Skip to main content

Alliansen sätter tillfälligt stopp för sänkning till ägg- och spermadonatorer

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 15:19 CEST

På torsdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog S och MP en markant sänkning av ersättningen till ägg- och spermadonatorer. Förslaget hade lagts utan tydlig konsekvensanalys och återremitterades tack vare att Alliansen röstade emot:

- Vi höjde ersättningen 2012 för att få bort köerna. Att S och MP vill sänka ersättningarna utan att ha gjort någon analys av hur det slår mot blivande mammor är under all kritik, säger Gilbert Tribo (L), oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Idag finns många ofrivilligt barnlösa par och dessa vill vi hjälpa. Moderaterna tror på en kombination av rimlig ersättning och mer informationsinsatser för att få fler kvinnor att donera ägg, säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Det är viktigt att ersättningarna inte sänks, det kommer att försämra en redan dålig kösituation för kvinnor som drömmer om att kunna få barn. Vi som region måste kunna hjälpa dessa kvinnor i en redan skör situation, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

-Ärendet är bristfälligt. Det saknar en ordentlig konsekvensanalys om hur detta skulle påverka i Skåne. Viktiga perspektiv, såsom professionens, har heller inte redovisats och beaktats, säger Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Information: 2012 höjdes ersättning för äggdonation från ca. 3000 kronor till 11,000 kronor. Det innebar att köerna minskade från 24 till 8 månader. Förslaget från S och MP, som stoppades av Alliansen, hade inneburit att ersättningen skulle ha minskat till 5600 kronor. 


Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-89 07 79

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0725-288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.