Skip to main content

Åtgärder behöver vidtas i granskningen av psykiatrin

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2015 09:00 CEST

Vid måndagens hälso- och sjukvårdsnämnd ska beslut tas om att granska psykiatrin i Skåne. Allians för Skåne vill gå längre och starta ett omfattande värdegrundsarbete och omedelbart granska vuxenpsykiatrin i Malmö/Lund för att ta fram konkreta åtgärder. För att förhindra att personal beter sig illa mot patienter, som medias granskning av psykiatrin har visat. Vidare vill Allians för Skåne att en omfattande genomlysning görs av hela vuxenpsykiatrin i Skåne.

Det är bra att styret tar till sig och granskar psykiatrin men det är inte tillräckligt. För att bli av med det oacceptabla beteendet bland personalen måste ett omfattande värdegrundsarbete startas och granskningen måste leda till åtgärder och förändringar så att detta aldrig uppstår igen, då räcker det inte med en allmän granskning utan åtgärder, säger Gilbert Tribo (FP) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

–Människor med psykisk ohälsa är redan i en utsatt och sårbar situation och det är därför extra viktigt att de blir behandlade med respekt. Det har framkommit att personal har agerat med allt annat än respekt gentemot patienterna och det ser jag mycket allvarligt på. Jag vill stärka patientmakten och inflytandet för dessa patienter framöver, säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.


För mer information: 

Gilbert Tribo (FP) Andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden - 076 887 03 07

Ulrika Heindorff (M) Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 076-88 90 779


Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.