Gå direkt till innehåll
Alliansens ställningstagande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande -

Alliansens ställningstagande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd togs flera viktiga beslut för skånsk sjukvård. Nämnden beslutade bland annat om framtidens ambulanssjukvård som även fortsättningsvis kommer att ha en mångfald av aktörer. Vidare behandlades flera viktiga motioner från Alliansen bland annat handlingsplan för att lösa läkarbristen på vårdcentralerna och handlingsplan för att utveckla vårdcentralerna.

Allians för Skåne föreslog följande:

5. Ekonomisk månadsuppföljning HSN - per september

Även fortsättningsvis visar den skånska sjukvården på stora underskott. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inte förmågan att lyckas vända utvecklingen trots att de snart har styrt Region Skåne i två år. Det drabbar både skånska patienter och Region Skånes medarbetare.

10. Arbetsuppgiftsomflyttningar del två 2016

Allians för Skåne föreslog att en utvärdering tas fram för att redovisa effekterna av tillgänglighetspaketet. Det krävs handlingskraft för att se till att mer av uppgifterna kan flyttas ut främst från SUS men med tanke på styrets oförmåga att styra finns det mycket som talar emot det. Förslaget röstades igenom. 

16. Granskning av Primärvårdens organisation och ekonomi

Rapporten om granskning av primärvårdens organisation och ekonomi sätter fingret på hur styret sedan 2014 har konsekvent fortsatt att skära ner på de skånska vårdcentralerna. Allians för Skåne tycker att Region Skåne bör göra precis tvärtom och istället satsa på de skånska vårdcentralerna för att på så sätt se till att vårdcentralerna är det naturliga förstahandsvalet för skåningen. För att det ska vara möjligt måste fler allmänläkare utbildas och statusen måste öka för de skånska vårdcentralerna, tyvärr gör styret precis tvärtom.

17. Granskning av Psykiatrin

Rapporten bekräftar den bild som har funnits under en längre tid med en psykiatri med stora utmaningar. Bara under 2015 och 2016 finns det flera exempel på dessa utmaningar, exempelvis på rättspsykiatrin i Malmö som visar på det stora behovet av att hitta både korta och långsiktiga lösningar för att få en välfungerande psykiatri. Här måste styret ta ansvar för att kunna garantera skåningarna en god psykiatrisk vård.

18. Motion. Införande av bröstpeng som rekvisition

Allians för Skåne yrkade bifall till motionen. Motionen antogs.  

19. Motion. Handlingsplan för att eliminera läkarbristen på vårdcentralerna

Allians för Skåne yrkade bifall till motionen. Förslaget röstades ner av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. 

24. Motion. Handlingsplan för att utveckla vårdcentralerna

Allians för Skåne yrkade bifall till motionen. Förslaget röstades ner av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna

Allians för Skånes ställningstagande bifogas i sin helhet

För mer information:

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-89 07 79

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0725-288417

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Presskontakt

Jonas Duveborn

Jonas Duveborn

Presskontakt Stabschef 070-394 12 79