Skip to main content

Alliansens ställningstagande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 13:51 CEST

Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd togs en rad viktiga beslut för skånsk sjukvård. Allians för Skåne fick gehör för att en utredning om ambulanssjukvården ska utvärdera och jämföra ambulanssjukvårdens olika delar, att barnpsykiatrin i Skåne ska genomlysas. Vidare fick Allians för Skåne gehör för sina båda motioner säkrare vård med bedömningsbilar samt att utreda möjligheterna till sprututbyte i hela Skåne.

Allians för Skåne föreslog följande:

8. Utredning kring insatstider rörande ambulansverksamhet i egen regi

Allians för Skåne fick igenom att Region Skåne ska genomföra en utredning av den skånska ambulanssjukvården, såväl egen som privat regi. Utredningen ska utvärdera och jämföra ambulanssjukvårdens olika delar, bland annat utifrån frågor som rör tillgänglighet och medicinsk kvalitet. Utredningen ska presenteras för nämnden senast april nästa år.

10. Genomlysning av psykiatrin i Skåne

Allians för Skåne föreslog att en genomlysning av psykiatrin i Malmö och Lund startas omgående och att ett värdegrundsarbete omedelbart intensifieras, förslaget avslogs.

Allians för Skåne föreslog att en genomlysning av hela vuxenpsykiatrin i Skåne görs samt att ett värdegrundsarbete startas, förslaget avslogs.

Allians för Skåne föreslog att en genomlysning av barnpsykiatrin i Skåne ska göras, förslaget antogs.

14. Motion. Säkrare vård med bedömningsbilar

Moderaterna i Region Skåne föreslog i sin motion att Region Skåne ska se över om Skåne kan införa så kallade bedömningsbilar för att på så sätt komma fram tidigare till människor som är i behov av sjukvård.

15. Motion. Erbjud sprututbyte i hela Skåne

Folkpartiet i Region Skåne föreslog i sin motion att utreda möjligheterna för att utvidga sprututbyte i hela Skåne. Det är viktigt för att fånga upp fler människor som missbrukar narkotika och minska smittspridningen.

Alliansens yrkanden och protokollsanteckning bifogas i sin helhet

För mer information:

Gilbert Tribo (FP) Andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden - 076 887 03 07

Ulrika Heindorff (M) Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 076-88 90 779

Per Einarsson (KD) Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0725-288417

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Bifogade filer

Word-dokument