Skip to main content

Alliansen: Storsatsning på Skånes åkeriverksamhet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2019 15:37 CET

Skånetransport, som ansvarar för Region Skånes samlade vagnpark samt transporter mellan regionens olika enheter, flyttar från Lund till Arlöv efter beslut i Servicenämnden:

-Jag är mycket glad över att vi nu kan göra denna satsning på Region Skånes åkeriverksamhet. En väl fungerande åkeriverksamhet är helt avgörande för att upprätthålla god kvalitet i regionens tjänsteleveranser, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i Servicenämnden.

-Det har länge funnits ett behov av att hitta nya lokaler för Skånetransport. De nuvarande lokalerna i Lund är kraftigt underdimensionerade, vilket bland annat skapar ett säkerhetsproblem då ett antal fordon står obevakade utomhus nattetid. Med de nya lokalerna i Arlöv säkerställer vi att Skånetransport kan bedriva sin verksamhet på bästa sätt, säger John Eklöf (M), förste vice ordförande i Servicenämnden.

De nya lokalerna upphandlas enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Hyresavtalet löper över 10 år med möjlighet till förlängning.

- För oss i Alliansen är det viktigt att upphandlingar sker på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Upphandlingen av det nya hyreskontraktet för Skånetransport är fullt finansierad, säger Inger Tolsved Rosenkvist.

- Det är också viktigt att regionens verksamheter bedrivs på ett klimatsmart sätt. De nya lokalerna är placerade på ett sätt så att transporternas miljöpåverkan minimeras tack vare goda tillfartsvägar till det större vägnätet, säger John Eklöf.

Fakta om Servicenämnden:

Servicenämnden ansvarar, genom Regionfastigheter, för Region Skånes fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, lokalförsörjning och externa hyresavtal samt, genom Regionservice, för regiongemensamma stöd- och servicefunktioner.

Fakta om Region Skånes åkeriverksamhet:

Regionservice ansvarar genom sitt område Skånetransport för planerade transporter, på väg mellan olika enheter inom Region Skåne vad gäller material, prover, posthantering, textilier mm. Ytterligare ansvarsområde är Region Skånes samlade vagnpark vilket omfattar kring 780 fordon av olika typer.

Kontaktpersoner:

Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande Servicenämnden

073-806 90 60

John Eklöf (M), 1:e vice ordförande Servicenämnden 

0708-28 85 80

Presskontakt:

Sebastian Sundel, Politisk sekreterare (L)

0724-67 15 71

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.