuda pendlarkort som förmån till sina anställda. Med erbjudanden som dessa kan vi öka kollektivtrafikens attraktivitet och antalet resande, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare för Alliansen i kollektivtrafiknämnden. 

För resor med Skånetrafiken finns idag inget årskort, trots att flertalet trafikutövare, som exempelvis SL och Västtrafik, men även hos våra grannar Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik erbjuder det. Försäljning av årskort till företag som säljer korten vidare till sin personal via löneavdrag har rönt stora framgångar hos bland andra Västtrafik.

Godkänns förslaget av regionstyrelsen och regionfullmäktige kommer årskortet, som kallas Jojo 365, kunna köpas från augusti. Priset för Jojo 365 blir tio gånger ett ordinarie 30-dagarskort. Ett årskort i storstäderna skulle då kosta 4990 kronor och 3990kr i mindre städer, tre zoner kostar 6390 kronor, och för hela Skåne blir det 12 490 kronor. Läggs 4 300 kronor till uppgraderas kortet till första klass.

För Alliansen i kollektivtrafiknämnden

Cristina Glad (L)
Christer Akej (M)
Lars Hansson (C)
Ing-Marie Axelsson Nilsson (KD)

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.