Skip to main content

Alliansens ställningstagande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 15:28 CET

Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd togs flera viktiga beslut för skånsk sjukvård. Nämnden beslutade bland annat om framtidens ambulanssjukvård som även fortsättningsvis kommer att ha en mångfald av aktörer. Vidare behandlades villkoren för Region Skånes hälsoval och internbudget som Allians för Skåne är kritiska till att styret inte satsar tillräckligt med resurser på vårdcentralerna. Det kommer att få stora konsekvenser för skåningarna som kommer få det svårare att söka vård vid sin vårdcentral.

Allians för Skåne föreslog följande:

6. Internbudget 2017 - Hälso- och sjukvårdsnämnden

Allians för Skåne avstår från att delta i beslutet. Det beror på att Allians för Skånes budget föll i Regionfullmäktige och istället är det styrets budget som gäller. Allians för Skånes budget vill mer med sjukvården och väljer därför att satsa mer än styret på sjukvård.

8. Ackrediteringsvillkor vårdcentral 2017

Nu fortsätter Styret med att försämra villkoren för vårdgivarna, och i flera fall är försämringarna så stora att vi inte ser någon möjlighet att kunna få bort dem. Vi vill inte medverka till att försämra villkoren för de så viktiga vårdcentralerna i Region Skåne, och därför kan vi inte delta i beslutet. För Allians för Skåne är vårdcentralerna viktiga för att skåningen ska ha en nära och trygg vård då krävs det medvetna satsningar för att utveckla de skånska vårdcentralerna. Det är också därför som Allians för Skåne avsätter väsentligt mer resurser till hälsovalet än vad styret gör.

9 - 18. Ackrediteringsvillkor 2017

Allians för Skåne avstår från att delta i beslutet då Allians för Skånes budget föll och därmed kan inte de angelägna satsningarna göras som Allians för Skåne hade gjort med väsentligt mer resurser till hälsovalet. Allians för Skåne vill till skillnad från styret räkna upp alla vårdval.

19. Översyn av ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Region Skåne

Allians för Skåne välkomnar den breda överenskommelsen om ambulanssjukvården i Skåne. Det är viktigt med en långsiktighet och trygghet för att kunna utveckla ambulanssjukvården. För Allians för Skåne har det varit viktigt att värna en mångfald av aktörer som idag berikar och utvecklar den skånska ambulanssjukvården och även kommer göra det framöver. Allians för Skåne har varit tydliga med vikten av att det finns en kostnadskontroll för att garantera en så effektiv ambulanssjukvård som möjligt

21. Ändring i upphandlingsplan 2015 - ryggkirurgi

Trots att kvalitén är högre och kostnaderna lägre inom dagens privata verksamhet vill styret överta ryggkirurgin i offentlig regi. Det kommer att slå hårt mot både dagens patienter som riskerar att skickas till Halmstad och Göteborg när inte vårdgarantin uppfylls. Allians för Skåne röstade för en återremiss för att komplettera ärendet med korrekt fakta och statistik. Förslaget gick igenom. 

25. Initiativärende: Skapa förutsättningar för nyetablerade vårdcentraler att utvecklas

I dagens ackrediteringsvillkor finns det inte tillräckligt bra ersättningssystem för att se till att nyetablerade vårdcentraler får den ersättning som krävs för att våga och kunna expandera sin verksamhet. Det innebär samtidigt att många nyetablerade vårdcentraler får svårigheter att ha kvar sin verksamhet. Senast i raden av vårdcentraler som har svårigheter att växa och finnas kvar är hälsomedicinskt center i Staffanstorp och Landskrona. Därför föreslår Allians för Skåne att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur en ersättning för nyetablerade vårdcentraler kan utformas och hur denna ersättning ska finansieras.

Allians för Skånes ställningstagande bifogas i sin helhet

För mer information:

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-89 07 79

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0725-288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument