Skip to main content

Allians för Skåne satsar för att öka tillgängligheten i vården

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 14:06 CET

Allians för Skåne avsätter 141 miljoner kronor för att öka tillgängligheten i den skånska vården. Foto: Maria Stridh

Köerna har under föregående mandatperiod ökat och medborgarna i Skåne ska inte behöva vänta för en god och tillgänglig vård. Därför tillför Allians för Skåne 141 miljoner kronor för att öka tillgängligheten i vården.

Syftet med incitamentsmodellen är att använda resurserna på ett så optimalt sätt som möjligt för att öka tillgängligheten.

Utöver incitamentsmodellen avsätts även medel för särskilda satsningar för tillgänglighet inom det regionala operationsteamet för kirurgisk verksamhet under 2019 som tillförs 4,5 miljoner kronor. För att säkerställa en ökad tillgänglighet gällande smärtrehabilitering tillför Allians för Skåne ytterligare 2 miljoner kronor för finansieringen av smärtteam vid Hässleholms sjukhus.

-Det är ett glädjande besked att kunna ge till skåningarna. Genom denna satsning kan vi använda resurserna på ett effektivare sätt under dessa tuffa ekonomiska tider, samtidigt som vi möjliggör för en högre grad av tillgänglighet, säger regionrådet tillika hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gilbert Tribo (L).

Ersättning för förbättrad tillgänglighet per sjukhus beräknas på följande målområden:

  1. Andel väntande till första besök inom 90 dagar
  2. Andel väntande till operation/åtgärd inom 90 dagar
  3. Andel omhändertagna samordnade patienter

-Nu kan de verksamheter som förkortar väntetider belönas med extra resurser för att arbeta vidare med att korta köerna ännu mer. Vi vill ta vara på alla möjligheter till att fler skåningar får vård i rätt tid, säger Anna Mannfalk (M), regionråd och vice ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden.

Medlen ska utbetalas till Region Skånes egendrivna sjukhus vid måluppfyllelse och enligt principer för den incitamentsmodell som arbetas fram av hälso- och sjukvårdsnämnden.

-Vi har hög kapacitet på våra sjukhus och ska använda våra resurser på bästa sätt för att korta köerna. Om vi lyckas flytta åtgärder mellan våra sjukhus så att de som har mer kapacitet kan avlasta mer belastade sjukhus har vi kommit en bra bit på vägen, säger Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Om det kommer en nationell satsning på tillgänglighet ska incitamentsmodellen om behov finns synkroniseras till nationella modellen. Därför välkomnar Allians för Skåne fler nationella initiativ för att öka tillgängligheten och minska köerna.

-Att ge extra resurser till specialiserad smärtrehab i Hässleholm är efterlängtat, inte minst för de som varje dag lider av smärta. Att korta köerna ska ge ett bättre liv både för patienter och deras anhöriga. Ibland saknas resurser för att verksamheter ska kunna arbeta ner köerna. Detta är ett exempel på en särskild satsning för att beta av köerna, säger Per Einarsson (KD), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontaktpersoner:

Gilbert Tribo (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och regionråd

0768- 87 03 07

Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

0724-67 49 84

Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

0725-18 87 59

Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

0725-28 84 17

Presskontakt:

Amir Jawad, Politisk sekreterare (L)

0724- 67 15 85

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.