Skip to main content

Alliansen kräver att Reepaluremissen ska besvaras

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 12:42 CET

Förra veckan blev det känt att Region Skåne inte har för avsikt att yttra sig över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). Då valde Allians för Skåne att skicka in ett eget yttrande. Medvetna om att ett officiellt yttrande från Region Skåne väger tyngre har partierna i dag diskuterat frågan på nytt.

– Orsaken är att det svenska remissväsendet är viktigare än att det ska hanteras så lättvindigt som Henrik Fritzon (S) och minoritetsstyret med S och MP gör, säger oppositionsrådet Carl Johan Sonesson (M).

– Region Skånes röst är viktig, säger Gilbert Tribo (L). Vi är en av landets största sjukvårdsbeställare och att vi engagerar oss och blir delaktiga i aktuella utredningar handlar om information, öppenhet och att ge regeringen ett så korrekt beslutsunderlag som möjligt.

– Därför har vi i dag bestämt att vi på regionstyrelsen på tisdag (7/2) ska yrka att Region Skåne ska besvara Reepaluremissen, säger Birte Sandberg (C). Och då göra vårt yttrande till Region Skånes officiella.

– Utredningen berör bland annat framtiden för nästan hälften av Skånes vårdcentraler. Region Skåne måste självklart svara på remissen, säger Birgitta Södertun (KD).

Alliansens initiativ och yttrande bifogas.

Mer information och kommentarer:
Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd i opposition
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare
Tel: 044-309 34 02

Birte Sandberg (C)
Gruppledare
Tel: 044-309 30 24

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 044-309 33 53

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.