Skip to main content

Allians för Skåne vässar kompetensförsörjningen

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 09:39 CEST

Allians för Skåne fattade under torsdagen beslut om en nystart för Kompetenssamverkan Skåne, KoSS. Nystarten öppnar upp för en bredare samverkan och ska leda till ett tydligare resultat i arbetet med att få fler skåningar i arbete och säkra arbetsgivares kompetensförsörjning

KoSS har redan bidragit till flertalet lyckade satsningar såsom Yrkes-SFI, Nyanlända akademiker – snabbspår och Kompetensråd, men det är inte tillräckligt. Mer behöver göras.

– Skåne har Sveriges lägsta sysselsättningsnivå samtidigt som många arbetsgivare har svårt att rekrytera kompetent personal. Det vill vi ändra på, och då behövs kraftsamling och strategisk samverkan, säger Anna Jähnke (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

En viktig förändring är en fördjupad samverkan med bland annat näringslivet, kommuner, Yrkeshögskolan och folkbildningen. Samtidigt som vi vill stärka den goda samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen och lärosätena som redan finns.

– Vi måste öka produktiviteten och få fler skåningar in på arbetsmarknaden, för att kunna öka tillväxten och ha råd med den gemensamma välfärd som vi alla behöver. Här krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att göra Region Skåne till en resultatinriktad partner i KoSS, avslutar Anna Jähnke.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.