Skip to main content

​Alliansen kräver återremiss angående ryggortopedin

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2017 07:13 CET

På regionstyrelsens sammanträde på tisdag 7/2 kommer Allians för Skånes ledamöter kräva att ärendet om att bryta upphandlingen av ryggortopedi i Ängelholm återremitteras. Anledningen är att det finns oklarheter i underlaget och att stora delar av den berörda personalen både i den upphandlade verksamheten och i Region Skåne har ifrågasatt möjligheten att genomföra det planerade övertagandet utan kraftigt negativa konsekvenser för patienterna.

– Det vi vet är att patienter och personal är nöjda med hur verksamheten sköts, och att den är av god kvalitet och är ekonomiskt effektiv, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsregionråd. Däremot vet vi faktiskt inte om Region Skåne kan ta över verksamheten på ett bra sätt.

– När så många inom professionen reagerar på bristande kvalitet på underlaget som vi har fått för att fatta beslut, så måste vi kräva att få bättre underlag så att frågetecknen kan redas ut, säger Gilbert Tribo (L), gruppledare.

– Det verkar som att Socialdemokraterna och Miljöpartiet med hjälp av Sverigedemokraterna vill ta tillbaka ortopedin på ideologiska grunder, även om kvaliteten försämras och väntetiderna blir längre, säger Birte Sandberg (C), gruppledare.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet pekar på mindre detaljer som man hoppas blir bättre om man inte gör en upphandling, säger Birgitta Södertun (KD). Det är som att köpa en ny bil för att en lampa behöver bytas.

Mer information och kommentarer:
Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd i opposition
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare
Tel: 044-309 34 02

Birte Sandberg (C)
Gruppledare
Tel: 044-309 30 24

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 044-309 33 53

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.