Skip to main content

Alliansen drev igenom utredning av ambulanssjukvården

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 14:33 CEST

Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd fick Allians för Skåne igenom att Region Skåne ska genomföra en utredning av den skånska ambulanssjukvården, såväl egen som privat regi. Utredningen ska utvärdera och jämföra ambulanssjukvårdens olika delar, bland annat utifrån frågor som rör tillgänglighet och medicinsk kvalitet. Utredningen ska presenteras för nämnden senast april nästa år.

I december förra året fattade styret ett inriktningsbeslut om att all ambulanssjukvård ska drivas i egen regi. Beslutet togs helt utan underlag på bordet.

-Det var ett bakvänt sätt att hantera frågan på, nu blir det chans att göra om och göra rätt. Det viktigaste är ju vad som blir bäst för patienterna. Då är det också rimligt att först jämföra och utvärdera nuvarande organisation innan man bestämmer sig för en ny, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna, som tidigare i år lämnade in en motion med liknande innebörd som dagens initiativ.

– Det är bra att Region Skåne nu ser över hela den skånska ambulanssjukvården i Skåne, för att på så sätt hitta nya sätt att förbättra den skånska ambulanssjukvården. Det är särskilt viktigt när enstaka minuter kan vara skillnaden mellan liv eller död, säger Gilbert Tribo (FP) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.  

För mer information:

Birgitta Södertun (KD) gruppledare - 044-309 33 53

Gilbert Tribo (FP) Andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden - 076 887 03 07

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.