Skip to main content

Alliansen skjuter till mer pengar till vårdcentralerna

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 11:30 CET

Under gårdagens hälso- och sjukvårdsnämnd fick Allians för Skåne igenom flertalet satsningar som sammantaget gör att de skånska vårdcentralerna får mer resurser bland annat ökad ersättning för hembesök och höjd grundersättning för vårdcentralerna. Styret tillsammans med SD röstade emot Allians för Skånes förslag att höja ersättningen för hälsosamtal till nyanlända. 


– Med en höjd ersättning för hembesök kan vi se till att de mest sjuka äldre får den hjälp och stöd de behöver utan att behöva bli inskickad till sjukhuset i onödan. Våra satsningar på vårdcentralerna är viktiga steg för att utveckla vårdcentralerna till att bli det naturliga förstahandsvalet för skåningen, säger Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vidare föreslog Allians för Skåne att tillsätta två nya utbildningsplatser i allmänmedicin. Förslaget röstades ner av styret som inte tillsätter några nya platser. Detta trots att läkarförbundet nyligen gick ut med en rapport som konstaterade att en fjärdedel av vårdcentralernas specialistläkare i Region Skåne uppger att de inte kan rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig, detta beror bland annat på den läkarbrist som finns på vårdcentralerna.


– Region Skåne står inför stora pensionsavgångar under de kommande åren, bara under detta år beräknas 35 allmänläkare gå i pension. Med den takten kommer det att ta över 15 år att bli kvitt läkarbristen på de skånska vårdcentralerna. Det är en alldeles för långsam utveckling, säger Stefan Lamme (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det drabbar särskilt utsatta grupper som är i stort behov av en god läkarkontinuitet. Läkarbristen har medfört att nästan alla vårdcentraler använder hyrläkare i allt för stor omfattning, säger Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Allians för Skåne fick även igenom att en konkret handlingsplan ska tas fram för hur familjecentraler ska etableras i varje skånsk kommun. 17 kommuner saknar idag familjecentral.

- Med en familjecentral i varje kommun kan vi och kommunerna tillsammans förbättra stödet till barnfamiljerna och upptäcka fler som är i behov av särskilda insatser. Det är viktigt i vår strävan att finnas på plats i hela Skåne, säger Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
För mer information:

Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0768-87 03 07

Stefan Lamme (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden: 070-528 66 20

Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden: 070-545 24 78

Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden: 0725-288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.